اگر عکس های این پست خبری را ببینید ، شاید گمان کنید که پشت دوربین حتما یک عکاس حرفه ای باتجربه ایستاده است.

به گزارش توریسم آنلاین، عکاس این تصاویر منتخب ،"اولیور آندراس" 8 ساله است که اولین قدم های هنر عکاسی را به خوبی طی کرده است.

مهارت فوق العاده او در عکاسی سبب شده که اولیور داور رقابت های عکاسی در بخش جوانان باشد.

اولیور 8 ساله و زاده "همپشر"-انگلستان- از سنین پایین تر(5 سالگی) عکاسی را آغاز و امروز به عنوان یک عکاس حرفه ای منظره با همراهی پدرش که او نیز در این کار حرفه ای است ،فعالیت می کند.

این عکاس کوچک اما حرفه ای، صبح های زود تخت گرمش را ترک می کند و به جستجوی منظره های زیبای بریتانیا رفته تا عکاسی کند.

منتخبی از عکس های او را مشاهده می کنید.
17282