هرچند سالهاست که روش های گرمایش جدید، در بسیاری از منازل تهران و شهرستان های بزرگ و کوچک ایران وجود دارند و اکثر منازل ایران در زمستان ها کاملا گرم هستند، اما هنوز هم بسیاری از خانواده ها چه به دلیل علاقه و حفظ سنت و چه به دلیل نداشتن امکانات گرمایش کافی، از کرسی استفاده می کنند.

 

 

17282