همزمان با برگزاری اجلاس جهانی تغییرات آب و هوایی پاریس، عکاسانی از سراسر جهان آثار خود با موضوع تاثیرات تغییرات آب و هوایی را به نمایش گذاشتند.

 

منبع: مهر
17282