جمع کثیری از اقشار مختلف مردم از چند استان کشور، صبح امروز دوشنبه با حضور در حسینیه‌ی امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی


عکس‌ها: leader.ir و khamenei.ir

67282

بلیط هواپیما
‍‍‍