عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید از جمله آیت‌الله نوری همدانی و آیت الله مکارم‌شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی در شهر قم برگزار شد.

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عزاداری دهه اول محرم در بیوت مراجع عظام تقلید در قم

عکس‌ها: تسنیم
61282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =