طوفان ماریا که در ۲۰ سپتامبر سال ۲۰۱۷ پورتوریکو را درنوردید، حدود ۳ هزار قربانی در قلمرو ایالات متحده گرفت و موجب قطع برق ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شد.

تصاویر زیر خسارات توفند ماریا در سال ۲۰۱۷ در پورتوریکو را نشان می‌دهد.

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

خسارات‌ توفند ماریا در پورتوریکو

در تصاویر زیر پورتوریکو را یک سال بعد از وقوع توفند ماریا می بینید.

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

پورتوریکو؛ یک سال بعد از وقوع توفند ماریا

عکس‌ها: reuters و reuters
61282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =