• اینم VAR بومی شده!

    اینم VAR بومی شده!

    کاریکاتوردر خبرها آمده بود اگر سیستم VAR را بومی کنیم هزینه آن کاهش پیدا می‌کند؛ ایده‌ای که محمدرضا میرشاه‌ولد کارتونش را برای خبر ورزشی طراحی و منتشرکرد.

  • باید دلار بکشه پایین!

    باید دلار بکشه پایین!

    کاریکاتوردر انتظار کاهش قیمت‌ها...عنوان کارتون بهرنگ جدی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شده است.

سایر عناوین سرویس