تیتر سه وبلاگ‌ها

 • آیا تفکیک هویت به ایرانی و اسلامی صحیح است؟

  آیا تفکیک هویت به ایرانی و اسلامی صحیح است؟

  دکتر تورج دریایی استاد، پژوهشگر و تاریخ نگار حوزه مطالعات ایرانی است. تخصص تاریخ نگاری او بر دوره ساسانی تمرکز دارد ؛ اما دامنه مطالعات او، ایران دوره باستان را شامل می شود.

 • اندیشه سیاسی آرمانی ایرانی

  اندیشه سیاسی آرمانی ایرانی

  ایرانیان به حکم تاریخ پنج هزار ساله حکومت اندیشی خود، با سیاست اندیشی و سیاست ورزی آشنایی کامل دارند. این ویژگی باعث شده تا تعریفی معطوف به زیست جمعی در ذهن خود داشته باشند.

 • دانشگاه و مسئله امروزین

  دانشگاه و مسئله امروزین

  دانشگاه، محمل علمی و برسازی نخبگان برای یک جامعه است. از دیر باز حکومت ها در راستای اهداف و ایدئولوژی خود، نخبگانی را پرورش می دادند تا با اتکاء به آنان کشور در مسیر رشد، ترقی و پیشرفت قرار گیرد.

 • برای زنان میهنم

  برای زنان میهنم

  هر مرد موفقی در زندگیش دو زن بزرگ وجود دارد؛ زنی که او را می زاید و با تمام عشق و بزرگی، فداکاری و مهربانی او را آن گونه که بایسته زیستن انسانی است تربیت می کند و بزرگ می کند. زن دیگر همسر او که عشق، مهربانی و فدارکاری از نوع دیگر را به زندگی مرد تزریق می کند تا با آسودگی خاطر و فراغ بال بیندیشد و مسیر ترقی را طی کند.

 • غیبت نخبگان در جامعه ایران

  غیبت نخبگان در جامعه ایران

  سیاست در جهانی که ما در قرن بیست و یکم با آن زندگی می کنیم، بسیار تخصصی و متکی به دانش و علم شده است. در دوران کلاسیک، امورسیاسی بسیار عزیز و امور اداره یک جامعه در قامت حکمرانی پیچیده نبوده است.

 • آرمان‌گرایی و منافع ملی

  آرمان‌گرایی و منافع ملی

  روزی در اوج جنبش دانشجوی می ۱۹۶۸ فرانسه، ساختار امنیتی و پلیسی فرانسه به دوگل پشنهاد کرد که برای خاموش کردن آتش جنبش، سارتر را دستگیر شود.

 • سیاست خیابانی

  سیاست خیابانی

  قرن بیستم شاهد نمونه های بسیاری از انقلاب ها بوده است؛ از انقلاب بلشویک ۱۹۱۷ تا انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در این چارچوب قابل تجزیه و تحلیل هستند.

 • امت و ملت در اندیشه ایرانی

  امت و ملت در اندیشه ایرانی

  دو مفهوم امت و ملت در ذهنیت سیاسی ایرانی چنان در هم تنیده شده که زمینه اختلاط و سرگردانی را بوجود آورده است. شاید مهم ترین دلیل این سرگشتگی مفاهیم ناشی از همسازی دین و سیاست در پندار اجتماعی ایرانیان بوده است.

 • تجزیه ایران امکان‌پذیر نیست

  تجزیه ایران امکان‌پذیر نیست

  قوام ایران به عنوان سرزمینی منسجم با جمعیتی یکپارچه از شکل گیری جامعه ای سربر می آورد که علی رغم تنوع های قومی و فرهنگی، کویتی یکپارچه به مثابه یک ملت را بوجود آوردند.

 • آیا عابدالجابری ضد ایران است؟

  آیا عابدالجابری ضد ایران است؟

  اندیشه ها محصولِ دشواره هایی هستند که در بستر اجتماعی به مسئله تبدیل می شد ه اند؛ آن گاه توسط نخبگان خودآگاه مورد تأمل قرار گرفته اند. از این رو اندیشه ها را باید در بستر اجتماعی و بازه زمانی زایش آن ها مورد اندیشیدن انتقادی قرار گیرند.

 • ناسیونالیست یا فیلسوف؟

  ناسیونالیست یا فیلسوف؟

  این روزها سخن درباره متفکران عربی باب شده است. جناب آقای دکتر حسن انصاری نیز در مصاحبه‌ای نسبت هایی به عابدالجابری اندیشمند ممتاز عربی دادند که مطابق واقعیت نبوده است و در اینجا به نقد آنان اهتمام می ورزم. آقای انصاری گفته اند که جابری بیش از آن که یک دانشمند به معنای آکادمیک خود باشد یک ایدئولوگ برای ناسیونالیسم عربی است.

 • چرا در ایران نظریه ناسیونالیسم وجود ندارد؟

  چرا در ایران نظریه ناسیونالیسم وجود ندارد؟

  دکتر سید جواد طباطبایی فیلسوف سیاست در ایران در قالب جستارهایی، مسائل مهمی از کنش سیاسی زمامداران را با تکیه تاریخ فکر و فرهنگ ایرانی مورد نقد، ارزیابی و هشدار قرار داده است. این سبک جدید از نوشتار طباطبایی در کنار محتوای حائز اهمیت آن، به کاربرد اندیشه سیاسی در نقد و ارزیابی کنش سیاسی حکمران توجه دارد که در نوع خود درسی بزرگ برای تمام سیاست اندیشان در سطوح مختلف است

 • چرا به ایران تکیه میکنم؟

  چرا به ایران تکیه میکنم؟

  من که بیش از دو دهه در حوزه اندیشه سیاسی ایران و اسلام به مطالعه و پژوهش مشغولم، به حکم رشته تخصصی علمی خود، علوم سیاسی، سیاست اندیشی هستم؛ یعنی به مناسبات قدرت در بستر داخلی و عرصه‌ خارجی توجه می‌کنم. 

 • چرا ایران مهم است؟

  چرا ایران مهم است؟

  پرسش از اهمیت ایران، سؤالی بدیهی به نظر می آید؛ اما اگر این پرسش را از منظر دشواره های ایران مورد توجه قرار دهیم؛ در می یابیم که سؤالی،  بس مهم و نقطه عزیمت اندیشیدن دشواره های خواهد بود. ما با توجه به این رهیافت به خوانش اهمیت اندیشیدن ایده ایران را در دستور کار قرار می دهیم.

 • بانکداری اسلامی چیست؟

  بانکداری اسلامی چیست؟

  پس از ورودم به دانشگاه در رشته علوم سیاسی، مباحث اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، دانش مورد علاقه من بود. لذا پس از مدت کوتاهی پی به موضوعی بردم که یکی از دانش های بنیادین در تمدن اسلامی، فقه بود.