سلسله پایلوت اصلاح نژاد دام سنگین نژاد سمینتال در لرستان

سرپرست اداره کل دامپزشکی لرستان وهمراهان بافرماندارشهرستان سلسله دیدار و در خصوص مسائل مربوط به دام در شهرستان گفتگوکردند

به گزارش خبرآنلاین لرستان، دکترخسروی فرماندارسلسله دردیدار بادکترکرم الهی سرپرست اداره کل دامپزشکی لرستان،بااشاره به اینکه شهرستان سلسله پایلوت اصلاح نژاددام سنگین نژادسمینتال دراستان است،گفت:این ظرفیت،فرصت خوبی درراستای تغییرزندگی مردم شهرستان وبهبودوضعیت اقتصادی آنان است.

وی افزود:شرایط دامداری درحال حاضردچاردگرگونی شده است ومعاونت بهبودتولیدات دامی نقش مهمی دربهبودنژادی دام وتامین خوراک آنهادارد.

فرماندارسلسله بااشاره به ایجادمرکزتلقیح مصنوعی دام سنگین نژادسمینتال درشهرستان،عنوان کرد:این امرفرصت خوبی درراستای تقویت جایگاه شهرستان خواهدبودولذابایدتلاش کنیم که ازاین فرصت حداکثراستفاده راببریم.

سلسله دارای ظرفیت هاوپتانسیل های فراوانی برای پرورش دام است

دکترکرم الهی سرپرست اداره کل دامپزشکی لرستان نیزگفت:استان لرستان وبالاخص شهرستان سلسله دارای ظرفیت هاوپتانسیل های فراوانی برای پرورش دام هستند.

وی باتاکیدبراینکه گسترش صنعت دامداری نقش مهمی دراشتغالزایی وپیشرفت اقتصاداستان خواهدداشت،گفت:درلرستان بدون احتساب دامهای عشایری،حدود۱۲۰تا۱۵۰هزارراس دام سنگین درحالت نوسان وحدود۳.۵میلیون تاچهارمیلیون راس دام سبک وجودداردکه ازاین مجموع حدود۱۴هزارراس دام سنگین و۲۵۰هزارراس دام سبک متعلق به شهرستان سلسله است.

۴۶

کد خبر 1222649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =