قدرت‌نمایی ۴ ساله فراکسیون‌ها در هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی

تکلیف هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی سال اخر مجلس دهم مشخص شد اما سوال اینجاست سهم سه فراکسیون سیاسی مجلس در این قدرت‌نمایی ها در چهار سال گذشته چقدر بوده است.

فائزه عباسی _  پرونده هیات رئیسه مجلس با تمام حوادث منحصر به فردش که اوج آن حذف علی مطهری از کرسی نائب‌رئیسی دوم و نشستن عبدالرضا مصری به جای او بود؛ بسته شد اما به محض بسته شدن این پرونده  بلافاصله پرونده هیات رئیسه کمیسیون ها باز شد.  

این بار هم در جریان انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ها اتفاقات کم سابقه‌ای رخ‌داد به طوری که تصورها از اجلاسیه سوم و رکورددار بیشترین تحولات بودنش به حاشیه رفت. عارف از ریاست کمیسیون آموزش حذف شد، مطهری بازی رقابت به یک پایداری در ریاست کمیسیون فرهنگی را باخت، حضرتی توانست امید از دست رفته اصلاح طلبان را در کمیسیون اقتصادی زنده کند اما بلافاصله کرسی مهم امنیت ملی از دست امیدی ها درآمد و به قبضه یک نماینده نزدیک به پایداری ها درآمد.

حال با بسته شدن پرونده انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها نگاهی به گرایشات فراکسیونی اعضای هیات رئیسه هر کدام از کمیسیون های تخصصی مجلس در عمر چهارساله مجلس دهم کرده‌ایم؛

کمیسیون آموزش و تحقیقات

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

محمد مهدی زاهدی

 

ولایی

رئیس:

محمدرضا عارف

 

امید

رئیس:محمد مهدی زاهدی

ولایی

رئیس: محمد مهدی زاهدی

ولایی

نائب رئیس اول:

محمود نگهبان ‌سلامی

 

امید

نایب رئیس اول: قاسم احمدی لاشکی

مستقلین

نائب‌رئیس اول: داوود محمدی (تهران)

امید

نائب‌رئیس‌اول: داوود محمدی(تهران)

امید

نائب رئیس دوم:

احمدی لاشکی

 

مستقلین

نائب رئیس دوم:

جبار کوچکی نژاد

 

ولایی

نائب رئیس دوم: قاسم احمدی لاشکی

   مستقلین

نائب‌رئیس دوم: محمود نگهبان سلامی

ولایی

دبیر اول:

علیرضا سلیمی

  ولایی

دبیر اول:

علیرضا  سلیمی

ولایی

دبیر اول: علیرضا سلیمی

ولایی

دبیراول: علیرضا سلیمی

امید

دبیر دوم: فریده اولاد قباد

امید

دبیر دوم:

محمد باسط درازهی

امید

دبیر دوم: فریده اولاد قباد

امید

دبیردوم: فاطمه سعیدی

امید

سخنگو:

میرحمایت میرزاده

امید

سخنگو:

میرحمایت میرزاده

امید

سخنگو: میرحمایت میرزاده

امید

سخنگو: میرحمایت میرزاده

امی

کمیسیون اجتماعی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

عبدالرضا عزیزی

مستقلین

رئیس:

سلمان خدادادی

ولایی

رئیس: عبدالرضا عزیزی

مستقلین

رئیس: سلمان خدادی

ولایی

نائب رئیس اول

علی ساری

امید

نایب رئیس اول:

محمدرضا بادامچی

امید

نائب رئیس اول: بادامچی

امید

نائب‌رئیس اول: سهیلا جلودارزاده

امید

نائب رئیس دوم

محمد وحدتی

ولایی

نائب رئیس دوم:

مسعود رضایی

امید

نائب رئیس دوم: مسعود رضایی

امید

نائب‌رئیس دوم: علی رستمیان

ولایی

دبیر اول:

ناهید تاج‌الدین

امبد

دبیر اول:

روح‌الله بابایی صالح

ولایی

دبیر اول: روح الله بابایی صالح

امید

دبیراول: ناهید تاج‌الدین

امید

دبیر دوم:

روح‌الله بابایی صالح

امید

دبیر دوم:

ناهید تاج‌الدین

امید

دبیر دوم: ناهید تاج‌الدین

امید

دبیردوم: روح‌الله صالح‌بابایی

امید

سخنگو:

جلیل مختار

مستقلین

سخنگو:

جلیل مختار

مستقلین

سخنگو: زهرا ساعی

امید

سخنگو: جلیل مختار

امید

کمیسیون اقتصادی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس

الیاس حضرتی

 

امید

رئیس:

محمدرضا پورابراهیمی

 

ولایی

رئیس: محمدرضا پورابراهیمی

 

ولایی

رئیس: محمدرضا پورابراهیمی

ولایی

 نائب رئیس اول

احمد انارکی‌محمدی

 

امید

نایب رئیس اول:

سیدحسن حسینی‌شاهرودی

ولایی

نائب رئیس اول: علی اکبر کریمی

 

مستقلین

نائب‌رئیس‌اول: موسوی‌لارگانی

 

ولایی

 نائب رئیس دوم

عامر کعبی

ولایی

نائب رئیس دوم:

عین‌الله‌ شریف‌پور

مستقلین

نائب رئیس دوم: سیدفرید موسوی

 

امید

نائب‌رئیس‌دوم: فرید موسوی

 

امید

دبیر اول

سیدتقی کبیری

ولایی

دبیر اول:

معصومه آقاپور علیشاهی

مستقلین

دبیراول: سیدحسن حسینی‌شاهرودی

 

ولایی

دبیراول: سیدحسن حسینی‌شاهرودی

ولایی

دبیردوم:

علی اسماعیلی

مستقلین

دبیر دوم:

سیدتقی کبیری

ولایی

دبیردوم:

علی اسماعیلی

مستقلین

دبیردوم: علی اسماعیلی

 

مستقلین

دبیراول:

سیدحسن حسینی‌شاهرودی

ولایی

سخنگو:

زهرا سعیدی مبارکه

مستقلین

سخنگو:

رحیم زارع

مستقلین

سخنگو: سید کاظم دلخوش‌اباتری

ولایی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس :

مجتبی ذالنوری

ولایی

رئیس:

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

ولایی

رئیس:

علاءالدین بروجردی

مستقلین

رئیس:

علاءالدین بروجردی

مستقلین

نائب‌رئیس اول:

محمدمهدی برومندی

 

مستقلین

نایب رئیس اول:

محمدمهدی برومندی

مستقلین

نائب رئیس اول:

کمال دهقانی فیروزآبادی

مستقلین

نائب‌رئیس‌اول:کمال دهقانی‌فیروزآبادی

مستقلین

نائب رئیس دوم:

محمد جواد جمالی

مستقلین

نائب رئیس دوم:

کمال دهقانی

مستقلین

نائب رئیس دوم: محمدمهدی برومندی

مستقلین

نائب‌رئیس دوم:

حسن بیگی

ولایی

دبیر اول

سید قاسم جاسمی

ولایی

دبیر اول:

محمدجواد جمالی

مستقلین

دبیر اول: محمدجواد جمالی نوبندگانی

مستقلین

دبیراول: محمدجواد جمالی‌نوبندگانی

مستقلین

دبیر دوم :

هاجر چنارانی

ولایی

دبیر دوم:

محسن علوی

مستقلین

دبیر دوم: محمدابراهیم رضایی

ولایی

دبیردوم: سیدمحسن علوی

مستقلین

سخنگو:

سید حسین نقوی حسینی

ولایی

سخنگو:

علی نجفی خوشرودی

امید

سخنگو: سیدحسین نقوی‌حسینی

ولایی

سخنگو: سیدحسین نقوی‌حسینی

ولایی

کمیسیون انرژی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس

فریدون حسنوند

ولایی

رئیس:

فریدون حسنوند

ولایی

رئیس:

فریدون حسنوند

ولایی

رئیس:

فریدون حسنوند

ولایی

نائب رئیس اول: حسین امیری‌خامکانی

امید

نایب رئیس اول:

حسین امیری خامکانی

امید

نائب رئیس اول:

هدایت‌الله خادمی

مستقلین

نائب‌رئیس‌اول:

حسین امیری‌خامکانی

امید

نائب رئیس دوم

عدل هاشمی‌پور

ولایی

نائب رئیس دوم:

عدل هاشمی‌پور

ولایی

نائب رئیس دوم:

سید علی ادیانی

ولایی

نائب‌رئیس دوم:

علی ادیانی

ولایی

دبیر اول

حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری

امید

دبیر اول:

قاسم ساعدی

ولایی

دبیر اول:

قاسم ساعدی

ولایی

دبیراول:

کوروش کرم پور حقیقی

امید

دبیر دوم

کوروش کرم‌پور

مستقلین

دبیر دوم:

کوروش کرم‌پورحقیقی

مستقلین

دبیر دوم:

کوروش کرمپور

امید

دبیردوم:

عبدالحمید خدری

امید

سخنگو

سکینه الماسی

مستقلین

سخنگو:

اسدالله قره‌خانی

ولایی

سخنگو:

اسدالله قره خانی 

ولایی

سخنگو:

اسدلله قره‌خانی الوستانی

ولایی

کمیسیون برنامه و بودجه

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس

غلامرضا تاجگردون

 

رئیس:غلامرضا تاجگردون

 

امید

رئیس: غلامرضا تاجگردون

امید

رئیس:

غلامرضا تاجگردون

امید

نائب‌رئیس‌اول: جهانبخش محبی‌نیا

مستقلین

نایب رئیس اول:هادی قوامی

مستقلین

نائب‌رئیس‌اول: جهانبخش محبی‌نیا

مستقلین

نائب‌رئیس‌اول:

جهانبخش محبی‌نیا

مستقلین

نائب‌رئیس دوم: هادی قوامی

مستقلین

نائب رئیس دوم:
جهانبخش محبی‌نیا

 

-

نائب‌رئیس دوم: هادی قوامی

مستقلین

نائب‌رئیس‌دوم:

 هادی قوامی

مستقلین

دبیر اول:

علی قربانی

امید

دبیر اول:

محسن بیگلری

مستقلین

دبیر اول: علی کاظمی باباحیدری

امید

دبیراول: محمدفیضی‌زنگیر

امید

دبیر دوم:

محسن بیگلری

مستقلین

دبیر دوم:

علی کاظمی

امید

دبیر دوم: محسن بیگلری

مستقلین

دبیردوم:

محسن بیگلری

مستقلین

سخنگو

محمد خدا بخشی

ولایی

سخنگو:

محمدمهدی مفتح

ولایی

سخنگو: محمد مهدی مفتح 

ولایی

سخنگو:

محمد مهدی مفتح 

ولایی

کمیسیون بهداشت و درمان

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس: علی نوبخت

امید

رئیس:

حسینعلی شهریاری

ولایی

رئیس: علی نوبخت

امید

رئیس: علی نوبخت‌

امید

نائب رئیس اول: محمد حسین قربانی

مستقلین

نایب رئیس اول:

مرتضی خاتمی

ولایی

نائب رئیس اول: محمد حسین قربانی

مستقلین

نائب‌رئیس‌اول: سیدمرتضی خاتمی

ولایی

نائب رئیس دوم

سیدمرتضی خاتمی

 

ولایی

نائب رئیس دوم:

محمدنعیم امینی‌فرد

امید

نائب رئیس دوم: همایون یوسفی

مستقلین

نائب‌رئیس‌دوم: محمدحسین قربانی

مستقلین

دبیر اول:

منوچهر جمالی

مستقلین

دبیر اول:

منوچهر جمالی

مستقلین

دبیر اول: عباس علی پوربافرانی

مستقلین

دبیراول: یعقوب شیویاری

ولایی

دبیر دوم:

احمد حمزه

مستقلین

دبیر دوم:

احمد حمزه

مستقلین

دبیر دوم: یعقوب شیویاری

ولایی

دبیردوم: بشیر خالقی

ولایی

سخنگو

اکبر ترکی

ولایی

سخنگو:

حیدر علی عابدی

امید

سخنگو: احمد همتی

امید

سخنگو:محمدنعیم امینی‌فرد

مستقلین

کمیسیون شوراها و امور داخلی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

محمدجواد کولیوند

ولایی

رئیس:

محمدجواد کولیوند

ولایی

رئیس:

محمدجواد کولیوند

ولایی

رئیس:

محمدجواد کولیوند

ولایی

نائب رئیس اول:

 بیت‌الله عبداللهی

 

ولایی

 

نایب رئیس اول:

امیر خجسته

 

ولایی

 

نائب رئیس اول: حمیدرضا کاظمی

 

ولایی

 

نائب‌رئیس اول:

پروانه مافی

 

امید

نائب رئیس دوم

علی کاظمی

 

 

ولایی

نائب رئیس دوم:

سید حمیدرضا کاظمی

ولایی

نائب رئیس دوم:

امیر خجسته

ولایی

نائب‌رئیس‌دوم:

حمیدرضا کاظمی

ولایی

دبیر اول:

پروانه مافی

امید

دبیر اول:

پروانه مافی

امید

دبیر اول:

احمد علیرضا بیگی

امید

دبیراول:

اصغر سلیمی

امید

دبیر دوم:

سهراب گیلانی

مستقلین

دبیر دوم:

سهراب گیلانی

مستقلی

دبیر دوم:

سهراب گیلانی

مستقلین

دبیردوم:

سهراب گیلانی

مستقلین

سخنگو:

اصغر سلیمی

امید

سخنگو:

اصغر سلیمی

امید

سخنگو:

اصغر سلیمی

امید

سخنگو:

حسین‌ مقصودی

مستقلین

 

کمیسیون صنایع و معادن

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

عزیز اکبریان

ولایی

رئیس:

عزیز اکبریان

ولایی

رئیس:

عزیز اکبریان

ولایی

رئیس:

عزیز اکبریان

ولایی

نایب رئیس اول:

فریدون احمدی

ولایی

نایب رئیس اول:

فریدون احمدی

ولایی

نائب رئیس اول:

رضا علیزاده

ولایی

نائب‌رئیس اول:

داریوش اسماعیلی

ولایی

نائب رئیس دوم:

رضا علیزاده

ولایی

نائب رئیس دوم:

رضا علیزاده

ولایی

نائب رئیس دوم:

فریدون احمدی

ولایی

نائب‌رئیس دوم:

فریدون احمدی

ولایی

دبیر اول:

عبدالله رضیان

مستقلین

دبیر اول:

عبدالله رضیان

مستقلین

دبیر اول:

رامین نورقلی‌پور

امید

دبیراول:

سیده‌حمیده زرآبادی

امید

دبیر دوم:

سیدجواد حسینی‌کیا

ولایی

دبیر دوم:

سیدجواد حسینی‌کیا

ولایی

دبیر دوم:

جواد حسینی‌کیا

ولایی

دبیردوم:

سیدجواد حسینی‌کیا

امید

سخنگو:

سعید باستانی

امید

سخنگو:

ولی ملکی

ولایی

سخنگو:

سعید باستانی

امید

سخنگو:

سعید باستانی

امید

کمیسیون عمران

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

محمدرضا رضایی کوچی

ولایی

رئیس:

محمدرضا رضایی کوچی

ولایی

رئیس:

رضایی کوچی

ولایی

رئیس: رضایی کوچی

ولایی

نائب رئیس دوم:

سیداحسن علوی

مستقلین

نایب رئیس اول:

سید ابوالفضل موسوی بیوکی

امید

نائب رئیس اول:

قلی الله‌قلی‌زاده

ولایی

نائب‌رئیس اول:

علیم یارمحمدی

امید

نایب رئیس اول:

سید ابوالفضل موسوی بیوکی

 

امید

نائب رئیس دوم:

سیداحسن علوی

مستقلین

نائب رئیس دوم:

مجید کیانپور

مستقلین

نائب‌رئیس دوم:

سیدهادی بهادری

امید

دبیر اول

علیم یارمحمدی

امید

دبیر اول:

حسین نیازآذری

ولایی

دبیر اول:

شادمهر کاظم زاده

ولایی

دبیراول:

حسین نیازآذری

ولایی

دبیر دوم:

حسین نیازآذری

ولایی

دبیر دوم:

علیم یارمحمدی

امید

دبیر دوم:

حسین نیازآذری

ولایی

دبیردوم:

شادمهر کاظم زاده

ولایی

سخنگو:

صدیف بدری

ولایی

سخنگو:

صدیف بدری

ولایی

سخنگو:

صدیف بدری

ولایی

سخنگو:

صدیف بدری

ولایی

 

کمیسیون فرهنگی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

جمشید جعفرپور

 

ولایی

رئیس:

احمد مازنی

 

امید

رئیس:

 جمشید جعفرپور

 

ولایی

 

رئیس: نصراله پژمان‌فر

 

ولایی

نائب‌رئیس اول: احمد سالک

ولایی

نایب رئیس اول:

سیده فاطمه ذوالقدر

امید

نائب رئیس اول: اصغر مسعودی

ولایی

نائب‌رئیس اول: احمد سالک

ولایی

نائب رئیس دوم:صادق طباطبایی نژاد

 

 

امید

نائب رئیس دوم:

اصغر مسعودی

 

ولایی

 

نائب رئیس دوم: نصرالله پژمان‌فر

 

ولایی

 

نائب‌رئیس دوم: جمشید جعفرپور

 

ولایی

دبیر اول

احد آزادیخواه

 

 

ولایی

دبیر اول:

علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیر اول: فاطمه ذوالقدر

امید

دبیراول: علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیر دوم : علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیر دوم:

سیدصادق طباطبایی‌نژاد

ولایی

دبیر دوم:  علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیردوم: سیده فاطمه ذوالقدر

امید

سخنگو

فاطمه ذوالقدر

امید

سخنگو:

احد آزادیخواه

ولایی

سخنگو: احد آزادی‌خواه

ولایی

سخنگو: احد آزادی‌خواه

ولایی

کمیسیون فرهنگی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

جمشید جعفرپور

 

ولایی

رئیس:

احمد مازنی

 

امید

رئیس:

 جمشید جعفرپور

 

ولایی

 

رئیس: نصراله پژمان‌فر

 

ولایی

نائب‌رئیس اول: احمد سالک

ولایی

نایب رئیس اول:

سیده فاطمه ذوالقدر

امید

نائب رئیس اول: اصغر مسعودی

ولایی

نائب‌رئیس اول: احمد سالک

ولایی

نائب رئیس دوم:صادق طباطبایی نژاد

 

 

امید

نائب رئیس دوم:

اصغر مسعودی

 

ولایی

 

نائب رئیس دوم: نصرالله پژمان‌فر

 

ولایی

 

نائب‌رئیس دوم: جمشید جعفرپور

 

ولایی

دبیر اول

احد آزادیخواه

 

 

ولایی

دبیر اول:

علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیر اول: فاطمه ذوالقدر

امید

دبیراول: علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیر دوم : علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیر دوم:

سیدصادق طباطبایی‌نژاد

ولایی

دبیر دوم:  علیرضا ابراهیمی

ولایی

دبیردوم: سیده فاطمه ذوالقدر

امید

سخنگو

فاطمه ذوالقدر

امید

سخنگو:

احد آزادیخواه

ولایی

سخنگو: احد آزادی‌خواه

ولایی

سخنگو: احد آزادی‌خواه

ولایی

کمیسیون حقوقی و قضایی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

الهیار ملکشاهی

ولایی

رئیس:

الهیار ملکشاهی

ولایی

رئیس: الهیار ملکشاهی

ولایی

رئیس: الهیار ملکشاهی

ولایی

نائب‌رئیس اول:

 محمد کاظمی

امید

نایب رئیس اول:

یحیی کمالی‌پور

مستقلین

نائب رئیس اول: حسین رضازاده

امید

نائب‌رئیس اول: یحیی کمالی‌پور

امید

نایب رئیس اول:

یحیی کمالی‌پور

مستقلین

نائب رئیس دوم:

محمد کاظمی

امید

نائب رئیس دوم: محمد کاظمی

امید

نائب‌رئیس دوم: محمد کاظمی

امید

دبیر اول:

حسین رضازاده

مستقلین

دبیر اول:

جلیل رحیمی جهان آبادی

امید

دبیر اول: جلیل رحیمی جهان‌آبادی

امید

دبیراول: جلیل رحیمی جهان‌آبادی

امید

دبیر دوم:

جلیل رحیمی جهان آبادی

امید

دبیر دوم:

حسین رضازاده

مستقلین

دبیر دوم: یحیی کمالی‌پور

امید

دبیردوم: حسین رضازاده

امید

سخنگو:

حسن نوروزی

ولایی

سخنگو:

حسن نوروزی

ولایی

سخنگو:

حسن نوروزی

ولایی

سخنگو: حسن نوروزی

ولایی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

سال چهارم

فراکسیون

سال سوم

فراکسیون

سال دوم

فراکسیون

سال اول

فراکسیون

رئیس:

احمدعلی کیخا

 

 

امید

رئیس:

احمدعلی کیخا

 

امید

رئیس:

علی اکبری

 

امید

رئیس:

علی‌محمد شاعری

ولایی

نائب رئیس اول:

عباس پاپی‌زاده

ولایی

نایب رئیس اول:

جلال محمودزاده

امید

نائب رئیس اول: رضا کریمی

امید

نائب‌رئیس‌اول: جلال محمودزاده

ولایی

نائب رئیس دوم  رضا کریمی

امید

نائب رئیس دوم:

رضا کریمی

امید

نائب رئیس دوم: علی بختیاری

امید

نائب‌رئیس‌دوم: نظر افضلی

ولایی

دبیر اول:

علی‌محمد شاعری

ولایی

دبیر اول:

علی‌محمد شاعری

ولایی

دبیر اول: نظر افضلی

ولایی

دبیراول: محمدباقر سعادت

امید

دبیر دوم

علی اکبری

امید

دبیر دوم:

علی ابراهیمی

امید

دبیر دوم: جلال محمودزاده

ولایی

دبیردوم: علی بختیاری

امید

سخنگو

علی ابراهیمی

مستقلین

سخنگو:

نورمحمد تربتی‌نژاد

امید

سخنگو: علی محمد شاعری

ولایی

سخنگو: علی وقفچی

ولایی

۲۷۲۱۶

کد خبر 1272975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =