مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان :متأسفانه این سازمان برای مردم و حتی برخی مدیران و رسانه‌ها ناشناخته است

حمید دهرویه با بیان این مهم که مردم شناخت بسیار کمی از سازمان همیاری شهرداری ها و فعالیت های آن دارند، گفت: این سازمان در استان سمنان و البته سایر استان ها مظلوم واقع شده است و یکی از دلایل آن این است که کوششی برای اطلاع رسانی و شناساندن این سازمان به جامعه نشده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان سازمان همیاری شهرداری‌ها در سال 1373 و پس از انحلال موسسه تدارکاتی شهرداری‌ها با هدف کمک به تأمین خودکفایی شهرداری‌ها تشکیل و اساس نامه آن آخرین بار در سال 1378 توسط وزیر کشور اصلاح و ابلاغ گردید.

 این سازمان به عنوان موسسه عمومی  غیردولتی و وابسته به شهرداری‌ها شناخته و قلمداد می‌شود.

این سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداریها درتامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی با هدف کمک به تامین خودکفائی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و... سرمایه های کوچک و پراکنده آنها واهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهرو شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیتهای اقتصادی ، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس وبرابر مفاد اساسنامه سازمان اداره میگردد ومی تواند به کلیه عملیات ومعاملات مالی وتجاری وبازرگانی اعم از واردات وصادرات وقبول نمایندگی شرکت ها وموسسات تولیدی و خدماتی داخلی وخارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات این اساسنامه مربوط باشد راساً یابه نمایندگی از طرف شهرداران عضومبادرت نماید.

با این مقدمه و به بهانه آشنایی و آگاهی از عملکرد سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان برآن شدیم پای سخنان مهندس حمید دهرویه مدیرعامل جوان اما با تجربه و توانمند این سازمان نشسته و از کلام ایشان جویای این مهم  باشیم ، در ذیل ماحصل گپ و گفت خبرنگار ما با ایشان ار منظر نگاه شما میگذرد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان در آغاز با اشاره به ضعف اطلاع رسانی در خصوص معرفی این نهاد طی سال‌های گذشته ، گفت: متأسفانه این سازمان برای مردم و حتی برخی مدیران و رسانه‌ها ناشناخته است.

حمید دهرویه با بیان این مهم که مردم شناخت بسیار کمی از سازمان همیاری شهرداری ها و فعالیت های آن دارند، گفت: این سازمان در استان سمنان و البته سایر استان ها مظلوم واقع شده است و یکی از دلایل آن این است که کوششی برای اطلاع رسانی و شناساندن این سازمان به جامعه نشده است

وی اظهارداشت : بسیاری گمان می کنند سازمان همیاری ها زیرمجموعه و جزئی از شهرداری است بلکه شهرداری های استان سهام داران سازمان و سازمان و استاندار محترم شورای سازمان را بر عهده دارد .

حمید دهرویه با بیان این مهم که حدود 25 سال از آغاز فعالیت سازمان همیاری شهرداری ها در کشور می گذرد، گفت :

هر بنگاه اقتصادی جهت نیل به اهداف خود نیاز به برنامه ریزی برای تداوم فعالیت و آینده نگری دارد. سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی از این قاعده مستثنی نبوده و ضرورت امورایجاب می نماید که در بازار رقابت راه مشخص و تعیین کننده ای را جهت طی مسیر در این راه صورت داده تا بتواند ابزارهای مهم را در جهت نیل به اهداف سازمان فراهم و به فعالیتهای مربوطه بپردازد.

وی عنوان داشت : لذا به این منظور کلیه فعالیتهای سازمان همیاری سمنان، با توجه به شرایط و امکانات موجود و بر اساس اساسنامه و خط مشی تعریف شده و رعایت استانداردهای لازم، بسمت اهداف تعیین شده خواهد بود، ضمن اینکه رعایت صرفه جوئی، صرفه و صلاح سازمان در جهت ایجاد ارزش افزوده، تخصصی نمودن سازمان با توجه به منابع و امکانات و توانمندیها در جهت تلاش به افزایش همکاری و هماهنگی سطوح اجرائی و ستادی سازمان در راستای حصول به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه، اشاعه فرهنگ همکاری و مشارکت در جهت توانمند ساختن شهرداری‌های استان از طریق تعامل و همکاری، برای سازمان بسیار حائز اهمیت می باشد.

مهندس دهرویه تصریح می‌نماید : سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان در سال ۱۳۶۸ تاسیس گردید و در زمینه های مختلف در امور بازرگانی ، امور فنی مهندسی، خدماتی، خرید ماشین آلات، پروژه های مشارکتی، ایجاد شهرک‌های صنعتی، کارهای تولیدی، کارهای معدنی، کارهای عمرانی شامل ساخت و ساز پروژه های مسکونی-تجاری-اداری و صنعتی، آماده سازی و … فعالیت داشته است

ایشان اظهار داشتند : سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان بعنوان یک سازمان اقتصادی بازرگانی و خدماتی منشأ خدمات بسیاری در استان بوده است. این سازمان در چند سال اخیر با فعالیت‌های مختلف اقتصادی و کسب درآمد توانسته پروژه های عظیم سرمایه ای را پایه گذاری و اجرا نماید.

دهرویه گفت : خوشبختانه به همت پرسنل و کارکنان خدوم این سازمان در حال حاضر نیز بعنوان یک سازمان پویا در بین سازمان‌های همیاری کل کشور مطرح هستیم.

وی اظهار داشت : خط مشی سازمان در فعالیت‌های اقتصادی بصورت سرمایه گذاری در پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت و بعضاً بصورت مشارکت با بخش خصوصی و دولتی بوده است .

دهرویه در ادامه گفت وگو با بیان این مهم که سازمان های همیاری شهرداری‌ها به منظور کمک به شهرداری‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار برای آنها ایجاد شده‌اند، اظهارداشت : این سازمان امکان فعالیت در تمامی حوزه های اقتصادی، فنی و مهندسی، خدماتی، آموزشی، گردشگری و تولیدی را دارد.

وی با بیان این مطلب که درآمد شهرداری نباید تنها متکی به دریافت عوارض باشد، فعالیت سازمان همیاری ها را کمک به شهرداری ها در خصوص تحقق این مهم عنوان نمود و یاداور شد: سهامداران سازمان همیاری را، شهرداری‌ها تشکیل می دهند و در استان سمنان هم ، هر( ) شهرداری استان سهامدار این سازمان می باشند .

حمید دهرویه با بیان این مطلب که برای توسعه سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان سه برنامه کوتاه، میان و بلند مدت تعریف نموده‌ایم، گفت: ارایه خدمات آموزشی و رفاهی به شهرداری ها از جمله برنامه های کوتاه مدت ما تعریف شده است که در حال انجام آن هستیم.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان در بخش دیگری از گفت و گو تصریح می‌نماید: انتظار داریم از ظرفیت سازمان همیاری شهرداری‌ها در اجرای پروژه‌ها توسط شهرداری‌ها استفاده شود

وی اظهار می‌دارد: سازمان همیاری شهرداری‌های استان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار بالایی دارد که انتظار می‌رود شهرداری‌ها از این توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها در راستای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری استفاده نمایند.

دهرویه در ادامه گفت وگو به ارائه گزارش عملکرد سازمان همیاری شهردارهای استان سمنان پرداخته و اهم آنها را در سرخط‌های ذیل عنوان نمود :

*با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریم حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جهت بهبود رفع موانع تولید بخشی از وظایف سازمان همیاری است که انتظار می رود با مشارکت و همدلی بیشتر صاحبان صنایع و مالکان واحدهای تولیدی اینمهم در این وضعیت اقتصادی کشور شتاب بیشتریبگیرد.

*با توجه به آخرین اقدامات انجام شده از سوی سازمان همیاری در حمایت از واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی استان این نهاد آمادگی کامل جهت هر گونه همکاری در برگزاری مجمع عمومی صاحبان صنایع و پذیره نویسی سهام در شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی در چارچوب قانون و ضوابط اجراییرا دارد

بی‌شک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و شهرک صنعتی ایوانکی با توجه به پتانسیل های موجود منطقه و نزدیکی به پایتخت می تواند گام ارزشمندی در جهت رونق تولید و حتی افزایش صادرات در استان بردارد.

*آغاز عملیات خاک برداری لاین دوم مسیر سمنان – خیرآباد جهت احداث پل خیرآباد

*تکمیلپروژه14بابواحدتجاریبازارروزشهمیرزادضلعغربی

* ادامه عملیات ساخت پروژه 13 واحدی بلوار استقلال

* ادامه جدول‌گذاری در شهرک صنعتی شاهرود

* تامین نیازمندی‌ها و رفع مشکلات پروژه های شهری در جهت ارتقای شهر سرخه

* مشارکت در پروژه های شهری از جمله شهر سرخه با انگیزه ایجاد شهری پویا و با نشاط که رضایت شهروندان را به همراه داشته که در این زمینه سازمان همیاری در حوزه های عمرانی و بازرگانی این آمادگی را دارد تا سقف یک میلیارد تومان با تسهیلات ویژه و با پرداخت اقساطی کمکی اندک به شهرداری‌های کوچک نماید تا روند پیشرفت پروژه های این شهرها شتاب بیشتریبگیرد. 

* سازمان همیاری این آمادگی را دارد تا خرید اقلام مورد نیاز شهرداری‌های استان را در هر زمینه ای تامیننماید.

* ادامه عملیات رنگ‌آمیزی جداول در شهرک صنعتی گرمسار

* تعمیر و بازسازی گریدر کاترپیلار شهرداری شاهرود

* جمع‌آوری زباله و نخاله‎‌ها در شهرک صنعتی جنت‌آباد

* ادامه عملیات جدول‌گذاری در شهرک صنعتی جنت‌آباد

* حل مشکل مجتمع خدماتی رفاهی عباس‌آباد میامی با حمایت دستگاه‌های قانونی و نظارتی استان

* ارتباط و تعامل دوسویه سازمان همیاری شهرداری های استان با دستگاه قضایی و فرمانداری های استان جهت پیشبرد اهداف و برخورد قاطع با متخلفان  بدون تاثیرپذیری و توصیه دیگران که در این راستا با کمک دستگاه قضایی و نظارت فرمانداری درصدد اجرای عدالت توسعه طلبانه درهرمنطقه هستیم.

* با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل شهرک صنعتی میامی و مجتمع خدماتی رفاهی این منطقه در جهت ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شرق استان سازمان همیاری شهرداری ها در جهت تقویت و رفع مشکلات موجود مجتمع رفاهی و تفریحی میامی اقدامات موثری از جمله احداث ۱۶ دستگاه سرویس بهداشتی جهت رفاه حال زائران حرم رضوی را در دستور کار قرار دارده ضمن اینکه در زمینه ایجاد زیرسازی در شهرک صنعتی میامی نیز اقداماتی صورت پذیرفته.

* رفع مشکلات صاحبان صنایع و سرمایه گذاران در گرو مساعدت و همکاری دستگاههای حمایتی و نظارتی می‌باشد

* با توجه به عملکرد این سازمان در سال‌های 97 و 98  اقدامات موثری از جمله تقویت

شبکه روشنایی در شهرک ، آسفالت معابر عمومی ، جدول گذاری و رنگ آمیزی جداول معابر  و ...  در شهرک صنعتی فجر گرمسار صورت گرفته است  که این روند همچنان ادامه دارد 

* با مساعدت های هیئت امناء شهرک فجر مقرر گردیده تا نسبت به احداث سردرب وردی شهرک فجر   و نصب دستگاه ATM  جهت انجام تراکنش های بانکی برای رفاه حال صاحبان صنایع اقدامات لازم صورت پذیرد

* تخصیص اعتبار 20 میلیارد ریالی ریاست محترم جمهوری جهت احداث مخزن بتی در شهرک فجر 

* نصب تیرهای چراغ برق جهت تقویت شبکه روشنایی در شهرک صنعتی میامی شاهرود

* پیگیری اصلاح اساس‌نامه سازمان همیاری از دهیاری‌های کشور

* خرید زمین جهت احداث ساختمان اداری سازمان

* تغییر کاربری زمین‌های سازمان در شهرک روزیه و شروع فاز یک اجرایی

* برپایی نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان در کربلا

* دریافت پایان‌کار مجتمع 56 واحدی بلوار نهضت پس‌از ده سال

* قرداد با شهرداری‌ها برای تجهیز مبلمان شهری و افزایش دو برابری آن در سال جاری

* با عنایت به تکمیل فاز اول 16 باب واحد تجاری بازار روز شهمیرزاد طرح فاز دوم آن آغاز شد

* برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل با حضور کارخایی مدیرکل پدافند غیرعامل استان  و مدیرعامل سازمان همیاری و اعضاء کمیته

* شروع نقشه برداری جهت تفکیک قطعات در شهرک روزیه سمنان

* برگزاری سومین همایش مسئولین مالی و خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان

* امضا تفاهم‌نامه میان سازمان همیاری شهرداری‌های استان و سازمان نظام مهندسی در خصوص نظارت بر ساخت و سازها در شهرک‌های صنعتی استان

* مسدود نمودن معابر و شریان‌های غیرقانونی قابل نفوذ به شهرک صنعتی فجر گرمسار

* تسطیح بلوار و بوته کنی معابر عمومی در شهرک صنعتی جنت‌آباد ایوانکی

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان همچنین با تاکید بر اهمیت و جایگاه مقوله آموزش در بخش‌های مختلف اجرایی خاطرنشان ساخت : آموزش و پژوهش در شهرداری ها از اهمیت فراوانی برخوردار بوده ولی به لحاظ تراکم وظایف در این دستگاهها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان تصریح نمود : تشکیل شوراهای آموزشی و پژوهشی در سازمان همیاری ها با جلب همکاری مراکز علمی همراه با تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت جهت شناسایی و ارایه آموزش های تخصصی، کاربردی و عمومی به کارکنان شهرداری‌ها بیشتر از قبل ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1325265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =