فیلم | نتیجه پارک کردن ماشین جلوی علائم و وسایل آتش نشانی

اتفاقی که ممکن است بخاطر پارک کردن جلوی علائم و وسایل آتش نشانی، بر سر ماشین بیاید.

کد خبر 1347164

برچسب‌ها