ببینید | توضیحات ربیعی درباره FATF در حیاط دولت

سخنگوی دولت می‌گوید: اکثر کشورها حمایت خود را از ایران اعلام کردند. حامیان تروریسم بیشترین تلاش را برای اضافه شدن ایران به فهرست سیاه FATF انجام دادند.

کد خبر 1354531

برچسب‌ها