ببینید | ورود هواپیمای حامل کمک‌های سازمان جهانی بهداشت به ایران

هواپیمای حامل کمک‌های سازمان جهانی بهداشت وارد کشور شد.نمایندگان سازمان جهانی بهداشت نیز برای بررسی وضعیت مدیریت بیماری کرونا وارد کشورمان شدند.

کد خبر 1359838

برچسب‌ها