کارمزد تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده چقدر است؟

بر اساس مطالعات انجام گرفته حدود ۱۵ هزار هکتار محدوده های ناکارآمد شهری در استان تهران و بیش از ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناکارآمد در تهران ساکن هستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس مطالعات انجام گرفته حدود ۱۵ هزار هکتار محدوده های ناکارآمد شهری در استان تهران و بیش از ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناکارآمد در شهر تهران ساکن هستند که به نظر می رسد در این خصوص شرکت بازآفرینی باید توجه ویژه تری به این موضوع داشته باشد.

پرویز فیروز، معاون مسکن و بازآفرینی استان تهران در این خصوص گفت: بافت های ناکارآمد شهری، مسائل و مشکلات مبتلا به آن در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری کشور مطرح هستند.

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که در سال ۹۸ در این حوزه انجام شد مربوط به جلسات ستاد استانی بوده که با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی به صورت منظم برگزار شده است.

فیروز تصریح کرد: به شکل کلی ۱۶ جلسه ستاد استانی تشکیل شد که خروجی آن ۲۸۱ مصوبه در حوزه های مختلف بوده است. در این زمینه از جمله موارد مهم این جلسات می توان به تدوین برنامه عملیاتی اقدام مشترک استان تهران اشاره داشت که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موظف بود مطابق برنامه ای که برای استان ها تدوین شد، فعالیت های خود را تدوین و تنظیم کند.

اقدام در ۶۰۰ پروژه در افق برنامه ۱۴۰۰

معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه بیان داشت: برنامه اقدام مشترک استان تهران شامل بیش از ۶۰۰ اقدام بوده که این  پروژه ها در افق برنامه ۱۴۰۰ دیده شده است. این اقدامات در ۵ محور تدوین و تنظیم شده است که شامل توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیر ساخت های شهری، بهسازی و ارتقاء فضاهای شهری، ارتقای توانمندی های اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و بهسازی و مقاوم سازی و نوسازی مسکن است که قطعا اجرای آن مشارکت همه دستگاه ها را می طلبد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مطابق آنچه که در آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری آمده است کلیه دستگاه ها موظفند در تخصیص اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیت های خود در شهرها، اولویت را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف و برنامه اقدام مشترک تدوین شده، اختصاص دهند. در واقع این یک تکلیف قانونی است که کلیه دستگاه ها اقدامات خود را با اولویت بافت فرسوده انجام دهند.

این مقام مسئول ادامه داد: با این حال اما اعداد تخصیصی بسیار ناچیز و اندک هستند و با بسیجی که توسط استاندار تهران و معاون هماهنگی استانداری در این خصوص طی سال ۹۸ در استان انجام شد، شهرداران، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی به طور منسجم پای کار آمدند. امیدواریم با این شرایط در ادامه شاهد اعتبارات مناسب و بهتری باشیم.

۲۷۰۰ محله در کل کشور در برنامه ها و طرح های بازآفرینی

وی تصریح کرد: در مواد ۵۱ و ۶۱ و ۶۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ۲ هزار و ۷۰۰ محله در سطح کل کشور در قالب برنامه ها و طرح های بازآفرینی دیده شده اند و مقرر شد طی۲ برنامه ۵ ساله برنامه های بازآفرینی در این محدوده ها پیاده سازی شود.

فیروز اظهار داشت: مجموعه بافت های فرسوده و در اصطلاح کنونی بافت های ناکارآمد شهری شامل ۵ محدوده است که شامل محلات دارای بافت فرسوده میانی، سکونتگاه های غیررسمی، محدوده های تاریخی نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی پهنه های شهری با پیشیه روستایی، پهنه های دارای کاربری ناسازگار با کاربری شهری است.

وی ادامه داد: مجموعه این ۵ محدوده را می توان به عنوان محدوده های ناکارآمد تلقی کرد و به همین خاطر برنامه ها و طرح ها در این بخش در قالب مطالعات بازآفرینی شهری در آن ها مصداق پیدا می کند.

وی افزود: از کل این مجموعه ها بر اساس مطالعات انجام شده (در طرح جامع، مطالعات فرادستی طرح تفصیلی، مطالعات بازآفرینی) در سطح کشور، بالغ بر ۱۴۰هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در سطح کشور وجود دارد و جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر در آن ساکن هستند.

وجود ۱۵ هزار هکتار محدوده ناکارآمدی شهری در استان تهران

معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده از این ۱۴۰ هزار هکتار در حدود ۱۵ هزار هکتار محدوده های ناکارآمد شهری در خود استان تهران و بیش از ۴ و نیم میلیون نفر جمعیت ساکن در این محدوده ها هستند. به عبارتی ۱۱درصد مساحت بافت فرسوده کل کشور در تهران است و ۲۴ درصد جمعیت شهرنشین بافت ناکارآمد در تهران مستقر هستند.

وی در ادامه گفت: در این زمینه اقداماتی در راستای ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در استان تهران انجام شد. اولین اقدام شناسایی محدوده ها و محلات هدف بود و به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله شهری است.

فیروز در ادامه با بیان اینکه میزان بافت های فرسوده بسیار زیاد است، گفت: در سال ۹۷ با توجه به سند برنامه ششم توسعه استان و در چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان، ۶۳ محله هدف در استان تهران تعیین شده است که ۱۸ محله در شهر تهران و ۴۵ محله در شهرستان های استان تهران تصویب شد.

این مقام مسئول در خصوص تامین منابع اعتبار برای ۶۰۰ پروژه گفت: در این زمینه ۳ منبع تامین اعتبار وجود دارد که یکی منابع داخلی خود دستگاه ها است که باید با اولویت بافت فرسوده منابع داخلی خود را به سمت بافت فرسوده سوق دهند. البته چند نکته همین جا وجود دارد که آیا دستگاه ها در این زمینه توجیه هستند؟ آیا پروژه ها و تعریف پروژه ها به سمت بافت های هدف است؟ آیا در چهارچوب مصوبات استانی و شهرستانی ستادهای باز آفرینی عمل می شود؟ در همین زمینه انتظار ادارات کل راه و شهرسازی و مردم ساکنین بافت ها این است که در تخصیص اعتبارات اولویت را به بافت های هدف بدهند .

وی در ادامه افزود : دومین مورد، اعتبارات شهرداری هاست که غالبا در بهسازی معابر شهری و فضاهای عمومی و برخی فضاهای کالبدی باید سهم آن ها مشخص و در بافت های فرسوده اجرایی شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: سومین عامل تامین اعتبار، منابع دولتی است که از بودجه عمومی تامین می شود که به دو شکل اعتبارات استانی و ملی است. در حوزه اعتبارات استانی این برنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ابلاغ شده است.

وی افزود: اعتبارات در موافقت نامه های سنواتی و ذیل اقداماتی که دستگاه ها باید انجام دهند، درج و موافقت نامه ها مبادله خواهد شد. در حوزه اعتبارات ملی این موضوع به صورت متمرکز در شرکت بازآفرینی شهری ایران متمرکز است که مطابق برنامه های اجرایی سالیانه توزیع و با مبادله موافقتنامه به استان ها اختصاص خواهد یافت.

اعطای تسهیلات ساخت مشارکت مدنی با سود ۹ درصد برای نوسازی

وی در ادامه گفت : تمام تلاش ما در استان تهران بالا بردن سهم اعتبارات است چون یک دهم مساحت کشوری بازآفرینی و یک پنجم جمعیت بافت ساکن استان بوده و به واقع بعضی از محلات باید ویژه دیده شوند.

فیروز خاطر نشان کرد: علاوه بر مبالغ پیش بینی شده در قالب اعتبارات ملی و استانی، اقدامات حمایتی دولت در احیاء بافت های فرسوده ازجمله اختصاص قیر رایگان به منظور آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و همچنین اعطای تسهیلات ساخت مشارکت مدنی با سود ۹ درصد برای نوسازی مسکن در دستور کار است. در این زمینه متقاضیان می توانند به منظور بهره مندی از این تسهیلات با مراجعه به شهرداری های محل خود درسامانه اقدام به ثبت نام کنند.

وی در پایان تصریح کرد: ساکنان بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند. به همین خاطر طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری باید علاوه بر ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت های شهری، توان افزایی اجتماعی و اقتصادی ساکنین محلات را مورد توجه ویژه قرار دهند. در این ارتباط راه اندازی دفاتر خدمات توسعه محله ای یا دفاتر تسهیلگری نقش مهمی در شناسایی مشکلات، معضلات و محرومیت های واقعی این محلات خواهند داشت ضمن آنکه می توانند در به خدمت گرفتن مشارکت های مردمی در نوسازی و بهسازی محیط زندگی ساکنین نقش بسزایی را ایفا کنند. با این شرایط و با توجه به گستردگی و جمعیت انبوه ساکن در بافت های فرسوده استان تهران انتظار می رود مساعدت های لازم در راستای ساماندهی و ارتقاء شرایط زندگی در این محدوده ها در تخصیص اعتبارات، انجام و حداقل سهمی متناظر با شاخص های مرتبط به این استان اختصاص یابد.

۲۲۳۲۲۹

کد خبر 1374322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =