ببینید | استفاده از دلقک‌ها برای روحیه دادن به سالمندان آلمانی در این روزهای کرونایی

دلقکهای آلمانی برای حفظ روحیه سالمندان در زمان شیوع کرونا برایشان نمایش های شاد اجرا می کنند.

کد خبر 1374679

برچسب‌ها