ببینید | ساکنان بومی جنوب ایران با مالچ پاشی ‌و کاشت درخت در زمین هایشان مخالفند؟

نظر ساکنان بومی جنوب ایران درباره مالچ پاشی ‌و کاشت درخت در زمین هایشان از زبان خودشان را ببینید.

کد خبر 1376168

برچسب‌ها