جزئیات اصلاح مصوبه خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ در هیات دولت

تسنیم نوشت: هیئت دولت مصوبه خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ را اصلاح کرد.

هیئت وزیران ضمن اصلاح تصویب‌نامه موضوع خرید تضمینی گندم، قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت را تعیین کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب‌نامه موضوع خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۹ را اصلاح کرد.

بر این اساس،  قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت به ازای هر کیلوگرم ۲۷ هزار ریال تعیین می‌گردد.

هم‌چنین، خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی بخش خصوصی بابت تأمین نیازهای صنف و صنعت منوط به ثبت آن در سامانه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مجاز است.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1378730

برچسب‌ها