۰ نفر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰
سرگردانی مشتریانی که خودرو را وکالتی خریدند

فارس نوشت: سرگردان شده اند. نمی دانند چه کنند. بعد از ۴۰ روز مراکز شماره گذاری پلیس راهور باز شده و حالا که برای تعویض پلاک رفته اند می بینندتاریخ وکالتنامه‌هایشان گذشته است!

زن عصبانی است. صدایش می‌لرزد، به متصدی می‌گوید: این چه وضعی است که درست کرده اید؟ خودتان مراکز را تعطیل کردید حالا می‌گویید اعتبار برگه تمام شده، خب من الان فروشنده را از کجا گیر بیاورم که بیاید اینجا؟ اصلا زیر بار می‌رود؟ تاریخ وکالتنامه را ببینید درست همان موقع بوده که مرکز را تعطیل کردید، مگر تقصیر ماست؟

متصدی سعی می‌کند مراجعه‌کننده را آرام کند، با لحنی مؤدبانه به زن می‌گوید: خانم؛ فرمایش شما متین است اما ما طبق اسناد کار می‌کنیم، وکالتنامه شما تا یک ماه پیش اعتبار داشت، الان من با چه سندی تعویض پلاک را انجام دهم؟

زن به میان حرف متصدی می‌پرد و می‌گوید: خب شما معطل کردید.اصلا بگویید من چه خاکی باید بر سرم بریزم؟

متصدی گوشه لبش را گاز می‌گیرد و می‌گوید: این چه حرفی است خانم.با فروشنده تماس بگیرید قضیه را بگویید شاید قبول کند و بیاید به مرکز؛ آن وقت با حضور فروشنده به راحتی کارتان انجام می‌شود.

زن مدارکش را از روی  لبه باجه برمی‌دارد. بلند می‌گوید: فقط بلدید کار مردم را عقب بیندازید.

متصدی سرش را تکان می‌دهد و شماره بعدی را صدا می‌کند.

                    ***

تکلیف  وکالت نامه های تاریخ گذشته چه می شود؟

پسر جوان وکالتنامه‌اش را نشانم می‌دهد و می‌گوید: خانم تو رو به خدا , شما که خبرنگارید حرف ما را بشنوید و درد ما را به گوش بالایی ها برسانید.با هزار قرض و قوله و امید و آرزو قبل از عید ماشین خریدم. فروشنده به من وکالت محضری داد که خودم دیگه دنبال کارها بروم. یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم پول محضر داد.همه چیز خوب بود تا اینکه کرونا آمد و با قدم نحسش همه جا و همه چیز را تعطیلی کرد؛ خودتان که می دانید تعویض پلاک به دلیل شیوع کرونا بسته شد. اینها همه کنار, مساله مهم مهلت وکالتنامه ام بود که تا ۲۵ فروردین اعتبار داشت.بعد کی شماره گذاری و تعویض پلاک باز شد ؟ ۶ اردیبهشت...به همین راحتی الان  وکالتنامه من اعتبار ندارد و نمی توانم پلاک بگیرم.

می‌پرسم تعطیلی مراکز شماره گذاری که اعلام شد.شما هم تاریخ وکالت خود را می دانستید; پس چرا برای تمدید اعتبار وکالت نامه اقدام نکردید؟

پسر جوان آهی می‌کشد و می‌گوید:تعطیلی شماره گذاری مشخص بود اما باز شدنش مشخص نبود.مرتب اخبار را چک می کردم.پشت سر هم این هفته  و آن هفته می کردند.البته من هم بیکار ننشستم.با فروشنده صحبت کردم اما او به من گفت: برایش سودی ندارد.اصلا نمی ارزد که دوباره به دفتر اسناد بیایدو دوباره وکالت فروش بدهد. آخر سری هم با یک احترام خاصی گفت که  اگر وکالت می‌خواهی پولش را خودت بده وگرنه من نمی‌آیم!

پسر جوان با ناراحتی می‌گوید: از صبح تا حالا اینجا معطل هستم، پیش همه رفته ام .حتی رئیس مرکز. همه می‌گویند چون اعتبار وکالت فروش خودرو به پایان رسیده از لحاظ قانونی نمی‌توانیم کاری کنیم.

هنوز حرف‌مان تمام نشده یکی از آن طرف می گوید: برو خدا را شکر کن.شانس آوردی که فروشنده  ماشین خیلی مرد بوده و گرنه می توانست زیرش بزند و بگوید مهلت وکالت نامه تمام شده و من منصرف شده و ماشینم را می خواهم.

پسر که انگار برق از سرش پریده باشد دفتر و دستک را جمع کرده و به سمت فرد گوینده می رود و می پرسد: آقا راست می گویید؟ مگر می شود؟ الان باید چه کنم؟

 آیا داشتن دفترچه بیمه برای شماره گذاری خودرو الزامی است؟

 پسر جوان و مرد را تنها گذاشته و آماده رفتن می شوم که مرد میانسالی که روی صندلی کمی آن طرف تر  نشسته, بلند شده و به طرفم می‌آید و می‌گوید: خانم شما اینجا آشنا یا کس و کاری دارید؟‌

با تعجب نگاهش می‌کنم و می‌پرسم نه من هم مثل شما هستم؛‌ حالا چه شده؟

مرد پوشه مدارکش را به طرفم می‌گیرد و می‌گوید: خانم نگاه کنید اجاره‌نامه خانه‌ام را آورده‌ام اما می‌گویند کافی نیست. باید دفترچه بیمه هم داشته باشی. من اصلاً بیمه نیستم که دفترچه بیمه داشته باشم.

می‌پرسم مگر اجاره‌نامه تان مشکلی داشت؟ می‌گوید: متصدی که چیزی نگفت.فقط گفت: اگر قبضی داری بده دفترچه بیمه هم باید بدهی. اگر این‌ها را نداری نامه‌ای از محل کار یا مدرسه بچه ات بیاور.

مرد کارگر است.می گوید یک هفته ای است سرکار جدید رفته.مرخصی ساعتی گرفته و باید زود برگردد. با دستهای زمخت و پینه بسته ای که نشان از سال ها کار سخت و طاقت فرسا دارد ماسکش را جابه‌جا می‌کند و می‌گوید:به خدا با این زبان روزه این همه کوبیده و آمده‌ایم توی صف.حالا تا نوبت‌مان شده کارمان را انجام نمی‌دهند. خب من که اجاره‌نامه دارم دیگر برای چه دفترچه بیمه می‌خواهند مگر همه آدم‌ها بیمه دارند؟

مرد که انگار دل پری دارد سر صحبت را باز کرده و می گوید: ۶ سر عائله دارم.کارگرم.روز مزد کار می کنم.نه بیمه دارم نه حقوق مشخص.از صبح تا شب کار می کنم تا یک لقمه حلال سر سفره زن و بچه ام ببرم.با پس انداز و قرض و وام توانستم پول یک وانت را جمع کنم.توی قرعه کشی خانگی اسم مان در آمد.همسرم گفت دیگر اینطور نمی شود که کار کرد.یک روز کار هست فردا کار نیست.یک ماشین بخر حداقل روزهایی که کار نیست  با آن بار جابجا کنی.

همسرم راست می گفت.از وقتی که کرونا آمده بود بیکار توی خانه نشسته بودم. دیدم راست می گوید بهرحال به این و آن رو زدیم و آخر سر توانستیم یک وانت کار کرده  پدست چندمی بخریم.درست است که  رنگ و رو ندارد اما خب ماشین است دیگر . چهار چرخ دارد که می چرخد.

چشمان مرد از خوشحالی خرید وانت برق می زند.همان طور که مشغول تعریف از مزایای وانت بار است می گوید: شما که سواد دارید می شود از آن خانم بپرسید که چرا مدارک مرا قبول نکرد.بگویید نوشته اید اجاره نامه. من که آورده ام پس چرا قبول نمی کنند؟

                     ***

بعد از اینکه موضوع اجاره نامه و چرایی همراه داشتن بیمه را از متصدی باجه پرسیده و برای فرد مذکور توضیح می دهم  از سالن اصلی بیرون می آیم. کمی جلوتر آن روبرو غرفه تحویل پلاک است. وارد می شوم. چند نفری ایستاده اند.

نزدیک‌تر شده و از آقایی میانسال که منتظر است می‌پرسم کارتان خیلی طول کشیده؟ می‌گوید: از نظر من بله اما از نظر آقایان نه؛‌ می‌گویند پلاکت موجود است و باید از انبار بیاید. منتظرم تا پلاک بیاید.

در حال صحبت هستیم که متصدی قسمت تحویل پلاک اسمی را صدا می‌زند و همین آقایی که در حال صحبت بود می رود تا پلاکش را بگیرد.

من هم به نزدیک باجه می روم و خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم  اوضاع  کار در این روزهای کرونایی چطور است؟ مراجعه‌کنندگان بیشتر شده اند یا کمتر؟

زوج و فرد کردن فعالیت بر اساس پلاک ها از ازدحام کاسته است

متصدی دستکش را روی دستش محکم می‌کند و می‌گوید: بعد از ۴۰ روز مرکز باز شد. مشخص بود که با ازدحام جمعیت مواجه می‌شویم اما تعویض پلاک را زوج و فرد کردند و با این کار کمی از حجم مراجعان کم شد.

در این دو سه روزی که مرکز باز شده درست است که تعداد مراجعان زیاد است اما ما قبلا روزهای شلوغ تر از این را هم داشته ایم.

در خصوص پروتکل های بهداشتی می پرسم.می گوید: امکانات و اقلام بهداشتی به ما داده اند;دستکش و ماسک با مواد ضد عفونی کننده.در سالن ها هم نیز دستگاه نوبت دهی گذاشته اند.محل ایستادن و نشستن افراد را هم با علامت مشخص کرده اند اما خب بعضی ها اصلا اعتنایی نکرده و کار خود را می کنند.

متصدی از نحوه برخورد برخی از مراجعه‌کنندگان گله‌مند است.می‌گوید: این همه هشدار می‌دهند که مراقبت کنید اما بعضی‌ها اصلا برایشان مهم نیست.کف زمین را ببینید.علامت‌گذاری شده تا با فاصله بایستند اما عملاً رعایت نمی‌کنند. بعضی‌ها اصلا ماسک و دستکش هم نداشته و فاصله را رعایت نمی‌کنند و سرشان را جلو می‌آورند تا خواسته‌شان را بگویند. اصلا انگار که نه انگار که این همه می‌گویند فاصله اجتماعی را رعایت کنید.

برخی ها بی خیال کرونا شده اند

آقا یی دیگر که متصدی تحویل پلاک در باجه کناری است می‌گوید: خانم اینکه مشکل نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند آمده‌اند برای تفریح, زن و بچه با خودشان می‌آورند. انگار که نه انگار که خطرناک است. بچه‌ها  را  می‌آورند اینجا.بچه ها هم دستشان را به همه سطوح می‌کشند و بزرگترشان هم عین خیالش نیست.

همین دیروز خانمی همراه با همسرش و دو بچه برای تعویض پلاک آمده بود.بچه ها از این ور سالن به آن ور می رفتند.نه ماسکی داشتند نه دستکشی. از این صندلی به آن یکی صندلی .راستش دلم برای بچه ها سوخت.اسپری بردم و دست بچه ها را ضدعفونی کردم؛ خب وقتی خانواده‌ها خودشان مراعات نمی‌کنند این همه بگیر و ببندی که ما برای رعایت بهداشت و جلوگیری از شیوع کرونا به کار بسته‌ایم دیگر به چه دردی می‌خورد.

پیرمردی که روی صندلی نشسته بلند می‌گوید: راست می‌گویید اصلاً خیابان‌ها را ببینید انگار همه چیز عادی شده. طرح ترافیک را برداشته اند تا افراد با وسیله شخصی به سرکار بروند و از آسیب های احتمالی در مترو و اتوبوس در امان باشند.آن وقت عده ای دیگر از فرصت پیش آمده سوءاستفاده کرده و برای خرید و تفریح و گشت و گذار به مرکز شهر می آیند.بعضی وقتها ساعت ۱۲_ ۱۱ ظهر خیابانهای اصلی قفل قفل است.خب معلوم است که خودروهای شخصی مال کارمندان و شاغلان نیست چون آنها اول وقت سرکار رفته اند. 

                    ***

گزارشم که تمام می شود از مرکز شماره گذاری بیرون می‌آیم. چند نفری مرغ و خروس به دست جلوی  در ایستاده و به راننده هر خودرویی که از شماره گذاری خارج می شود می گویند: خانم, آقا, قربانی نمی خواهید؟

دستفروشند.کارشان فروش مرغ و خروس به آنهایی است که می‌خواهند جلوی ماشین‌هایشان قربانی کنند.

می پرسم اوضاع کاری تان چطور است؟

 آنکه مسن تر است می گوید:خدا را شکر. بد نیست اگر کرونا بگذارد.کار خودمان را می کردیم.به کسی کاری نداشتیم.اما کرونا که آمد شماره‌گذاری تعطیل شد و کار ما هم خوابید. این چند وقت تو کوچه و پس‌کوچه‌ها برای فروش مرغ و خروس می‌رفتیم اما فروشی نداشتیم.تازه  خیلی‌ها می‌ترسیدند که از مرغ و خروس کرونا بگیرند. عملاً فروش‌مان کساد شد و با بدبختی این چند وقت را گذراندیم. باور نمی کنید شب عیدی با سیلی صورتمان را سرخ می کردیم .حالا خدا را شکر چند روزی است که  شماره‌گذاری باز شده و  تک و توک مشتری برای ما می آید.

                    ***

موضوع مشکلات موجود در مراکز شماره‌گذاری را با سرهنگ علمی‌محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا در میان می‌گذارم.

صف ورودی خودروها در راستای طرح فاصله گذاری و جلوگیری از ازدحام است

وی در خصوص  علت به وجود آمدن صف در ورودی مراکز تعویض پلاک می‌گوید:برای اینکه از ازدحام مراجعه‌کنندگان در سالن اصلی کاسته شود توجه‌مان را در ورودی به پارکینگ منعطف کردیم؛ بدین نحو که با توجه به جمعیت حاضر در سالن به ماشین‌های جدید اجازه ورود به پارکینگ می‌دهیم. با توجه به اندازه ماشین‌ها صف تشکیل شده طولانی به نظر می آید.مردم هم  باید این را در نظر بگیرند که اجرای تمام این موارد در راستای حفظ سلامتی آنها است.

سرهنگ محمدی مهمترین معضل این روزهای مرکز را اتمام اعتبار وکالتنامه‌های فروش می داند و می گوید: تعداد زیادی از مراجعه‌کنندگان با وکالتنامه‌هایی مراجعه می‌کنند که زمان آنها منقضی شده و خواستار این هستند که چون زمان درج شده در وکالتنامه مصادف با تعطیلی مرکز بوده درخواست‌شان انجام شود اما این را در نظر نمی‌گیرند که وکالتنامه باید معتبر بوده و زمان داشته باشد.

مدارک لازم جهت احراز سکونت کدامند؟

از سرهنگ محمدی درباره مدارک لازم جهت احراز سکونت مالکان وسایل نقلیه می پرسم.می گوید: برای احراز سکونت، مالکان خودروها باید سند مالکیت منزل مسکونی یا اجاره‌نامه رسمی به نام خود داشته باشند. 

داشتن جواز کسب معتبر یا گواهی اشتغال تحصیل فرزندان  با تأییدیه  اداره آموزش و پرورش یا ارائه معرفی‌نامه از محل خدمت ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از جمله موارد دیگری است که می‌تواند برای احراز سکونت به پلیس ارائه شود. 

 برخی مالکان ادعای سکونت در منزل پدر یا مادر را دارند که باید در این صورت سند یا اجاره‌نامه‌ای به نام پدر یا مادرشان ارائه دهند؛ همچنین برخی می‌گویند که سند مالکیت یا اجاره‌نامه به نام همسرشان است که در این صورت نیز با ارائه شناسنامه همسر و سند مالکیت یا اجاره ‌نامه به نام همسر،‌ محل سکونت‌شان احراز می‌شود. 

 ارائه فیش آب و برق و گاز یا دفترچه تأمین اجتماعی معتبر را از جمله موارد دیگر جهت احراز سکونت مالکان خودروهاست .

وی ادامه می دهد: گاهی اوقات افراد اجاره‌نامه‌ای ارائه می‌دهند که صوری یا جعلی است و کارشناسان موجود اصالت آن را تائید نمی‌کنند، در این صورت از فرد می‌خواهیم موارد دیگری را که ذکر شده ارائه دهد؛‌ دفترچه تأمین اجتماعی از جمله یکی از آنهاست، چرا که فردی که حتی از شهرستان به تهران آمده و در اینجا مشغول به کار باشد، آن را در دسترس دارد و ارائه آن از ارائه گواهی تحصیل فرزند یا نامه از محل خدمت راحت‌تر است. 

پیگیر اعتبار وکالت نامه ها از ستاد کرونا هستیم

سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا نیزدرباره مشکلات بوجود آمده  در حوزه وکالت نامه ها می گوید: در بحث وکالت نامه‌ها پلیس با ستاد ملی مبارزه با کرونا مکاتبه کرده و امیدواریم به زودی این مسائل در ستاد مطرح و تصمیم گیری شود; چرا که زمان وکالتنامه‌ها محدود بوده و اعتبار آن‌ها در روزهای پایانی است.

وی می گوید: با توجه به اینکه در ستاد ملی مبارزه با کرونا رئیس جمهور و نمایندگان قوه قضائیه حضور دارند، امیدواریم تصمیم خوبی در این خصوص گرفته شود; اگرچه پلیس راهنمایی و رانندگی از ۳ سال پیش به مردم اعلام کرده که وکالتی خرید و فروش نکنند چون اگر فردی که با وکالت ماشین را خریده;  تردد,تخلف، جرم یا جنایتی انجام دهد فروشنده ماشین باید پاسخگو باشد، زیرا پلاک آن وسیله نقلیه، پلاک خود فرد است.

معاون اجتماعی راهور ناجا ادامه می دهد: حتی قبل از شیوع بیماری ویروس کرونا و تعطیلی مراکز تعویض پلاک به مردم ابلاغ کردیم که وکالتی خرید و فروش نکنند و اگر وکالت نامه ای تنظیم شد، حتما مدت اعتبار آن حداقل سه ماهه تنظیم شود اما متاسفانه برخی از فروشندگان و خریداران این موضوع را رعایت نکردند.

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1382963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =