مجلس اجازه عزل حقوقدان‌های شورای نگهبان را پیدا می‌کند /گسترده شدن چتر نظارتی مجلس

با تصمیم نمایندگان، عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکان‌پذیر ‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس جزئیات بررسی طرح اصلاح نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان در صحن مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تصمیم گیری نمایندگان درباره تعداد کاندیداهای معرفی شده به مجلس و ضرورت کسب اکثریت آرا مجلس توسط حقوقدانان، مصوبه ای دیگر نیز به این اصلاحیه اضافه شد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی رای دادند که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.

بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.

2727

کد خبر 1386979

برچسب‌ها