چه تعداد تبعه خارجی غیرمجاز در کشور شاغل هستند؟

تسنیم نوشت: مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ۹۸، برابر ۳۹۱۲۸۰ نفر می باشد که تعداد ۳۶۷۶۱۶ نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۷۱۹۹ نفر حدود ۲۱.۰ درصد آنها به کارگمارده شده اند.

مطابق آمارهای ارائه از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۹۸، جمعیت کشور برابر ۸۳۰۷۵ هزار نفر است که نسبت به سال ۹۷نفر حدود ۱.۲ درصد افزایش داشته است. از این تعداد ۷۵.۱ درصد در مناطق شهری و ۲۴.۹ درصد در مناطق روستایی ساکن بوده اند.

 در سال ۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۴۴.۱ درصد می باشد که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب ۷۱.۱ درصد و ۱۷.۰ درصد است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۱۰.۷ درصد می باشد که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب ۹.۰ درصد و ۱۷.۵ درصد می باشد.

 در سال ۹۸ تعداد صدور روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر، حدود ۴۵۵۹ مورد و برای اتباع بیگانه غیر مشمول موافقت هیأت فنی اشتغال ۲۵۰ مورد می باشد و تعداد پروانه کار تمدید شده برای تبعه بیگانه ماهر, ۶۰۳۶ مورد و تبعه بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال ۱۷۶۰ مورد بوده و تعداد ۱۷۳۳۳۹ کارت کار موقت صادر و ۲۵۶۳۸ کارت کارموقت،تمدید شده است.

 در سال ۹۸، تعداد ۳۶۸۴۶ نفر شاغل تبعه شاغل غیر مجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد ۱۶۵۰۴ نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد ۱نفر و استان خراسان شمالی با تعداد ۲نفر می باشند.

 تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ۹۸، برابر ۳۹۱۲۸۰ نفر می باشد که تعداد ۳۶۷۶۱۶ نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۷۱۹۹ نفر حدود ۲۱.۰ درصد آنها به کارگمارده شده اند و مابقی جویندگان کار، ۲۳۶۶۴ نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده اند که تعداد ۱۲۳۱۶ نفر حدود ۵۲.۰۴ درصد آنها به کارگمارده شده اند.

بحران بیکاری و اشتغال ,

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1401071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =