چرا به شورای پنجم تهران، «شورای تغییر اسامی» لقب داده‌اند؟

نامگذاری معابر، اماکن عمومی مانند میدانها، سرای محلات، ایستگاه های مترو و اتوبوس یکی از مصوبات قابل توجه شورای شهر تهران در ادوار گذشته تا امروز بوده است. این گزارش با بیان آمار و اعداد نشان می دهد شورای پنجم تهران در نامگذاری خیابانها و معابر نسبت به شورای دوره چهارم پایتخت، عملکرد بالایی نداشته است.

مهرنوش حیدری: «شورای نامگذاری»، «شورای تغییر اسامی» و «مجمع تابلوسازان» این عبارات نمونه ای از طعنه هایی است که منتقدان عملکرد شورای پنجم شهر تهران درباره این نهاد می گویند. منتقدان شورای پنجم یکی از دلایل انتقادات خود به عملکرد این نهاد را فراوانی نامگذاری ها و مصوبات دوره پنجم مدیریت شهری در تغییر اسامی و نامهای معابر و اماکن عمومی در تهران می دانند.

بررسی های آماری نشان می دهد این انتقادات نمی تواند چندان دلیل قانع کننده ای در پی داشته باشد زیرا اگر در مقایسه با شورای چهارم در نظر بگیریم، عملکرد شورای پنجم در حوزه نامگذاری اماکن عمومی و معابر شهر تهران چندان بیشتر نیست.

بررسی های آماری نشان می دهد شورای دوره پنجم تنها در ۲۸ روز تشکیل خود، بحث نامگذاری را مطرح کرده و در آن جلسات، برای نامگذاری یا تغییر نام ۳۷۵ معبر یا فضای عمومی در شهر تهران، تصمیم گرفته است.

این در حالی است که عملکرد شورای چهارم در این رابطه اعداد درشت تری را نشان می دهد. شورای چهارم در ۷۱ جلسه نامگذاری برای ۱۴۹۰ معبر و فضای عمومی در تهران نام تعیین کرده یا آنها را تغییر اسم داده است.

این آمار به آن جهت قابل توجه است که اصولا شورای پنجم تهران، تعداد مصوبات کمتری را نسبت به شورای چهارم داشته است و از ابتدای تشکیل شورای دوره پنجم تا امروز ۷۴۷ فقره مصوبه کلی در شورای پنجم به تصویب رسیده که نشان می دهد به ازای هر دو مصوبه، یک فضای عمومی یا معبر در تهران، نام جدید به خود دیده است. (با ضریب ۰.۵)

 در حالی که شورای چهارم در طول دوره خود، ۱۲۴۴ مصوبه داشته است که در نهایت نشان دهنده آن است که به ازای هر مصوبه به طور کلی بیش از یک نام معبر یا مکان عمومی در تهران عوض شده است. (با ضریب ۱.۲)

البته باید در نظر داشت که از عمر شورای پنجم هنوز چند ماهی باقی مانده است و احتمال می رود این شورا شاخص آماری عملکرد خود در این زمینه را ارتقا دهد.

جداول زیر به صورت مقایسه ای عملکرد کلی شورای دو دوره تهران در عرصه نامگذاری را با یکدیگر نشان می دهد:

شورای پنجم:

تعداد جلسه مرتبط با مسایل نامگذاری

تعداد تغییرنام/نامگذاری

۲۸

۳۷۵

تعداد نامگذاری برای هر جلسه تصمیم درباره نامگذاری ها (تعداد نامگذاری تقسیم بر جلسه نامگذاری)

حدود ۱۳.۵

نسبت تعداد نامگذاری ها به کل مصوبات: ۷۴۷ فقره

حدودا برای هر دو مصوبه در مجموع، یک نامگذاری صورت گرفته است. (۰.۵۰)

شورای چهارم:

تعداد جلسه مرتبط با مسایل نامگذاری

تعداد تغییرنام/نامگذاری

۷۱

۱۴۹۰

تعداد نامگذاری برای هر جلسه تصمیم درباره نامگذاری ها (تعداد نامگذاری تقسیم بر جلسه نامگذاری)

حدود ۲۱

نسبت تعداد نامگذاری ها به کل مصوبات: ۱۲۴۴ فقره

به ازای هر یک مصوبه در کل بیش از یک نامگذاری جدید رخ داده است. (۱.۲۰)

مصوباتی برای تغییر بخشی از یک خیابان یا تابلوی ورودی یک ایستگاه

باید توجه داشت کل مصوبات شورای پنجم شهر تهران تا امروز (۱۲ آبانماه ۱۳۹۹) بنا بر اعلام سایت رسمی این نهاد، ۷۴۷ مصوبه (با شماره مجزای نامه برای هر مصوبه) بوده است.در حالی که کل مصوبات شورای چهارم شهر تهران در طول دوره برابر با ۱۲۴۴ مصوبه دارای شماره مجزا برای هر مصوبه بوده است.

همچنین در این بررسی آماری، مشخص شد بعضا در یک جلسه چندین تغییر نام یا نامگذاری به تصویب رسیده که همگی آنها یک مصوبه دارند. (در یک مصوبه ثبت شده اند)

یکی از نکات جالب سیاست نامگذاری بر معابر و مکانهای عمومی در شهر تهران، این است که برخی از تغییر نامها حتی شامل یک معبر هم نمی شود و نام بخشی از یک معبر را شورای پنجم تغییر داده است مانند تغییر نام بزرگراه رسالت (حدفاصل بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید یاسینی) به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جلسه ۱۵ دیماه ۱۳۹۸ که به تصویب رسید یا در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۲ شورای شهر مصوبه ای با عنوان نام‌گذاری بخشی از خیابان آفریقا به نام زنده‌یاد "نلسون ماندلا" تصویب کرد. خیابانی که در حال حاضر به سه نام جردن، نلسون ماندلا و آفریقا شناخته می شود و هنگام تصویب این مصوبه اعتراضاتی را برانگیخت.

همچنین تغییر نام ها یا نامگذاری جدید تنها مربوط به اماکن عمومی، میادین میوه یا خیابانها نیست، بلکه شورای شهر تهران در دوره پنجم حتی نام محله ها را هم تغییر داده است. در جلسه ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای شهر تهران تصویب کرد محله جمال‌زاده در محدوده منطقه ۶ شهرداری تهران واقع در بزرگراه شهید چمران تا کارگر شمالی به نام محله جمشیدآباد تغییر یابد.

یکی دیگر از بحثهای قابل توجه درباره این است که شورای شهر در برخی مصوبات نامگذاری خود به دلایل اداری، نام معابر، محلات یا اماکن را به تصویب رسانده است و در تمام آنها، نامهای قبلی دارای شناسنامه رسمی و مصوبه این مدیریت شهری شده اند. مثلا در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۶ تثبیت نام ۳۵۱ محله شهر تهران به تصویب شورای چهارم تهران رسید و با مصوبه این نهاد، همه ۳۵۱ محله شهر تهران که دارای نام بودند، مجددا صاحب همان نام شدند. در کل ۳۵۱ بند این مصوبه هیچ تغییری در نامگذاری محلات تهران مشاهده نشده است. چون این مصوبه در شورای شهر تهران اتفاق افتاده و به عنوان خروجی رسمی شورای شهر اعلام شده، لذا اگر مصوبه تثبیت نام ۳۵۱ محله تهران با عنوان «۳۵۱ نامگذاری» در نظر گرفته شود، کار بیجایی نیست. مشابه این اتفاق در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ افتاد و شورای شهر چهارم، تغییر و نامگذاری نام ۱۰۱ ایستگاه مترو را به تصویب رساند که طبق آن، مثلا نام ایستگاه مترو صادقیه، به همین عنوان و سایر ایستگاه ها به اسامی ای که تا آن روز خوانده می شدند، نامگذاری شدند.

شورای شهر بعضا طی مصوبه ای، نام تابلوی ورودی یک ایستگاه مترو را هم مورد تصویب قرار داده و حتی برای افزودن نام به یک تابلو در ورودی یک ایستگاه مترو هم مصوبه دارد. چنانچه افزودن نام "ورودی هما" به تابلو ایستگاه مترو بیمه در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران واقع در ضلع جنوب خیابان آزادی در جلسه ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب نهاد پارلمان شهری رسید.

همچنین تغییر نام ایستگاه اتوبوس نیز در شورای شهر سابقه دارد و مصوبه ۳۰ خردادماه ۱۳۹۶ درباره تغییر نام ایستگاه اتوبوس بانک سپه در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران واقع در خیابان سی تیر به نام ایستگاه اتوبوس موزه آبگینه به تصویب شورای دوره چهارم رسیده است. همچنین در جلسه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵ شورای شهر تغییر نام ۶ ایستگاه اتوبوس را مصوب کرد.

شورای شهر تهران حتی در مصوبه ای، شهرداری را ملزم کرده است بوستانی را به نام خاصی نامگذاری کند. در جلسه ۷ آذرماه ۱۳۹۵ مصوبه شورای شهر حاکی از الزام شهرداری تهران به نام‌گذاری یکی از بوستان‌های شهر تهران به نام مرحومه مرضیه حدیدچی (دباغ) است. اتفاقی که در نهایت در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۵ افتاد و بوستان بانوان با ۸ هکتار وسعت در منطقه ۴ تهران به نام او نامگذاری شد. یا در جلسه ۲۳ خردادماه ۹۵ شورای شهر با پیشنهاد محمد سالاری، با نامگذاری یکی از معابر و یا بناهای شاخص شهر تهران به نام استاد حمید سبزواری موافقت کرد که در نهایت این مصوبه در جلسه ۱۳ مهرماه ۹۵ منجر به نامگذاری بوستان فاقد نام واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران که از شمال به بلوار نیروگاه، از شرق به خیابان الوند، از غرب به خیابان شهید حجت‌الله هاشمی‌زاده محدود می‌شود به نام استاد حمید سبزواری شد.

در جداول زیر، جزییات مصوبات نامگذاری روی خیابانهای تهران آمده است:

نامگذاری و تغییرات اسامی معابر/اماکن و سایر مصوبات مرتبط با نامگذاری در طول شورای دوره پنجم تهران

سال ۱۳۹۹

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۹/۹

نام خیابان صنایع واقع در منطقه (۱) حد فاصل بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا خیابان شهید لنگری به نام شهید دکتر محسن فخری زاده

۱

۱۸/۸

تغییر نام میدان میوه و تره بار

۳

۶/۸

تغییر نام ۱میدان میوه و تره بار+ ۱۴ معابر و اماکن عمومی

۱۵

۲۲/۷

۱۳ معبر+ ۲۳ معبر

۳۶

۱۳/۷

تغییر نام ۱۱  معبر + یک بوستان+ ۷ معبر عمومی

۱۹

۲۶/۵

یک بوستان+۷ معبر

۸

۲۱/۵

۱۰ معبر+۷ معبر

۱۷

۱۳/۳

یک بوستان به نام ارتش

۱

۲۱/۲

۹ معبر

۹

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۹ جلسه

-

۱۰۹

سال ۱۳۹۸

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۲۹/۱۲

یک بوستان+۹ معبر

۱۰

۲۹/۱۱

۴معبر+۸ معبر

۱۲

۲۰/۱۱

۶ معبر

۶

۱۵/۱۰

تغییر نام بزرگراه رسالت (حدفاصل بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید یاسینی) به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

۱

۲۶/۹

یک بازار میوه و تره بار+ ۱۳ معبر+۶ معبر و اماکن عمومی

۲۰

۱۹/۸

۴ معبر+۲ بوستان+ ۱۵ معبر و اماکن عمومی

۲۱

۷/۷

۲۳ معبر

۲۳

۲۹/۲

۵ معبر

۵

۲۷/۱

۲۱ معبر+ ۳ بازار میوه و تره بار+ ۴ معبر عمومی+ دو ایستگاه مترو+ ۶ معبر عمومی+ ۶ معبر عمومی+ یک بازار میوه و تره بار+ ۵ معبر عمومی + ۹ معبر عمومی

۵۷

۱۸/۱

تغییر نام خیابان "ج" واقع در محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران به نام "استاد جمشید مشایخی"

۱

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۱۰

-

۱۵۶

سال ۱۳۹۸

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۲۹/۱۲

یک بوستان+۹ معبر

۱۰

۲۹/۱۱

۴معبر+۸ معبر

۱۲

۲۰/۱۱

۶ معبر

۶

۱۵/۱۰

تغییر نام بزرگراه رسالت (حدفاصل بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید یاسینی) به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

۱

۲۶/۹

یک بازار میوه و تره بار+ ۱۳ معبر+۶ معبر و اماکن عمومی

۲۰

۱۹/۸

۴ معبر+۲ بوستان+ ۱۵ معبر و اماکن عمومی

۲۱

۷/۷

۲۳ معبر

۲۳

۲۹/۲

۵ معبر

۵

۲۷/۱

۲۱ معبر+ ۳ بازار میوه و تره بار+ ۴ معبر عمومی+ دو ایستگاه مترو+ ۶ معبر عمومی+ ۶ معبر عمومی+ یک بازار میوه و تره بار+ ۵ معبر عمومی + ۹ معبر عمومی

۵۷

۱۸/۱

تغییر نام خیابان "ج" واقع در محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران به نام "استاد جمشید مشایخی"

۱

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۱۰

-

۱۵۶

سال ۱۳۹۷

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۱۹/۱۲

۴ معبر+ ۴معبر+ یک بوستان+ ۶ بازار میوه و تره بار

۱۵

۱۶/۱۰

۸ معبر

۸

۲۲/۸

یک شهرک+یک بوستان+ ۱۱ معبر+ ۶ معبر+یک ایستگاه مترو+ ۷ معبر یا اماکن عمومی

۲۷

۲۷/۶

تغییر نام ۲ بوستان+ ۱۴ معبر و اماکن عمومی+ تغییر نام بلوار شهرداری واقع در محدوده منطقه دو (۲) شهرداری تهران به نام بلوار" قیصر امین پور"

۱۷

۵/۴

۱ ایستگاه مترو+ ۷ معبر

۸

۶/۳

یک ایستگاه مترو+ ۲ معبر

۳

جمع جلسات درباره نامگذاری:۶

-

۷۸

سال ۱۳۹۶

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۲۲/۱۲

۲۶ معبر+ یک محله شهر تهران

۲۷

۳/۱۰

۲ معبر

۲

۲۱/۹

۳ بوستان

۳

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۳

-

۳۲

سال ۱۳۹۵

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۲۴/۱۲

۱۲ معبر به نام ۱۲ آتش نشان شهید حادثه پلاسکو

۱۲

۱۰/۱۲

۷ معبر

۷

۱۹/۱۱

۱۹معبر

۱۹

۱۹/۱۰

۵ معبر و مکان عمومی

۵

۳۰/۹

۱۰ معبر

۱۰

۹/۹

۱۱ معبر

۱۱

۷/۹

الزام شهرداری تهران به نام‌گذاری یکی از بوستان‌های شهر تهران به نام مرحومه مرضیه حدیدچی (دباغ)

۱

۲۵/۸

۱۶ معبر

۱۶

۴/۸

۱۸ معبر

۱۸

۱۳/۷

۴۸ معبر و ۶ ایستگاه اتوبوس

۵۴

۲۳/۶

۱۱ معبر

۱۱

۹/۶

۲۵معبر

۲۵

۲/۶

۲۶ معبر

۲۶

۲۹/۴

۱۷ ایستگاه اتوبوس و معبر+ یک ایستگاه آتش نشانی

۱۸

۱۵/۴

۱۹ معبر

۱۹

۸/۴

۲۰ معبر

۲۰

۱/۴

۱۲ معبر

۱۲

۲۳/۳

نام‌گذاری یکی از معابر یا بناهای شاخص شهر تهران به نام مرحوم "استاد حمید سبزواری"

۱

۲۸/۲

۶ معبر

۶

۷/۲

۶ معبر

۶

۲۹/۱

طی یک مصوبه تثبیت نام ۱۰۱ ایستگاه مترو بدون مذاکره انجام گرفت

۱۰۱

۱۷/۱

۱۴ معبر

۱۴

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۲۲

-

۴۱۲

سال ۱۳۹۴

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۴/۱۲

۹ معبر

۹

۲۰/۱۱

۲۰ معبر

۲۰

۱۳/۱۱

با یک مصوبه نام ۵۳ ایستگاه مترو تثبیت شد و مذاکره صورت نگرفت

۵۳

۲۹/۱۰

۱۲ معبر

۱۲

۱۵/۱۰

۶ معبر

۶

۱۷/۹

۱۵ معبر و اماکن عمومی

۱۵

۱۹/۸

۱۱ معبر و اماکن عمومی

۱۱

۵/۸

۱۳ معبر و اماکن عمومی

۱۳

۲۱/۷

الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نام‌گذاری یکی از معابر و اماکن مناسب شهر تهران به نام "سردار شهید حاج حسین همدانی"

۱

۷/۷

۹ معبر و اماکن عمومی

۹

۱۷/۶

۸ معبر و اماکن عمومی

۸

۲۷/۵

۱۳ معبر و اماکن عمومی

۱۳

۳/۶

۱۱ معبر و اماکن عمومی

۱۱

۲۳/۴

۲ معبر و اماکن عمومی+ ۸ معبر و اماکن عمومی

۱۰

۲۶/۳

یک میدان+یک بوستان

۲

۱۹/۳

۱۵ معبر و اماکن عمومی

۱۵

۵/۳

۱۱ معبر و اماکن عمومی+۲ معبر و اماکن عمومی

۱۳

۲۹/۲

۱۲ معبر و اماکن عمومی+ ۲۵ معبر و اماکن عمومی

۳۷

۸/۲

الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نام‌گذاری یکی از معابر یا اماکن مناسب به نام زنده یاد حسین قندی

۱

۲۵/۱

۱۲ معبر و اماکن عمومی

۱۲

۱۸/۱

۲۰ معبر و اماکن عمومی

۲۰

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۲۱

-

۲۹۱

سال ۱۳۹۳

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۱۹/۱۲

۱۴ معبر و اماکن عمومی+۴۰ معبر و اماکن عمومی

۵۴

۲۱/۱۱

۱۶ معبر و اماکن عمومی+۷ معبر و اماکن عمومی

۲۳

۷/۱۱

جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره ۹۳/۱/۸۱۸۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۷ فرمانداری به ردیف دوازدهم (۱۲) مصوبه «نام‌گذاری و تغییر نام ۲۳ مورد از معابر و اماکن عمومی شهر تهران» تصویبی در جلسه ۱۱۹

۱

۲۳/۱۰

۱۱ معبر و اماکن عمومی

۱۱

۹/۱۰

۲۳ معبر و اماکن عمومی

۲۳

۴/۹

۱۲معبر و اماکن عمومی

۱۲

۲۷/۸

یک معبر +۳۴ معبر و اماکن عمومی

۳۵

۱۸/۶

۱۰ معبر و اماکن عمومی

۱۰

۲۸/۵

۱۳ معبر و اماکن عمومی

۱۳

۱۴/۵

۲ معبر و اماکن عمومی

۲

۲۲/۴

۲۸ معبر و اماکن عمومی

۲۸

۱۰/۴

۱۳ معبر و اماکن عمومی

۱۳

۱۱/۳

۱۱ معبر و اماکن عمومی

۱۱

۲/۲

۳۳ معبر و اماکن عمومی

۳۳

۱۹/۱

۲۲ معبر و اماکن عمومی

۲۲

۱۷/۱

الزام شهرداری تهران به نام‌گذاری یکی از معابر شهر تهران به نام طلبه بسیجی آقای علی خلیلی

۱

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۱۶

-

۲۹۲

بیشتر بخوانید:

ابقای نام عطار بر خیابانی در تهران

نام شاعران بر تابلوی خیابانهای پایتخت

سال ۱۳۹۲

تاریخ جلسه

مصوبه درباره تغییر نام

تعداد تغییر نام/ نامگذاری

۲۵/۱۲

۲۶ معبر و اماکن عمومی+ ۹ معبر و اماکن عمومی

۳۵

۱۳/۱۲

یک معبر و اماکن عمومی

۱

۴/۱۲

۵ معبر و اماکن عمومی

۵

۲۷/۱۱

۱۰ معبر و اماکن عمومی

۱۰

۱۹/۹

-الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه نامگذاری یکی از میادین یا معابر اصلی شهر تهران یا مراکز فرهنگی، هنری شهرداری تهران به نام "زنده‌یاد دکتر کاظم معتمدنژاد"

-نام‌گذاری بخشی از خیابان آفریقا به نام زنده‌یاد "نلسون ماندلا"

۲

۹/۷

الزام شهرداری تهران و کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران به جانمایی و تعیین محل مناسب به نام سرداران شهید اسلام (فکوری، جهان‌آرا، فلاحی، کلاهدوز، نامجو) و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهر تهران

۱

۱۶/۷

۲۶ معبر و اماکن عمومی

۲۶

جمع جلسات درباره نامگذاری: ۷

-

۸۰

جزییات نهایی عملکرد شورای چهارم در عرصه نامگذاری:

تعداد جلسه مرتبط با مسایل نامگذاری

تعداد تغییرنام/نامگذاری

۷۱

۱۴۹۰

تعداد نامگذاری برای هر جلسه تصمیم درباره نامگذاری ها (تعداد نامگذاری تقسیم بر جلسه نامگذاری)

حدود ۲۱

نسبت تعداد نامگذاری ها به کل مصوبات: ۱۲۴۴ فقره

به ازای هر یک مصوبه در کل بیش از یک نامگذاری جدید رخ داده است. (۱.۲۰)

توضیح: ممکن است در برخی روزها، مثلا عنوان شده باشد ۶ معبر + ۶ معبر، این طرز جمع آوری داده به دلیل مصوبه های متفاوتی است که با شماره های متفاوت به تصویب رسیده است و مربوط به یک مصوبه نیست.

(منبع آمار: سایت رسمی شورای شهر تهران)

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1461291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =