کاهش ۱۵ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در مهر ۹۹

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در مهر۹۹ نسبت به شهریورماه ۹.۸ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مهر ماه ۱۳۹۹ در کل کشور افزون بر ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۱۷۰ هزار میلیارد ریال مبادله شده که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۵.۸ درصـد کاهش و ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهر ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از ۸.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ۱۹۵۶ هـزار میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۸ درصـد کاهش و ۷.۱ درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در شهریور ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۸ درصد و ۸۹.۹ درصد و در مهر ماه ۱۳۹۸ بـه ترتیـب برابـر ۹۱.۶ درصـد و ۸۷.۸ درصـد بوده است.

در مهر ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از  ۷۳۴ هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ۲۱۴ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهـد.

براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در مهر ۹۹ بـه ترتیـب ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در شهریور ماه امسال به ترتیب معادل ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در مهر ماه ۹۸ به ترتیب برابـر ۸.۴ درصـد و ۱۲.۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در مهر ماه ۹۹ در مقایسه با شهریور ماه امسال ۹.۸ درصد کاهش یافته است.

به نظر می رسد با اجرای بندهایی از قانون جدید چک نظیر ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آینده کاهش چشمگیر یابد. 

۲۲۳۲۲۴

کد خبر 1461601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =