افزایش حداکثر سن کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات

مهر نوشت: مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح موادی از این طرح موافقت کردند.

بر این اساس در ماده ۲ آمده است که یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ الحاق می‌شود:

ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان می‌تواند در راستای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ الحاق می‌شود و شماره اجزا نیز اصلاح می‌گردد:

۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.

در جزء ۲ بند (ب) ماده ۲ قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.

در جزء ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون، عبارت جریان‌های واگرا حذف شد.

در جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» تغییر یافت.

همچنین تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمی‌باشد.

در جزء ۳، بند (الف) ماده ۲ قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.

در تبصره ماده ۳ تاکید شد که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند.

همچنین ماده ۱۱ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

مطابق با تبصره آن، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی در دادگاه‌های صالح است.

حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به ۷۵ سال افزایش یافت

همچنین مهر نوشت؛

نمایندگان در جلسه علنی امروز شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کردند.

در جزء ۲ بند (الف)، اضافه کردن قید «صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط «عدم اخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شده بود که بر اساس اصلاحات انجام شده در مجلس مقرر شد که ایرانی الاصل و تابع ایران بودن به این بخش اضافه شود.

افزایش حداکثر سن کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات

شورای نگهبان، جزء ۲ بند (ب) را مغایر با بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات دانست که مجلس آن را اصلاح کرد و بر این اساس، حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام به این بخش اضافه شد.

وکلای ملت در ادامه جلسه جزء ۷ بند (ب) ماده (۱) موضوع اصلاح ماده (۳۵) قانون را هم اصلاح کردند که بر اساس آن، عبارت «فقدان سو سابقه امنیتی و یا عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی» به این طرح اضافه شد.

همچنین بر اساس ایراد شورای نگهبان، درنظر گرفتن سابقه تصدی سمت‌های مذکور در جزء (ر) و (ز) به عنوان یکی از شروط عمومی جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند (الف) این ماده، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد که نمایندگان این موارد را حذف کردند.

شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان مواردی را اصلاح کردند.

بنابر گزارش مهر، بر این اساس، تبصره ۱ ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جزء «۱۰» بند «ب» این ماده محسوب می‌شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل (۱۱۵) قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات هستند، می‌توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.

مطابق با اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ادامه جلسه نمایندگان تبصره ۲ ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون را اصلاح کردند که بر اساس آن، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام مدارک مثبته مربوط به اجزای «۲»، «۳»، «۵»، «۶»، «۷» و «۱۱» بند (ب) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.

همچنین تبصره ۳ ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون حذف شد که در آن آمده بود، داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.

27215

کد خبر 1496227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =