استفتاء جدید از رهبر انقلاب درباره انتخابات و کاندیداهای ریاست جمهوری

رهبر انقلاب به پرسشی در مورد انتخابات پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رهبر انقلاب به این پرسش که در ایام انتخابات جهت شناخت نامزد مناسب، می بایست نواقص، عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر نامزدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ ملاک چیست؟، این گونه پاسخ دادند: در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

استفتاء جدید از رهبر انقلاب درباره انتخابات و کاندیداهای ریاست جمهوری

216219

کد خبر 1524146

برچسب‌ها