تصویری از حسن روحانی در شب آخر ریاست جمهوری

حسن روحانی، رئیس جمهوری دولت دوازدهم در آخرین شب ریاست جمهوری اش با مردم مستقیم سخن گفت.

تصویری از حسن روحانی در شب آخر ریاست جمهوری

تصویری از حسن روحانی در شب آخر ریاست جمهوری

2727

کد خبر 1541305

برچسب‌ها