واکنش ظریف به تحریف اظهاراتش درباره واژه تعلیق

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اسبق کشورمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی خود به تحریف اظهارات اخیر خود در مورد واژه تعلیق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرآنلاین، محمد جواد ظریف با چند بیت شعر به این مساله واکنش داد و نوشت:

اگر در جهان از جهان رسته‌ای است/ در از خلق بر خویشتن بسته‌ای است

کس از دست جور زبانها نرست/ اگر خودنمای است و گر حق پرست

اگر برپری چون ملک ز آسمان/ به دامن در آویزدت بدگمان

به کوشش توان دجله را پیش بست/ نشاید زبان بداندیش بست

فرا هم نشینند تردامنان/ که این زهد خشک است و آن دام نان

تو روی از پرستیدن حق مپیچ/ بهل تا نگیرند خلقت به هیچ

چو راضی شد از بنده یزدان پاک/ گر اینها نگردند راضی چه باک؟

بد اندیش خلق از حق آگاه نیست/ ز غوغای خلقش به حق راه نیست

از آن ره به جایی نیاورده‌اند/ که اول قدم پی غلط کرده‌اند

دو کس بر حدیثی گمارند گوش/ از این تا بدان، ز اهرمن تا سروش

یکی پند گیرد دگر ناپسند/ نپردازد از حرفگیری به پند

فرو مانده در کنج تاریک جای/ چه دریابد از جام گیتی نمای؟

مپندار اگر شیر و گر روبهی/ کز اینان به مردی و حیلت رهی

که یارد به کنج سلامت نشست؟/ که پیغمبر از خبث ایشان نرست

خدا را که مانند و انباز و جفت/ ندارد، شنیدی که ترسا چه گفت؟

رهایی نیابد کس از دست کس/ گرفتار را چاره صبر است و بس

اشاره ظریف به گفتگوی اخیر خود در کلاب هاوس است که مشروح آن در لینک زیر منتشر شده است:

یکبار دیگر سخنان ظریف تقطیع شد/ ماجرای وجود واژه «تعلیق» در برجام چیست؟

311311

کد خبر 1561831

برچسب‌ها