میزان مشارکت مردم ایران در جنگ احتمالی علیه اسرائیل

اکثر ایرانیان، رژیم اسرائیل را تهدیدی می‌دانند که باید با ماجراجویی احتمالی‌اش برخورد جدی کرد.

به گزارش خبرآنلاین، واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها در قلب هسته تصمیم سازی آمریکا حضور و نفوذ دارند و با روش‌های سیستماتیک آمریکایی‌ها را فریب داده و منافع آمریکا را قربانی منافع صهیونیست‌ها کرده‌اند. به همین دلیلی منزلت و وزن ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به رقبایش در منطقه روز به روز در حال افول است و قطع به‌یقین روزی نخبگان و مردم آمریکا بیدار خواهند شد.

تعارض رژیم اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران یک موضوع غیرقابل کتمان است به‌طوری‌که این رژیم به شکل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری اقدامات تروریستی و خرابکاری را علیه این کشور انجام داده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱. فشار به آمریکا برای خروج از برجام و تحریم هوشمند همه‌جانبه بانکی، سوئیفت، تبادل مالی بانک‌های خصوصی و تحریم دارو (جلوگیری از خرید واکسن در سال اول کرونا و مرگ بیش از ۱۸۰ هزار نفر معادل جنگ هشت‌ساله و تحت تأثیر گذاشتن سلامت مردم)؛

۲. حملات سایبری به پمپ‌بنزین‌ها، راه‌آهن، گمرکات، بندرها و کارخانه‌های تولید کالاهای اساسی؛

۳. خرابکاری در زیرساخت‌های نفتی‌، هسته‌ای و فضایی؛

۴. ترور دانشمندان هسته‌ای و تهدید اساتید و دانشجویان مولد علم؛

۵. ترور فرماندهان نظامی کشور؛

۶. پیگیری فعالانه تحریم ورزشی از طریق سازمان‌های بین‌المللی؛

۷. فشار دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی؛ ۸. توطئه بازگرداندن محصولات صادراتی ایران و...

در این میان در ماه‌های اخیر بر اساس اخبار رسانه‌ای و همچنین تحلیل کارشناسان، عدم قطعیت تقابل نظامی جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل نیز افزایش‌یافته است. این امر موجب اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده اما در این میان، میزان حمایت عمومی از سیاست‌های نظامی و امنیتی و همچنین واکنش مردمی در زمان اقدام نظامی احتمالی رژیم اسرائیل امری مهم به‌عنوان پیوست تقویت‌کننده راهبردهای بازدارنده و دفاعی کشور است. البته تجربه تاریخی دوره‌های مختلف به‌خصوص در زمان‌هایی که ایران توسط یک نیروی خارجی مورد تجاوز قرار گرفته نشان داده که ایرانیان با وجود همه مشکلات داخلی و نارضایتی‌های احتمالی در برابر متجاوز متحد شده و به حمایت از کشور و تمامیت ارضی آن پرداخته‌اند. به عبارتی مردم ایران نشان داده که همیشه حاضر به دادن خون بوده آیا صهیونیست‌ها هم حاضر به دادن خون هستند؟

میزان مشارکت مردم ایران در جنگ احتمالی علیه اسرائیل

با این حال این امر نیازمند ارائه یک برآورد از میزان حمایت عمومی از اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در برابر ماجراجویی احتمالی رژیم اسرائیل برای حوزه تصمیم سازی کشوری است. بر این اساس تلاش شد با انجام نظرسنجی سراسری برآوردی قریب به واقعیت انجام شود.

در این نظرسنجی از جمعیت نمونه بر اساس نرم‌افزار (PASS) با ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بسته، از ۱۱۰۶ نفر سؤالات نظرسنجی پرسیده شد تا با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. این نظرسنجی به‌طور هدفمند به دنبال آن است که به ارائه برآورد از ابعاد مختلف موضوع نظرسنجی یعنی «نگرش‌سنجی ایرانیان نسبت به سطح حمایت از پاسخ ایران علیه اقدام نظامی رژیم اسرائیل» باشیم، موضوعات مطرح‌شده عبارت‌اند از:

۱. میزان پیگیری اخبار مرتبط با تعارضات میان جمهوری اسلامی ایران توسط مردم؛

۲. تهدیدانگاری رژیم اسرائیل از منظر مردم ایران؛

۳. مقبولیت مردمی پاسخ به تهدیدات رژیم اسرائیل؛

۴. میزان رضایت از روندهای کنونی در حوزه مقابله تهدیدات رژیم اسرائیل؛

۵. کنشگری مردمی در صورت اقدام نظامی احتمالی رژیم اسرائیل.

جامعه آماری این نظرسنجی از لحاظ جنسیت بدین صورت بوده که از ۱۱۰۶ نفر، ۶۱% مرد و ۳۹% زن از میان جمعیت فعال جامعه ایرانی یعنی سنین ۱۸ تا ۷۵ سال شامل ۴۷% جوان، ۴۲% میان‌سال و ۱۱% سالمند بودند.

نظرسنجی در مورد میزان پیگیری اخبار مرتبط با تعارضات میان جمهوری اسلامی ایران توسط مردم نشان می‌دهد ۸۳% از مردم این اخبار را پیگیری می‌کنند. از این ۸۳% پیگیر اخبار، ۳۲% به‌طور جدی اخبار را پیگیری می‌کنند، ۵۶% حسب اهمیت اخبار را پیگیری می‌کنند و ۱۲% به شکل موردی اخبار را پیگیری می‌کنند. از سوی دیگر ۴۹% افراد پیگیر اخبار رژیم اسرائیل بر این باورند که چالش‌های داخلی رژیم اسرائیل بر بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی آن تأثیرگذار است و ۷۸% از این ۴۹%، بر این باورند این چالش‌ها منجر به فروپاشی درونی رژیم اسرائیل می‌شود.

در موضوع تهدیدانگاری، ۶۷% مردم ایران، رژیم اسرائیل را تهدیدی علیه کشور می‌دانند. ۵۶% از ۶۷% که اسرائیل را تهدید می‌دانند، بر این باورند که تهدیدات و حرکت‌های تروریستی علیه ایران توسط رژیم اسرائیل را در جهت تعارض با هویت، آرمان‌ها و ارزش‌های سیاسی، فرهنگی، ملی و دینی مردم ایران می‌دانند و ۸۱% از این افراد این اقدامات را بسترساز ایران هراسی می‌دانند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد ۷۳% از مردم ایران، اقدامات تروریستی و خرابکاری ضدایرانی رژیم اسرائیل همچون تشویق به تحریم بیشتر ایران و همچنین ترور و خرابکاری را تأثیرگذار بر معیشت خود می‌دانند. همچنین ۶۹% افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی اقدام نظامی رژیم اسرائیل و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران را زمینه‌ساز بروز چالش اقتصادی برای کشور می‌دانند. ۴۸% از این ۶۹% این چالش اقتصادی را زمینه‌ساز بحران اقتصادی می‌دانند درحالی‌که ۴۱% این چالش را عادی می‌دانند که منجر به بحران اقتصادی نمی‌شود.

در این نظرسنجی ۶۱% از پاسخ‌دهندگان رژیم اسرائیل را حامی و محرک گروه‌های تکفیری علیه جمهوری اسلامی ایران می‌دانند که باید زودتر دفع تهدید شود.

در این نظرسنجی ۷۴% از مردم پاسخ جمهوری اسلامی ایران را در مقابل اقدامات رژیم اسرائیل همچون ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان و همچنین خرابکاری‌های علیه زیرساخت‌های هسته‌ای و عمومی کشور، متناسب نمی‌دانند.

همچنین در این نظرسنجی ۷۹% از شرکت‌کنندگان موافق مقابله نظامی با تهدیدات نظامی و اقدامات تروریستی مخرب احتمالی رژیم اسرائیل از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. ۳۹% از این ۷۹% خواهان مقابله با شدت بیشتر هستند و ۳۱% از این ۷۹% این وضعیت را فرصتی برای فراهم شدن زمان مناسب برای نابودی رژیم اسرائیل می‌دانند.

۷۳% از پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی بر این باورند جمهوری اسلامی ایران توان پاسخگویی به تهدیدات رژیم اسرائیل علیه خود را دارد.

در این نظرسنجی ۶۳% مردم کشور با بازنمایی ادبیات مرتبط با تهدیدات تروریستی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در کتب درسی آموزش‌وپرورش و همچنین آموزش عالی کشور موافق هستند. ۵۳% از این ۶۳% بر این باورند که تاکنون در این زمینه کم‌کاری شده است.

در مورد کنشگری مردمی در صورت اقدام نظامی احتمالی رژیم اسرائیل، ۶۳% از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که در این زمینه مشارکت می‌کنند. ۳۹% از این ۶۳% اعلام کردند نوع مشارکت ایشان سیاسی (طیفی از مشارکت در راهپیمایی‌های حمایتی تا فعالیت در کمپین‌های سیاسی، رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی) است. ۲۳% از این ۶۳% اعلام کردند نوع مشارکتشان ارائه کمک و حمایت مالی است. ۲۷% از این ۶۳% مشارکت خود را منوط به نیازهای پیش‌آمده کردند و ۱۱% از این ۶۳% آمادگی خود را در امور رزمی (طیفی از مشارکت در امور لجستیکی تا حضور در میدان‌های درگیری نظامی و عملیات‌های شهادت‌طلبانه) اعلام کردند.

با نگاهی به نتایج حاصله از این نظرسنجی می‌توان گفت اکثریت مردم ایران، در صورت ماجراجویی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن درک تهدیدات، از مقابله با این تهدیدات استقبال می‌کنند و حتی خواهان برخورد شدیدتر در این زمینه هستند. در حوزه کنشگری نیز اکثریت مردم با توجه به ظرفیت‌های خود، در این عرصه کنشگری فعال می‌کنند.

از سوی دیگر با تطبیق این نظرسنجی با نظرسنجی‌های که نشان از افزایش نفرت از یهودیان در جهان شده می‌توان گفت جنایات و ماجراجویی این رژیم نه‌تنها موجب افزایش امنیت یهودیان جهان نشده بلکه میزان آسیب‌پذیری آنها را بالا برده است. برای مثال روزنامه اسرائیل هیوم با ارائه گزارشی از نحوه تصویرسازی اسرائیل در رسانه‌های جهان گزارش داده است که در سال ۲۰۲۱، سه واژه آپارتاید (۷۰۴ بار)، جنایت جنگی (۵۷۵ بار) و نسل‌کشی (۴۹۴ بار) پرتکرارترین واژه‌ها برای توصیف اسرائیل بوده است.

در این راستا این نظرسنجی نشان‌گر آن است که اقدامات تروریستی و ماجراجویی‌های اخیر رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده، تقابل با این رژیم و حتی اقدام مقابله‌ای علیه این رژیم به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و مردم نیز خواهان مشارکت فعالانه در آن هستند.

از سویی دیگر چند ده هزار نفر از یهودیان داخل ایران بابت اقدامات اسرائیل از مردم ایران خجالت می‌کشند، ولی مردم با نجابت ایران از آن ها صیانت می‌کنند. مردم منطقه نیز هم دردی صمیمانه با مردم ایران در مقابل تهدیدات تروریستی اسرائیل با ایران دارند.

منبع: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

۳۱۱۳۱۱

کد خبر 1595605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 28
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  الاسرائیل انا الامریکا و هذه الشیطان رجیم. ترجمه: اسرائیل همان آمریکاست و آمریکا همان شیطان.
  • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
   احسنت
 • ایرج PL ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  مسئولین برن چرا مردم
  • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
   شما پاسخگوی پرچمت باش که خارجیه
 • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  میزان مشارکت مردم برای جنگ با اسرائیل صفر است.
  • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
   همین الان حضرت اقا اشاره کنه من استشهادیم
 • دومان IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  خودگفتی خودبردی ما هم میگیم تو گفتی
 • علی صفاری IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  قطعا نه تنها قاطبه و اکثرین ایرانی ها با این کار موافقن بلکه همه ازادگان چهان موافق چنین تمری هستن
 • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  خدایی رو من حساب نکنید .یه مقدار زراعت گندم کاشتم باید بهش سرکشی کنم . امسال گیر هستم دستم بند هست بزار سر فرصت یه شب حمله ور میشیم کلکش رو میکنیم.
 • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  460 8
  جنگ ( حالاچه براساس دشمنی ویا سیاست!!) خیلی وقته بین دوکشور درجریان است . بدیهی است جنگهای امروزی بسیار متفاوت ترازچیزی است که درگذشته وجود داشته. صدمه زدن به حکومت ( ویا مردم) یک کشور درجنگهای مدرن : آلودگی هوا/آب/غذا با مواد شیمیایی/میکروبی،ویروسی و../ امواج وتشعشعات و.. صدمه به فرهنگ/سنت/باورها/خانواده/اعتقادات ومدهب و.... صدمات سایبری/حملات نیابتی و.. نرورشخصیتها/خرابکاریها/سرقت اطلاعات و..... جاسوسی/نفوذ .تاثیر درتصمیم گیریهای کلان! و... جذب مغزها/نخبه ها و.. اشاعه فساد/اعتیادو.... ترویج خود تحقیری وناامیدی و.... هم کلام کردن جامعه جهانی با خود وعلیه طرف مقابل برای استفاده ازابزار تحریم ( با مظلوم نمایی وفریب) والبته دهها روش متفاوت وپنهان دیگر... نتیجه آن که مثل جنگهای قدیم حظور مستقیم نفرات یک کشور درمیدان نبرد زیادمطرح نیست
 • علی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  اکثرمردم ایران رااز کجا آوردید.
 • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  باتمام توان از ملت و میهن عزیزمان در برابر هر تجاوزی دفاع ودست دشمنان قبل هر اقدامی قطع میکنیم، درود بر رهبر انقلاب ، درود بر شهیدان، درود بر سپاهیان و ارتشیان
 • مهدی IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  اصلأ این خبرا نیست خیالتون راحت!!!
 • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  اسرائیل کجا ایران کجا؟ مردم فقط در فقر حاصل از این جنگ میتونن مشارکت کنن.
 • بی نام IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  حتی 10 درصد هم بیش از نیازه حتی 3درصد مشارکت نظامی مردمی هم بیش از کافیه. چون نبرد این چنینی میدانی نیست مضاف بر اینکه ایران ارتش منظم بزرگی داره و نیاز به نیروی بیسج مردمی فقط در صورت شرکت امریکا یا ناتو در جنگ لازم میشه. البته کسی که دوره جنگ زندگی کرده حتما تائید می کنه کند که وقتی جنگ شروع بشه و از هر خانواده ای کشته ای بیاد دیگه مشارکت غریزی و غیرارادیه.
 • محسن IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  امار چرت و بی خود !
 • ناشناس IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  چرا با این همه موشک ایران جواب خرابکاریهای اسرائیل را جواب نمی دهد
 • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  الان فرض کنیم جنگی اتفاق بیفته ، وقتی ما مرزی با اسراییل نداریم از چه طریقی جنگ کنیم . کشورهای منطقه هم اصلا اجازه نمیدن آسمان و زمین و دریا بخاطر جنگ به خطر بیفته و ایران یا اسراییل از خاک یا اسمان آنها بمدت طولانی استفاده کنه .
 • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  این نظر سنجی ها مشتی مهمل و دروغ هست اکثر مردم ایران اصلا اهمیتی به اسراییل نمی دهند مهمترین دغدغه مردم اقتصاد و دیگر مشکلات هست هیچ دغدغه ای از بابت اسراییل ندارند
 • رضا IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  ما دخالتی در این جنگ احتمالی به قول شما نخواهیم کرد.
 • سعید IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  اگه این داستان قطعیه بگین که من دیگه قسط هام رو ندم
 • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  جلوگیری از فروش واکسن؟؟!!! شماهم آره؟؟؟
 • ابراهیم IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  دفاع از مملکت در مقابل هر تجاوزی وظیفه هر ایرانی با غیرت هست خصوصاً اگر آن طرف متجاوز اسرائیل باشد .بنده چندین ماه در جنگ هشت ساله ایران بودم الان هم اگر برای مقابله با رژیمی چون اسرائیل خبیث باشد با جان و دل به مقابله حاضرم
 • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  شما در حد ده درصد روش حساب کن!
 • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  سران تل آویو هرگز چنین خبطی در تاریخ کوتاه عمر خود نمی کنند و به مغز کوچکشان چنین فکری خطور نخواهد کرد
 • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  جنایات اسراییل بر کسی پوشیده نیست این رزیم کوک کش و ضعیف کش نتوانست در برابر سلاح جوانان مقاومت بایستد چگونه می خواهد دست به چنین ریسک بزرگی بزند بعید است..........
 • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  ضربه‌ای که که سالهای اخیر به حیثیث رژیم ترسوی اسراییل خورد درس عبریتی برای همه صهیونیستها شد لذا خیال تان راحت آنها چنین جراتی ندارند نترسید
 • خودم IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  امیدوارم به زودی شاهد نابودی پادگان اسرائیل به دست جمهوری اسلامی ایران باشیم.