مقایسه آماری معنادار نماینده مجلس برای اثبات ناکارآمدی محدودسازی فضای مجازی

... این مقایسه ساده، جای تامل بسیار دارد.

رشیدی کوچی ، نماینده فارس در مجلس نوشت :

استوری دیروز بعد از محدودیت های اعمال شده، حدودا ۲۵ هزار بازدید داشت، و این در حالی است که قبل از ان

اعمال محدودیت، آخرین استوری که گذاشتم نزدیک به ۲۸ هزار بازدید داشت. این مقایسه ساده، جای تامل

بسیار دارد.

مقایسه آماری معنادار نماینده مجلس برای اثبات ناکارآمدی محدودسازی فضای مجازی
بیشتر بخوانید :
کد خبر 1679355

برچسب‌ها