دشمن در آشوب‌های اخیر به دنبال این 4 تغییر بود/ دشمن این نکته را جا انداخت که پلیس،عامل مرگ مهسا امینی است

همشهری نوشت:هرچه از آشوب‌های این سه هفته که به بهانه مرگ مهسا امینی آغاز شد، می‌گذرد زوایای پنهان این فتنه طراحی شده دشمن روشن‌تر می‌شود.

اگر بپذیریم که اهداف دشمن در جنگ نرم در 4 موضوع کلی تغییر باور، تغییر افکار، تغییر رفتار و تغییر ساختار یک نظام سیاسی خلاصه می‌شود، باید اکنون که 43 سال از عمر انقلاب اسلامی سپری شده و ملت ایران بارها تلاش دشمن برای پیاده‌سازی‌ اهداف جنگ نرم را در مقاطع مختلف تاریخی انقلاب دیده است، این باور در ذهنیت ملت ایران شکل گرفته باشد که هرگونه اتفاق یا حادثه‌ای، بستری خواهد بود تا دشمن سناریوی این تغییرات چهارگانه را دررابطه با جمهوری اسلامی دنبال کند. حوادثی چون فتنه کوی دانشگاه تهران در سال1378، فتنه 1388پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و فتنه بنزینی درسال98و درآخرین آنها اغتشاشات مهرماه جاری که هنوز کشور شاهد پس‌لرزه‌های آن است، همه حکایت از تلاش دشمن برای سناریوی تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی دارد یعنی همان چیزی که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده بودند که دشمن به‌دنبال تهی کردن ماهیت جمهوری اسلامی است تا از آن فقط پوسته‌ای ظاهری باقی بماند. امروز که تقریباً بسیاری از زوایای پنهان این آشوب‌ها و فتنه‌های گذشته روشن شده است، باید به این باور رسیده باشیم که دشمن به‌دنبال تحقق اهداف شوم تغییر در ساختار نظام در بستر یک جنگ تمام‌عیار البته با به‌کارگیری فضای مجازی و لشکری که تا دیروز نامرئی و امروز با تابلوی آشکار به میدان آمده است.


الف - تغییر باورها
صرف‌نظر از تعاریف کلاسیکی که صاحبنظران جنگ نرم همچون جوزف نامی و دیگران در این زمینه ارائه داده‌اند، یک تعریف عملیاتی از جنگ نرم داده شده است، در این تعریف از جنگ نرم آمده است: «استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی که منظور اصلی آن تأثیرگذاری بر باورها، احساسات و تمایلات و رفتارهاست» با این تعریف، مشخص می‌شود مهم‌ترین شاخصه درجنگ نرم، تأثیرگذاری بر باورهاست. باور مجموعه اعتقاداتی است که فرد برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. طبیعتاً وقتی باور یک فرد براساس آموزه‌های اسلامی، لیبرالیستی یا سوسیالیستی شکل گرفته باشد، همه تلاش او نیز بر آن خواهد بود که رفتار و عملکرد خود را برهمان اساس تنظیم نماید. آنچه در آشوب‌های اخیر و 3 آشوبی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم و برای دشمن بیش از همه اهمیت داشته، تغییر باور ملتی بود که همواره براساس آموزه‌های دینی شکل گرفته و استمرار یافته بود. آموزه‌هایی که خمیرمایه آن، اندیشه‌های دینی و آموزگار آن امام‌(ره) بود. نخستین گام دشمن در تغییر باور مردم در مرگ مهسا امینی کشته شدن او در مقر پلیس اخلاقی و مقصر معرفی کردن پلیس در این رابطه بود.دشمن برای جا انداختن این شبهه دراذهان مردم،هرچند هدف بزرگ تغییر ساختارنظام را دنبال می‌کرد اما این خواسته خود را با هدف کوچک‌تر که سال‌هاست او را نشانه گرفته یعنی بحث جمع‌آوری «گشت‌های ارشاد» در کف خیابان دنبال کرد. از نگاه آنها اگر این باور در مردم شکل می‌گرفت که با حذف گشت ارشاد شرایط برای تغییرات دیگر در کشور فراهم می‌شود طبیعی بود که گام‌های دیگر برداشته می‌شد.

ب- تغییر افکار
درصورتی باور مردم نسبت به یک پدیده تغییر خواهد کرد که همواره فکر و ذهن مردم این باشد که چگونه می‌توانند در مسیر تغییر قرار گیرند.
تصور کنید یک مهندس مکانیک در کارخانه‌ای کار می‌کند و با تبلیغات منفی به این باور رسیده باشد که فرایند توسعه و رشد تکنولوژیکی دنیای غرب آنچنان مقهورکننده است که او درصورت هرگونه ابتکاری توان رقابت را نخواهد داشت. طبیعی است درچنین شرایطی، نه‌تنها فکر خویش را برای نوآوری و ابتکار در تولیدات جدید متمرکز نخواهد کرد، بلکه چه‌بسا این شخص، ابزاری برای تبلیغات سوء دشمن و گرفتن انگیزه از دیگران خواهد بود. کسی که دغدغه ذهنی او به‌جای پیشرفت کشور، گارد گرفتن در مقابل نوآوری یاحداقل، رخوت، سستی و بی‌تفاوتی باشد، هیچ‌گاه منشأ اثر مثبت نخواهد بود.

آنچه در این روزهای آشوب در بین کسانی که شاید به خیابان نیامدند ولی با گذاشتن پست، توییت یا بحث و گفت‌وگو در اتوبوس و مترو جریان آشوب را دنبال کردند نشات گرفته از همان 2مرحله‌ای بود که دشمن کار خود را درمرگ مهسا امینی انجام داد یعنی هم توانسته بودند باور بخش زیادی از جامعه را به این سمت سوق دهد که پلیس عامل مرگ یک دختر آن هم با ابزار گشت ارشاد شده هم اینکه افکار جامعه را متناسب با این باور غلط شکل داده تنظیم کرده و او را آماده برای گام بعدی یعنی تغییر رفتار کند.

ج- تغییر رفتار
تغییر رفتار گام سوم پس از تغییر باور و تغییر افکار است. رفتار یعنی بروز عینی چیزی که انتظار آن را داریم، یعنی عملکرد آشکار فرد در محیط‌های طراحی و پیش‌بینی شده. مهندسی که در یک کارخانه به ‌باور رقابت با دنیای صنعت رسیده باشد و مکرر در فکر و ذهن خویش راه‌های رسیدن به قله پیشرفت و تلاش را طراحی و مرور کند و این فکر را تبدیل به دغدغه ذهنی خویش نماید، طبیعی است برای رسیدن به این مطالبه درونی، حداکثر تلاش خود را خواهد کرد تا با تولید محصول، ایده‌آل‌ها، آمال و آرزوهای خود را محقق نماید.
در آشوب‌های اخیر و داستان مرگ مهسا امینی، فاجعه رفتاری از آنجا آغاز شد که دشمنان پس از تلاش برای تغییر باور و افکار جامعه به‌ویژه در بین نسل جوان، به‌دنبال بروز رفتاری از مردم آن هم در یک موضوع کاملا احساسی با این نگاه که به دختر مظلومی ظلم شده پروژه‌ای را کلید زدند که با آمدن مردم به کف خیابان، بتوانند هدف نهایی خود را برای آینده هموار کنند. آن رفتاری که در آشوب‌های این سه هفته رخ داد را باید محصول پیگیری 2 تغییری دانست که پیش از آن کلید خورده بود. بروز رفتارهای ناهنجار و خشونت‌آمیزی همچون ریختن به خیابان‌ها و آتش زدن اماکن عمومی، سطل‌های زباله و تعرض به حریم خصوصی و عمومی مردم و سلب آسایش مردم و به‌مخاطره انداختن امنیت جامعه و آشکارا بر ضد نظام مستقر اسلامی، قدعلم کردن را باید در راستای برنامه‌ریزی دشمنان برای تغییر رفتار مردم و بروز رفتارهای موردانتظاری که در بستر تغییرات برای هدف غایی که تغییر ساختار نظام است، دانست.

د- تغییر ساختار
قطعاً مهم‌ترین هدف دشمن درجنگ نرم و آشوب‌های اخیر، تغییر ساختار نظام سیاسی بود. دشمن تمام هزینه‌های یک جنگ نرم را می‌پردازد تا بتواند میوه مورد دلخواه خود را در تغییر ساختار نظام سیاسی برداشت کند. بنابراین آخرین گامی که دشمن در جنگ نرم یا جنگ‌های ترکیبی دنبال می‌کند تغییر ساختار سیاسی یک نظام سیاسی است. همواره یکی از آرزوهای دیرینه آمریکایی‌ها در ایران، تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوده است و اگر در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی بحث تغییر رفتار جمهوری اسلامی توسط دشمنان مطرح می‌شده است، در فاصله اندکی شاهد بودیم که آنها مطلوب نهایی خویش که همانا تغییر ساختار سیاسی در ایران بود را مطرح می‌کردند.
دشمنان داخلی و بیرونی نظام، تمام برنامه‌های خود را برای پیگیری و عملیاتی نمودن سه‌گام تغییر باور، افکار و رفتار انجام می‌دهند که در نهایت به تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ختم شود و به تعبیر آنها پایان انقلاب و جمهوری اسلامی را جشن بگیرند. چیزی که در هر آشوبی آن را دنبال می‌کنند و از سرمایه مادی، اطلاعاتی و نیرویی خود استفاده می‌کنند و همواره در طول این 43 سال با شکست مواجه شده‌اند.

23302

کد خبر 1682766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 21
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  6 0
  سلام تمام گفته های شما درست اما من که یک زن هستم نزدیک شصت سالمه یارانه که ازول بهم ندادید تهت پوشش جایی هم نیستم یک متر جا حتی برای احاره کردن هم نتونستم برای خودم مهیا کنم کلی هم بیماری دارم ایا به مرور همین فشارها باعث پرخاش کردن میشه یانه ؟حجاب نشد نونواب که ؟شما بیا به من کمک کن جایی برای اجاره پیدا کنم که پول پیش نخواد هرجابرای کاروسرایداری میرم افغانی گذاشتنوسنمو ایراد میگیرن شما بگید چه کنم ؟
 • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  6 0
  یکی اونقدر داره نمیدونه چطوری خرج کنه یکی هم عین من نداره نمیدونه چه غلطی کنه . وقتی بیش ازحد فشار به مردم میاد همه تحمل فشارو ندارن قبول کنید امیدوارم بی منطق حرف نزده باشم
 • ذلیل شده توسط نا اهلان IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  5 1
  خدایا مُردیم از گرونی کی مسئوله لعنت الله حالا هی بگید دشمن و اغتشاشگر حرف بی ربط یه فکری به حال اقتصاد مملکت کنید مسئولین بی لیاقت
 • م ا IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  11 1
  فعلا دشمن خودشمایید
 • ایرانی IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  7 2
  مسئولین مربوطه و در کل حاکمیت هم بجای اعتماد سازی و توضیح صادقانه موضوع طبق روال قبل با گسیل نیرو به خیابان و تشدید درگیری و با دستگیری مردمی که ذهنشان را سوالهای متعدد بدون پاسخ پر کرده بود این فرضیه را اثبات کرد!!!!
 • نوری IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  3 0
  قابل اندیشیدن هست
 • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  4 6
  دشمن کیست هنوز نشناخته ایم.
 • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  6 2
  دولتی که همش بی عدالتی واختلاس باشه خوب معلومه که جامعه بهش واکنش بده و بعد اختلاس واختلاس ......
 • وحید IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  6 2
  این دشمن دقیقا کجاست؟؟؟ حتما منظورتون هشتاد میلیون نفر هستن؟؟
 • ناشناس IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  3 2
  از اینکه دشمن همیشه درحال تدارک علیه کشورمان ایران است شکی نیست ولی گزک دست دشمن دادن توسط دولت جای شک وشبهه است. مثل اینکه بعضی از افراد مسئول دوست دارند تا بهانه ای برای دشمن بتراشند.
 • ناصری IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
  13 3
  تا وقتی که بعضی افراد هوس باز، بی سواد و بی ظرفیت در کنار ما زندگی میکنند دیگر چه نیازی به دشمن هست؟ خدایا این آدم های که از فکر استفاده نمی‌کنند به چه دردی میخورند حیوانات خیلی سود ها دارن ولی واقعا این آدمها چه سودی جز دردسر دارن
 • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  3 1
  این دشمنان نمی توانند اینهههممممه پبشرفت را در همه ی سطوح ببینند
 • لطیف IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  3 2
  پس اونایی که مهسا رو دستگیر کردن عاملان نفوذی بودن که با طرح نقشه هم مهسا رو که حجابش مشکل نداشته رو در نظر گرفتن و هم باقی شرایط موجود.... سریع و انقلابی دستگیر بشن عوامل گشت ارشاد و گلپایگانی که تیشه به ریشه میزنه
 • دومان IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  3 1
  بسه دشمن تراشی خیال پردازی اینها ملت ایران بودند
 • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  2 1
  توجیح‌ کردن کارتون خیلی بدتره،،،اگه همون روز اول حقیقت و می‌گفتین الان مجبور نمیشدین هی دروغ رو دروغ تحویل مردم بدین
 • حیدر IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  1 1
  ای کاش تحلیل‌هایی که نظرات مخاطبان را می بندند اصلا باز نکنند ونخوانند ما چیزی از تحلیل تان نفهمیدیم
 • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  4 1
  با عرض سلام و خسته نباشید حالا اخرش این دختر چجوری کشته شد ایا بهتر نبود برای حفظ ظاهر یکی دو نفر استعفا میدادن و یه عذرخواهی بابت اشتباه نیروی امر به معروف از مردم میکردن چرا هر اشتباهی که اینجا رخ میده فقط گردن خارجیها میندازید منافقین که این دختر را سوار ون نکردن ایشان کاملا حجابشون روی عرف جامعه بوده چرا فکر میکنید مردم احمق هستن چرا اشتباه را مثل یع مرد گردن نمیگیرید چرا مختلصین را سواد ون نمیکنید اگه نکنه منابع ابهای زیر زمینی هم که مدیران گذشته اشتباه کردن و در حال اتمامه کار منافقنه گرونیها را هم منافین باعث شدن مردم از گرسنگی بع تنگ اومدن اونم کار منافقینه تورم چی اونم منافقین باعثش هستن دزدها که ازاد هستن و به راحتی نا امنی ایجاد میکنن اونا را هم منافقین اوردن تو را خدا یکبار دست بردارید از این مسخره بازی
 • علی IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  7 1
  آقا دشمن کیه من ماهی حداقل درآمدم هفت تومن دونیم قسط میدم هرمغازه میرم دوتا قلم جنس میخری چهارصد پانصد تومن میشه شماها انقلاب باپول خودتون متر میکنین مابدبختها بادرامدخودمون بابا ملت اسیرند بیچاره آن هی جنگ سرد نرم نکنین بداد ملت برسین
 • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  2 5
  دشمن همیشه درنقشه به فکرتغییرحکومت جمهوری اسلامی ایران بوده وهست ولی این ملت ماهست که همیشه بیدارودرصحنه وپشت ولایت فقیه هستن ودشمن این ارزو را به گور میبرد ان شإالله
 • سارا TR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
  7 2
  قاتل پلیس نیست،گشت ارشاد هست.
 • من IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۲
  5 0
  خجالت بکشید