طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها

خبرگزاری دانشجو نوشت: رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حجم تهدید آنقدر زیاد است که یک جایی سیستم شاید موفق نشود.

وی ادامه داد: تیم اسرائیلی اول می‌خواست حاج قاسم را در سوریه ترور کند چندین بار هدایت‌گر با ریموت فرستادند ولی موفق نشدند. در گام دوم گفتند در زادگاه خودش ترور کنند ولی تیم دستگیر شد و رفتند در عراق عملیات مستقیم کردند. ما در اینجا موفق شدیم ولی در آنجا نتواستیم.

طائب افزود: در ماجرای ترور شهید فخری زاده سیستم های اطلاعاتی باید پاسخگو باشند ولی بدانید حجم تهدید زیاد است.

طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها

طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها
طائب برای اولین‌بار به جمع دانشجویی رفت / بدانید، حجم تهدید زیاد است، یک جایی سیستم شاید موفق نشود + عکس‌ها

بیشتر بخوانید:

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1704925

برچسب‌ها