تصاویر حمله متجاوزان مسلح طالبان به پاسگاه مرزبانان ایران

تصاویری که نشان می دهد که نیروهای متجاوز طالبان امروز برجک‌های پاسگاه مرزبانان ایرانی را احاطه کرده اند.

برچسب‌ها