قبولی در پزشکی با چه رتبه هایی ممکن است؟ رتبه های آخرین قبول شدگان رشته پزشکی

رشته پزشکی از جمله پرطرفدارترین رشته های تجربی و در کنکور سراسری است که کسب رتبه مجاز در آن، کمی سخت خواهد بود. چرا که این رشته متقاضیان بسیار زیادی دارد و افراد برای قبولی باید رتبه خوبی را به دست آورند.

داوطلبان شرکت در کنکور تجربی، برای قبولی در رشته پزشکی ابتدا باید با ضرایب هر درس و هر زیر گروه به خوبی آشنا شوند. سپس، باید اطلاعات کاملی را در ارتباط با کارنامه قبولی سال های قبل و آخرین رتبه قبولی پزشکی کسب کنند.

اگر شما هم جزو افرادی هستید که می خواهید در کنکور تجربی شرکت نمایید و مجاز به انتخاب رشته پزشکی شوید، بهتر است که ابتدا اطلاعات گفته شده را کسب کنید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه های مختلف

داوطلبانی که از همان ابتدا قصد قبول شدن در پزشکی دانشگاه های سراسری را ندارند و همه تلاش خود را برای شرکت در کنکور برای قبولی پزشکی به کار گرفته اند، می توانند با اطلاع از آخرین رتبه قبولی پزشکی برنامه ریزی دقیق تری انجام دهند. البته رقابت بر سر قبولی در رشته های پزشکی در دانشگاه آزاد نیز مثل کنکور سراسری وجود دارد.

رتبه و تراز قبولی های پزشکی در شهرها و دانشگاه های مختلف بسیار با یکدیگر تفاوت دارد.برای مثال برای قبولی پزشکی آزاد تهران باید رتبه بهتری نسبت به رتبه قبولی داوطلبی که پزشکی آزاد زاهدان قبول شده، داشته باشید. با اطلاع دقیق از رتبه و تراز آخرین نفرات قبولی در هر منطقه می توانید برنامه ریزی حرفه ای تری انجام دهید. اطلاعاتی که در این مقاله توسط تیم مشاوران گاماس ۲۰ ارائه شده است، به شما عزیزان کمک زیادی در این راستا خواهد کرد.

قبولی در پزشکی با چه رتبه هایی ممکن است؟ رتبه های آخرین قبول شدگان رشته پزشکی

آخرین رتبه های قبولی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • ظرفیت رشته : ۱۰۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۵۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال اول

 • ظرفیت رشته :۸۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیمسال دوم

 • ظرفیت رشته : ۸۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۲
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۳۴

دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۴۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۲

دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۶۲
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال دوم

 • ظرفیت رشته : ۹۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۸۱
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۹
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۶۲
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۴

قبولی در پزشکی با چه رتبه هایی ممکن است؟ رتبه های آخرین قبول شدگان رشته پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • ظرفیت رشته : ۱۲۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۵
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۹
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۳۲

دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیمسال دوم

 • ظرفیت رشته : ۸۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۳۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۱۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۵۹

دانشگاه علوم پزشکی رشت نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۳۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۲۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۵۲
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی همدان نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۳۲
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۵۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۰۳

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۲۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۶۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیمسال دوم

 • ظرفیت رشته : ۸۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۱
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۲۳

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۲۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۵۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیمسال دوم

 • ظرفیت رشته : ۸۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۵
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۹

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 • ظرفیت رشته : ۸۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۸۹
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۳۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۰۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۶۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۵

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذیرش ازمیان داوطلبان باعضویت بسیجی

 • ظرفیت رشته : ۳۵
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۷۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۳۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

قبولی در پزشکی با چه رتبه هایی ممکن است؟ رتبه های آخرین قبول شدگان رشته پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۱۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۶۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۴۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۹

دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی)

 • ظرفیت رشته : ۵۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۱۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

دانشگاه علوم پزشکی کرج

 • ظرفیت رشته : ۵۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۷۳
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۰۵

دانشگاه علوم پزشکی ساری نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۵۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۰۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۸۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۱۷

آخرین رتبه قبولی پزشکی نظام جدید

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 • ظرفیت رشته : ۵۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۳۱
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۱۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۶۵

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیمسال دوم

 • ظرفیت رشته : ۵۲
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۸۹
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۰۷
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۲۷

دانشگاه علوم پزشکی یزد

 • ظرفیت رشته : ۷۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۷۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۳۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹۹

دانشگاه علوم پزشکی رشت نیمسال دوم

 • ظرفیت رشته : ۵۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۴۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹۴
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۷۱

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیمسال اول

 • ظرفیت رشته : ۱۶
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۲۸
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۵۰
 • آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

شما به‌سادگی می‌توانید از مشاوره کنکور گاماس ۲۰ برای انجام برنامه‌ریزی کنکور استفاده کنید تا شما را در اجرای برنامه‌ریزی تا روز آزمون سراسری همراهی کند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1775314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =