اسامی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در استان سمنان

اسامی ۱۴۹ نامزد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهار حوزه انتخابیه استان سمنان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،شمار نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان بنا بر اعلام شورای نگهبان و پس از اعمال درخواست جابه‌جایی داوطلبان، به ۱۴۹ نفر در چهار حوزه انتخابیه رسید که بیشترین نامزدها مربوط به حوزه انتخابیه شاهرود و میامی است.

۴۳ نفر از حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه، ۴۴ نفر از حوزه انتخابیه شاهرود و میامی، ۳۴ نفر از حوزه انتخابیه دامغان و ۲۸ نفر از حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان، برای نشستن بر کرسی بهارستان نامزد انتخابات هستند.

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه سوم اسفند آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.

حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه:

۱- محمدمهدی آریا منش فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۵

۲- حسن اسفندیار فرزند غلامعلی مشهور به جهادی کد نامزد ۱۲۷

۳- کامران امیر فامیان فرزند قدرت کد نامزد ۱۳۱

۴- بهزاد بهرامی نسب فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۱۳۵

۵- مصطفی بینش فرزند علی آقا کد نامزد ۱۳۶

۶- علقلی پارسا فرزند شیرالله‌خان مشهور به علی کد نامزد ۱۳۷

۷- مجتبی جلالی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۵

۸- محمد صادق جهان فرزند محمدرضا مشهور به محمد صادق کد نامزد ۱۴۶

۹- جلال حسن پور فرزند ذولفقار کدنامزد ۱۴۷

۱۰ راضیه حقیقی فرزند حامد کد نامزد ۱۴۸

۱۱- پیام خیرخواهان فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۵۲

۱۲- سودابه ذوالفقارخانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۴

۱۳- نعیمه ذوالفقاری فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۳۷

۱۴- فاطمه ربیع‌زاده فرزند علی‌اکبر مشهور به فاطمه کد نامزد ۱۵۶

۱۵- حسین رجبی فرزند یدالله مشهور به حسین کد نامزد ۱۵۷

۱۶- سعید رحمانی فرزند رضا کدنامزد ۱۵۸

۱۷- محمود رحمانی فرزند محمد اسمعیل کد نامزد ۱۵۹

۱۸- علی‌رضا کاظمی فرزند سیف الله کد نامزد۱۶۲

۱۹- مرتضی رهنمانیا فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۳

۲۰- سید اسمعیل ساداتی فرزند سید مصطفی کد نامزد ۱۶۴

۲۱- سیدمحمد شاهمیری فرزند سید رضی کد نامزد ۱۶۵

۲۲- سید ابوذر شاهورانی فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۶۷

۲۳- محمد مهدی شاهی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۸

۲۴- اسماعیل شیر علی فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۷۲

۲۵- علیرضا صابریان فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۳

۲۶- سید ابوالقاسم طباطبائی نژاد فرزند سید یوسف با کد نامزد ۱۷۸

۲۷- علیرضا غفوریان فرزند رحمت‌الله کد نامزد ۱۸۳

۲۸- عبدالله قاسمی خیرآبادی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۸۵

۲۹- محمد علی قیومی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۸۹

۳۰- معصومه کمش کمر فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱

۳۱- عباس گلرو فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۹۲

۳۲- همایون محسنی فرزند فرج کد نامزد ۱۹۳

۳۳- روح الله محمدآبادی فرزند قربانعلی مشهور محمد آبادی کد نامزد ۱۹۴

۳۴- یاسر محمودی فرزند خسرو مشهور به یاسر کد نامزد ۱۹۷

۳۵- مسعود مداح فرزند حمیدرضا کد نامزد ۲۳۸

۳۶- سید علی مرتضی نژاد فرزند حاج‌آقا مشهور به آقا سید کد نامزد ۱۹۸

۳۷- میترا ملائی پروری فرزند وردی مشهور به میترا کد نامزد ۲۱۴

۳۸- امیر ملا جعفری فرزند سیف اله کد نامزد ۲۱۳

۳۹- حسن ناظریه فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۷

۴۰- کیوان نباتی فرزند اصغر مشهور به شادان کد نامزد ۲۱۸

۴۱- ابراهیم نظری فرزند مسلم کد نامزد ۲۱۹

۴۲- علی همتی فرزند قدرت الله مشهور به دکتر علی، دکتر همتی کد نامزد ۲۳۴

۴۳- محمد یوسفی رمی فرزند یعقوب کد نامزد ۲۳۶

حوزه انتخابیه شاهرود و میامی:

۱- آقای سیدمحمدرضا آمیقی بیاری فرزند سیدابوالفضل کد نامزد ۱۲۸

۲- آقای محراب اردیانی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۴

۳- آقای محمدجواد اسدیون فرزند نصراله مشهور به جواد کد نامزد ۱۲۵

۴ - آقای علیرضا اسماعیلی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۲۶

۵ – آقای علی اصغر امامی فرزند امام وردی کد نامزد ۱۲۷

۶ – آقای حسن باقری فرزند حسین مشهور به حسن دکتر کد نامزد ۱۳۲

۷ – آقای مهدی باقری فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۳۴

۸- آقای علیرضا جلالی فرزند هاشم مشهور به سعید کد نامزد ۱۳۶

۹ – آقای مهدی حاجی احمدی فرزند محمد کد نامزد ۱۳۹

۱۰ – خانم نسرین حجتی نیا فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۱

۱۱ – خانم زهرا حسنی فر فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۴۲

۱۲- آقای علی اصغر خانی فرزند تقی کد نامزد ۱۴۶

۱۳- خانم پروین رادمنش فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۴۷

۱۴- آقای محمود رحیمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۹

۱۵- آقای رمضانعلی رضوانی مقام فرزند حسین کد نامزد ۱۵۱

۱۶- آقای محسن ساغری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۳

۱۷- آقای جعفر شعبانی فرزند رمضان کد نامزد ۱۵۶

۱۸- آقای امید صفرپور فرزند موسی کد نامزد ۱۵۹

۱۹- آقای سیدمحمد ظمانی فرزند سیدمرتضی مشهور به سید زمانی کد نامزد ۱۶۲

۲۰- خانم مریم عاشوری فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۳

۲۱- آقای حسین عامریان فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۶

۲۲- خانم معصومه عامریان فرزند مصطفی مشهور به فاطمه کد نامزد ۱۶۴

۲۳- آقای حسین عباسی مقدم بیلندی فرزند علیمحمد مشهور به محسن کد نامزد ۱۶۵

۲۴- آقای احمد عجم فرزند حاجی بابا کد نامزد ۱۶۷

۲۵- آقای محمدمهدی عرب انصاری فرزند صفرعلی مشهور به مهدی انصاری کد نامزد ۱۶۸

۲۶- آقای سعید عربعامری فرزند صمد کد نامزد ۱۶۹

۲۷- آقای مرتضی عزیزی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۲۱۵

۲۸- آقای رجبعلی قاسمی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۳

۲۹- آقای مهدی قاسمی فرزند نصیر کد نامزد ۱۷۵

۳۰- آقای علیرضا کیقبادی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۷۹

۳۱- خانم مهدیس گرزین فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱

۳۲- آقای فرزاد گندمی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۲

۳۳- آقای امید مسعودی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۴

۳۴- خانم طاهره مصطفائی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵

۳۵- آقای مجید مظفری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۶

۳۶- آقای سیدحسین موسوی فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۹۱

۳۷- آقای روح الله مهدوی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۷

۳۸- آقای محسن مهرابی فرزند طمراسب کد نامزد ۱۸۹

۳۹- آقای مجتبی میرزائی نسب فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۲

۴۰- خانم معصومه ناظمی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵

۴۱- آقای حمیدرضا نصرتی فرزند رمضان کد نامزد ۱۹۶

۴۲- آقای حسین نصیری فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷

۴۳- آقای علی نیازمند فرزند طیب کد نامزد ۱۹۸

۴۴- آقای محمد یزدانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۳

حوزه انتخابیه دامغان:

۱- خانم آزاده آرزوی عراقی فرزند مهدی کد نامزد ۱۷

۲- آقای محمد علی اختری فرزند محمد مهدی مشهور به قدوس کد نامزد ۱۵

نم لیلی اخوان عبیری فرزند قدرت الله کد نامزد ١۶

۴- آقای ایمان اکبری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸

۵- آقای اسحاق علی امیر احمدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱

۶- آقای سید حسن امیراحمدی فرزند محمد علی مشهور به کمال کد نامزد ۲۳

۷- آقای مجتبی ایمانیان فرزند محمود که نامزد ٢۴

۸- آقای محمد بنائیان سفید فرزند حسین مشهور به بینائیان کد نامزد ۲۵

۹- آقای سید محمدهادی ترابی فرزند سید محسن مشهور به سید هادی که نامزد ۲۷

۱۰- خانم سیده زهرا تقوی فرزند سید مهدی کد نامزد ۸۱

۱۱ – آقای رسول جمشیدی فرزند محمد کد نامزد ۲۸

۱۲- خانم فخره جهان حسنی فرزند غلامحسین مشهور به – کد نامزد ۲۹

۱۳- آقای محسن دارابیان فرزند غلامحسن کد نامزد ٣۴

۱۴- آقای میلاد رستمیان فرزند علی کد نامزد ۳۹

۱۵- آقای علی اکبر شعبانی فرزند رضا مشهور به دکتر شعبانی کد نامزد ۴٢

۱۶- آقای رضا علی عالیشاهی فرزند اکبر کد نامزد ۴۶

۱۷- آقای سعید عباسی فرزند مهدی کد نامزد ۴٧

۱۸- آقای مجید علی محمدی فرزند احمد کد نامزد ۵۱

۱۹- آقای علی اکبر علیزاده بر می فرزند رجبعلی کد نامزد ۴٩

۲۰- آقای محمد مهدی عمومی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۲

۲۱- آقای علی قاسمی بر می فرزند محمد حسن کد نامزد ۵۴

۲۲- آقای داریوش قربانیان فرزند محمد اسمعیل کد نامزد ۵۶

۲۳- آقای ابوالفضل قرنی فرزند حسن کد نامزد ۵۷

۲۴- آقای حمیدرضا کشاورزیان فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۹

۲۵- آقای امین لادن فرزند موسی کد نامزد ۹۲

۲۶ – آقای مجتبی محمدی مهر فرزند علی اکبر کد نامزد ۶۴

۲۷ – آقای رضا مشابه فرزند عبداله کد نامزد ۹۷

۲۸ – آقای نعمت الله مطواعی فرزند اسمعیل مشهور به نعمت مطواعی کد نامزد ۶۸

۲۹ – آقای علی ملا کاظمی فرزند محمد حسن مشهور به – کد نامزد ۶۹

۳۰ – آقای حمید ملکیان بر می فرزند محمدرضا کد نامزد ۷۳

۳۱- آقای حامد ولیئی میآبادی فرزند اسماعیل کد نامزد ۷۸

۳۲ – آقای سید محمدرضا هاشمی فرزند سید نصراله مشهور به وحید کد نامزد ۷۵

۳۳ – آقای حسن هوشمند فرزند احمد کد نامزد ٧۶

۳۴- خانم فاطمه ئیل یاسیان فرزند علی‌اکبر کد نامزد ۷۹

حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان:

۱- آقای رضا پازوکی فرزند پرویز مشهور به حاج رضا کد نامزد ۲۱

۲- خانم مینا ترامشلو فرزند ناد علی مشهور به مینا کد نامزد ۲۳

۳- آقای احمد جعفری فرزند علی مشهور به دکتر جعفری کد نامزد ٢۴

۴- خانم مهتاب جمالی مقدم فرزند حسین کد نامزد ۲۶

۵- آقای جلال حدادی فرزند گل محمد مشهور به حدادی کد نامزد ۲۹

۶-آقای احمد حسین زاده تخت کشها فرزند حسین مشهور به احمد کد نامزد ۳۲

۷- آقای مهدی خاتونی فرزند یدالله که نامزد ٣۴

۸- آقای اسماعیل رجبی فرزند عباس مشهور کد نامزد ۳۸

۹- آقای احمد رحمانی فرزند غلام کد نامزد ۳۹

۱۰- آقای شروین زکریا فرزند محمد کد نامزد ۴۲

۱۱- آقای علی زمانی فرزند علی اصغر مشهور به علی کد نامزد ۴٣

۱۲- آقای حسین طاهری فرزند محمد علی کد نامزد ۵۲

۱۳- آقای رضا عابدینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۵۳

۱۴- آقای محمدرضا عربی فرزند هژیر کد نامزد ۵۴

۱۵- آقای یاسر عربی فرزند مظاهر مشهور به یاسر – مهندس عربی کد نامزد ۵۶

۱۶- آقای محمد جواد عسگری فرزند رحیم کد نامزد ۵۷

۱۷- آقای مرتضی غزنده فرزند تقی کد نامزد ۵۸

۱۸- خانم مریم فاضلی فرزند شعبان کد نامزد ۶۱

۱۹- آقای علی قمی فرزند عزت اله کد نامزد ۶۴

۲۰- آقای سیروس کاظمی فرزند محمد مشهور به سیروس کاظمی کد نامزد ۸۵

۲۱- آقای اردشیر کیان فرزند عباس مشهور به اردشیر کد نامزد ۶۹

- آقای علی گل وری فرزند عیسی کد نامزد ۷۱

۲۳- آقای سعید محمدی فرزند آقاجان مشهور به دکتر محمدی – مشاور کد نامزد ۷۵

۲۴- آقای علی رضا معینیان فرزند حسین مشهور به علی معینیان کدنامزد ۷۸

۲۵- آقای حسین مومنی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۲

۲۶- آقای احمد مهاجری فرزند محمد مشهور به احمد کد نامزد ۸۱

۲۷- آقای بهرام میراخورلی فرزند مختار کد نامزد ۸۳

۲۸- آقای حسین نبوی فرد فرزند شکر الله کد نامزد ٨۴

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ماه برگزار می‌شود.

مرحله نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای حوزه انتخابیه این استان با ثبت نام پنج نفر از روحانیانِ متقاضی پایان یافت که در این میان برخی از داوطلبان از ادامه رقابت انصراف دادند یا رد صلاحیت شدند و در نهایت، یک نفر به عنوان داوطلب در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان تایید صلاحیت شد و یک نفر نیز تغییر حوزه داد.

طبق اعلام ستاد انتخابات استان سمنان، آیت الله محسن فقیهی سرشکی فرزند احمد و آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری فرزند سیدحسن، ۲ نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری از استان هستند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1875826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =