فارس نوشت:

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تصویب اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه، حوزه‌های انتخابیه در 22 استان کشور را تغییر داد و 20 نماینده به مجموع نمایندگان مجلس اضافه کرد.

 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اخیراً با تصویب لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس، 310 نفری شدن نمایندگان را یک قدم دیگر پیش‌ برد، لایحه‌ای که در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان برای دولت «قانونی لازم‌الاجرا» خواهد بود؛ متن کامل مصوبه کمیسیون شوراها به شرح ذیل منتشر می‌شود:

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها به شماره چاپ 1556 که به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، طی جلسات مکرر و با حضور مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط و نمایندگان پیشنهاد دهنده مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام در جلسه مورخ 3/7/1390 با انجام اصلاحاتی به شرح ذیل با اکثریت آرا به تصویب رسید.

اینک گزارش آن وفق ماده 144 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور - روح‌الله حسینیان

ضمنا گزارش کمیسیون فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی تا این تاریخ واصل نشده است.
معاونت قوانین

لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

ماده واحده- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست و نود نفر به سیصد و ده نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از دویست و هفت حوزه انتخابیه به دویست و بیست و پنج حوزه انتخابیه به شرح بندهای زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- وزارت کشور فهرست اسامی استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه آنها را بر اساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدا حوزه انتخابیه هر استان، تنظیم می‌نماید.

تبصره 2- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.


الف- استان آذربایجان شرقی

1- بخش هوراند از حوزه انتخابیه کلیبر، خدا آفرین و بخش هوراند" منتزع و به حوزه انتخابیه "اهر و هریس" الحاق می‌گردد.

2- شهرستان آذرشهر از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو منتزع و به حوزه انتخابیه مراغه عجب شیر، و آذر شهر به دو نفر افزایش می‌یابد.

3- شهرستان هریس از حوزه انتخابیه اهر و هریس منتزع و به حوزه انتخابیه تبریز و اسکو الحاق می‌گردد.


ب- استان آذربایجان غربی

حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب، به دو حوزه زیر تقسیم می‌گردد:

1- حوزه انتخابیه میاندوآب شامل شهر میاندوآب و بخش‌های مرکزی باروق و مرحمت آباد به مرکزیت شهر میاندو‌آب با یک نماینده

2- حوزه انتخابیه شاهین دژ و تکاب متشکل از شهرستان‌های شاهین‌دژ شامل شاهین دژ و بخش‌های مرکزی و کشاورز و تکاب شامل شهر تکاب و بخش‌های مرکزی و تخت سلیمان به مرکزیت شهر شاهین دژ با یک نماینده


پ- استان اصفهان

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1-حوزه انتخابیه کاشان شامل شهر کاشان و بخش‌های مرکزی، برزک و نیاسر به مرکزیت شهر کاشان با یک نماینده

2- حوزه انتخابیه آران و بیدگل شامل شهر آران و بیدگل و بخش‌های مرکزی و کویرات به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده

3- شهر ایزد خواست از شهرستان آباده منفک و به حوزه انتخابیه شهرضا الحاق می‌گردد.

ت- استان بوشهر

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1-حوزه انتخابیه بوشهر شامل بوشهر و بخش‌های مرکزی و خارک به مرکزیت شهر بوشهر با یک نماینده

2- حوزه انتخابیه گناوه و دیلم متشکل از شهرستان‌های گناوه شامل شهر بندر گناوه بخش‌های مرکزی و ریگ و دیلم شامل شهر بندر دیلم و بخش‌های مرکزی و امام حسن به مرکزیت شهر بندر گناوه با یک نماینده


ث- استان تهران

1-با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1-1- حوزه انتخابیه شهریار شامل شهریار و بخش مرکزی به مرکزیت شهر شهریار با یک نماینده

2-1- حوزه انتخابیه ملارد و قدس متشکل از شهرستان‌های ملارد شامل شهر ملارد و بخش‌های مرکزی و صفا دشت و قدس شامل شهر قدس و بخش مرکزی به مرکزیت شهر ملارد با یک نماینده

2- کسر تعداد دو نماینده از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر و ایجاد حوزه انتخابیه جدید ری شامل شهر ری و بخش‌های مرکزی، فشاپویه و کهریزک به مرکزیت شهر ری با دو نماینده

3- کسر تعداد یک نماینده از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر و ایجاد حوزه انتخابیه جدید شمیرانات شامل شهر تجریش و بخش‌های لواسانات و رودبار قصران به مرکزیت شهر تجریش با یک نماینده

تبصره- حوزه انتخابیه شمیرانات از شمال به رشته کوه‌های البرز و حدود استان مازندران، از غرب به رودخانه درکه، از شرق به بخش رودهن شهرستان دماوند و از جنوب به بزرگراه‌های بابایی، صدر، مدرس و چمران محدود می‌گردد.

4- کسر تعداد یک نماینده از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر، ایجاد حوزه انتخابیه جدید اسلامشهر شامل اسلامشهر و بخش‌های مرکزی و چهاردانگه به مرکزیت شهر اسلامشهر با یک نماینده

5- کسر تعداد یک نماینده از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر و افزودن آن به حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان و تقسیم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر:

1-5- حوزه انتخابیه رباط کریم شامل شهر رباط کریم و بخش مرکزی به مرکزیت شهر رباط کریم با یک نماینده

2-5- حوزه انتخابیه بهارستان شامل شهرهای گلستان و نسیم‌شهر و بخش‌های گلستان و بوستان به مرکزیت گلستان و نسیم شهر با یک نماینده

6- اصلاح حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر به حوزه انتخابیه تهران با بیست و پنج نماینده


ج- استان البرز


با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کرج تعداد نمایندگان این حوزه انتخابیه به سه نفر افزایش می‌یابد.

ج- استان چهار محال و بختیاری

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1- حوزه انتخابیه اردل و کیار متشکل از شهرستان‌های اردل شامل شهر اردل و بخش‌های مرکزی و میان‌کوه و کیار شامل شهر شلمزار و بخش‌های مرکزی و ناغان به مرکزیت شهر اردل با یک نماینده

2- حوزه انتخابیه فارسان و کوهرنگ متشکل از شهرستان فارسان شامل شهر فارسان و بخش‌های مرکزی، باباحیدر و جونقان و کوهرنگ شامل شهر چلگرد و بخش‌های مرکزی،بازفت و دو آب صمصامی به مرکزیت شهر فارسان با یک نماینده

ح- استان خراسان جنوبی

1- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه "فردوس، طبس، بشرویه و سرایان" این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1-1-حوزه انتخابیه فردوس و سرایان متشکل از شهرستان‌های فردوس شامل شهر فردوس و بخش مرکزی و سرایان شامل شهر سرایان و بخش‌های آیسک و سه قلعه به مرکزیت شهر فردوس با یک نماینده

2-1- حوزه انتخابیه طبس و بشرویه متشکل از شهرستان‌های طبس شامل شهر طبس و بخش‌های مرکزی، دستگردان و دیهوک و بشرویه شامل شهر بشرویه و بخش‌های مرکزی و ارسک به مرکزیت شهر طبس با یک نماینده

2- حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه متشکل از شهرستان‌های نهبندان و بخش‌های مرکزی و شوسف و سربیشه شامل شهر سربیشه و بخش‌های مرکزی و مود به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده

خ- استان خراسان رضوی

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه مشهد تعداد نمایندگان این حوزه به شش نفر افزایش می‌یابد

د- خراسان شمالی
 
1- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1-1- حوزه انتخابیه بجنورد شامل شهر بجنورد و بخش‌های مرکزی، گرمخان و راز و جرگلان به مرکزیت شهر بجنورد با دو نماینده
2-1- حوزه انتخابیه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشکل از شهرستان‌های مانه و سملقان شامل شهر آشخانه و بخش‌های مرکزی، مانه و سملقان و جاجرم شامل شهر جاجرم و بخش‌های مرکزی، جلگه سنخواست و جلگه شوقان و گرمه شامل شهر گرمه و بخش مرکزی به مرکزیت شهر آشخانه با یک نماینده

2- شهرستان فاروج از حوزه انتخابیه قوچان و فاروج متنزع و به حوزه انتخابیه شیروان الحاق می‌گردد.

ذ- استان خوزستان

شهرستان باغملک از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک و شهرستان هفتگل از حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا متنزع می‌شود. با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان خوزستان، حوزه انتخابیه جدید باغملک و بخش‌های مرکزی، صیدون و میداود و هفتگل شامل هفتگل و بخش‌های مرکزی و رغیوه به مرکزیت شهر باغملک ایجاد می‌گردد.

ر- استان زنجان

دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق از حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق متنوع و به حوزه انتخابیه زنجان و طارم ملحق می‌گردد.

ز- استان سیستان و بلوچستان

1-بخش‌های فنوج، لاشار و بنت از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان و بخش‌های فنوج، لاشار، بنت و آشار متنزع و به حوزه انتخابیه چابهار، نیک شهر و کنارک الحاق می‌گردد.

2- بخش آشار از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان و بخش آشار متنزع و به حوزه انتخابیه "سروان، سیب سوران و زابلی ملحق می‌گردد.

3- با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه جدید نیک شهر و سرباز، متشکل از شهرستان‌های نیک شهر، شامل شهر نیک شهر و بخش‌های مرکزی، قصر قند، بنت، فنوج و لاشار و سرباز شامل شهر راسک و بخش‌های مرکزی، سرباز، پیشین و پارود به مرکزیت شهر نیک شهر ایجاد می‌گردد.

ز- استان فارس

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه فیروزآباد، قیر و کارزین و فراشبند این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1- حوزه انتخابیه فیروزآباد شامل شهر فیروزآباد و بخش‌های مرکزی و میمند به مرکزیت شهر فیروزآباد با یک نماینده

2- حوزه انتخابیه قیر و کارزین و فراشبند متشکل از شهرستان‌های قیر و کازرین شامل شهر قیر و بخش‌های مرکزی و افزر و فراشبند شامل شهر فراشبند و بخش‌های مرکزی و دهرم به مرکزیت شهر قیر با یک نماینده

س- استان قزوین

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه قزوین آبیک و البرز این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1- حوزه انتخابیه قزوین شامل شهر قزوین و بخش‌های مرکزی، طارم سفلی، رودبار الموت، رودبار شهرستان و کوهین به مرکزیت شهر قزوین با دو نماینده

2- حوزه انتخابیه البرز و آبیک متشکل از شهرستان‌های البرز شامل شهر الوند و بخش‌های مرکزی و محمدیه و آبیک شامل شهر آبیک و بخش‌های مرکزی و بشاریات به مرکزیت شهر الوند با یک نماینده

ش- استان کرمان

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب تعداد نمایندگان این حوزه به دو نفر افزایش می‌یابد.

ص- استان کرمانشاه

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کرمانشاه تعداد نمایندگان این حوزه به چهار نفر افزایش می‌یابد.

ض- استان گلستان

1-شهرستان‌های ترکمن و گمیشان از حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و بخش مرکزی شهرستان آق قلا از حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا منتزع می‌شوند.

2- نام حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به حوزه انتخابیه گرگان و بخش و شمگیر اصلاح می‌شود.

3-با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان گلستان، حوزه انتخابیه جدید ترکمن، آق قلا و گمیشان متشکل از شهرستان‌های ترکمن شامل شهر بندر ترکمن و بخش‌های مرکزی و سیجوال و آق‌قلا شامل شهر آق‌قلا و بخش مرکزی و گمیشان شامل شهر گمیشان و بخش‌های مرکزی و گلدشت به مرکزیت شهر بندر ترکمن ایجاد می‌گردد.

4- شهرستان مراوه‌تپه از حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، مراوه‌تپه و کلاله منتزع و به حوزه انتخابیه گنبد کاووس ملحق می‌گردد.

ط- استان مازندران

با افزایش یک نماینده به تعداد نمایندگان استان مازندران حوزه انتخابیه جدید چالوس و عباس‌آباد متشکل از شهرستان‌های چالوس شامل شهر چالوس و بخش‌های مرکزی، کلاردشت و مرزن آباد و عباس آباد شامل شهر عباس‌آباد و بخش‌های مرکزی و کلارآباد به مرکزیت شهر چالوس ایجاد می‌گردد.

ظ- استان هرمزگان

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد تعداد نمایندگان این حوزه انتخابیه به دو نفر افزایش می‌یابد.

ع- استان همدان

با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ این حوزه به دو حوزه انتخابیه زیر تقسیم می‌گردد:

1- حوزه انتخابیه بهار شامل شهر بهار و بخش‌های مرکزی، صالح‌آباد و لالجین به مرکزیت شهر بهار با یک نماینده

2- حوزه انتخابیه کبودر آهنگ شامل شهر کبودر آهنگ و بخش‌های مرکزی، شیرین سو و گل تپه به مرکزیت شهر کبودرآهنگ با یک نماینده

غ- استان یزد

1- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه یزد تعداد نمایندگان این حوزه انتخابیه به دو نفر افزایش می‌یابد.

2- شهرستان صدوق از حوزه انتخابیه یزد و صدوق منتزع و به حوزه انتخابیه اردکان الحاق می‌گردد.

3- شهرستان‌های بافق و بهاباد از حوزه انتخابیه مهریز، بافق،‌ابرکوه، خاتم و بهاباد منتزع و به حوزه انتخابیه یزد الحاق می‌شود.
/27219
کد خبر 187758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام US ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲
    0 0
    خیلی عذر می خوام اینکه گفته شده در استان اصفهان :نماینده ایزد خواست با شهرضا ادغام شده یعنی چی؟آخه ایزد خواست و آباده جز استان فارس است اما شهرضا جز اصفهان!یعنی شهر ایزد خواست را از فارس به اصفهان منتقل کرده اند؟