روزنامه خراسان نوشت:

4روز از حادثه غرق شدن اتوبوس دریایی در آب های هرمزگان گذشت و روز دوشنبه اجساد قربانیان این فاجعه به شهرستان های مشهد، بیرجند و اصفهان انتقال داده شد. در روز دوشنبه بازماندگان 14قربانی مشهدی این حادثه به استقبال پیکر عزیزان خود رفتند، تعدادی از جان باختگان دیروز تشییع و به خاک سپرده شدند، اجساد 2نفر به بیرجند انتقال داده شد و جسد یک زن که اهل اصفهان بود نیز به این شهرستان انتقال داده شد.
امروز نیز قرار است پیکر بقیه قربانیان در مشهد تشییع و به خاک سپرده شود. جسد آخرین قربانی حادثه به نام مهندس پیرعطا از کارکنان شرکت ایران خودرو نیز صبح دیروز توسط بالگردهای امداد و نجات سازمان بنادر در هرمزگان از آب کشف شد درحالی که بازماندگان این حادثه سرگرم امور کفن و دفن عزیزان خود هستند، اظهارنظرهای مسئولان در رده های مختلف درباره چگونگی وقوع این حادثه نیز همچنان ادامه دارد. اظهارنظرهایی از قبیل این که «ترس مسافران موجب شد که آن ها در آب غرق شوند» توفانی بودن دریا و «تعطیل بودن اسکله» و همچنین اظهاراتی در زمینه بسیج شدن تمامی امکانات به منظور نجات مسافران اتوبوس دریایی از این دسته است برای روشن شدن ابهامات در این زمینه دیروز با چند تن از بازماندگان و مسافران این شناور گفت وگو کردیم و از آن ها شرح ماجرا را پرسیدم، ابتدا این اظهارات را باهم مرور می کنیم، سپس نقطه نظرات مسئولان مربوطه در هرمزگان و سازمان بنادر را می آوریم و آن گاه قضاوت درباره ماجرا را به افکار عمومی می سپاریم.

 


شناور بنزین تمام کرد
مرادیان ازمسافران این اتوبوس دریایی است که در این حادثه همسر خود را از دست داده است. او درباره ماجرا گفت: ما یک گروه دوستانه 20نفری و اغلبمان بازنشسته فرهنگی بودیم. ما گاهی اوقات با یکدیگر به تورهای تفریحی می رفتیم. چند روز قبل از سفر اخیر، از طریق یکی از دوستان گروه مان یک شناور را به طور دربستی رزرو کردیم تا در بندر عباس مشکلی از این بابت نداشته باشیم.ساعت 8.30 روز شنبه از اسکله شهید حقانی می خواستیم سوار این شناور بشویم اسکله اصلا تعطیل نبود، موقعی که می خواستیم سوار شویم ناخداهای چند شناور دیگر به شناور ما اعتراض کردند که نوبت ماست و چرا آن شناور مسافر می زند که گفته شد از قبل این شناور رزرو شده است. هوا آفتابی بود و دریا هم توفانی نبود شناور ما را به اسکله هرمز برد، آن جا رفتیم داخل جزیره و به ناخدا و همراهش گفتیم ساعت 4بعدازظهر دنبالمان بیاید. ساعت 4.30 به اسکله هرمز برگشتیم، اسکله باز بود و سوار شدیم کسی هم مانع سوارشدنمان نشد و نگفت دریا توفانی است. حتی یک زن و مرد دیگر نیز که قرار بود با شناورهای بعدی بیایند به دلیل این که عجله داشتند درخواست کردند که با شناور ما بیایند که ناخدا گفت ظرفیت تکمیل است. کمی که از هرمز دور شدیم موج های سنگین به بدنه شناور می زد، به ناخدا گفتیم اگر خطرناک است برگردد ما می رویم هرمز و آن جا کمپ می زنیم که گفت: نه هیچ مشکلی وجود ندارد. یک مقدار از راه که آمدیم دیدیم شناور متوقف شد، ناخدا با عجله به سمت مسافران آمد و دودستی زد به سرش و گفت: بدبخت و بیچاره شدیم، بنزین تمام کردم. بی سیم نداشت، با تلفن همراه با اسکله تماس می گرفت و تلفن هم درست خط نمی داد. آقای پرتویی از همسفرانمان با همراه خودش به راننده اتوبوسی که ما را به بندر آورده بود تماس گرفت و کمک خواست. ناخدا نیز سرانجام پس از 20دقیقه موفق به تماس شد و 45دقیقه بعد یک شناور بزرگ امداد و نجات به نزدیک ما آمد، هوا تاریک شده بود، با چراغ قوه تلفن همراهمان علامت دادیم تا ما را پیدا کرد. وقتی رسید یکی دوبار نزدیک شناور ما شد تا پهلو بگیرد ولی محکم به شناور ما کوبید وقتی دید نمی تواند کنار ما متوقف شود تا ما را منتقل کند اندکی از شناور فاصله گرفت، لنگرش را به سمت ما پرتاب کرد در همین هنگام دو قایق عبوری هم آمدند، بنزین خواستیم گفتند بنزین نداریم آنها هم لنگری را پرتاب کردند و قرار شد با دو لنگر شناور را نگه دارند، وقتی شناور امداد طناب لنگر را پرتاب کرد، طناب به شناور ما نرسید، ناخدای قایق عبوری طناب را به شناور ما رساند و ناخدا آن را به جلوی شناور بست، قایق های کوچک رفتند، پس از بکسل کردن و طی مسافتی 60متری ناگهان همگی مسافران فریاد زدند که آب داخل شناور آمده است و همه تا زانو به زیر آب فرو رفته اند.ناخدا آمد صحنه را دید. در همان دقایق اولیه «نظم آرا» یکی از همراهان مان وقتی کشتی امدادی نزدیک ما شد خود را پرت کرد و نرده های کشتی نجات را گرفت و نجات پیدا کرد. وقتی آب به داخل شناور نفوذ کرد ناگهان دیدم عقب آن داخل آب رفت من جلوی شناور بودم خودم را داخل آب انداختم و طناب را گرفتم و خود را به شناور امداد رساندم، آقای پرتویی نیز خودش را پرت کرد ولی طناب را نتوانست بگیرد و غرق شد، یک جوان 17ساله هم بود که با پدر و مادر و خاله هایش آمده بودند، او نیز خود را داخل آب پرت کرد من به او کمک کردم و او نیز نجات یافت در داخل شناور امدادی این جوان که صحنه غرق شدن پدر و مادرش و خاله هایش را می دید بسیار بی تابی می کرد که خدمه این شناور به او گفت چرا این قدر سروصدا می کنی ما برای شما این جا آمدیم، من دو سه ماه است حقوق نگرفته ام و دیگری هم گفت من به خاطر شما دستم شکست و ... ناخدای کشتی نیز مرتب با ساحل تماس می گرفت و می گفت مصدوم دارم من هم به ساحل بیایم یا نه که پاسخ شنید همان جا بمان، ناخدا می گفت شناور من 4.5میلیارد تومان قیمت دارد و اگر غرق بشود بدبخت می شوم. لحظه های تلخی بود آب در عرض کمتر از 10دقیقه تمام شناور را فراگرفت و شناور به طور کامل زیر آب رفت و در واقع باید بگویم که ضربه های شناور امداد نجات باعث سوراخ شدن شناور ما شد. ضمن این که شناور ما نیز بسیار فرسوده بود و هیچ امکاناتی نداشت. جلیقه های نجات هم به تعداد کافی نبود و 5جلیقه کم بود و بیشتر جلیقه ها نیز فرسوده و پاره بودند. ما 4نفر را که نجات پیدا کردیم به بیمارستان بردند و در آن جا استاندار و فرمانده سپاه به عیادت مان آمدند در بیمارستان مطلع شدیم که دنبال جنازه ها می گردند ولی آن روز کسی را پیدا نکردند تا روز بعد که اغلب اجساد را از آب بیرون کشیدند.


شناور امدادی موجب غرق شدن اتوبوس دریایی شد
محمد نظم آرا دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و از مسافران اتوبوس دریایی هم گفت: در هر دو اسکله هرمز و شهید حقانی بندرعباس مسافران سوار قایق ها می شدند کسی هم ممانعت نمی کرد و کسی هم اطلاع رسانی نکرده بود که شرایط جوی بد است. حدود 500نفر در اسکله حقانی در صف بلیت و سوارشدن به شناورها بودند و حتی به ما اعتراض می کردند که چرا بدون نوبت سوار می شوید که ما گفتیم از قبل شناور را رزرو کرده بودیم، همین که از هرمز به راه افتادیم شاهد امواج متلاطم دریا بودیم. احساس بدی داشتیم به ناخدا گفتیم برگرد و ما را به هرمز ببر گفت: چیزی نیست از این شرایط بدتر هم من رفتم. 11مایل از هرمز دور شدیم ناگهان شناور متوقف شد. ناخدا دودستی بر سرش کوبید و گفت: بدبخت و بیچاره شدیم، بنزین تمام کردم. موج به شدت به شناور می کوبید. ناخدا بی سیم نداشت و برای 22نفر هم 15جلیقه بود که ما درخواست کردیم جلیقه ها را بدهد بپوشیم. جلیقه ها پاره و غیراستاندارد بود و زیپ های شان بسته نمی شد، برخی زنان نتوانستند جلیقه به تن کنند و مردان نیز جلیقه هایشان پاره بود. ناخدا با تلفن همراه پس از 20دقیقه تلاش به ساحل خبرداد و بعد از 45دقیقه کشتی نجات رسید، زنان وحشت کرده بودند و دعا می خواندند و گریه می کردند، شناور امدادی نزدیک ما شد تا بلکه درکنار ما متوقف شود اما موج های بلند اجازه نداد و دوبار شناور نجات محکم به شناور ما کوبید. در این هنگام بود که زن ها اعلام کردند عقب شناور پرآب شده که ناخدا گفت چیزی نیست آب قسمت موتور خانه است. یدکش که دید نمی تواند نزدیک ما بیاید طناب را انداخت و ناخدا سرطناب را به جلوی کشتی کشید تا آن را بکسل کند، 50متر که بکسل کرد همه نفس را حتی کشیدیم و خدا را شکر کردیم اما ناگهان زنان فریاد کشیدند تا زانو زیر آب رفته ایم که در این هنگام ناخدا با دیدن صحنه وحشت کرد و گفت: بدبخت شدم شناورم از بین رفت، سریع به کشتی نجات با فریاد اطلاع دادیم که متوقف شود، او متوقف شد که ناگهان دیدیم شناور از قسمت عقب به زیر آب رفت، درهای آن بسته شد و همه در داخل شناور محبوس شدند، گویا ضربه های اولیه شناور امدادی موجب شکسته شدن بدنه شناور ما شده بود من و چند نفر دیگر با همان طنابی که شناور را بکسل کرده بود پس از گرفتن طناب خود را به شناور امدادی رساندیم و به سختی نجات پیدا کردیم، کارکنان کشتی امدادی فقط 3نفر بودند که یکی شان دستش شکست، جرثقیل شناور امدادی کار نمی کرد. ارتفاع آن شناور 3متر و ارتفاع شناو ما 1.5 متر بود و حتی ورود به داخل شناور امدادی هم مشکل بود، به هر زحمتی بود خودمان را نجات دادیم و ساعت 11شب ما را به ساحل رساندند، این درحالی بود که نه قایق های عبوری توانستند به ما کمک کنند و نه نیروی امداد هوایی رسید فقط پس از غرق شدن شناور شناور نجات دیگری به همراه غواصان رسیدند که آن ها هم نتوانستند کسی را نجات بدهند یا جنازه ای را پیدا کنند. آنها هم بازگشتند تا روز بعد که عملیات پیدا کردن اجساد آغاز شد.


نه اسکله تعطیل بود و نه دریا توفانی
خانم بهادری نیز از جمله سرنشینان دیگر این شناور بود که متاسفانه دختر و همسرش را در این حادثه از دست داد. او نیز ماجرا را این گونه بازگو کرد:هنگامی که از اسکله حقانی سوار شدیم نه اسکله تعطیل بود و نه اعلام شده بود که دریا توفانی است. به جزیره هرمز رفتیم در بازگشت اندکی که از اسکله جزیره هرمز دور شدیم موج دریا زیاد شد ولی دریا توفانی نبود. یکی دو نفر از همراهانمان به ناخدا گفتند اگر وضعیت دریا مناسب نیست برگردد به هرمز که ما آن جا کمپ بزنیم، ناخدا گفت مشکلی نیست و شما را به بندرعباس می رسانیم. ناخدا با سرعت حرکت می کرد. همین موضوع باعث شد بسیاری از مسافران دچار تهوع و سرگیجه شوند. من حالم بد شده بود و روی عرشه حضور داشتم پس از نیم ساعت از شروع حرکت ناگهان شناور متوقف شد. ناخدا خیلی مضطرب به طرف مسافران آمد و گفت: بنزین تمام کردیم، خاک بر سرمان شد، بدبخت شدیم. می خواست شماره بگیرد و با اسکله تماس بگیرد ولی موفق نمی شد. دقایقی بعد دو قایق عبوری که مسافر داشتند نزدیکمان آمدند، ناخدا از آن ها بنزین خواست ولی گفتند بنزین نداریم. آن ها لنگر خود را پرتاب کردند تا ما را نجات دهند، 45 دقیقه بعد از توقف شناور هم شناور امدادی رسید. این شناور خیلی دیر آمدو...


مسئولان چه می گویند
در حالی که بازماندگان این حادثه از باز بودن اسکله و ممانعت نکردن از سفر دریایی در آن روز صحبت می کنند و از امدادرسانی کند و غیراصولی می گویند، مسئولان استان هرمزگان نیز پس از حادثه حرف های دیگری زدند. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز علت غرق شدن این اتوبوس دریایی را تردد غیرمجاز آن با وجود هشدارهای مسئولان اسکله هرمز به علت توفانی بودن دریا اعلام کرد. وی درباره امدادرسانی به شناور حادثه دیده نیز گفت: شناورهای عبوری در آن زمان قادر به کمک به این اتوبوس دریایی نبودند، چرا که در صورت نزدیک شدن به این شناور امکان غرق آن ها نیز وجود داشت.درباره ممنوعیت تردد در اسکله هرمز نیز خلاف اظهارات بازماندگان حادثه، مدیر کل بنادر هرمزگان گفته است که این اسکله هشدارهای لازم را درباره توفانی بودن دریا داده بود. اما معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی علت حادثه را ترس مسافران از پریدن به آب ذکر کرد و گفت: در حالی که اتوبوس دریایی به تدریج از سمت پاشنه در حال غرق شدن بود مسافران به دلیل هراس از آب خود را به آب نینداختند. او اضافه کرد 10 نفر از مسافرانی که درون اتوبوس دریایی غرق شدند همان هایی بودند که به دلیل ترس از آب خود را به دریا پرت نکرده بودند.او همچنین اضافه کرد که از هیچ تلاشی برای نجات مسافران دریغ نشده است و از ساعتی که بالگردها می توانستند به دلیل مساعد بودن هوا پرواز انجام دهند 2 فروند بالگرد امداد و نجات وارد عملیات شد و یک بالگرد نیز قرار بود برای نجات سرنشینان از کیش اعزام شود اما فرودگاه کیش به دلیل نامساعد بودن آب و هوا مانع پرواز بالگرد شده است. اظهارات این مسئول نیز در حالی بیان می شود که در اظهارات بازماندگان این حادثه اصلا به پرواز بالگرد امدادی اشاره نشده است.معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفته است به دلیل نامساعد بودن آب و هوا اجازه حرکت شناورها صادر نشده بود و این اتوبوس دریایی نیز نباید اقدام به سوار کردن مسافر از هرمز می کرد. ایزدیان افزود: نیروهای ما در راستای امداد و نجات به بهترین وجه عمل کردند اما سوال اصلی این جاست که به چه دلیل مسئولان ذی ربط شناورها در اسکله هرمز اجازه دادند که این شناور حرکت کند در حالی که از بندرعباس نیز اعلام شده بود که در آن روز تمامی ترددها باید تعطیل شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که بازماندگان حادثه از فعالیت اسکله ها و جلوگیری نکردن از تردد مسافران و سوار شدن آن ها به شناور در هر دو اسکله هرمز و حقانی می گویند و درباره امدادرسانی نیز مسافران شناور حادثه دیده شناور امداد و نجات را عامل غرق شدن اتوبوس دریایی ذکر کردند.
47282

کد خبر 195582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 71
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • رضا IR ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  252 3
  با سلام ضمن عرض تسلیت به کلیه بازماندگان و خانواده های محترم ایشان باید عرض کنم یکی دیگر از صحت داشتن گفتهای بازماندگان عبور دو قایق بوده که درخواست بنزین هم شده پس بندر تعطیل نبوده. متاسفانه و صد متاسفانه دیگر ارزشی برای جان انسانها کسی قائل نیست و همه چی به زودی فراموش خواهد شد مثل هواپیماهایی که سقوط کردن و تموم شد فقط برای چند روز پی گیری و بعدش تمام خدا انشالله رحمت کنه همه این عزیزان رو و خدا به خانواده های همه این عزیزان صبر عنایت فرماید
  • بدون نام IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   83 1
   خانم طباطبائی که اهل اصفهان بود از دوستان ما بود ، ما سالی 2 الی 3 بار ایشونو بیشتر نمی دیدیم اما مرگ ایشون بدین شکل تاثیری وحشتناکی روی خانواده ما گذاشته ، تصور اینکه انسان اینگونه فوت کنه خیلی ترسناکه ، نمی دونم چی بگم تنها ارزویم اینه ؛ اونیا که کوتاهی کردن خودشون یکبار تا سرحد مرگ بترسن بلکه انسانیت یادشون بیاد
 • بدون نام IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  135 7
  قتل عمد مبشه با این حساب واقعا دلخراش بود
  • بدون نام IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   12 7
   از نظر حقوقی به هیچ عنوان قتل عمد نمی تواند باشد. در مسائلی که تخصص نداریم اظهار نظر نکنیم. یکی از دلایل این فاجعه می تواند این باشد که از افراد در زمینه ی تخصصشان استفاده نمی شود. مثلا کسی که مهندسی مکانیک خوانده است در اداره ی دارایی کار می کند! روحشان شاد
 • آرش IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  216 5
  جامعه بی تعهد ارزشی برای جان انسانهایش قائل نیست.
 • آرش کامرانی نسب PH ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  247 7
  اگر من بودم مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی را به خاطر دروغ گویی و حفظ مقام بی ارزش دنیایی داخل دریا می انداختم تا عبرتی برای دیگر مسئولان باشند .
  • بدون نام IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   138 2
   فوقش چیکارشون میکنن؟ اگر اثبات بشه که مقضرن، جابجاشون میکنن.
  • کیوان IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   12 1
   دمت گرم.حال کردم با این نظرت
  • بدون نام IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۷
   3 0
   باید بیچارشون کرد...اما ...
 • بدون نام IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  110 0
  باعث تاسف
 • محمد رضا IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  160 2
  این چه ناخدایی بوده که نمی دونسته چقدر بنزین می سوزونه به نظر من باید امداد نجات یه تراکتور بخره بده به این امدادگراش فقط ماشین هایی که تو ساحل گیر می کنن بیرون بیارن
 • asa IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  106 2
  حالاناخدای اتوبوس ناشی بوده بنزین نداشته هیچی نمیدونسته ولی اون ناخدای کشتی امدادنمیدونسته تواون شرایط نمیتونه باقایق کوچک جفت کنه باید یه راه بهتری تمهید میکرد.من نمیدونم چه کسی کشتی امداد6ملیاردی دست این ناخداسپرده کشتیرانی قانون نداره یافقط به همین بسنده کردن که رئس کل کشتیرانی فک وفامیلاش بوده یافلان مسئول کشتیرانی سفارشش کرده شده ناخدای کشتی امداد اونم تو خلیج فارس گماردنش بابهترین حقوق ومزایا متاسفانه مملکت ما ازهمین مسائل و روابط بازیهاسنگیترین ضربات رامیخوره ولی براهیچ مسئولی درس وتجربه نمیشوند.
 • ايراني IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  79 0
  هر حادثه نتيجه مجموعه يكسري عوامل است. در اين مورد هم عواملي مثل بدي نسبي آب و هوا، عدم توجه مسولين اسكله و ناخداي شناور، عدم تجهيز شناور به حداقل وسايل ايمني استاندارد، عدم توجه شناورهاي كمكي به نحوه كمك رساني و حتي تقرب به شناور حادثه ديده، و ... باعث حادثه شده. امااز همه مهمتر و دردآور تر، بي مسوليتي و توجيهات سخيف مسولين ذيربط است كه مثل هميشه با توجيه و تكذيب و حتي اظهارات ضد و نقيض، سعي در موجه جلوه دادن خود و لوث نمودن فاجعه ميشوند. باور كنيد هرجاي ديگر دنيا بود و از دماغ كسي خون مي آمد، حداقل مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني مملكت استعذار و استغفار و استعفا ميكرد. اما اينجا خون ها هدر، جان ها هباست ...
 • سعيد IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  19 10
  ضمن عرض تسليت به بازماندگان حادثه و طلب مغفرت براي جان باختگان به عرض بينندگان محترم سايت ميرسانم كه علل مختلفي در اين امر دخيل بوده اند كه ميتوان به تعلل ناخداي اتوبوس دريايي در خصوص تخمين سوخت مورد نياز و تعلل مسئولان بندري در خصوص عدم ممانعت از حركت شناور ها چه در بندرعباس و چه درجزيره هرمز و همينطور به عدم توجه كافي مسافران به هشدارهاي سازمان هواشناسي اشاره نمود. اينجانب گرچه نيازي به اخبار هواشناسي نداشتم ولي هرشب در اخبار هواشناسي شاهد بودم كه گزارشگر وضع هوا دقيقا به مواج و طوفاني بودن خليج فارس اشاره مينمود . شايد كمي توجه مسافران محترم به اين گزارشها ميتوانست ازين مصيبت جلوگيري نمايد . يكي از مهمترين عوامل اين حادثه هم ميتواند شناور امداد باشدكه با ناشي گري اتوبوس دريايي را مصدوم كر
 • بدون نام IR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  49 0
  یه سؤالی که برای من پیش آمده و دیدم که کمتر به آن توجه می شود این است که تیم امداد و نجات به جای اینکه در هوای طوفانی بخواد کنار اتوبوس دریایی پهلو بگیره و ...،نمی توانست مقداری بنزین به آنها برسونه تا خودشون به راهشون ادامه بدهند؟
  • asa IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   13 9
   عزیزشما شرایط طوفانی دریاراباجاده اشتباه گرفتی ......
  • بدون نام IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   2 3
   دوست عزیز شناورهایی که واسه امداد و نجات استفاده میشه معمولا موتور دیزل دارند.
 • بدون نام IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  74 1
  امداد رسانیی که تو ماهواره نشون میدن امدادگران خودشون رو بخطر میندازن و تک تک افراد رو نجات میدن 20 نفر که تعدادی نیست که نشه نجاتشون داد-مثلا کشتی امداد به بقیه جلیقه نجات میداد و ..... -همه چیزمون باید به همچیمون بیاد!
 • بدون نام IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  12 25
  من ده سال در بندرعباس زندگی کردم و صحنه های دلخراش اینچنینی را می شنیدم و می دیدم ،بعض مواقع هم خود مسافر اسرار به سوار شدن درقایق دارد
 • کیوان IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  82 4
  به خدا قسم...به خدا قسم اینجا تنها چیزی که ارزش نداره جون آدمهاست.....چی بودیم....چی شدیم.....
 • علي IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  32 0
  بنده مشاور شهرداري بندرعباس و قريب به ده سال است كه به بندرعباس و قشم سفر ميكنم. اسكله حقاني قريب به دو سال است كه باز سازي شده و شرايط خوبي دارد اما نكته اساسي در اين ماجرا نظم ناپذيري شناورهاي محلي هستند كه با نزديك شدن به اسكله اقدام به مسافرگيري ميكنند و ممانعت مسئولين و كمبود نيروي انتظامي نتوانسته رافع اين مشكل باشد.اين حادثه دير يا زود اتفاق مي افتاد چرا كه مردمي كه حدفاصل قشم و هرمز و بندر تردد ميكنند مردم عادي هستند كه غالبا شنا بلد نيستد.قرق شناورها و قايقها بارها براي بومي ها اتفاق افتاده كه بدليل بومي بودن و اشنايي با فنون شنا توسط ساير شناورها در اين مسير پرتردد از اب گرفته شدند. لزوم ايجاد گارد ساحلي براي كنترل شناورهاي بدون مجوز و يا خاطي از قانون تنها رافع اين مشكل خواه
 • رضا IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  64 2
  به نظر من 3200 تومان مهمتر از جان این انسان ها بوده و مثل همیشه دیوار حاشا بلند و مسوولین در خواب. اصلا چه کسی گفته مسوولین مقصرند؟ این ها خودشان خواستند تفریح کنند خوب جانشان درآمد، می خواستند تفریح نکنند!!!! جان مسوولین بی مسوولیت (که کم نیستند) سلامت. جلیقه نجات چیه ؟ چرا باید به تعداد هر نفر توی هر اتوبوس دریایی باشه؟ چرا نباید این جلیقه ها پوسیده نباشند؟ خوب کسی که شنا بلند نیست باید بمیره!!!!!!
  • vahid IR ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   3 1
   من هم به نوبه خودم تسلیت میگم به بازماندگان. واقعیتش من کمتر کسی رو دیدم که در کارش واقعا احساس مسولیت بکنه. من پیشنهاد میدم از این به بعد به جای مسولین یا واژه مسئول همون کارمند رو به کار ببریم بهتره چون خوبیش اینه که این کلمه دیگه کارکرد واقعیش رو از دست نمیده. چون کسی که مسئول فرضا این کاره تا زمانی که آخرین مسافر از دریا عبور نکرده دلهره واضطراب داشته باشه نه اینکه سهل انگاری وبه راحتی همه چی رو تکذیب کنه. نمیدونیم حرف کی رو باید قبول کرد اونهایی که خودشون شاهد این صحنه بودند یا اونهایی که کیلومترها دورتر از محل حادثه بودن خیلی عجیبه به خدا من پیشنهاد می کنم اول به خودم و به همه اونهایی که هنوز کارمند نشده ایم اگه واقعا صلاحیت دریافت پستی رو نداریم وواقعا دلسوز نیستیم کار رو قبول نکنیم
 • رضا IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  67 0
  فکر نکنم که رسوندن چند تا غریق نجات حرفه‌ای به شناور و دادن جلیقه نجات به مسافران کار سختی بوده باشه؟
 • مونا IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  15 1
  واقعا جالب پسر 17 ساله شاهد غرق شدن پدر و مادرشه و گروه نجات از نگرفتن حقوق و دست شکسته واسش می گه!!! امثالی مثل شما نه تنها نباید حقوق بگیرن بلکه باید اخراج شن!!!(به شماهم می گن انسان) تو این شرایط هلیکوپتر میارن و از بالا براشون طناب میندازن نه اینکه طنابو بندازن تو دریای طوفانی بگن بگیر!!!!!! به نظر من اگر گروه نجات نمیومد بیشتر از 5 نفر زنده میموندن
 • بدون نام IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  4 2
  مطمئناً بازماندگان درست می گویند. چرا که یک بار هم در رفتن از اسکله حقانی به سمت جزیره قشم با قایق موتوری همین بلا سر ما آمد. مسئولان اسکله مجوز حرکت به قایق دادند اما وقتی با امواج دریا مواجه و ناگهان موتور قایق خراب شد، قایق یک جلیقه نجات هم نداشت. بالاخره شانس یار شده موتور قایق روشن شد ما به سلامت به قشم رسیدیم. دیگه توبه کردیم سوار یه چنین وسایلی با وجود چنین مسئولانی شویم.
 • بدون نام IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  7 0
  از بس فيلم ميبينم فكر كردم قايق نجات بايد حداقل تجهيزاتي داشته باشد اورژانش دريايي بايد وجود داشته باشد تيوپي جليقه اي ظنابي جوبي و... وجود داشته باشد، كنترلي، كمك رساني هوايي و...وجود داشته باشد يادم رفت اينجا گجاست و مسئولين محلي جقدر آينده نگر و خوب
 • بدون نام IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  6 0
  با عرض تسلیت به بازماندگان امیدی به مجازات عاملان نیست امیدوارم خدا بهشون صبر بده چون تو این دوره زمونه کسی پاشخگو نیست و همه پایین دستی مسئول میدونن. ضمنا همین دو سه روز پیش یک قایق تفریحی ایتالیایی با 4500 نفر سرنشین غرق شد و 12 نفر تلفات داشت. حالا فرض کن این قایق تو مملکت ما مشکل پیدا میکرد. قول میدادم قریق نجات های ماهم غرق میشدند.
 • بدون نام IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  12 0
  تنگه هرمز با ان همه نیروهای دریایی ارتش وسپاه و قایقهای عبوری تند رو این اتفاق افتاده وای به حال جاهای دوردست تر از این !
 • سید کریم IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  3 0
  واقعا بعضی از رانندگان شناورها وقایق ها واتوبوس ودیگر وسایل نقلیه را باید تا اخر عمر از داشتن گواهینامه ساقط کرد
 • بدون نام IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  15 0
  تو ایتالیا 4000 نفر غرق میشن 15 نفر میمیرن ما تو ایران 15 نفر غرق میشن 18 نفر میمیرن ...................؟
 • بدون نام IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  4 0
  طبق گفته ها هر جوری به قضیه نگاه کنی امدادگرا تو وظیفشون کوتاهی بسیاری کردن. مثل اینکه خودشون از مسافرا بیشتر ترسیدن. چرا خودشون به آب نزدن ، یعنی چند تا جلیقه نجات همراه قایق امداد نبوده و ... . واقعا متاسفم برای خانواده های داغدار . این حرفا که عزیزانشون رو بر نمی گردونه!!!!!!!!!
 • علی IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  2 0
  کشتیرانی با سازمان بنادر و دریانوردی فرق داره و دو سازمان جداگانه هستند....مسئولیت با بنادر و دریانوردی هرمزگان هست
 • احمد IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  16 0
  كافرهاي ازخدا بي خبر ايتاليايي كشتي با 4500 نفر غرق ميشه 7 نفر مي ميرند حال ما با 22 نفر غرق ميشه 16 نفر فوت ميكنند . خدا بيامرزدشان حال بريم جهان را مديريت كنيم
 • م.ا IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  7 0
  ظاهراً ما هنوز نمیتونیم حتی در حد کشتی تایتانیک عمل کنیم!!! مگه آوردن یه کشتی امدادی و انتقال مسافران به اون، چقدر امکانات میخواد.هممون هزار بار روشهای امداد رو توی برنامه های مستند دیدیم.این مورد از جمله ی کوچکترین و ساده ترین روشهای امداده...
 • یک حیوان US ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  9 0
  میخواستم بدونم آیا امکان داشت تا آقای گروه نجات قبل از بکسل کردن ، 20 تا جلیقه نجات سالم برای این عزیزان پرتاب میکردند یا اصلا قبل از اینکه برند با قایق موتوری نجاتشون بکوبند و به کشتی اینها و سوراخش کنند ، نمی شد قبلش بهشون جلیقه نجات میدادند و بعدش کشتی اشون رو سوراخ میکردتد؟؟؟ اصلا اسکله اشتباه نکرده ، مسئولین همه خیلی خوب، ناخدا در حد ناخدای تایتانیک ، مسافرها همه آخر شنا ، ولی واقعا گروه امداد نباید میتونسته که این 20 نفر رو نجات بده؟؟؟؟؟ ببینید اسمش گروه نجات هستش ، و تنها چیزی که بلد نیستن نجات دادن هستش چون چیزی بلد نیستن حتی حرف زدن بلد نیستن ، میگه من دستم بخاطر تو شکسته ، خوب بشکنه وظیفه ات هستش . اصلا چرا اومدی . اگه نمی آمدی و کشتی رو نمیترکوندی شاید این عزیزان همگی .......
 • oMid IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  6 0
  واقعا باید تاسف خورد ..... اشتباه پشت اشتباه ! یعنی جون انسان ها اینقدر بی ارزش شده ؟! اگه دریا طوفانی بوده چرا کسی مانع سوار شدن مسافرین نشده ؟! واقعا یه گارد ساحلی کا ر آزموده نمی تونست جان همه ی مسافرین این شناورو نجات بده ؟! حد اقل به جای اینکه بخوان دست به کار شن، بنزین می رسوندند به این شناور تا خودشون به راهشون ادامه بدن ! بزرگ ترین اشتباه رو هم ملوان مرتکب شده. کسی که چندین بار این مسیرو میره، حتما باید بدونه چقدر بنزین مصرف میشه تا اینجوری با جون آدما بازی نکنه ! در ضمن کاربری به اسم رضا میاد میگه کسی که شنا بلد نیست باید بمیره. واقعا اگه نزدیکان خودت تو اون شناور بودن باز هم اینجوری حرف میزدی ؟! جای تاسف داره که شما همچین طرز فکری داری....
 • کامران IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  8 1
  بغض گلومو گرفته...احساس دیدن غرق شدن پدر و مادر اونم جلوی چشمات...آدمو آتیش میزنه....خدایا...وقت کردی بیا به دادمون برس.....
 • علي IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  7 0
  خدايشان همه را بيامرزد . با با كم قيت ترين چيز در اين مملكت جان است
 • بدون نام IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  2 5
  باورم نمیشه. همسرش رو گذاشته اونجا غرق بشه خودشو نجات داده؟!
 • مهدی IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  3 1
  بخدا منتظر فاجعه وحشتناکی برای شناورهای قشم باشید فاجعه ای خیلی بدتر از این فقط یکبار ببینید چجوری ماشینها را کیپ میکنند به هم برای حمل تعداد بیشتر ماشینها
 • بدون نام IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  8 0
  من خودم بندري ام نمي دونم اينا ناجي بودن يا چندتا آماتور 1ساعت كنار قايق بودند اون وقت 17 ميميرند خيلي مسخره است . اگه اينجا نبودم ميگفتم عمديه ااينجور موقي توري را ميندازند تو آب كه بهش توپ پلاستيكي وصل و رو اب ميگيره 20نفر به بالا ضرفيت داره . من نميدونم اينا چيكار كردن اون 5نفرم خودشون رو رسوندند به قايق متاسف ام. در مورد مسئولين هم بگم به هيچ عنوان اسكله رو نمي بندند دروغ بزرگ اين مسئولين . قايق هم خود به خود اب نميگيره امكان نداره با موج سوراخ بشه 100% ضربه قايق ناجي باعث سوراخ شدن و غرق هموطنانمونه اميدوارم كسايي رو استخدام كنند ادره جات ذيربط كه تو كار خودشون حداقل تجربه داشته باشند با نشكر م ب از بندعباس
 • بدون نام IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  4 2
  من ترجیح میدادم با همسرم با هم نجات پیدا کنیم یا با هم بمیریم. چطور تونسته این آقا این کارو بکنه؟
 • علي IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  9 0
  به احتمال يقين ناخداي كشتي ارتقاء وبه سمت رئيس بنادر و كشتيراني راه پيدا ميكند
 • محمد IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  7 0
  واقعا واسه این ... متاسفیم 1 سری آدم عمد یا غبر عمد کشته میشن بعد میان میگن طوفانی بوده دریا................... پس چرا اسکله باز بوده.. خودتون رو بذارید جای اون بچه 17 ساله....هیچی ندارم بگم...متاسفم...
 • بدون نام IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  9 0
  این جوان که صحنه غرق شدن پدر و مادرش و خاله هایش را می دید بسیار بی تابی می کرد که خدمه این شناور به او گفت چرا این قدر سروصدا می کنی ما برای شما این جا آمدیم، من دو سه ماه است حقوق نگرفته ام و دیگری هم گفت من به خاطر شما دستم شکست و ... ناخدای کشتی نیز مرتب با ساحل تماس می گرفت و می گفت مصدوم دارم من هم به ساحل بیایم یا نه که پاسخ شنید همان جا بمان، ناخدا می گفت شناور من 4.5میلیارد تومان قیمت دارد و اگر غرق بشود بدبخت می شوم. چیزی نمیشه گفت!!! فقط باید به اون صحنه و حرف های خدمه شناور فکر کرد!!! :-|
 • بدون نام IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  20 0
  در اين مملكت چيزى كه بى ارزش شده جان انسانهاست ...
 • مهدی IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  20 0
  من تو کشتی سازی بندر عباس هستم کشتی های نجات که میگن ساخت نروژ هستند و تحت هیچ شرایطی غرق نمی شوند دوره هاش چون سفر خارج داره مال مدیراست کارش مال یکی که ماهی 300 تومان میگیره و استفاده اش هم بلد نیست خودتون قضاوت کنین
  • بدون نام IR ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   1 1
   پس خیلی از قافله عقبی همین پارسال یکیشون تو سورو غرق شد وقتی چیزی نمیدونی قضاوت نکن
  • بدون نام IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
   4 1
   افراد ناجی دوره ندیدن چون آقایون به نظرشون جون مردم ارزش نداره اون بدبختی که تو ناجیه ازکجا باید بدونه تو این مواقع چیکار باید کرد این قدر راحت قضاوت نکنید دکتر شریعتی میگه پیش از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنید قدری با کفش های او راه بروید
 • بدون نام IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  15 1
  ضمن عرض تسلیت به خانواده های مصیبت دیده این فاجعه واقعا قابل تامله !!! کشتی ایتالیا با 4200 مسافر غرق میشه 4 نفر کشته میشن و قایق ایران قرق میشه از 22 نفر 4 تا میمونن احساس مسئولیت در وجود هیچ یک از این مسئولین ذیربط نبوده و ظاهرا همه تماشاچی ما بیشتر به مرده ها داریم احترام میذاریم تا زنده ها ... اول میمونیم تا غرق بشن بعدش با احترام ... همه چیزو میدیم دست قسمت و بعدش میسپریم دست خدا واقعا متاسفم
 • مریم IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  19 0
  فاجعه خیلی بزرگه من وقتی خبر رو خوندم فقط گریه کردم خدا به بازماندگان صبر بده متاسفانه ما هر سال شاهد این اتفاقات میشیم و هیچ کدام علتهاشون هنوز مشخص نشده
 • بدون نام IR ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  9 0
  فاصله هرمز و قشم تابندرعباس بسیار کم است هرجای دیگری بود تا کنون بهترین پل را روی این دو جزیره زده بود و دیگر این اتفاقات نمی افتاد
 • علی IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  3 0
  میگن یکی داشته تو قایق نجات فقط فیلم میگرفته!
 • بدون نام IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  14 0
  دروغ . دروغ دروغ. آخه چقدر بعضی از مسئولین به اصطلاح متدین دروغ میگن. به خدا خون این بیچاره ها دامن شما رو میگیره . خدا ولتون نمیکنه به والله
 • بدون نام IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  10 0
  ایا کسی از سمتش استفا داد......................نه که نداد......مهم نیست.........هیچ کس مسئول نیست......کی بود کی بود من نبودم.......
 • بدون نام IR ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  7 0
  واقعا متاسفم
 • بازرگان IR ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  3 0
  انهایی مقصرند که سالی دو بار کرایه های سفرهای دریایی و هوایی و زمینی را به بهانه افزایش خدمات وایمنی بیشتر گران میکنند
 • حميد رضا ناسخ IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  7 0
  با تشكر از تمام دوستاني كه نظر دادند. من نويسنده همين گزارشم كه در روزنامه خراسان چاپ شد.مسايلي از اين تلخ تر هم وجود داشت كه فعلا در گزارش حاضر به آن نپرداختم از قبيل لحظه هاي اول غرق شدن شناور دعا وگريه مسافران و لحظاتي كه درهاي شناور بسته شد و مسافران دست و پا مي زدند و سر بعضي شون از بس به بدنه شناور خورده بود تقريبا متلاشي شده بود.مو ضوع شناور امدادي دوم با تعدادي غواص كه امدند دوري زدند و گفتند كاري نميشه كرد و بر گشتند صبح روز بعد اومدن جنازه ها رو از اب گرفتند.3 امدادگري كه يكيشون موقع غرق شدن شناور فيلمبرداري ميكرد و.... با تشكر - ناسخ
 • پریسا IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  4 0
  هرچی میگذره بیشتر به این نتیجه میرسم که تو این مملکت با این آدم نماها دچار مرگ تدریجی شدیم.تازه این اتفاقی بود که نتونستن سانسور کنن
 • ایرانی عاشق IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
  5 0
  پروردگارا به تو پناه میبریم. خودت آخر و عاقبتمون رو بخیر کن. چرا دروغ؟ از یک ساعت دیگرمون خبر نداریم
 • بابک IR ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
  6 0
  ضمن عرض تسلیت ما اصلا در کشورمان امداد رسانی بلدیم؟ حالا از هر نوعش تو کل دنیا به امدادرسانها پول میدهند که در شرایط اضطراری کمک کنند ولی تو کشور ما خود امداد رسان باعث مرگ میشه.بعد هم میگن هوا طوفانی بود .طوفانی هوا بود.جاده پیچ داشت.پیچ جاده داشت و......... اگر هم از مسئولین سئوال کنی میگن طبیعی است ما طبق آمار کمترین آمار حوادث را داریم پس به این نتیجه میرسیم که اشکال از ( خودتان حدس بزنید)
 • ح - ر IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
  5 0
  واقعا درد ناکه .....
 • جمشید IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
  3 0
  من در سال 79 جزیره خارک کار میکردم و بعلت بدی اب و هوا قایق ها از بندر گناوه حرکت نمیکردند بالاخره یک قایق تند رو یک موتوره به ما اطمینان داد و با گرفتن پول بیشتر ما را به خارک برساند پس از حرکت اوایل زیاد بد نبود ولی بعد از مدتی گرفتار امواجی به ارتفاع 5-6 متر شدیم البته بدون جلیقه نجات بعد از هزار بار مردن و زنده شدن به خارک رسیدیم و تازه متوجه شدیم که چه اشتباه بزرگی کردیم و من میدانم اون بندگان خدا چه لحظاتی را گذراندند. روحشان شاد
 • بدون نام IR ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
  6 0
  پروردگارا ملت مرا از سه چیز در امان دار , فقر و خشکسالی , حمله اجانب و بیگانگان , و دروغ . . . . (چون نیک نظر کرد پر خویش درآن دید --- گفتا زکه نالیم که ازماست که بر ماست)///
 • فرزین IR ۲۰:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
  1 0
  بنظر من نه اسکله تعطیل بوده و نه اطلاع رسانی درستی شده بود چرا که قایقهای دیگری در محل بوده اند پس ضمن اینکه خدا رحمت کند رفتگان را دولت باید بخاطر این سهل انگاری غرامت نیز به خانواده های انها پرداخت کند
 • محمد IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
  1 0
  باعرض تسلیت به بازماندگان این حادثه ناگوار،متاسفانه درکشورما همیشه منافع شخصی برمنافع جمعی ترجیح داده میشود.درهمین حادثه ناگوار اگربررسی شود به احتمال بسیارزیاد،1-ناخدا مبادرت به فروش بنزین های قایق کرده است. 2-به علت صرفه جویی درهزینه ها هم درقایق نجات و هم درقایق مسافران علیرغم اطلاع ازتعداد مسافران جلیقه نجات تهیه وتامین نشده است . 3- مسئولین بی احساس مسئولیت دم به دم بعضی ازبزرگان بسته اند. 4-افرادی که بکارگمارده شده اند فاقدشرایط احرازشغل میباشند. 5-بایددل قوی داریم که ازاین اخبار به دلیل عدم برخورد مناسب بامقصرین حادثه ریاد خواهیم شنید.
 • باد IR ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
  1 0
  اين چهارنفرهم مرده بودندبهتربودچون ازاين به بعدروزي هزاربارمي ميميرندوزنده مي شوند!باازدست دادن عزيزانشان دراين حادثه تلخ ....
 • فرزانه IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
  1 0
  دو نفر از افرادی که در اتوبوس دربایی بودن از دوستای خانوادگی ما بودن خدا رحمتشون کنه خیلی ناراحتیم چون خیلی عزیز بودن فقط می تونم بگم خیلی راه ها بود که میتونستن همشون الان زنده باشن ولی تنها چیزی که تو مملکت ما مهم نیست جون ادماست
 • بدون نام IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
  2 0
  چه دردناک خدا به ما رحم کنه
 • بدون نام IR ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
  0 1
  سوال اینجاست چرا روزانه صدها یا شاید بیشتر خودرو تو مملکت بدلیل نقص فنی و مسائل دیگر جریمه میشن ولی یکی پیدا نمیشه در اسکله ها این اتوبوسهای دریایی رو از نظر داشتن جلیقه نجات به تعداد مسافران و دیگر نقص های فنی بازرسی کنه؟