طی سالهای 84 تا 91 سهم دولت در اقتصاد ایرانی به طور متوسط 87 درصد بوده است.

علی پاکزاد: سهم روز افزون دولت در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بر کسی پوشیده نیست. اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت طی سالهای 87 تا 91 به طور متوسط سهم معادل 87 درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
در برخی از سالها شاهد سهم بیش از 94 درصدی دولت در اقتصاد نیز بوده ایم. اقتصاد مبتنی بر مدیریت دولتی که از شرکتهای دولت و نیمه دولتی تا تمامی اجزای بخش عمومی را در بر می گیرد در عمل به قدری رشد کرده است که دیگر فضای اقتصاد ملی فارغ از دولت مفهومی پیدا نمی کند.
روند این رشد اگر چه به نظر می رسد در لایحه بودجه سال 91 اندکی تعدیل شده و بر اساس لایحه بودجه سال 91 دولت قرار است سهم خود را از 96 درصد سال 90 به حدود 83 درصد در سال آتی کاهش دهد ولی این کاهش در شرایطی صورت می گیرد که طی سالهای اخیر گردش مالی اتفاق افتاده در بدنه دولتی اقتصاد کشور از حدود158 هزار میلیارد تومان به 510 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی رشدی بالغ بر 220 درصد؛ در حالیکه این رشد در شاخص رشد اقتصادی کشور نشان از متوسط رشدی معادل 4.3 درصد طی این سالها دارد.

مقایسه بودجه و تولید ناخالص ملی طی سالهای 84 تا 91
سال 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390* 1391*
تولید ناخالص ملی
صندوق بین المللی پول (به قیمت ثابت) 42,321 44,796 49,644 49,935 51,702 53,380 54,722 56,603
نرخ رشد اقتصادی %4.7 %5.8 %10.8 %1 %3.5 %3.2 %3.0 %3.0
صندوق بین المللی پول (به قیمت جاری) 169,731 204,402 286,965 338,759 359,673 421,174 531,357 611,419
بانک مرکزی (به قیمت جاری) 185,471 226,053 289,035 345,118 352,430 396,682 458,525 -
حجم بودجه های سنواتی دولت
بودجه جاری 42,488 43,105 50,739 72,512 74,865 88,846 151,355 126,000
بودجه عمرانی 11,298 15,655 18,444 21,400 21,925 38,287 34,500 38,000
بودجه عمومی 53,786 58,760 69,183 93,912 96,790 127,133 154,000 145,000
بودجه شرکتهای دولتی 105,213 132,751 162,503 199,973 182,393 241,337 354,000 365,000
بودجه کل کشور 158,999 191,511 231,686 293,885 279,183 368,470 508,000 510,000
سهم بخش عمومی در تولید ناخالص  %32 %29 %24 %28 %27 %30 %32 %27
سهم شرکتهای دولتی در تولید ناخالص %62 %65 %57 %59 %51 %57 %67 %60
سهم دولت در اقتصاد ایران %94 %94 %81 %87 %78 %87 %96 %83
منبع: بانک مرکزی،مجلس شورای اسلامی    ارقام: میلیارد تومان      * تولید ناخالص ملی در این سالها برآورد است   

این عدم تناسب بین رشد بخش دولتی و رشد اقتصادی کشور در واقع گلوگاهی است که بخش خصوصی را از فضای شفاف اقتصاد ملی به سمت پرتگاه اقتصاد زیر زمینی سوق می دهد و مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که مسیر طی شده دقیقا برخلاف مسیر چشم انداز بیست ساله کشور و حتی برنامه های پنج ساله ای است بدون اجرا رها شدند.
/222
 

کد خبر 198798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =