ارزان ترین خودروی وارداتی در اسفند سال 90، خودروی هیوندای هاچ بک i20 با قیمت 8400 دلار بوده است.

علی پاکزاد: در اسفند ماه گذشته بالغ بر 4163 دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شده است که از این تعداد 1074 دستگاه زیر 15 میلیون تومان قیمت داشته اند؛ البته این قیمت بر اساس نرخ دلار دولتی تخصیص پیدا کرده برای واردات خودرو محاسبه شده است در حالی که تمامی این خودروها در حال حاضر با قیمتی بین 40 تا 60 میلیون تومان در بازار داخلی به دست مصرف کنندگان نهایی میرسند.
متوسط قیمت دلاری این خودروها معادل 9300 دلار بوده است. ارزش کل محموله خودروهای زیر 15 میلیون تومان اسفندماه معادل 12.2 میلیارد تومان معادل 10 میلیون دلار اعلام شده است.
قابل ذکر است که ارزان ترین محموله خودروی وارداتی به کشور طی اسفندماه گذشته شامل 297 دستگاه هیوندای هاچ بک i20 بوده است که قیمت هر کدام از این خودروها در گمرک معادل 8400 دلار به ثبت رسیده که با احتساب ارز دولتی 1226 تومانی معادل ریالی آن به 10 میلیون می رسد. در حالی که همین خودرو در بازار داخلی امروز با قیمتی بین 42 تا 43 میلیون تومان به فروش می رسد، در حالی که اگر این خودرو با ارز آزاد 1900 تومان هم قیمت گذاری شود در نهایت با اخذ تمامی هزینه های مرتبط بر واردات در نظر گرفتن سود حدود 20 درصدی برای وارد کننده، نباید بیش از 36 میلیون تومان قیمت گذاری شود. در حالی که اگر بخواهیم این خودرو را با قیمت ارز دولتی 1226 تومانی ارزش گذاری شود باید با قیمتی حدود 23 تا 24 میلیون تومان به فروش برسد، حال سئوال اینجاست که 20 میلیون تومان مابع التفاوت قیمت فروش خودرویی که با ارز دولتی وارد شده است پس از کسر حقوق دولت سهم چه کسی می شود؟
البته عنوان می شود افزایش خودروهای خارجی در جمع کالاهای لوکس قرار می گیرد و قرار بود از سال گذشته تخصیص ارز دولتی برای واردات این خودروها متوقف شود، ولی این اتفاق نیفتاده است و قیمت گذاری ها به رغم تخصیص ارز دولتی با ارز آزاد صورت می گیرد. البته با قیمتهایی به مراتب بالاتر هم به مصرف کننده نهایی فروخته می شود، اما سئوال اینجاست اگر خودروی روز دنیا که با قیمتی معادل 8 هزار دلار با احتساب ارز آزاد با قیمتی بیش از 20 هزار دلار به دست مصرف کننده داخلی برسد و همزمان اصلی ترین خودروی صادراتی سال 90 که برای بازار جهانی با قیمتی معادل 5 هزار دلار عرضه می شود با امکاناتی به مراتب کمتر (و محصول بیش از دو دهه پیش صنایع جهانی خودرو) با قیمت 9 تا 10 میلیون تومان به مصرف کننده داخلی فروخته شود، یعنی قیمتی معادل 8200 دلار (بر اساس ارز دولتی)، واقعا از تولید داخلی حمایت شده است؟
متاسفانه به نظر می رسد وزرای صنایع ازگذشته تا امروز و هیچ یک از مدیران در قبال صنایع خودروسازی کشور اختیاری ندارند. حتی مدیران میانی وزارت خانه و سازمانهای متولی خودروسازی ها در قبال کیفیت و قیمت خودروهای داخلی حاضر به پاسخگویی نیستند و در محافل خصوصی هم عنوان می کنند چرا باید پاسخگوی چیزی باشیم که هیچ اختیاری در اداره اش نداریم!
فضایی که برای حمایت از تولید داخلی ایجاد شده طی سالهای گذشته به سمتی رفته است که از یکسو مصرف کننده خودروی خارجی باید بهای سنگین و بی دلیلی را برای کالای مصرفی خود بپردازد، مصرف کننده تولیدات داخلی هم هیچ تغییری در وضعیت کیفیت تولیدات ایرانی مشاهده نکند، راستی طی دو دهه گذشته مردم بهای حمایت از چه چیزی را به عنوان صنعت خودروی داخلی پرداخته اند؟

فهرست ارزان ترین خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال 90
تعداد نام خودرو ارزش محموله قیمت هر دستگاه قیمت دلار تخصیصی برای واردات قیمت فروش داخلی هر دستگاه (میلیون تومان)
میلیون تومان دلار میلیون تومان دلار
1 کیاسراتوکوپه رنگ قرمزدنده اتوماتیک 14.8 12,110 14.8 12,110 1226 59
1 کیاسراتو 2000CC مدل 2012 14.8 12,108 14.8 12,108 1226 57.4
1 کیاسراتو کوپه مدل 2012 ساخت 2011 رنگ مشکی 14.8 12,062 14.8 12,062 1226 53
4 کیاسراتوکوپه اتومات  59.1 48,246 14.8 12,061 1226 53
1 رنواسکالا رنگ سفید مدل 2012ساخت 2011 14.8 12,059 14.8 12,059 1226 -
2 کیاسراتوسفید 1600CC  29.0 23,618 14.5 11,809 1226 48.4
1 کیاسراتومدل 2012 سفید4 درب 4 سیلندر 14.5 11,809 14.5 11,809 1226 48.4
3 کیاسراتومدل 2012 ساخت2011 2000CC 43.4 35,426 14.5 11,809 1226 46
4 کیاسراتومدل 2012 ساخت 2011سفیدروغنی 57.9 47,235 14.5 11,809 1226 46
1 کیاسراتوسواری سیاه رنگ 4درب مدل 2012و2000cc 14.5 11,807 14.5 11,807 1226 46
1 کیاسراتوسواری سیاه رنگ 4درب مدل 2012و2000cc 14.5 11,807 14.5 11,807 1226 46
1 کیاسراتومدل 2012حجم موتور2000CC 14.5 11,804 14.5 11,804 1226 46
1 کیاسراتومدل 2012 2000CC 14.5 11,803 14.5 11,803 1226 46
7 کیاسراتومدل 2012 2000CC 101.3 82,598 14.5 11,800 1226 46
1 کارکیاسراتوTD مدل 2012ساخت 2011 14.4 11,767 14.4 11,767 1226 -
1 کیاسراتوTD مدل 2012ساخت 2011رنگ مشکی 14.4 11,762 14.4 11,762 1226 -
2 کیاسراتو2400cc 28.8 23,523 14.4 11,761 1226 -
11 کیاسراتومدل 2012اتومات 4س 2000CC 158.5 129,319 14.4 11,756 1226 61
50 کیاسراتومدل 2012اتومات 4س 2000CC 720.7 587,806 14.4 11,756 1226 61
75 کیاسراتومدل 2012اتومات 4س 2000CC 1081.0 881,704 14.4 11,756 1226 61
1 کیاسراتومدل 2012ساخت 2011 رنگ نقره ای 13.9 11,313 13.9 11,313 1226 -
2 کیاسراتوکوپه 2000ccمدل 2012 27.0 24,227 13.5 12,113 1115 -
1 کیاسراتو مدل 2012س 2011چهارسیلندر1600cc 13.4 10,905 13.4 10,905 1226 -
1 کیاسراتودنده اتومات سفیدرنگ 13.4 10,904 13.4 10,904 1226 -
1 کیاسراتو سفیدرنگ دنده اتوماتیک 4درب   13.4 10,904 13.4 10,904 1226 -
1 کیاسراتو سفیدرنگ دنده اتوماتیک با سان روف 2011 13.3 10,858 13.3 10,858 1226 -
50 کیاسراتو مدل 2012 اتومات   1600CC 665.5 542,784 13.3 10,856 1226 -
4 تویوتا یاریس هاچ بک مدل   2012 47.8 39,017 12.0 9,754 1226 46
4 تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 47.8 39,017 12.0 9,754 1226 46
4 تویوتایاریس هاچ بک 1300ccمدل 2012 45.6 37,157 11.4 9,289 1226 46
7 خودروسواری تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012ساخت 2011 79.1 68,507 11.3 9,787 1154 -
150 MG6 هاچ بک 1800CC 1650.3 1,346,067 11.0 8,974 1226 44
75 MG6 هاچ بک 1800CC مدل 2012 ساخت 2011 825.1 672,961 11.0 8,973 1226 -
3 تویوتایاریس هاچ بک مدل 2011سال ساخت 2011 32.9 29,392 11.0 9,797 1118 -
1 تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 س 2011 قرمزروغنی 11.0 9,797 11.0 9,797 1118 46
75 MG6 هاچ بک 1800CC مدل 2012 ساخت 2011 819.6 668,534 10.9 8,914 1226 -
2 تویوتایاریس هاچ بک 1300cc مدل 2012 21.5 17,575 10.8 8,787 1226 46
75  MG550 مدل 2012سال ساخت 2011 796.6 649,776 10.6 8,664 1226 -
150  1800CC   MG550  1593.2 1,299,547 10.6 8,664 1226 -
1 تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 1300CC 10.5 9,298 10.5 9,298 1129 -
297 هیوندا هاچ بک i20 مدل 2012اتومات 1600CC 3066.2 2,500,989 10.3 8,421 1226 43
منبع: گمرک ایران     

22239

کد خبر 207317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 25
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • یک کارمند IR ۰۷:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  112 1
  خدائیش این چیزا رو ننویسید- ما که نمیتونیم سوار شیم دلمون کباب میشه.بزار دلمونو با پرایدمون خوش کنیم.
  • معلم IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
   23 6
   اگر دولت ارز 1226 تومانی به این وارد کنندگان بدهد خدائیش اگه من کارمند 1000 سال ماهانه یا رررراااانه بگیرم پول سود یک ماشین وارداتی هم نمی شه و این 1226 تومان ارزش واقعی دلار نیست بلکه همان 1900 تومانی است که ما به التفاوتش را افرادی مثل ما باید از محل سرانه یارانه و قس علی هذا سرازیر کنیم تو جیب کسانی که اصلا با ما هیچ سنخیتی ندارند!!!! و ماشینش رو هم کسانی سوار می شن که به آدمهای محتاج یارانه هر هر می خندند. چرا دولت به این نون از جیب ملت خور ها ارز 1226 تومانی می ده ؟؟ این پولها خرج مردمی باید بشه که اگه آفتی دامن گیر کشور می شه سینه سپر کرده و از همه چیزشون می گذرند.کسی که داره 50 میلیون بده بزارین 100 میلیون بده البته می دونم آخرش ما ملت باید تاوون پولدار رو بدیم
 • بدون نام IR ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  109 3
  پس ارزش یک دلار 5000 تومنه
 • بدون نام IR ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  107 2
  پس ميتوان نتيجه گرفت تعرفه واردات خودرو 300% است
 • محمد IR ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  121 0
  بنده هم دو ماه قبل این سوال را در همین بخش مطرح کرده ام ولی متاسفانه در سایت منتشر نشد! سوناتای 15000 دلاری در حال حاضر 78 میلیون تومان در نمایندگی آسان موتور به فروش می رسد. راستی این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود؟ آیا کسی نیست جواب این سوء استفاده های کلان رابدهد؟ یا خودشان می دانند و به روی مبارک نمی آورند!!!!!!
  • بدون نام IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
   90 0
   خوب اگر سونوتا نباشه حدود 80 ميليون نميشه كه ماكسيما بفروشن 62 ميليون؟؟؟
  • میثم IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
   13 1
   96 میلیون...!!
 • بدون نام IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  43 3
  خيلي جاب بود ممنون
 • یاسر IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  94 0
  فوق العاده بود نمیدانم تا کی میشود از صنعت خودروسازی که به هیچ کس جوابگو نیست حمایت کرد؟ تاکی میشود جان ایرانیان را بر سر حمایت از خودروسازی داخلی گرفت؟ چراایرانی نباید خودروی ایمن وکم مصرق وپاک سوارشود؟ خودروسازی کره جنوبی از ضعیف ترین خودروسازان جهانه ولی به مراتب از ایران بالاتره. آه وحسرت ما ایرانیان را کی میشنود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • فری IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
   6 0
   ضعیف بود الان بین خودرو سازان برتر جهان مقام 4را دارند همون هیوندای وکیا ما از لحاظ همه چی عقب افتاده شدیم ولی کسی به روی خودش نمیاره
 • بدون نام CA ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  70 0
  این که خوبه برادر.تویوتا اف جی کروزر با 23 هزار دلار وارد میشه 120 میلیون تومان به فروش میرسه!
 • مهراب IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  72 0
  بنزين را كه قرار است به قيمت خليج فارس بفروشند ولي افسوس از شايعه فروختن اتومبيل به قيمت خليج فارس
 • بدون نام IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  52 0
  بنده یی از افرادی هستم که به لطف دولت خدمتگزار متمکن تلقی شده و مشمول دریافت یارانه نمیشوم. چرا متقابلا برای خرید یک خودرو مناسب و حفظ امنیت جانی خود و خانواده ام بایستی به خودروسازان بی کیفیت ساز و گرانفروش داخلی یارانه پرداخت کنم. آیا واقعا یک پراید هاچ بک ده میلیون تومان می ارزد در حالیکه با صرفی کمی بیشتر میتوان بعنوان مثال کیا سراتو خرید که به لحاظ ایمنی بکلی با هم تفاوت دارند
 • حسین IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  63 1
  قیمت سوزوکی گرندویتارا در گرجستان : 12 هزار دلار فرمان انکلیسی (فرمان طرف شاگرد) 14 هزار دلار فرمان معمولی تازه وقتی مدل ماشین پایین باشه (البته صفر کیلومتر ) قیمت خیلی پایین تره حتی تا نصف
 • احمدی US ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  33 0
  سلام خیلی ممنون. این حرف رو من 5 سال هست که میزنم. تا کی باید از صنعت خوردو بی کیفیت داخلی بزور حمایت کرد؟! اگر قرار بود این حمایت با تعرفه بالا برای خوردو خارجی با کیفیت جواب بدهد باید در یک برهه 5 ساله جواب می داد، نه اینکه بعد از 20 سال تولید خوردو مدل 1988 تازه به بدترین کیفیت آن برسیم. خودرو BMW X5 فول در همین لبنان 22 هزار دلار قیمت داره ولی در ایران من حتی نمی دونم قیمتش چقدر است!! البته بهانه اصلی ایجاد اشتغال هستش و نمی دونم چرا بعد از 20 سال که این بهانه هم به نتیجه نرسیده بازهم اصرار بر آن می کنیم. کارکنان کدام خودرو ساز درحال حاضر از شغل خودشون رازی هستند؟!! ای کاش کسی بود و جوابی می داد.
 • بدون نام IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  27 3
  سلام تو رو خدا این را پیگیری کنید مگر می شود که یک تاجر و سرمایه دار تا این حد به مردم ظلم کند ؟ یک زائر عتبات 400 دلار ارز می گیرد و حالا این آقا چند ملیون دلار؟ بعد هم می گویند گرانی گرانی . این آقا دارد مملکت را ملتهب می کند کمک می کند به گرانی ارز دولتی می گیرد با ارز آزاد می فروشد ؟ یعنی هیچ کسی نمی تواند جلوی او را بگیرد؟
 • بدون نام IR ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
  30 1
  من 20 ساله این حرف و تحلیل درست شما را میشنوم ولی هیچکس به فکر این معظل نیست.چون ضاهرآ برای خیلیها نون داره
 • بدون نام IR ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
  32 1
  یعنی قیمت اون با دلار 1226 تومنی می شه 10 میلیون تومن هم قیمت یه پراید!!!
 • بدون نام IR ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
  44 3
  ماشین 10 میلیون تومنی به 4 تا 6 برابر قیمت واقعی به دست مردم می رسه!! اینقدر هم مگه ظلم می شه!
 • بدون نام IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
  24 0
  نمایندگی MG در ایران ماشین MG550 را که با 8664 دلار وارد کشور شده است،57 میلیون می فروشد و هیچکس هم نیست هیچ اعتراضی کند؟!یعنی ماشینی که با ارز دولتی 1226 تومان وارد می شود به قیمت 5برابر فروخته می شود؟!چرا خبر انلاین سکوت اختیار کرده است و از هیچ ارگانی(وزارت صنایع،سازمان حمایت مصرف کننده!و....)سوالی در این مورد هیچوقت نمی کند؟؟!!آیا واقعا هیچ شخصی پاسخگو نیست؟؟!!
 • بدون نام IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
  29 0
  خون 90 درصد کشته های جاده های کشور بعهده خودرو سازان! داخلی است.
 • SEPEHR A1 ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
  13 0
  ميدانيد پرايد روزي 34 نفر كشته ميدهد.
 • حسین آقا GB ۰۵:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۵
  11 1
  همچین رنگش رو هم نوشتید آدم هوس میکنه بخره ! اقساط هم میشه خرید ؟ هیچ پیش، ماهی 20 تومن میتونم بخرم.
 • بدون نام DE ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
  6 0
  اي کاش بعد 50 سال حمايت اين صنعت به يه جايي مي رسيد توي سايت سايپا که ميري درشت نوشته محصولات سايپا مقاوم تر از ديروز بعد جلوش عکس پرايدو گذاشته يعني ميخوام بگم اينجوري شعور ملت رو به سخره گرفتن .
 • زهرا A1 ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۲
  0 0
  سلام . برای خرید کجا باید رفت ؟