پاسخ به سوالات کاربران خبرآنلاین درباره سربازی و ابهامات قانون جدید خدمت وظیفه

امید کریمی: سربازی و حاشیه هایش، مثل مدرسه رفتن می مانند، همیشه هستند. اصلا بخشی از زندگی جوانان شده است. البته پسران. به همین دلیل است همیشه سوالات بسیاری درباره سربازی وجود دارد. همه هم با این هدف که یا نروند، یا کمتر بروند! سوالات هم پر از "چرا" است. هرچند هیچ پاسخی به "چرا"ها قانون را به قبل بر نمی گرداند.

وعده داده بودیم سوالات مختلفی که مخاطبان خبرآنلاین درباره سربازی و قانون جدید نظام وظیفه دارند را از رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا بپرسیم. وعده ما کمی دیر به سرانجام رسید که دلایل نگفتنی غیر مهمی دارد. اما به خاطر این تاخیر، از کاربران خبرآنلاین پوزش می خواهیم.

گفتگوی خبرآنلاین با سردار حمیدصدرالسادات، رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا را بخوانید. تلاش کردیم پاسخ تمام سوالات و ابهامات و چراها را بگیریم. اگر سوالی باقی مانده است، بپرسید تا دنبال پاسخش برویم.


- جوانان هم سن و سال ما، متولدان اواخر دهه 50 و تمام دهه 60، برایشان قابل قبول نیست بروند سربازی. می گویند در دهه سوم زندگی هستیم، شرایط زندگی سخت شده، کشور در دوره صلح است. چرا باید هنوز سربازی رفت؟
دو جور می شود به این سوال پاسخ داد. وقتی چیزی قانون می شود، باید اجرا کرد. ماده نخست قانون خدمت وظیفه عمومی می گوید همه اتباع ذکور ایرانی، وقتی به سن مشمولیت می رسند، باید برای تعیین تکلیف خدمتی خودشان اقدام کنند. سپس دو دسته می شوند؛ افرادی که معاذیری ندارند و باید به خدمت اعزام شوند و افرادی معاذیری دارند (انواع معافیت ها و ...)
اما در عین حال بخشی از آنان به خدمت دوره ضرورت اعزام می شوند. این روال از یک قرن پیش، در کشور ما اجرا شده؛ از 1296. شرایط هم به همین گونه است.
اما می خواهم پاسخ فراقانونی بدهم؛ نوع نگرش به سربازی خیلی مهم است در پاسخ دادن به این سوال. اینکه سربازی را چه چیزی فرض کنیم و تعریفمان از سربازی چه چیزی هست و اینکه فوایدی را برای خدمت سربازی در نظر بگیریم. اینکه همه ایرانی ها که در این کشور زندگی می کند، در بخش های مختلف از مواهب و امتیازاتی که در کشور هست بهره مند می شوند؛ تحصیل، بهداشت و همین که در این آب و خاک زندگی می کند خیلی شرایط برایش مهیا می شود. طبیعی است کسی که از همه امتیازاتی که برای همه وجود دارد، استفاده می کند و حقی برای استفاده دارد، یک تکلیفی هم برایش بوجود می آید. این معادله همه جا برقرار است. در سربازی هم باید این قاعده را حساب کرد. بالاخره هر جوانی که به سن 18 سال تمام می رسد تا سن 50 سالگی مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است که دو سال آن دوره ضرورت و بقیه اختیاط و ذخیره است و باید خدمت سربازی برود. شرایط ممکن است ایجاب کند که دوره خدمت کم و زیاد شود. اما در اصلش شک و تردیدی وجود ندارد.
این تصور ماست که سربازی فقط منافعی است که فرد به نظام می رساند. مثلا بخشی از نیروی مورد نیاز نیروهای مسلح را تامین می کنیم؛ اما یک واقعیتی هم باید در نظر گرفت که خدمت سربازی تجربیات و دانش ها و مهارت هایی را به آدم آموزش می دهد و باعث ساخته و پرداخته شدن شخصیت اجتماعی و ... در انسان می شود. که شاید در غیر دوران سربازی اتفاق نمی افتد.

 

- همان مرد شدن!
خیلی ها که سربازی رفته اند، شاید بهترین خاطراتشان همان دوره سربازی باشد. وقتی سربازی را کامل بشناسیم و تبیین کنیم، می بینیم خیلی اتفاقات می افتد؛ فرد از محیطی که هیچ استقلالی نداشته، محیط خانواده بوده، تحت نظارت خانواده بوده، وارد محیطی می شود که باید از خودش شخصیت و استقلالی را بروز بدهد. نظم پذیر می شود. جامعه پذیری و قانون پذیر می شود. یعنی همه سربازی، منفعتی نیست که فرد به جامعه می دهد. خیلی منفعتی هم فرد از آن می برد.

 

- یعنی وجه تربیتی دارد.
بله. یک بخش قابل ملاحظه تربیتی و آموزشی دارد که خیلی کمتر به آن پرداخته شده است و مغفول مانده است. واقعیت این است که اگر روی این موضوع کار کنیم، شاید خیلی ها تصورشان بر این باشد که گسترده تر هم شود. اینکه معافیت ها را کم کنیم تا افراد از اینجا وارد اجتماع شوند. البته باید اقداماتی را انجام دهیم تا به آنجا برسیم. هنوز تا انجا فاصله نسبتا زیادی داریم. اگر درست برنامه ریزی شود، شاید برای جوانانی که در یک سال و نیم، دو سالی که در خدمت سربازی هستند، بیشتر مفید باشد.

 

- اما باید پذیرفت نظام بیشتر به سربازان نیاز دارد.
خب واقعیتی است که 30 سال هست انقلاب کردیم، کشورمان در شرایط خاصی است؛ همیشه در معرض تهدیدات و مشکلات مختلفی قرار داشتیم. سرعتی که کشور ما در توسعه و بازسازی دارد، همه اینها نیاز به موضوع سربازی را که جوانان کشور بتوانند در دوره ای از زندگی شان به کشور خدمت کنند را ایجاب می کند. در این مورد فکر نمی کنم بشود تردید کرد. اما اینکه در بعضی جاها سربازی باید تغییر کند، می شود فکر کرد. اما در اصل موضوع نباید تشکیک کرد.
در خیلی از کشورها هم وجود دارد؛ با وجود اینکه می گویند نیست. حالا ممکن است در زمان هایی کم و زیاد شود. مثلا این نوع خدمت سربازی را تغییر دهند. همانطور که در ایران هم اتفاق افتاده است و معافیت هایی را قبلا داده اند.

 

- با توجه به شرایط فعلی ایران، نمی شود که معافیت ها را بیشتر کرد یا طول سربازی را کم کرد و معافیت ها را هم کمتر کرد.
اینها بحث کارشناسی است که معمولا هم انجام می شود. طبیعتا در زمان های محتلف با توجه به موالیدی که وجود دارد، کسانی که به دوره سربازی می رسند، و نیازهای نیروهای مسلح، ارتباط هایی وجود دارد. موالید کمتر شود، امتیازات برای معافیت کمتر می شود. موالید بیشتر شود، امتیازات بیشتر می شود. در 30 سال گذشته این اتفاق افتاده است. که یک رابطه کاملا طبیعی است.

 

- با این توصیف، باید به این نتیجه برسیم اکنون که دوران خدمت سربازی از 18 ماه به 21 ماه رسید، کمبود نیروی انسانی در نیروهای مسلح وجود دارد؟
خدمت دوره ضرورت به موجب قانون وظیفه عمومی، 21 ماه نیست؛ 24 ماه است. اما در گذشته ضرورت ایجاب کرده بود که با توجه به نیروی مازاد، یک مدتی به صورت موقت از طول خدمت سربازی کم شود و یک سری امتیازات دیگری که از طول دوره انتظار می کاهد، داده شود. اما می دانید که تعداد موالید ما در ایران کم شده است. در یکی دو دهه گذشته نرخ رشد جمعیت بیشتر بود ولی اکنون کمتر شده است. به همین دلیل از ابتدای سال جاری خدمت دوره ضرورت 21 ماه اجرا می شود، البته مهلت اجرای سربازی 18 ماهه در سه ماهه سوم سال 90، تمام شده بود. اما از ابتدای سال 91 سربازی 21 ماه اجرا شد. درحقیقت باید این را بگوییم که بازهم به نسبت قانون وظیفه عمومی، خدمت سربازی کاهش دارد.

 

 

- معافیت کفالیت پدر 59 سال در قانون جدید ابتدا لغو شد و بعد 65 سال شد. چرا این اتفاق افتاد؟
ببینید، قانون برای معافیت کفالت، هیچ سنی نگذاشته است. چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید. در قانون جدید هم این بخش را چنین بین کرده که اگر فردی، یگانه مراقب و نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت باشد، از خدمت معاف می شود. هنوز هم هست. اما در زمان اجرای قانون پیشین، در آیین نامه آن با توجه به شرایطی که در کشور بود و همچنین با هماهنگی هایی که با وزارت بهداشت شده بود، سن 59 سال تمام را برای پدر نیازمند مراقب به عنوان یکی از شرایط رسیدگی به معافیت کفالت پذیرفته بودند. اما اکنون با توجه به اینکه میانگین سنی افزایش پیدا کرده است؛ طبیعی است که باید عدد سن برای معافیت کفالت هم افزایش پیدا کند. این بدیهی است.

 

- بسیاری از مشمولان از راه های قانونی برای معافیت از خدمت استفاده کردند تا بتوانند در نهایت از معافیت کفالت استفاده کنند. حالا هم 32، 34 و حتی بیشتر سن دارند. زن و بچه دارند و با لغو این قانون باید سربازی بروند. این برایشان مشکل است. زندگی شان مختل می شود. برای این مشمولان، چه تسهیلاتی وجود دارد که هم دوران سربازی را سپری کنند و هم زندگی شان را داشته باشند. به هر حال کار غیر قانونی نکرده اند و حتی غیبت ندارند.
قانون برای کسانی که متاهل هستند، شرایط نسبتا خوبی در نظر گرفته است؛ اولا ما در سازمان وظیفه عمومی، برای تقسیم افرادی که متاهل هستند، تا آنجا که امکان دارد تلاش می کنیم به مراکز آموزش نزدیک محل سکونتشان وارد شوند. پس از ان خود سازمان های نظامی نیز در صورت امکان مشمولان متاهل را در محل های سکونت خودشان یا همسرانشان و یا انجا که تمایل دارند، به خدمت می گیرند. این رویه را معمولا سازمان ها بالای 95 درصد اعمال می کنند.
همچنین برابر قانون وظیفه عمومی، دولت موظف است اعضای خانواده تحت تکفل کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار دهد و به انان مستمری پرداخت کند که اعضای خانواده سربازان متاهل از این تسهیلات بهره مند می شوند. ضمن اینکه عائله تحت تکفل آنها تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می گیرد. پرداخت حق عائله مندی به سربازان متاهل از جمله امتیازات و مزایایی است که در قانون جدید وظیفه عمومی برای سربازان متاهل در نظر گرفته شده است.

 

- چه زمانی این اتفاق می افتد؟
باید پیگیری شود که دولت دراین باره تامین اعتباری کند، و بر مبنای تامین اعتباری که می شود، خود به خود این امر اتفاق می افتد. حق عائله مندی یکی از مواردی است که در قانون جدید به آن اشاره شده و به حقوق سربازان افزوده می شود. ستاد کل این مورد را پیگیری می کند.

 

 

 

- یک اتفاق دیگر، حذف کسر خدمت های تحصیلی است. مشمولانی هستند که 5 ماه خدمت، 3 ماه خدمت بودند. و مدتی از خدمتشان را انجام داده اند، دانشگاه قبول شدند، معافیت تحصیلی گرفته اند. اما به هر حال مدتی بعد باید بروند سربازی. اینها می گویند با اجرای قانون جدید سربازی، عملا نه تنها کسر خدمت ندارند بلکه مدتی که سربازی رفته اند هم حساب نمی شود.
قانون وقتی که تصویب می شود، باید آن را اجرا کرد. حالا در نظر بگیرید اگر خدمت کم می شد حاضر بودند، بگویند با شرایط قبلی خدمت می کنیم؟ قانون وقتی ابلاغ شده، شرایط با قانون فعلی تطبیق می شود. اما چون باید از نو بروند خدمت، با شرایط قانون جدید باید خدمت کنند. البته مدت خدمت قبلی آنها محاسبه می شود.

 

- درباره کسر خدمت های ایثارگران هم، چنین سوالاتی وجود دارد.
کسر خدمت فرزندان ایثارگران که تا پیش از تاریخ 15 اردیبهشت 91 ثبت شده باشد محاسبه می شود. یعنی افرادی که در سال 90 گواهی کسر خدمت ایثارگران گرفته اند و در سیستم جامع وظیفه عمومی ثبت شده است. البته به شرطی می توانند از این کسر خدمت استفاده کنند که برگه اعزام داشته باشند و در سال 91 هم به خدمت اعزام شوند. البته افرادی که در سال 90 به خدمت اعزام شده اند، همچنان در شمول مقررات سال 90 قرار دارند و کسر خدمت به آنها تعلق می گیرد.

 

- معافیت از سربازی برای فرزندان ایثارگران که 30 ماه سابقه خدمت دارند، با اعتراض هایی همراه شده است؛ تعداد زیادی از مخاطبان ما نوشته اند برای فرزند رزمنده ای که 29 ماه و 20 روز در جبهه بوده، هیچ کسر خدمت یا معافیتی در نظر گرفته نشده است. آنها این موضوع را تبعیض دانسته اند.
نه این تبعیض نیست. مقرراتی به این صورت وضع شده. مثال مالی می زنم؛ می گویند کسی که از فلان تاریخ تا فلان تاریخ این کار را انجام داده؛ افزایش حقوق شاملش می شود، طبیعی است کسی که قبل یا بعد از آن تاریخ این کار را نکرده، عایدی ندارد. اتفاقا حسن این است که در قانون پیش بینی شده است و موقت نیست. قانون این است؛ هرکسی که 30 ماه سابقه خدمت در جبهه دارد، به ازای هر 30 ماه، یکی از فرزندانش را می تواند از خدمت معاف کند. زمانی بنا بر مقتضیاتی، یک سری تسهیلات مانند کسر خدمت داده می شد. اما اکنون قانون می گوید سابقه 30 ماه حضور در جبهه می تواند فرزند یک ایثارگر را از خدمت معاف کند. پس قطعا تبعیضی نیست. تبعیض این است که وقتی قانونی وجود دارد، برای یک عده اجرا کنیم و برای یک عده اجرا نکنیم. اما وقتی قانونی وجود دارد و برای همه هم اجرا می شود، تبعضی نیست.

 

- البته بحث تبعیض را به نسبت به قبلی ها می گویند.
بله، به نسبت به قبلی ها خیلی ها نرفتند خدمت. پس بگوییم تبعیض وجود دارد.

 

- سردار بزرگترین ضربه را خرید خدمت در دهه 70، به سربازی زد و همین توقعاتی را ایجاد کرده است. همین شده که همه خانواده ها و پسرها می گویند می شود سربازی هم نرفت.
خب ببنید؛ آن اتفاقی بود که برای دوره زمان خاصی بود. ما هم قبول داریم کار خوبی نبود و بازتاب خوبی هم نداشت. اما یک زمانی یک مقرراتی وضع شد و به ان عمل شد و تمام شد. اما اکنون نمی شود مقایسه کرد. نمی توانیم اینها را باهم مقایسه کنیم. این که نمی شود یکی بیاید و 50 سال بعد بگوید یک زمانی سربازی فروخته شد. پس به نسبت آن زمان تبعیض وجود دارد. معنی تبعیض این نیست. معنای تبعیض این است که در زمانی که اجرا شده، برای همه یکسان اجرا نشود. ضمن اینکه اگر بحث تبعیض را بگوییم، می توانیم بگوییم آن زمان تبعیض بیشتر بود؛ یک عده که پول داشتند امدند سربازی خود را خریدند و یک عده با سرخوردگی سربازی رفتند. به همین دلیل هم سفره اش برچیده شد.

 

- معافیت دوبرادری در قانون جدید آمده است. البته با شرط تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح. به نظر شما این بند قانون سربازی، کی اجرا می شود؟ آینده ای برایش هست؟
مدت خدمت سربازی و میزان آن، تابع یک تناسب و تعادلی است میان نرخ رشد جمعیت و نیاز نیروهای مسلح. این تناسب اگر به نفع موالید افزایش پیدا کند، امتیازات هم ممکن است افزایش پیدا کند. ولی در شرایطی که داریم، فکر نمی کنم تا چند سال آینده امکان اجرایش وجود داشته باشد.

 

- تعدادی از مخاطبان ما پرسیده اند چرا قانون مشمولان خارج از کشور به روز نمی شود؟ مثلا هنوز شرط اصلی به خروج از کشور پیش از سال 82 مربوط می شود.
این قانون نیست. این جزو مقرراتی است که با توجه به مشکلات و شرایطی که وجود داشته، وضع شده و از اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است و برای مدت محدودی وضع و ابلاغ می شود. به دلیل اینکه هم برای کسانی که خارج از کشور بودند و برای تردد انها مشکلی نباشد، مقرراتی وضع شده که تا پایان سال 90 اعتبار داشت. اما فعلا بعد با ابلاغیه ستاد کل جاری است تا اینکه مقررات جدیدی وضع شود. اکنون هم کارهای کارشناسی بین ستاد کل، سازمان وظیفه عمومی و وزارت امور خارجه درحال انجام است که ببینیم اگر شرایط اقتضا کند، بتوانیم مقررات را مقداری تغییر دهیم. اما فعلا همان مقررات قبلی اجرا می شود.

 

- گفته اند چرا سایت نظام وظیفه وثیقه مورد نیاز برای خروج از کشور مشمولان را 5 میلیون اعلام کرده است، اما مشمولان باید 15 میلیون تومان وثیقه بگذارند؟
اینها تقسیم بندی دارد؛ کسانی که خارج از کشور می روند و مشمول خدمت وظیفه عمومی باشند، چند دسته هستند؛ برخی می روند برای تحصیل؛ اینها وثیقه ملکی یا 15 میلیون تومان ضمانت بانکی یا وجه نقد به حساب مشخص شده واریز کنند تا بتوانند مجوز خروج موقت از کشور بگیرند. کم و زیاد نشده، از قبل بوده و وجود دارد. عده ای هم برای سفرهای زیارتی می خواهند بروند که قالب های خاصی دارد. مبلغ وثیقه اینها کم است؛ 5 میلیون تومان تعهد محضری است و مبلغی که باید پرداخت کنند. برای سفرهای علمی و نیمه علمی (شرکت در کنفرانس ها و همایش ها و یا اردوهای دانشجویی) مقررات تفاوت می کند. همه اینها تعریف شده است. اما برای افرادی که می خواهند برای تحصیل خارج بروند، همان 15 میلیون است.

 

- قانون جدید از چه سالی قرار بود کاملا اجرا شود؟ از سال 91 یا به مرور و بخش بخش؟
در خود قانون پیش بینی شده بود آیین نامه های قبلی ملغی است. ضمن اینکه اجرای قانون بدون آیین نامه هایش وجود نداشت، با هماهنگی های انجام شده، قرار شد بخش هایی از قانون که نیاز به آیین نامه ندارد، اجرا کنیم که اکنون این اتفاق افتاده است. بخش هایی هم که نیاز به آیین نامه دارد، طبق آیین نامه قبلی عمل می کنیم. آیین نامه اجرایی دارد قانون خدمت وظیفه عمومی که درحال بررسی است و اخیرا برای تصویب به هیات وزیران ارسال شده است. برخی از روش های اجرا در آیین نامه جدید ممکن است شفاف تر و روشن تر شود. اما کلیت همین است و اتفاق جدیدی نمی افتد.

 

- پرسیده اند در قانون قبلی برادر کسی که حین خدمت فوت شده بود معاف می شد. اما در قانون جدید به این بند فرزند کسی که حین خدمت فوت شده اند اضافه شده. لازم به ذکر است که قانون قبلی فوت مستخدمین نیروهای مسلح حین خدمت را فوت سرباز وظیفه محسوب می کرد . آیا در قانون جدید هم فوت مستخدمین نیروهای مسلح حین خدمت را فوت سرباز وظیفه محسوب می کند؟
این مقررات قانون در قبل هم وجود داشت، اکنون هم در قانون آمده است. حتی امتیاز هم به آن اضافه شده است؛ یعنی اگر سربازی در حین خدمت فوت کرد، فرزندش هم از سربازی معاف می شود. قبلا فقط برادرش معاف می شد؛ اکنون یا فرزندش یا برادرش می تواند از خدمت معاف شود. موضوع مربوط به متعهدین هم در دست بررسی است.

 

- برای مشمولان سببی معافیتی وجود ندارد؟
درحال حاضر جانبازان قطع نخاعی درصورتی که فرزند پسر نداشته باشند، می توانند داماد و یا یکی از اقوام درجه یک خودشان شامل برادر یا برادر همسر ویا فرزند همسرکه از همسر قبلی اش بوده را از سربازی معاف کند.

 

- پرسیده اند؛ حوزه های نظام وظیفه و دفاتر پلیس 10+ از اجرا قوانین معافیت مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی خبر داده اند اما کمیته امداد امام خمینی (ره) ابراز بی اطلاعی می کند و از ارائه برگه درخواست معافیت برای فرزندان مددجویان امتناع می ورزد و می گویند هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است.
برای معافیت هایی که برای امدادجویان وجود دارد، هماهنگی هایی نیاز داشت که انجام شده. قانون در این معافیت ها امتیازات بیشتری در نظر گرفته است.
 

- پرسیده اند آیا مشمولانی که مراقب پدر یا مادر خود هستند، اما برادری در خارج از کشور دارند، می توانند از معافیت کفالت استفاده کنند؟
در قانون این صراحت دارد که یگانه مراقب ذکور بالای 18 سال، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند. مگر اینکه برادر، بیماری داشته باشد که نتواند از والدین خود مراقبت کند. البته ناتوانی بایستی توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی تشخیص داده می شود.

 

 

 

- بسیاری از مخاطبان پرسیده اند چرا کسر خدمت نیروهای بسیج پابرجاست، اما کسر خدمت مدرک تحصیلی و فرزندان ایثارگران حذف شده است؟
کسر خدمت بسیج، درواقع امتیاز نیست، ناشی از فعالیت خود فرد است. یعنی فردی تا 6 ماه می تواند کسر خدمت بسیجی بگیرد، یعنی بخشی از سربازی را نیروی بسیج گذرانده است. بالاخره فعالیت بسیجی انجام داده است. ضمن اینکه به صرف اینکه به صرف اینکه کارت بسیجی دارد که کسر خدمت بسیجی تعلق نمی گیرد. شرایط خاص خودش را دارد. ضمن اینکه قانون است و عنوان آن کسر خدمت نیست؛ احتساب مدتی از خدمت بسیجیان جزو دوره خدمت ضرورت نام دارد. کسر خدمت مدرک تحصیلی و فرزندان ایثارگران، مقرراتی بود هر سال تمدید می شد. اما در حال حاضر در قانون پیش بینی نشده.
مثل کسر خدمت محققین فوق لیسانس و بالاتر که خودشان تلاش می کنند و نسبت به فعالیتی که دارند، از کسر خدمت و استفاده می کنند. این کسر خدمت در حال حاضر اجرا می شود.

 

- حذف کسر خدمت مدرک تحصیلی اعتراضات زیادی به همراه داشت؛ مشمولان تحصیل کرده می گویند چرا باید جوانی که فوق لیسانس یا دکتری دارد، به اندازه یک دیپلم خدمت کند.
یکی از مزایایی که در قانون جدید تقویت می شود، استفاده بهینه از تخصص و تجربه افرادی است که به سربازی می روند. اکنون بخش های نیروهای مسلح فعال تر شده است، خیلی از این نیروها از سربازان لیسانس و فوق لیسانس خوب استفاده می کنند. الان خود نیروهای مسلح نیرو به سازمان های دولتی می دهند. در سال گذشته چندین 10 هزار نفر به بخش های دولتی در بخش های تحقیقاتی اختصاص پیدا کرده اند. در همین رابطه موضوع نخبگان را هم داریم. واقعا الان روند خدمت سربازی به این سمت هست که نیروهای مسلح بتوانند از توان علمی و تجربه مشمولان بهتر استفاده کنند. اما باید به جای بهتری برسیم. نوع آموزش و خدمت تحصیل کرده ها هم با دیپلمه ها و زیر دیپلم تفاوت دارد. ضمن اینکه به نسبت قبل بهتر از انها استفاده می شود. هرچند هنوز خیلی راه هست تا به مطلوب و ایده آل برسد.

 

- چرا کارت معافیت ها تعویض شد؟
دو سه تا علت مهم دارد؛ یکی اینکه امکان جعل کارتهای قدیمی، به دلیل اینکه مسائل امنیتی و حفاظتی پیش بینی نشده بود، زیاد بود. که بسیار هم با آن مواجه بودیم. دوم برای اینکه در کارت های قدیمی تغییراتی ایجاد کنیم، آنها را الکترونیکی کردیم تا برای برنامه ریزی دوره احتیاط و ذخیره از آن استفاده کنیم. چیپ الکترونیکی در این کارتها پیش بینی شده و هرتغییری در کارت ها در آن ثبت می شود. این باعث می شود اطلاعاتی را که از افراد مختلف در سازمان های مختلف بوده، به روز کنیم. خیلی از اینها در سازمان های جدید نیست.

 

- خب چه فایده ای برای مردم دارد؟
وقتی مقرر شدن مشمولان در دوران احتیاط و ذخیره فراخوان شوند، نیاز به ان وجود دارد. همچنین اگر کارتی گم شود، به راحتی می توان المثنی صادر کرد و مشکلات قبل را ندارد. ضمن اینکه نباید فرقی باشد بین آنهایی که واقعا معافیت دارند و یا سربازی رفته اند با انهایی که کارت های جعلی دارند؟

 

- چرا کسی به قانون احتیاط و ذخیره توجهی نمی کند؟
به دنبال این هستیم که چنین اتفاقی بیفتد. بررسی های آیین نامه ای اش در ستاد کل نیروهای مسلح درحال انجام است.

 

- پرسیده اند؛ مادران فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد که یکی از فرزندانش معافیت پزشکی دارد میتواند برای فرزند دیگر از قانون 44 مکرر استفاده کند؟
بله، می توانند استفاده کنند. در قانون فعلی امده است، افرادی که مادرشان فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند، یکی از فرزندان پسر می تواند از معافیت استفاده کند.

 

- سردار، چگونه می شود سربازی را کمی خوشایند کرد؟
در مجموع همه سربازی خوشایند است! درست است که سربازی سختی هایی دارد، اما همیشه خاطرات خوبی برای سربازان به همراه دارد. ضمن اینکه در اصلاحیه قانون جدید پیش بینی شده است دوره سربازی به صورت پودمان برای مشمولان باشد. یعنی اگر خواستند پس از سربازی، ادامه تحصیل دهد، به عنوان چند واحد درسی باشد. یا اینکه توانمندی های فرد در خدمت سربازی، افزایش پیدا کند. این قانون ظرفیت های بسیار خوبی دارد برای کار کردن. اما همه می پرسند چه خبری دارید که مشمول سربازی نرود؟! اگر کسی بیاید در سربازی، مهارتی فرابگیرد. یا امکانی باشد که این یک حوان با لیسانس بتواند در امور مربوط به رشته تخصصی خودش و یا نزدیک به آن فعالیت کند، یک سال و نیم دو سال تجربه کارورزی پیدا می کند. باید بیاییم تلاش کنیم استفاده بهینه از سربازی داشنه باشیم، نه اینکه خط بکشیم روی اصل سربازی. دستاویز ما باید جاهایی باشد که می تواند ظرفیت ها را شکوفا کند.

 

- در اصلاحیه قانون جدید، پیش بینی شده است که دوره سربازی با توجه به بکارگیری سرباز در نیروهای مسلح، بحشی از سابقه کار به حساب بیاید؟ یعنی مثلا یک حسابدار بتواند در زمان سربازی، کارآموزی کند و در انتها مدرکی بگیرد که وقتی خواست در یک شرکت خصوصی کار کند، سابقه کار ارائه دهد؟
در آینده قطعا به این شکل می شود. در خود ناجا طرحی به نام توانمندسازی سربازی اجرا شد که بتوانیم گواهی هایی را به سرباز بدهیم که او بتواند پس از دوره سربازی از ان استفاده کند. می شود این کارها را کرد. اما متاسفانه روی چیزهای دیگر تمرکز می کنیم.

 

- سربازان غایب گویا تا 3 خرداد فرصت دارند خودشان را معرفی کنند. اما پس از آن مجازات هایی دارند، مجازات ها چگونه است؟
بله درست است؛ خوشبختانه در این چند مرحله اطلاع رسانی، تعداد زیادی از غایبین امده اند و خود را معرفی کردند. قبلا گفته شده بود کسی که از یک روز تا 10 سال غیبت دارد، 3 ماه اضافه خدمت باید انجام بدهد. این ایرادی بود در قانون قبلی. اما در قانون جدید پیش بینی شده، کسانی که تا سه ماه غیبت دارند؛ 3 ماه اضافه خدمت. مشمولانی که بیشتر از 3 ماه داشته باشند، 6 ماه اضافه خدمت برای آنها پیش بینی شده است. اما اگر بیشتر از یک سال شد، علاوه بر این 6 ماه اضافه خدمت، به عنوان فراری به محاکم قضایی معرفی می شوند. مجازات هایی هم شرکت ها و سازمان هایی که مشمولین غایب را به خدمت می گیرند وجود دارد که در قانون امده است.  

عکس ها: نصیر مقدری

4747

کد خبر 214087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 206
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 3
 • محمد IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  78
  سلام خبر آنلاین لطفا پاسخ بدین: اول : چرا در مورد معافیت سنی جدید هیچ حرفی نزدین؟ دوم : منظور شما از توجه به دوره ذخیره و احتیاط همون معافیت سنی بود؟
  • بدون نام IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
   16
   چرا در مورد عطف بما سبق شدن قانون برای کسانی که 90 پست کردن چیزی نگفتین؟
  • بدون نام IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
   38
   چرا منی که کارشناسی ارشد رو سال 90 گرفتم و همون سال 90 دفترچه رو ارسال کردم و همون سال 90 برگه اعزام به خدمت صادر شده باید قوانین عجیب سال 91 تعلق بگیره و 5 ماه به خدمتم اضافه بشه؟ مگه تو این مملکت با این همه مشکلات امیدی هم مونده؟
  • بدون نام IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۴
   13
   چرا در مورد عطف بما سبق شدن قانون برای کسانی که 90 پست کردن چیزی نگفتین؟....حرف حق جواب نداشت نه؟!!!
 • مرتضی IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  366
  آقا من کاملا قانع شدم! "قانون این است" با این جمله همه چیزو میشه توجیه کرد!!
  • حميد 0098 IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   191
   آقا مرتضي؛ ما كه بوديم ارتش ميگفتن "ارتش چرا نداره" ايشونم يه جواب كاملاً نظامي دادن واقعا جاي تاسف داره كه يك مسئول رده بالا اين چنين پاسخ بده
  • علی IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   58
   ما که داریم قانونو رعایت می کنیم اما مسئولان اونو اصلاح نمیکنند
  • بدون نام IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   33
   دوستان و البته خبر انلاین من نمیدونم چرا گیر دادین به این بنده خدا! ایشون که کاره ای نیستند و فقط مجری هستند و زمانی که با سوالهای به حق دوستان مواجه شدند و البته جوابی نداشتند درست هم گفتند که قانون این است و با این حرف خودشان را تبرئه کردند!
  • محمد IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   109
   انگار که قانون وحی منزله و هیچکس هم نباید تلاش کنه قانون رو درست کنه .. خصوصا قانون سربازی .. ما که 20 ماه عمرمون تو سربازی بر باد رفت و دو سال از بهترین دورانی که می تونستم درس بخونم و آینده ام رو بسازم رو برای آقایون نامه تایپ کردم .. من از این عمرم نمی گذرم .. بالاخره خدا با قانون خودش که عدالته حق رو به مظلوم میده نه با قانون من درآوردی انسانها..
  • بدون نام IR ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   38
   ایا ما مالیات نمیدهیم پس چرا باید سربازی برویم چرا ایا کسی که در طول بیست سال زندگی مرد نشده طی دو سال مرد میشه من خودم انقدر فشار زندگی بهم میاد که اگه برم سربازی زنگ تفریح ولی حیف دوسال زنگ تفریح زیاد
  • بدون نام IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
   18
   من طبق آیین نامه معاف پزشکی ام و قلبم اوضاع خوبی نداره ولی شورای پزشکی شرایط من رو قبول نمیکنه چرا اون زمان حرفی از قانون نمی زنید ؟؟؟؟
 • بدون نام IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  292
  قانون است و باید اجرا شود!!!! این که نشد حرف حساب
  • بدون نام IR ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۲
   22
   شما تا بخواید واحد دانشگاهیش کنید ما اروپا دکترامون رو گرفتیم
 • بدون نام IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  244
  نمیدانم چرا ایشان اصرار دارند که نظرخود رانسبت به سربازی وخوشایندی!!! وسازندگی ومفید بودن!!!!! این دوره به مردم تحمیل کنند لااقل برای یکبار هم که شده برای مردم ذره ای شعور قایل شوید جوانان که سربازی را باید بروند خوب دارند میروند ونظرشان هم این است خودتان هم میدانید که گفته هایتان متطبق با واقعیت نیست سردار انکه سربازی میرود باید درمورد خوسایندی سربازی نظربدهد او هم فهم دارد!!!!!!!!
 • m DE ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  227
  بیکاری آقا ، از اون طرف سن قانونی خدمت زیاد شده یعنی نیرو نمی خوایم بعد تحصیل کرده رو بیشتر می برن خدمت ، خلاصه یعنی اینکه این سال آخری ریاست جمهوری آمار بیکاری بیاد پایین همه سربازی خوشایند است ! دلت خوشه سردار ، وقتی با 25 سال سن و یه مدرک لیسانس مهندسی و یه درجه ستوانسومی پوتین یه گروهبان یک 18 19 ساله رو بدن دستت بگن واکس بزن فقط به جرم اینکه سربازی می فهمی خوشایند چیه . فقط احترام اینهارو نگه دارین خوشایندی پیشکش . کاش می گفتن برو تو عسلویه کارگری کن پولشو می دادن یکی بشه نیروی اینا ببینم با هم این جوری باش برخورد می شد . اینا رو ولش ، چند رقمیه بابا ! متاسفم که کاری نمی تونم بکنم براشون .
  • @ IR ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
   9
   احسنت....
 • مهدی CA ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  337
  به نظر سردار، برای جوان 30 ساله، کسب درآمد مهمتر است یا خاطره؟؟؟؟؟ آیا می شود بجای اجاره خانه خاطره سربازی برای صاحبخانه تعریف کرد؟؟؟ در ضمن شخصیت یک جوان به اندازه کاقی شکل گرفته است، مطمئن باشید با گذراندن دوره سربازی شخصیت کسی بهبود نمی یابد، اگر بدتر نشود.
  • بی نام IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   273
   من اگه بعد از 26 سال و گرفتن فوق لیسانس تو یکی از بهترین دانشگاههای ایران هنوز شخصیتم شکل نگرفته باشه واقعا باید به حال خودم گریه کنم که قراره تو سربازی شخصیتم شکل بگیره با وایسادن سر چهارراه و جریمه کردن ماشینا. دیگه خاطرات پیشکش
  • لوک IR ۰۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
   23
   خدا وکیلی حرفت حقه ولی چه سود
  • بدون نام IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۴
   15
   چرا در مورد عطف بما سبق شدن قانون برای کسانی که 90 پست کردن چیزی نگفتین؟
 • آرش IR ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  146
  من مصاحبه ایشونو کامل خوندم و انتقادی که به پاسخ هی ایشون دارم اینه که بجای اینکه علت تصمیمو توضیح بدن مدام می گن قانونه. خب اگر قانونم هست که هست، اشتباهه و باید اصلاح شه. بعدشم خود ایشون گفتن از اواخر 92 اجرا می شه چرا یهو بدون اطلاع برنامه زندگی ملتو به هم ریختن؟ و اما پاسخ ایشون به سوالم در مورد ومغایرت مبلیغ اعلامی وثیقه خروج از کشور با وثیقه دریافتی؛ فقط می خوام دوتا لینک زیر رو نگاه کنید تا ببینید حق با امثال منه یا ایشون. از سایت خود نظام وظیفه هم هست http://police.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText
  • آرش IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   40
   متاسفانه خبرآنلاین لینک منو کامل نشون نمیده. برید به سایت police10.ir و سپس بخش سازمان وظیفه عمومی و دو بخش خروج از کشور و سپرده خروج از کشور رو نگاه کنید. می بینید که بین حرف و عمل چقد فاصله س
 • سعید IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  129
  وقتی رفتم سربازی هیچ کدام از موارد بالا نبود نه اموزشی .. نه عدالتی .... تازه بیمه هم جزو مدت سابقه حساب نشد باید پولشو بدی دفترچه هم نبود دوا رو پولشو از میگرفتن
 • آرش IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  43
  ازتون میخوام واسه مغایرت وثیقه اعلامی و وثیقه اخذ شده به سوال 7 لینک پایین هم نگاه کنید که باز هم از خود سایت نظام وظیفه س http://police.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText
  • آرش IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   17
   متاسفانه خبرآنلاین لینک منو کامل نشون نمیده. برید به سایت police10.ir و سپس بخش سازمان وظیفه عمومی و دو بخش خروج از کشور و سپرده خروج از کشور رو نگاه کنید. می بینید که بین حرف و عمل چقد فاصله س
 • بدون نام IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  53
  پس چرا درباره اونایی که تو سال 90 دفترچه پست کردند نپرسیدید؟ اونا هم 21 ماه باید خدمت کنند؟
 • بدون نام IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  139
  پاسخ ها، بخصوص در مورد حذف معافیت تحصیلی اصلاً قانع کننده نبود و تنها رفع تکلیف کننده جواب دادند. متاسفانه بی عدالتی غوغا میکند و صدای مظلومین به جایی نمی رسد...
 • بدون نام GB ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  123
  همه دارن سربازی رو تخصصی میکنن ما فکر میکنیم با بزک کردن سربازی مشکلش درست میشه اون هم به زور مردم رو ببری سربازی میخوان واحد دانشگاهی هم بکننش .....
 • علي US ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  144
  سلام من 30 سال سن دارم ازدواج كردم و بچه هم دارم به نظر شما تو اين گروني تو اين نا مهربوني زمونه چجوري برم سربازي قبول دارم اشتباه كردم نرفتم ولي حالا چيكار كنم ؟
  • محسن RU ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   58
   زنت رو طلاق بده و بچه ت هم بذار یتیم خونه و برو سربازی...این قانون است!! از یک قرن پیش دارد اجرا میشود!! خاطره ای هم می شود
  • محسن RU ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   35
   من از سردار یه سوال دارم... میشه سردار بفرمایند که در کدام کشور رو به پیشرفت به مرور جمعیت افزایش می یابد؟ بابا اینو یه بچه دبستانی هم میدونه که به مرور زمان نرخ موالید کم میشه... یعنی ۲۰ سال دیگه سربازی رو میکنید ۶۰ ماه؟ اوووووو چقدر خاطره داشته باشند سربازای اون دوره!! چیزی که برای من سواله اینه که ۲۹۰ نماینده مجلس کشور یکی شون نبود که بفهمه حالا که موالید کم شده و نیاز به سرباز هست چرا باید قانون ۲برادری تصویب شه؟ تصویب کردید دل ما رو خون کنید؟ خوب یه قانون هم بذارید هر کی کچله با صلاح دید ستاد معاف شه...ستاد هم بیاد بگه با توجه به اینکه مردم دارن بیشتر کچل میشن این قانون تا ۱۰ سال آینده قابل اجرا نیست!
  • بی نام A1 ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
   3
   آقا محسن هزارتا لایک داری
 • بدون نام IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  95
  فقط ميتونم يه جمله بگم: با حلوا حلوا كردن دهن شيرين نميشه.
  • sarbaz IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۰
   6
   از من میشنوی برو خاطره میشه
 • بدون نام IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  194
  خسته نباشید با این مصاحبه مسخره! اینا که هر چی بهشون بگی میگن قانونه! اقا من نمیخام برم سربازی زوره!
 • سامان IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  99
  ممنون بابت مصاحبه و توجهتون به دغدغه ما، اما بهتر بود سردار توضیحی در این مورد میدادند که کجای دنیا یکباره قانونی را اعلام و همزمان اجرا می کنند! آیا بهتر نیست برای اجرای قانون از قبل اطلاع رسانی کافی و مهلت مناسب در نظر گرفته بشه؟ به عنوان مثال برای کفالت پدر 59 سال فقط یک هفته مهلت در نظر گرفته شد! یعنی از 28 اسفند تا 5 فروردین و این واقعا خنده داره!!!!!!همه این ها در حالیه که پارسال اعلام میشه نه نیرو کم داریم و نه مدت خدمت افزایش پیدا می کنه و امسال دقیقا عکس صحبت های خودشون عمل می کنند. این قضیه جز بی اعتمادی و نارضایتی جوانان عایدی نداره و محتوای قانون جدید با شعار آن که خوشایند سازی است به هیچ وجه همخوانی نداره. یا حق
  • علی IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   45
   خبر آنلاین تورو خدا پیگیر تمدید قانونایی که غبر منصفانه برای امثال منی که به خاطر 5 روز معاف نشدم ،باشین.6 روز شد مهلت تمدید یک قانون.آخه این کجاش انصافه.اصلا از قانون نگیم که میبینیم چه قدر قانون رعایت میشه.
 • khaled IR ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  105
  سلام خودتون قضاوت کنید و از ایشون هم بپرسید آیا این عدالتِ؟ تا سال90هر نوع کسری و خدماتی باشه و به یکباره تمامِ اونو قطع کنن؟ والله من شخصاً نه اونو را می بخشم ونه از شون می گذرم که با سرنوشت وآینده فرزندان این مملکت به این سادگی برخورد می کنن! من خودم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 90 هستم و الان که برای خدمت اقدام کردم می بینم که تمام کسر خدمت ها و مزایا رو حذف کردن آخه این انصافِ 20 سال از بهترین روزهای عمرتو صرفِ به اصطلاح(ابته تو این مملکت) تحصیل بکنی بعد با یه آدم صددرصد بیسواد از هر لحاظ برابر باشی!!! تا مدرک و سوادت تو اینجا کمتر باشه و کمتر بدونی احترام و جایگاهت بالاتر میره! می رم برای ادارجات برای امریه در حالی که بخشنامه ش اومده و نیاز دارن تا اسم مدرکو می شنون می گن لیسانس و پایین!
 • بدون نام IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  141
  همش یک طرفه جواب دادن تازه منتم سر ما میگذارن که 24 ماه بوده شده 21 ماه اگه نظام و دولت یک سری امکانات برای ما فراهم کرده ما هم متقابلا باید خدمت کنیم به نظام پس کشور های اروپایی با اون سطح رفاه و امکاناتی که برای جوانانشون فراهم کرده چرا اکثرا سربازی اجباری ندارن؟
  • احسان IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   95
   دوست عزیز اشتباه نکن اونها ریاضت می کشند ما یارانه میگیریم خیلیییی فرقه
 • جوان IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  87
  چرا راجع به افزایش حقوق سربازی سوال نکردین؟
 • بدون نام IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  114
  چهارما اگر استدلال مرد شدن افراد ذکور جامعه رو با رفتن به سربازی بپذیریم پس با توجه به آمار سازمان وظیفه عمومی مبنی بر استفاده حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از قانون ۳ برادری در سال پیش، پس الان ما ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر مرد نشده رو به جامعه تزریق کردیم که واقعا تشکر می کنم پنجما اون کسانی که متأهل هستن و بچه دارن هنوز حق عائله مندیشون توسط دولت با توجه به صحبت های سردار مشخص و تأمین نشده پس چه طور به خدمت فراخوان شدن ؟ باید به شکم زن و بچشون سنگ ببندن ؟ ششما افراد متأهل و بچه دار آیا کمتر از فردی که تنها سرپرست مادر و خواهر بالغشون هستن مسؤولیت دارن که نمی تونن کفالت فرزند صغیرشون رو بگیرن ؟ این با کدوم منطق سازگاره ؟ ادامه در کامنت بعدی ...
 • احسان IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  134
  خدمت جناب سردار عارضم که بنده سرپرست خانوار هستم و داراری تحصیلات عالیه خاطرات خوش سربازی را هم نمیخواهم؛ همان خاطرات خوش کنار خانوادم به همه چیز می ارزد در ضمن من و امثال من که کم هم نیستند آنقدر در محیط های آموزشی بوده اند که دیگر نیازی به تربیت و پرورش به سبک نظامی ندارند از طرفی سرداران عزیز می توانند کمبود نیری نظامی را با سرباز حرفه ای جبران کنند و باعث کاش بیکاری و افزایش امید به زندگی در جوانان شوند در مورد حق عائله مندی خبر آنلاین چرا نپرسیده این مبلغ چقدر هست؟ احتمالا مثل یارانه ها یه مقدار میریزند و بعد بلوکه می کنند و بعدش هم خدا می داند چه می شود.
 • بدون نام IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  137
  دویست ساله تو این مملکت همش این جمله ها رو می شنویم. 1.یه برنامه ریزی هایی شده 2. ایشالله برای آینده این ها رو پیش بینی کردیم. 3. در این زمینه جلسات خوبی گذاشتیم که در آینده نتایج آن رو می بینید. کی میاد این آینده؟؟ چند صد سال بعد منظورتونه؟
 • علی IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  100
  به سردار میگفتی یه نخبه که اموزشیشو توی نیروی انتظامی گذرونده بود و انرژی اتمی برای کار تحقیقاتیش نیازش داشت(به صورت امریه) اجازه ندادن برم.گفتن شما باید سر چهارراه ماشین جریمه کنی!!!!!!!!!! این که همه حرفش قانون بود . تا کی این قانون مارو باید بسوزونه .پس کی مارو درک میکنن!!!!!؟ هیچ کدوم از جواباش بر اساس منطق نبود. از روی برگه قانون داشت جواب میداد
 • بدون نام IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  83
  از دوستان عزیز خواهشمندم به سئوال جناب سردار در مورد حذف کسر خدمت تحصیلی دقت کنید... چه جواب رسایی؟! منکه جوابم را گرفتم. یکی نیست بگه منه فوق لیسانس و دکتر چرا باید اندازه یکی که زیر دیپلمه خدمت کنیم؟؟؟؟ یکی دیگر از مصادیق عدالت هم اینه که پدر منکه 20 ماه جبهه رفته بچه اش نمیتونه از امتیاز ایثارگریش استفاده کنه اما در بعضی موارد میبینیم خانواده ای با چندین فرزند ذکور همه شان از خدمت معاف اند!! از خبر آنلاین عاجزانه تقاضا دارم نظرات بنده را حذف نکنند. با سپاس
 • عبدالله IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  62
  هفتما سردار به یکی از موارد پاسخ فراقانونی در خور شرایط و میزی که پشتش نشستن دادن بنده هم پاسخی فراقانونی در خور وضعیت خودم و صد ها هزار نفر عین خودم میدهم: الان شرایط من و امثال من شرایطی نیست که بخواهیم به قانون سربازی که هر روز با مقررات عوض میشه تن بدیم چون معاش خانواده ما در خطر هست و هیچ کس تکفل و مسؤولیت این معاش رو به عهده نمیگیره حالا شما عزیزان خواه تشدید برخورد کنید خواه نکنید. مورد آخر اینکه شما مقررات ۳ برادری رو وضع کردید به دلیلی و حالا برداشتید به دلیل واهی قلت موالید ذکور ؟ مگر موالید ذکور در همین یکسال کاهش پیدا کرده ؟ گیرم که کاهش پیدا کرده موالید ذکور این یکی دو سال ۱۸ سال بعد اعزامشون هست پس دلیل شما منطقی نیست. خبرآنلاین نظراتم رو تو سایت بذار که اگر نه جفا کردی
 • بدون نام IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  86
  بابا کسی این 21 ماه رو نمیره، اون وقت به فکر دوره احتیاط، ضرورت هستید؟
 • رامین IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  80
  با سلام خدمت همه عزیزان و نیز بروبچه های خبر آن لاین من کلا موندم هرچی که از سردار سوال می کنی می گوید قانون است و طبق قانون جدید باید عمل کرد ! چرا هر چیزی که به نفع خودشونه میگن قاون است طبق قانون جدید باید عمل کرد و اما هر چیزی که به ضررشونه نظیر افزایش حقوق سربازان و معافیت دو برادری که در قانون جدید هم آمده جواب های سر بالا می دهد. اگر می گویید قاون است خوب همه قوانین رو از لام تا کام اجرا کنید. بابا حرفهای ضد و نقیض آخر تا کی؟؟؟؟ این جماعت اکثرا تحصیل کرده اند، درک و شعورشونم خیلی بالاست، کی گفته سربازی خاطره است؟ ما که از هر کی می پرسیم جز دورانی که باعث سرخوردگی و تلف شدن بهترین دوران جوانی است چیز دیگری نمی گوید!!!!!!
 • بدون نام IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  81
  بعد از این همه درس خوندن و شب بیداری های شب امتحان وکنکور سختی های دروری از خونه و غربت توی شهر دور ومصیبتی که واسه تحصیل کشیدیم تازه باید بریم سربازی و توی برجک کشیک بدیم . بابا اگه قرار به مرد شدنه ما خیلی بیشتر توی دانشگاه و خوابگاها سختی کشیدیم تازه بالا سرمون زور هم نبود که صبح زود پاشیم یا فلان کارو انجام بدیم .اگه قرار به خدمت به کشور که اگه ما بریم توی کارهای دیگه خیلی بیشتر به کشور سود میرسونیم .مگه حتما باید بریم توی برجک نگهبانی بدیم یا پا جفت کردن و طبل بزرگ زیر پای چپ رایاد بگیریم . اینا کجای دنیا و اخرت بدردمون میخوره .؟؟؟؟؟؟؟
  • علی IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
   4
   اخ که چقدم تو دانشگاها سختی میکشن نسل جووووون! مام رفتیم دانشگا سربازیم رفتیم.زمان ما دانشگا رفتن کمر خم میکرد نه پیام زوری بود نه علمی کاربردی بدون کنکور! الان که تو سر هرکی بزنی یه لیسانس داره تو رو خدا انقد تحصیل تحصیلو دانشگاه نکنید.دهه هفتادیا واقعا ننرن! دانشجو دکترام سربازیمم با هزار سختیو خوشیش تموم کردم رفت.شما ها عادت دارید هی صداتون دراد.جای ما دهه شصتیا بودین که هر چیشون یه برنامه داشت چیکار میکردین خدایی؟
  • بدون نام IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
   3
   به پسرای زیر 17 سال اکیدا توصیه میکنم تا تن تون گرمه اول برید سربازی بعد دانشگاه!!!!!! دانشگاه همیشه هست اما اگه سنتون زیاد شه دیگه انرژی سربازی ندارید....عمرانم مدتش کمتر از این شه
 • davood IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  87
  مگه نمی خواهند سن ازدواج بیاید پایین یه کسی که فوق لیسانس گرفت حدوداً 28 سالشه 2 سالم بره سربازی میشه 30 سالش 1 سالم دنبال کار بگرده....دلیل اصلیش مشکل اشتغاله دیدن فارغ التحصیلا زیاد شدند گفتند فعلا 2 سال برند سربازی حالا تا بعد ببینیم چه می شه... اینم سیاست مملکته ماست در قبال جوان هاش....دستشون درد نکنه در واقع فک کنم خود آقایونم سربازی فرزندان گرامیشون طی شده به هر حال...بعدشم بنا بود این قانون از سال 1392 اجرا بشه... البته قانون... لطفا بگذارید در سایت و حذفش نکنید
 • سیا وش US ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  61
  سر دار 17 ما ه خد مت کر دم خا طرا ت خوش شوخی ات گرفته یک روزش خا طرات خوش نداشت کل خدمت نها یتا یک رفیق ودوسه شما ره تلفن ایا م مر خصی اش خوش می گذره حداقل در نیر وی انتظا می تفا وتی بین سر با ز لیسانس ودیپلم وجود ندار د بعضی جاها سر با ز زیر دیپلم می شه ار شد یک لیسا نس هم خدمت ا ن کمتر هم مد رکش سر دار مزیت مدر ک را هم بر داشتید خنده دار ه به خدا
 • بدون نام IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  82
  ميشه ايشون بگن ما از چه امكاناتي استفاده كرديم كه حالا جاش بايد بريم خدمت ؟ درس خونديم با پول پدرمون بوده دوا درمان كرديم با پول پدرمون بوده در ضمن شما چه استفاده منطقي از تخصص آدما تو سربازي كردين يه مهندس درجه يك و ميزارين تو آشپزخونه پياز پوست بكنه حتي نميتونين از ظرفيت و توانايهاي افراد به نفع مملكت استفاده كنيد ! بعد ميفرمايند وجه تربيتي دارد كدام وجه تربيتي ؟ جز توهين و بي احترامي به شخصيت افراد و يكسري كارهاي كليشه اي كه ميخوان از زيرش در برن يه فرمانده صبح با راننده اش مياد و ظهر ميره چه وجه تربيتي ميتونه براي منه برنامه نويس داشته باشه؟ سربازي بايد مثل خيلي جاهاي دنيا حرفه اي بشه
 • بدون نام MY ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  53
  واقعا جوابها هیچ کدام قانع کننده نیست.د ر آینده صدمات عدم توجه به غشر جوان و تحصیل کرده به خوبی قابل رویت خواهد بود. وناخوشایندی از سریازی روز به روز بیشتر می شود. ما که کاری از دستمون بر نمی آید.نه تنها گوشی شنوا نیست که به درد بیکاری و ازدواج و مسکن و غیره گوش بده و دردی رو دوا کنه بلکه سنگی هم جلوی پای ما می اندازند و اسمش هم قانون می گذارند.
 • sina IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  69
  ضمن تشکر از شما، کاش می پرسیدید که این حق و حقوق سربازی اونقدی هست که اجاره منزل همسر و بچه من، قسط هایی که دارم و هزینه های ماهانه زندگی من رو جواب بده؟ اگر هست بگن تا من همین امروز خودم رو معرفی کنم؟؟ .... از خبرآنلاین توقع بیشتر از اینا رو داشتیم. حداقل یک مصاحبه چالشی نه شبیه سوال و جوابای آقای احمدی نژاد...
  • بدون نام IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   38
   بله. بنده که با درجه ستوان یکمی ماهی 50 هزار تومان میگرفتم. اگر باور نمی کنید فیش ها هم موجود و قابل ارائه است. شما اگه 16 ماه خدمت کنی آخر کار 16 تا 50 هزار تومان پس انداز داری. البته یک مشکل کوچیکی هست و اون هم اینکه به جز دو ماه اول که آموزشیه بقیه مدت به شما صبحانه و ناهار تعلق نمیگیره و با احتساب 3 تومن هزینه ایاب و ذهاب جمعا روزی 10 تومن باید خرج کنی. البته تمام اینها به شرطی است که شما خوش شانس باشید و در شهر خودتان خدمت کنید و فرماندهان خوبی هم داشته باشید که بگذارند شما هر روز بیرون بروید. جالب اینجاست که بعضی مواقع ما رو نگه می داشتند اما جیره غذایی نداشتند.
 • حامد JP ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  2
  قانون 3 برادری امسال هم ادامه دارد؟
 • بدون نام IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  108
  مني كه زن بچه دارم سرپرست خوانواده نيستم معاف شم اي خدا يكي بداد اين دهي 60 برسه كه هر چي بدبختي بود براي اينها بود دانشگاه خانه كار اجاره تورم
 • محمد IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  114
  بنده دارای دوفرزندم سنم 33 ساله خدمتم نرفتم ونمیرم بنده بااین شرایط سرپرست خانواده نیستم پدرومادرم ندارم الان چکارکنم بادرامد ماهیانه یک ملیون به خرج ومخارج زندگی نمیرسم اون موقع واسه سی هزار برم سربازی اون وقت کی میخواد خرج زنو بچمو بده
 • مهدي IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  89
  من خواهش مي كنم مسئولين براي سربازي دليل نيارن!ما بهتر قانع ميشيم!!با اين دلايل سردار كه بيشتر خرابش كرد.
 • سامان ط IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  57
  اول خودتان به قانون خودتان عمل کنید و مدام آن را عوض نکنید بعد از ما توفع عمل به قوانین را داشته باشید. ولی خودمونیم همه چیمون به همه چیمون میاد!! فقط کافیه نگاهی بیندازید به وضعیت اشتغال-مسکن-فوتبال-تورم-سیاست-فرهنگ
 • روزبه JP ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  7
  برادر من 1 ماه دیگر 1 سال می شود که به سربازی رفته و 2 برادر دیگر من هم به سربازی رفته اند. ایا می توانم از قانون 3 برادری استفاده کنم؟ از مسوولین سایت خبر انلاین خواهش دارم این سوال مرا جواب دهند. به سردار بگویید اگر قانون است پس برای همه باید باشد. آنهایی که از این قانون معلف شدند خونشان از ما رنگین تر بود؟ پیشنهاد می کنم این قانون تمسال هم تمدید شود.
  • بدون نام IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   8
   دوست عزیز خود سردار تو حرفاش گفت مقررات بوده قانون نبوده !! این تلویحا یعنی مقررات دست خودمونه و هر وقت بخواهیم تغییر می دهیم اما قانون نمیشه خدای نکرده عوض بشه چون نه اینکه وحی منزله خدا غضبش میگیره. اما مقررات رو خدا زیاد سخت نمیگیره چون وحی نشده گفته دست سرداران عزیز هر طور دلتون خواست با هاش بازی کنید و یک خیل کثیر از جوانان گناه کار و مجرم مثل من و شما رو باهاش بازی بدن. در مورد خون رنگین هم عرض کنم شما توجه نمیکنی تو همین یکی دو ماه از اون ور عید به این ور عید موالید ذکور کم شدن متعاقبا رنگ خون هم کم رنگ شده پس جواب مثبت هست شما خونت کم رنگ تر و اونهایی که معاف شدن رنگدانه های خونشون پر رنگتر بوده. در آخر خیلی ممنون می شوند از اینکه لال شویم و سؤال نپرسیم و بریم سربازی!!
 • بدون نام IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  47
  اصلا سوالای خوبی نپرسیدی خبرانلاین.
 • اميد IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  59
  سلام ممنون از مصاحبه... خوشم مياد سردار با جواباشون همه جوانان عزيز را قانع كردن و ديكه جاي هيچ شك و شبهه و ناراحتي نمونده... خب جووناي عزيز بريم براي اينكه به جاي 21 ماه همون 24 ماه خدمت كنيم تا بيشتر مرد بشيم!!!! تو رو خدا اين نظرات رو به سمع سردار و دوستانشون برسونين. هرچند فايده اي نداره ولي اميدواريم بفهمن كه ما بچه نيستيم و يه چيزايي رو مي فهميم... از قانون حرف ميزنن ولي به كجاي قانون عمل شده؟!! به اون قسمتي كه به ضرر سربازه ولي وقتي نوبت به مثلا حقوق سربازي ميرسه يا اينكه سرباز 2سال بيهوده بهترين لحظات عمرش تلف ميشه و هيچ مهارتي كسب نميكنه و .... قانون را دارن بررسي ميكنن و بودجه ندارن و داره كارشناسي ميشه!!!! خداوكيلي به سردار بگين تا حالا چندتا سرباز ديده كه از دوره خدمتش راضي باشه؟
  • بدون نام IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   52
   یعنی شما میگی از تخصص سرباز استفاده نمیشه؟ این دیگه بی انصافیه. من خودم با فوق لیسانس مهندسی الوار جابه جا می کردم.
 • پویا IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  18
  سلام علیکم خسته نباسید ، ولی فکر می کنم جواب و سوال های شما تاثیر مثبتی برای ما نداشته باشد . به امید آنکه تو این مملکت هر کسی به حق خودش برسه . ولی بهر حال خیلی ممنون . موفق باشید یا حق
 • ابوالفظل IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  3
  ایا معافیت کمیته امداد شامل سربازان فراری وشامل سربازانی که برادرشان از3برادری استفاده کرده اند نیز میشود.
 • امير IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  42
  من سال ٨٧ با ليسانس اعزام شدم ٤ ماه خدمت كردم تا اينكه فوق ليسانس قبول شدم ، اون موقع خدمت براي ليسانسه ها ١٧ ماه بود ، اما حالا كه با فوق ليسانس قبول شدم بايد ٢١ ماه خدمت كنم !!!!!!!! يعني چي!!!!! كدوم قانونه كه حق مكتسب افراد ازبين ببره ؟!
  • بدون نام IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   27
   فوق شما از 87 تا 91 زیادی طول کشیده مشمول جریمه شدی.
 • بدون نام IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  36
  مصاحبه خوبی نبود. چرا در رابطه با کسر خدمت تحصیل کرده ها به صورت گذری سوال کرده اید؟
 • بدون نام IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  54
  وقتی معافیت کفالت رو تو یه هفته برداشتن ،تمام برنامه های زندگیم ریخت به هم ، می خواستم ازدواج کنم ولی حالا دیگه نمیتونم. من از اون کسانی که این بلا رو سر ما آوردن هیچ وقت نمیگذرم. از خبرگذاری شما هم تشکر میکنم به خاطر این که نظرات مردم رو ثبت می کنید.
 • بدون نام US ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  54
  جناب آقای سردار شما که اینقدر دم از قانون میزنید چرا همه ی قانون رو اجرا نمیکنید؟ چرا وقتی صحبت حقوق سرباز میشه دیگه با قاطعیت از قانون صحبت نمیکنید؟ مشکل مملکت ما دقیقا همین تبعیضیه که میگید وجود نداره. حالا دیگه کار به اجرا نشدن همین قانون قاطع شما برای آقازاده ها نداریم. ای بابا دل این مردم خونه...
  • بدون نام IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   26
   ایشون در مورد حق و حقوق هم با قاطعیت گفتند بودجه نیست و مطابق 30 سال گذشته داره بررسی میشه.
 • بدون نام IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  76
  بنده متعجبم از کار این مجلس هشتم و این سردار عزیز! آخر نگاهی به نظرات مردم بیندازید و دردهایشان را ببینید! علت سربازی نرفتن ها را ببینید! ناچاری هایشان، دردهای ناشنیده شان! آن وقت این مجلسی که توانایی برخورد با یک متخلف با پرونده کیفری مفتوح که در رأس فلان سازمان قرار گرفته ندارد، برای غائبین مجازات کیفری پیش بینی کرده و سردار هم شدیدا ابراز رضایت می کنند!
  • بدون نام IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   22
   احسنت
 • محمد US ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  75
  میتونم از دست شما سرمو بکوبم به این میز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قانونه و باید اجرا بشه؟؟؟؟ وای وای .......
 • بدون نام IR ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  24
  این اقا فقط بلده مثال بزنه.اگر خودشونم 29 ماه جبهه داشت بعد پسرشون مجبور بود بره سربازی بازم میگفتن تبعیض نیست؟
 • رضا IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  14
  با سلام نظر سردار محترم را به جند سنوال جویا شوید . 1- کل تعداد فرزندان ایثارگران جه مقدار است و ایا از نظر قانونگذار این لطف بزرگی بوده است که ایثارگران زیر 30 ماه لیاقت استفاده از آنرا ندارند؟ 2- ایا این قوانین شامل فرزندان قانونگذاران هم میشود اگر مبشود لطف کرده اسامی جند نفر را اعلام کنید ؟ 3- درزمان تهیه پیش نویس قانون ایا نمایندگانی از طرف کسانی که قانون برایشان نوشته میشود حضور دارند یا حداقل نظرات اینها نیز لحاظ میگردد یا خیر ؟
 • عادل IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  32
  هر چی نظر میذارم منتشر نمیکنی.بی خیال.مصلحت اندیشی میکنی.این یکی هم نذار.فقط یه درخواست یه نظر سنجی بذار در مورد میزان تفاوق با قانونهای جدید و صحبتهای سردار نسبت به گذشته.به رسالت خبرنگاریت عمل کن.حرف های مارو هم چاپ کن.به خدا توش هیچ سخنه ناسزایی نگفتم.بذار ببینی چند نفر با نظر من موافقند.
 • بدون نام IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  48
  تو این زندګی 25 سالی که از خدا ګرفتم . فقط پدر و مادرم بهم خدمت کردن با هزار بدبختی . خرج بزرګ کردن بچه خرج درس و کلا خرج زندګیم . تمام آدم های دنیا به جز اونا( پدر و مادرم ) هم اندازه یه اتم برام زحمت نکشیدن پس نه منتی سرشون دارم نه منتی سرم دارن . هیچ چیز هم به این ملت و مملکت بدهکار نیستم . پس یکی به من بګه برا چی باید برم عمرمو تو بیابون های این مملکت تلف کنم ؟
 • امیر IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  60
  می دونید چرا در دهه 70 سرباز فروخته شد؟؟؟؟ چون فرزند خیلی از آقایون متولد سالهای 1359 و 1360 بوده اند و با توجه به اصل عدالت قانون خرید خدمت با هزینه ناچیز آمد!!! این یعنی عدالت!!! لطفاً شفاف سازی کنید!!! اگر خبرانلاین انصاف داری برو تحقیق کن ببین به چه نتایجی می رسی!!!!!!!!!
 • ابوالفظل IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  9
  من سربازفراری هستم وبرادرم از معافیت3برادری استفاده کرده.ایا معافیت ماده44مکرر کمیته امدادشاملم میشه.
 • جواد IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  31
  میدونم اظهار نظر بی فایدس منکه مشمول هیچ معافیتی میدونم نمیشم، چون همه کارم رو باید همیشه کامل انجام بدم و نه پارتی دارم که من رو جای خوب بندازه نه هیچی.به بنده خدا هم نباید دل بست بشرطی که همه اینجور باشن و دست های پشت پرده واسه بعضیا به کار نیفتن.من دوس داشتم آدم میدونست همین مسئولینی که صحبت از مرد شدن میکنن بچه هاشون چقدر مرد شدن؟و مردی رو واسه اونا هم میخوان؟؟ من بخاطر تعویق انداختن این سربازی ل...ی خوندم واسه ارشد و قبول شدم و حالا هم سربازی باز زیاد شده. حداقل یه شرایطی فراهم کنند تا کسانی که تحصیلات بالاتر دارند به یه مشت بیسواد بله قربان نگن و انرژی جووونی رو صرف کارای مثبت تری کنن.ضمنا من دیدم اکثر آشنایان تو سربازی سیگاری و خلاف شدن. من 10 سال دور از خونه بودم لب ب این چیزا نزدم .
 • جواد IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  17
  میدونم اظهار نظر بی فایدس منکه مشمول هیچ معافیتی میدونم نمیشم، چون همه کارم رو باید همیشه کامل انجام بدم و نه پارتی دارم که من رو جای خوب بندازه نه هیچی.به بنده خدا هم نباید دل بست بشرطی که همه اینجور باشن و دست های پشت پرده واسه بعضیا به کار نیفتن.من دوس داشتم آدم میدونست همین مسئولینی که صحبت از مرد شدن میکنن بچه هاشون چقدر مرد شدن؟و مردی رو واسه اونا هم میخوان؟؟ من بخاطر تعویق انداختن این سربازی ل...ی خوندم واسه ارشد و قبول شدم و حالا هم سربازی باز زیاد شده. حداقل یه شرایطی فراهم کنند تا کسانی که تحصیلات بالاتر دارند به یه مشت بیسواد بله قربان نگن و انرژی جووونی رو صرف کارای مثبت تری کنن.ضمنا من دیدم اکثر آشنایان تو سربازی سیگاری و خلاف شدن. من 10 سال دور از خونه بودم لب ب این چیزا نزدم .
 • علی IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  9
  من 8 ماه خدمت کردم اون موقع هم معاف بودم (پزشکی) الان که دانشگاه قبول شدم نمیتونم از معافیت پزشکی استفاده کنم به عبارتی 2 سالی رو باید منتظر بمونم تا نوبتم شه برم سربازی اون وقت اقدام برای معافیت کنم ؟ این سوال منو چرا نپرسیدین قانون رو داریم اجرا میکنیم شما اید که باید قانون رو اصلاح کنید
 • علی IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  29
  سلام چرا درباره ی اونهایی که سال 90 پست کردند دفترچه را نپرسید ؟؟تو رو خدا ما هم باید 21 ماه خدمت کنیم؟ مگه خوشون نگفتند اواخر 92........... خدااااااااااااااااااااااااااااا فقط تو دادرس مایی.... جون خودت سانسور نکن.
 • بدون نام IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  40
  واقعا متاسفم براي شما.بايد به فكر تخصصي كردن سربازي باشند نه اضافه كردن مدتش...........وكم كردن زمانش
 • sa IR ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  49
  بابا مگر ما پسرا ادم نیستیم که بهترین ایام عمر خود را صرف چیزی بکنیم که اصلا ارزش نداره کی گفته سربازی ادم اماده میکن اینا همه حرف است من چند نفر سراغ دارم تو سربازی دست به خودکشی زدن کجای این کار ادم ساز ؟؟؟؟؟؟؟
 • بدون نام IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  64
  این طور جواب دادن از جواب ندادن بدتر است. آدم وقتی جواب ها رو میشنوه احساس میکنه داره به شعورش توهین میشه.
 • طرفدار نظام US ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  52
  متاسفانه قوانين نظام وظيفه شده مثل بازار ارز و سكه هر روز يه چيزي كم و زياد ميشه . . واقعا متاسفم
  • بدون نام IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
   6
   پس چرا درباره کسانی که سال 90 پست کردند چیزی نپرسیدید؟
 • كاشاني US ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  50
  با كمال احترام: خود گوييم و خود خنديم خود مرد هنرمنديم
 • بدون نام IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  57
  بابا به خدا لازم نیست هی بیاین حرف بزنین اگه حرفی ندارین آخه سردار جان بجز اونایی که خودت میشناسی و از سربازی تعریف میکنن چرا ما یه نفر هم نمیبینیم که حرفای شما در مورد سربازی رو تائید کنه ؟ بابا شما سرداری معادل دکتر مملکت یعنی واقعا نمیتونین یه آمار گیری کنین و حرفی بزنین که حداقل 20 درصد منطبق با واقعیت و منطق باشه سربازی خاطره داره ؟ سربازی فایده داره ؟ خوب اختیاریش کنین هر کی خاطره خواست یا فایده هاش رو درک کرد پاشه بره چرا کسی که نره مجرم میشه ؟چرا بعد از 10 سال از معافیت سنی قبلی معافی اعلام نمی کنین؟
 • سرباز غایب سیم قاطی IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  70
  من نمیرم . میخوای حلال کن و بگو فلان سال به بالا معافند. نمی خوای بندازم زندون. 1 . من اگه برم با این سن به چه دردت می خورم؟ 2. سردار یک قیمت واسه فروش غیر قانونی سربازی مشخص کن تا مزنده بالا نره 3. بخشش از بزرگان هست . من نا خلف بودم و نرفتم .ولی یه خدا جورشم دادم.معاف کن سن بالا ها رو. مطرح کن با هر کی می خوای خبر انلاین مرد باش و چاپ کن . کمکم کن دیگه بریدم
  • مسعود IR ۰۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
   13
   منم با تو هدردم منم واقعا بریدم نمیدونم اینا بااین وضعی که بایهجوونا درست کردن چطوری روشون میشه بگن بیاین سربازی. از ما که گذشت . 31 سالمه هنوز باید بخاطر نداشتن یه کارت معافی هزار جور مصیبت بکشم
  • سرباز غایب سیم قاطی US ۰۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
   10
   1 سال کنکور دادم و قبول نشدم ! فقط 12 نفر تا قبولی فاصله داشتم . شانسم ذخیره اونسال بر نداشت . سال بعد اومدم کنکور بدم گفتند مشکل خدمت داری و نمی تونی بری دانشگاه . ارزو تو دلم موند اسمم مکه در اومد گفتن غایبی نمی تونی بری خواستم ازدواج کنم یکیو تو فامیل نشون کردم . گفتن خدمت نداره پسرتون .مشکل میشه بعد ها . بره بیاد و بعد اقدام کنه . خلاصه پیچومدنم. این ها که گفتم تنبیه نیست؟جورشو ندادم؟ یعنی کنکور بدم بعد 12 سال چند درصد قبول می شم؟ بیاید و از ما سن بالا ها بگذرید خبر انلاین مرد باش و چاپ کن .
 • بدون نام IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  64
  به قول فردوسي پور اجازه ميديد ما قانع نشيم سردار؟؟
 • a IR ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  44
  به خدا حق الناس رو دارن با قانوني كه پايه و اساس نداره زير پا ميزارن.
 • بدون نام IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  69
  ای خدا مملکت داره از گرونی و اعتیاد منفجر میشه آقا میگه برین خاطره پیدا کنین !!!
 • بدون نام IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  68
  حتما ماهی 20 تومن میدن میگن حق عائله مندی سردار با دلایل خودتون برای سربازی ما الان باید معاف بشیم چون ما که زن و بچه داریم به خدا هم مرد شدیم ، هم شخصیت اجتماعی داریم هم مسئولیت پذیریم هم با تشکیل خانواده و کار داریم دینمون رو به کشورمون عطا میکنیم . چه اصراری دارین زندگی و خانواده ما رو بهم بریزین ؟ من با 36 سال سن نمیتونم برم سربازی 21 ماه با ماهی 50 تومن
 • بدون نام IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  52
  خدایا. راه دیگری ندارم غیر از شکایت به تو. دو سال از عمر کوتاه من رو این جماعت می خوان به باد بدن. خودت حق من رو از اینها بگیر.
 • یک سرباز KW ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  46
  سردار تابستان سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری که پرسید آیا شما فرزند خودتان رامعاف میکنید جواب دادند بله اگر قانون اجازه بده .سوال اینه که اگر سربازی دین است به کشور واین همه خاصیت ومنافع داره که درجای دیگه هم نمیشه جبران کرد ایشان وامثال ایشان چرا فرزند خود رامیخواهند معاف کنند؟(البته اگه قانون اجازه بده؟) اگه بحث استفاده ازامکانات است که سالهاست چند میلیون تبعه خارجی درکشور ماازتمام امکانات این کشور استفاده میکنندامانه سربازی میروندنه هزینه آنرا می پردازند.این را چگونه توجیه میکنید؟
 • محمد IR ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  21
  معافیت تک فرزند ذکور چرا برداشته شده؟؟!!
 • ناشناس US ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  16
  آقا من سال 90 كسره خدمت رو ثبت كردم ... اما ساله 93 ميرم خدمت... تكليف ما چيه؟ كسره خدمت معتبره؟
  • سامان DE ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   14
   نه سالار درد ما هم همینه........باید همان سال 90 مشمول باشی یا برگه اعزام به خدمت داشته باشی
 • رحیم IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  29
  چرا کسانی که سال 90 پست کردند و برگه اعزامشون هم سال 90 صادر شده و خودشون جا و ظرفیت نداشتند و اعزام رو سال 91 انداختند چیزی نپرسیدید؟وای بر ظلم
 • س DE ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  28
  ای خدا اخه من چقدر باید ضربه ی یک سری افراد خاص رو بخورم!اولا با این کارتون تو دهن هر چی رزمنده و جانبازه زدین من پدرم 29 ماه جبهه بود بایستی تا قبل از این قانون 2ماه خدمت برفتم ولی با شاهکار اقایون شد 21 ماه واقعا جای تشویق داره...همه دست بزنید ......ترم اخر لیسانسم ولی وقتی الان که قانون عوض شده هر گورستونی ارشد قبول بشم میرم......نکته بعدی ای کاش فرزندای خودتون هم خدمت برن الاقل اگه میرن هتل نیفتن .......آموزشی نیروی دریایی سیرجان رو تجربه کنن....که بفهمن خدمت چه شخصیتی میسازه ازشون....... در اخر واقعا متاسفم ...............
 • حميد US ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  8
  بابا برين خدمت...بهترين دوران زندگيتونه ، كلي تجربه كسب مي كنيد.
 • بدون نام IR ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  13
  مرخصی چی زیاد شده یا همون ماهی 2روز.
 • حسین IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  14
  سلام پس چرا دلیل لغو معافیت سه برادری (برادر چهارم )را سوال نکردید؟چرا؟چرا؟چرا؟
 • بدون نام IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  13
  سه برادری را انگار یادتون رفته سوال کنیدکه چرا حذف شد
  • بدون نام IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   0
   واقعا چرا مگه مجلس قانون تصویب نکرده پس چرا قانون اجرا نمیشه
 • بدون نام US ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  47
  90 درصد افراد مشکل مالی دارن. نه از خاطره سازی بدشون میاد نه از دور همی. شما برا مشکل مالی توی 21 ماه فکری کردین؟ کسی که زن و بچه داره مسئولیت اونا رو به عنوان بخشی از جامعه اول داره تا نسبت به کل چامعه. کسی هم که زن و بچه نداره باز باید آینده ای رو بسازه و این آینده حقیقتا به اقتصاد و قدرت مالیش مربوطه. مشکل اینه که فکر می کنن همه بچه های ناز پرورده ای هستند که حتما باید توسط نظام وظیفه به راه راست هدایت بشوند. اگر واقعا این روش کار می کرد توی این 100 سالی که میگید سربازی وجود داره باید جواب پس می داد. اما جواب نداده. به خدا قسم نداده.
 • محمد IR ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  41
  امیدوارم روز نیمه شعبان اعلام کنند مدت خدمت سربازی مثل سال 90یعنی میشه خدا.یا امام زمان(عج)
 • ایمان IR ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  64
  من دوم اردیبهشت اعزام شدم پادگان شهید ادیبی مرزن آباد ، الان تو مرخصی هستم، این یک ماهی که رفتم بدترین دوران زندگیم بوده، بدترین خاطرات زندگیم تو همین مدت رقم خورده، همه بچه های گردان ما بخاطر غذای بد مریض شدن، همه ناراحتن، افسردگی گرفتن، همه در به در دنبال مرخصی هستن، جالبه اونوقت سردار میگه این دوران بهترین خاطرات زندگی شکل میگیره، خدایا خودت شاهد ظلمی هستی که سالهاست جوون های این مملکت رو آزار میده، نجاتمون بده خدا!
 • امیر IR ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  51
  اینا که اینقدر قانون قانون میکنن وقت سربازی بچه هاشونم همین حرفو میزنن؟ قانون فقط ...
  • بدون نام IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   8
   سربازی بسیار چیز خوبیست برای همسایه ها.
 • شهباز IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  92
  بنده سال 77 الی 79 با مدرک فوق لیسانس به خدمت سربازی رفتم در نهایت فقط میتونم بگم دو سال از بهترین سالهای عمرم ، جوانی ، و بالندگی را تلف کردم ، نه من به درد ارتش خوردم و نه ارتش به درد من، نه چیزی یاد گرفتم که به درد دنیا و آخرتم بخوره و نه کار خاصی کردم که اگه نبودم لنگ میموند، در نهایت به جز اتلاف وقت و انرژی سودی نداشت، خاطرات شیرین هم که سردار میفرمایند ما که ندیدم ایشالا اگه کسی دید واسه ما هم بگه استفاده کنیم.
  • بدون نام IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   6
   عینا با شرایط مشابه فقط 89-90 تائید مشه.
  • بدون نام IR ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
   13
   وقتی با مدرک معادل ستوان یکمی به سربازی میروی و در یگانی هستی که به غیر از فرمانده ان و یکی دو نفر دیگر اکثریت مطلق انها از نظر درجه و سواد و تحصیلات و فرهنگ و تجربه و غیره نصف شما هم نیستند باید بدانی که 18 ماه باید به خاطر درس خواندن و گرفتن فوق لیسان مورد حسادت و اذیت و ازار و زیر اب زنی ان بی سوادان کودن و از دهات فرار کرده و عقب مانده به تمام معنی قرار بگیری و فقط باید از اول بسیار محکم و خشن رفتار کنی تا حالشان اساسی جا بیاید و بفهمند به صرف کادری بودن نباید خودشان را داخل ادم حساب کنند و حداقل 100 سال از تمدن عقب هستند و در بهترین حالت و بدون لباس نظامی مثل یک شوفر تاکسی بی سواد کج و کوله زوار درفته هستند و هیچ کسی انها را عمرا داخل ادم هم حساب نمی کند !
 • بدون نام IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  1
  پاشین برین سربازی اینقدر هم حرف منطقی نزنید به هر حال تجربه است من رفتم ، نمی گم خوش گذشت ولی تجربه بسیار جالبی است به دردتون می خوره وقت رو تلف نکنید ، دفترچه ، واکسن ، .... اعزام.
  • سیم قاطی IR ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
   12
   شما رفتی کافیه . شما احتمالا بیرون چک نداری رفتی خدمت و خاطره ساختی یا بقول سردار جون به درجه مردیت رسیدی
 • علی IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  10
  آی کسره خدمتیه! معادل با نون خشکیه !این کار از این کار شرافتمند تره ! سردار رضایت و ببین
 • بدون نام IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  23
  اولین باری که سیکار کشیدم تو سربازی بود
  • بدون نام IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
   13
   سلام . عجب خاطره جالبی . پس رفتی خدمت و سیگار کشیدی و مررررررررررررررررررررررد شدی!!!
 • بدون نام IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  12
  از ماست که بر ماست
 • محمد امین US ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  9
  اینا میگن سربازی کسیو که استقلال نداشته مرد میکنه.چرا از کسی که مستقل نبوده در مکانهای نظامی وحساس استفاده میکنن؟چرا کسیو که از خودش قدرتی نداره مثلا بهش یه قاتل میدن تا ببره دادگاه. به همون اندازه که بهترین خاطراتت تو سربازیه بهترین لحظات عمرت داره به نگهبانی واینجور کارا تلف میشه
 • حمید IR ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  13
  سرتاپا توجیح بود.هی تکرار میشود در آینده در نظر داریم شرایط سربازی بهتر شود.کجا...کی.....اگه قرار بود خبری بشه این سالا شده بود
 • pedram IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  14
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت سردار محترم و دوستان یک سوال از آقای سردار داشتم. ...اگر پسر آقای سردار در معتبر ترین دانشگاه ایران و در رشته مهندسی برق در دوره فوق لیسانس با رزومه 5 عدد مقاله آی اس آس، ثبت اختراع، چاپ کتاب، و غیره با سن 27سال با هزار آرزو وامید در کشوری به نام ایران که امنیت شغلی و آیند برای جوانان در آن فقط شعار است. فارغ التحصیل می شد. و در دوران مقدس..........سربازی در طول دو سال از بهترین روز های عمر خود را صرف شستن ظرف های یک سرهنگ نیروی انتظامی یا انجام کار های شخصی ایشان یا پست دادن در کنار سربازان 18 ساله روستایی بدون استراحت و مرخصی در شهر های مرزی ایران ودور از خانواده مشغول خدمت بودن باز هم میگفتن که خدمت شیرین و مقدس است. آیا به پدر بودن خود افتخار می کردند......
 • التماس IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  8
  مگه ما چه گناهی کردیم که موش آزمایشگاهی شدیم.تو رو خدا سعی کنید حرفهای ما رو به گوش این سرداران برسونید.آقایون !!!!!!!!!!!!!!! من نمیخوام خدمت کنم،فرزند جانباز و فرزند شهید نشدن گناه منه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • لوک خوش شانس IR ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  11
  دم خبر آنلاینیها گرم خبر آنلاین فکر کنم تنها جایی هستی که هرف دل ماهارا می زنی خدا خیرتون بده ولی اینگار این سردارا تا سر مارا نبرن سر دار راضی نمی شن حرف حسابم تو کتشون نمی ره سایه خبر آنلاین رو سر همه سربازا باشه بازم دمتون گرم
 • یاسر IR ۰۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  2
  پس 3برادری چی شد؟
 • خلیل IR ۰۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  10
  یعنی مشکل کمبود زاد و ولد رو با زیاد کردن سربازی حل میکنید؟ چقدر مسئولین باهوشی داره این نظام وظیفه!
 • امید IR ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  15
  دوستان لطفا به نکات زیر خوب توجه کنید: 1- برای اولین باره که میبینم خبری در این سایت با اینهمه کامنت حتی 1 نظر (تا لحظه نوشتن نظر خودم) مخالف نداره و اینهمه همدلی خوانندگان منو به تعجب و البته تامل میندازه که آیا واقعا -قانونه و کاریش نمیشه کرد-!!!!! 2- برداشت بنده از جواب های سردار اینه که ایشون پاسخهاشون رو از مرجع دیگه ای گرفته و بدون دخل و تصرف تحویل ما میدن بدون اینکه نیازی ببینن به دقت در منطقی بودن این قوانین و جای تاسفه که یک مقام بالای مملکت تا این حد روباتگونه و بدون رجوع به وجدان کاری و انسانی خودشون به انجام وظیفه محوله مشغولند، شاید هم در خلوت خودشون با وجدانشون دچار مشکل شده باشند...(ادامه در کامنت بعدی)
 • امید IR ۰۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  13
  چه قدر دردناکه آدم به عنوان نوک پیکان بهترین دوران و لحظات جوانی آینده سازان این مملکت رو خدشه دار کنه و فقط به گفتن عبارته قانونه و باید اجرا بشه اکتفا کنه خدا ما رو از این جایگاه ها به دور کنه این مسئولیت ها اینقدر سنگینه که پذیرفتنشون به نظر من تا حدی غیر ممکنه (البته اگر دید بنده رو داشته باشند). 3- چرا وقتی نماز و روزه زوری و اجباری بنده ها پیش درگاه خدا ارزش واقعی خودش رو نداره و خداوند این اصول دین خودش رو به اجبار از ما نخواسته چطور میشه یه مقوله کوچیک مثله سربازی رو اینقدر بزرگش کرد تا اونجا که فرد به قول سردار فراری از خدمت رو مجرم شناخت این اوج منافات با اصول دین مبین اسلامه... (ادمه در کامنت بعدی)
 • امید IR ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  13
  من نمیدونم کجای کلام خدا نوشته کسی به هر علتی موجه یا غیر موجه از رفتن به سربازی سر باز زده مجرمه و باید در دادگاه عدالت پاسخ بده. در پایان یک سوال دارم: آیا کسی هست که کله مطالب این صفحه از اصل خبر و کامنت ها رو پیرینت بگیره و برای سردار ارسال کنه تا ایشون کمی هم به جای خاطرات دوران سربازی از درد و دل جوانان درمانده بشنود؟ آیا کسی هست؟!!!!
 • بدون نام DK ۰۳:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  11
  جناب سردار، پا کوبیدن کسی‌ که فوق دکتری خونده در پادگان می‌شه بفرمایید چه خاطره خوشی‌ برای ایشان ایجاد می‌کند؟ آیا فکر نمیکنید با این اقدامات باعث دلزدگی و فرار جوانان از کشور میشوید؟
 • مجید IR ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  16
  خدمت سربازی پر است از خاطرات زیبا که یک موردش برای خودم این بود که من و دوستم با مدرک فوق لیسانس در پادگان در حال طی کردن مسافتی بودیم که یک کادری با مدر دیپلم و 8 سال کوچکتر از ما از ما دعوت به عمل آورد به ازای شستن ماشینش 24 ساعت مرخصی برای ما جور کند!! در طول عمرم تا به حال اینطور تحقیر نشده بودم..
 • میلاد IR ۰۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  11
  بعد 12 سال دانشگاه رفتن تو سن 29 سالگی رفتیم خدمت عمرمون رفت با درجه ستوان 2 میذاشتن پست بدیم بعد یه سرباز صفر میشد راننده صبح با ظهر میموند میرفت خونه واقعا موندم آدم خدمت میره بیشتر اوسکول میشه نه بهتر
 • بدون نام IR ۰۴:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  2
  تنها علتش نبود سرباز مازاد است که فرمانده نیروی انتظامی در یکی از مصاحبه هاشون اعلام کردند و اینکه رشد جمعیت روند نزولی پیدا کرده با این روند رشد جمعیتی کشور در اینده با کمبود سرباز نیز مواجه خواهیم شد.
 • بدون نام IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  12
  سربازی را برای متاهیلن حذف کنید تا آمار ازدواج تکانی بخوره !!!!!
 • شایان IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  5
  من مطمئنم در یک نظر سنجی آزادانه 63 درصد جوانان به خیلی خوب بودن خدمت سربازی رای می دهند و مخالفان سربازی از آرا باطله هم کمتر رای می آورند. دیدم که می گم.
 • Ehsan IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  7
  با سلام سربازی واقعا خوبه اگر فرماندهان و افرادی که شما سربازش هستین خوب باشن.چون وقتی می بینی که کادرها نشستن و سربازها از این بر پادگان به آن سوی دیگر واقعا از سربازی متنفر میشی و هم اینکه نشستن و فقط اضافه خدمت برای سربازان میزنندو میگویند اگر این کار رو نکنی چندروز اضافه خدمت میزنیم وهزار مورد دیگه از فرماندهی کل نیروهای مسلح خواستاریم که به سربازان بیشتر توجه کنند که از نظام متنفرنشند بلکه دوست داشته باشن تا فردا اگر جنگی رخ دهد با جان دل بروند.عینا مثل سربازان زمان امام خمینی(ره)
 • مسعود IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  10
  من آخر بهمن 91 درسم تموم شد و لیسانس گرفتم اما هر کاری کرذدم نتونستم مدرکم رو برای نظام وظیفه بگیرم و مدارک رو در سال 91 پست کردم. طبق قانون قبلی سربازی برای من 17 ماه می شد و من 7 ماه هم کسر خدمت سابقه جبهه داشتم حالا تقریبا 1 سال به سربازیه من اضافه شده، کلی برای زندگیم برنامه ریزی کرده بودم ولی این آقا همش داره میگه قانونه قانونه کاشکی تی این کشور همه جا قانون به این شدت و برای همه اجرا می شد
 • بدون نام IR ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  15
  همین آقا 4 ماه پیش سینشو سپر کرده بود با اقتدار کامل می گفت 24 ماه شدن سربازی در سال 91 شایعست. "اگر" قرار باشه 24 ماه بشه از اواخر سال 92 میشه. امیدوارم خدایی وجود داشته باشه که جواب این دروغ گویی ها رو بده
 • بدون نام IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  6
  بنده با دجه ستوان سومی و با مدرک لیسانس هفته ای چند بار زیر بار می روم . آیا این انصاف است که در ارتش ما وجود دارد؟؟
 • بدون نام IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  8
  حالا كه معاف نميكنيد لااقل براي متولدين 55 تا60 خريد خدمت بگذاريد مگه اين افراد ميتونند برن خدمت پولشو بگيرين خلاص
 • ss IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  6
  قابل توجه همه ی مشمولانی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارن هر کسی میخواد بره سربازی قبلش بره سر کار دو سالی پول پس انداز کنه بعد راهی سربازی بشه چون بدون پس انداز - سربازی رفتن اشباه محضه.
 • مهم نيست US ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  28
  با سلام خدمت دوستان عزيزم، من، ليسانس وظيفه 11 ماه خدمت، 30 ساله، متاهل(9 سال تاهل)، مستاجر، ملزم به پرداخت 3 قسط بانكي كه فقط براي داشتن پاسپورت مجبور به ترك شغل قبليم با سابقه نسبتا بالا شدم. با تمام احترام روي صحبتم با سردار بزرگواره و با وجدان بيدار ايشون: 1. خداييش اگه پسر عزيزتون جاي من بود مي ذاشتين زن و زندگي شو تو اين زمونه گرگ صفت ول كنه بره خاطره بسازه ؟؟ 2. خداييش جنابعالي با حقوق سرداري مي توني جوابگوي زن و بچه باشي كه من با ماهي 60 تومن بتونم ؟ سپاس سردار
 • صدرا IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
  16
  سلام من یه فوق لیسانسم توی پادگان (سپاه مشهد) باید توالت تمیز کنم، کارهای خدماتی و فضای سبز انجام بدم، تایپ کنم و ... به این بهانه که باید مساوات بین سرباز تحصیل کرده و تحصیل نکرده برقرار بشه. من تنها اینطور نیستم بلکه بقیه سرابازهای تحصیلکرده هم مثل من هستند. اگه باورتون نمیشه یه سر به پادگان ما بزنید واقعا چه خاطره خوب و دلچسبی یا علی
 • احسان IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
  14
  زمانيكه تصميم ميگيرن كنترل جمعيت كنند، خودشو اقدام مي كنند و از مردم هيچ نظرخواهي نمي كنند. اجبار ميكنن، امكانات نمي دن، كپن قطع ميشه، و هزار مشكل ديگه براي خانواده هاي پرجمعيت درست مي كنند كه چي؟ بچه دار نشن. حالا كه همه كنترل كردن، ميان ميگن زاد و ولد كم شده، بايد براي كنترل كشور، دوران خدمت رو اضافه كنيم. اين بار هم از مردم هيچ نظرخواهي نكردن. عده اي در كشور متولي همه ي امور مردم هستند. براي به دنيا اومدنشون تصميم ميگيرن. براي چگونه زندگي كردن، براي پوشش، براي شنيدن، براي ديدن، و و و و ... يكي به اين آقايان بگويد خدا انسان را آزاد آفريد ....
 • بدون نام IR ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
  15
  واقعا از نظرات شاذ و البته كارشناسي اين سردار سرهنگ پاسدار تشكر مي كنم. به ايشان بفرماييد، در مملكت آزاد، يه زحمت به خودتون بديد از مردم نظرخواهي كنيد كه چقدر با اين دوران موافقند؟ كار سختي نيست. توي مملكت ما هر سال انتخابات برگزار ميشه. يه بار هم براي رفع مشكل مردم اين كارو انجام بديد. اونوقت مشخص ميشه كه چقدر تونستيد مردم رو قانع كنيد. يه نكته ي ديگه خدمت اين آقايون بايد عرض كنم و اون اينكه، چرا سربازي فقط براي پسرهاست؟ امروزه وزير خانم، نماينده خانم، دكتر خانم، مهندس خانم، خلبان خانم، و ووو ... وجود دارند. چرا اقايان بايد مدرك پايان خدمت ارائه كنند تا بتوانند در همان مشاغل وارد شوند ولي خانم ها به راحتي و در همان سطح حقوق ميگيرند و بدون مدرك پايان خدمت؟!! دوران شاه كه عدالت بيشتر بود!!!
 • علي IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
  11
  باسلام و عرض خسته نباشيد خدمت مسئولين بخش جامعه خبرانلاين من در تاريخ اول ارديبهشت هم در صفحه اي كه خود شما براي سوالات تعيين كرده بوديد تا از سردار بپرسيد كامنت گذاشته بودم تا شما درباره سوال بنده درباره معافيت فرزند خانواده داراي پدر يا مادر سرطاني از ايشان پرس وجو كنيد خود خبرگذاري خبرانلاين اين خبر ومعافيت را در اذر ماه اعام كرد ولي اجرا نشده و خواهش ميكنم پيگيري كنيد
  • بدون نام IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
   5
   ميشه جواب بدين؟
  • علی IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
   0
   واقعا یه جواب دادن ساده به درخواستم انقدر سخته؟ یعنی انقدر برای مخاطبتون ارزش قائلین؟ واقعا که....
 • بدون نام IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
  18
  پزشک تازه فارغ التحصل هستم.تا سربازی نرویم حق شرکت در امتحان تخصص نداریم.با توجه به اضافه شدن زمان خدمت 11 ماه بعد از خدمت باید دور خودمان بچرخیم.........کار کارشناسی شما بی نظیر است/........26 سال از زندگیمان گذشته با 21 ماه خدمت و11 ماه الافی و احتمالا چند ماه دوندگی میشویم 30 ساله...امیدوارم زودتر این عمر تمام شود.ما غیر از سختی چیزی نفهمیدیم
 • بدون نام IR ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
  1
  قصد جواب دادن به سوالا رو ندارین؟
 • بدون نام IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
  2
  ما بیش از 2 ماه منتظر بودیم تا جناب سردار تشریف بیارن و گره از مشکلاتمون باز کنن و مرهمی بر دل زخم دیده ی ایثار گرانی باشند که حالا دیگر ارج نهادن به حضورشان در جبهه ها رنگ باخته . زهی خیال باطل... ایشان هیج گونه دفاعی از ما در مقابل قانون نکردند! با تاسف
 • رها IR ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
  11
  چرا در مورد عطف بما سبق شدن قانون برای کسانی که 90 پست کردن چیزی نگفتین؟
 • بدون نام IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
  3
  پس تکلیف کسانی که سال 90 دفترچه پست کردند و سال 90 برگه اعزام به خدمتشون صادر شده چی شد؟
 • رضا IR ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
  11
  من از همین جا اعلام میکنم، من رفتم خدمت، سرچهارراه ایستادم، همه رو جریمه میکنم!!! این قانونه منه! سعی کنید گذرتون به چهارراه من نیفته! آخه میخوام خاطرات خوبم تو سربازی رو با همه ملت به اشتراک بذارم! والا با 28 سال سن، فوق لیسانس و متاهل بودن، ضمن کار کردن از 16 سالگی همزمان با تحصیل، اگر هنوز این قدر "مرد" نشدم، پس بزار نامرد بمونم! این شامل دوران خدمتم هم میشه! خلاصه گذرتون نیفته به چهارراهم!
 • عبداله IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
  7
  فقط متاسفم که به خاطر حذف طرح سه برادری زندگی زناشویی ام رو به نابودی است در ضمن مدرک فوق لیسانس هم دارم جواب ما را که می دهد شما را به خدا و عدالت واگذار می کنم
 • بدون نام IR ۰۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
  12
  لطفا پرینت این کامنت ها رو به سردار بدید
 • بدون نام IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
  7
  شخص سردار كمالي در يكي از مصاحبه هاش گفت قوانين ما از يك اصل حقوقي تبعيت مي كند و ان اين است كه قوانين عطف به ماسبق نمي شود يعني كسي كه براساس مقررات قبلي يك بار اعزام شده براساس همان مقررات باهاش برخورد مي شود،اما حالا اين آقا واسه خودش منطق درآورده!!!برادر خبرآنلاين شما لطف كنيد پي گيري كنيد
 • بدون نام IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
  7
  شخص سردار كمالي در يكي از مصاحبه هاش گفت قوانين ما از يك اصل حقوقي تبعيت مي كند و ان اين است كه قوانين عطف به ماسبق نمي شود يعني كسي كه براساس مقررات قبلي يك بار اعزام شده براساس همان مقررات باهاش برخورد مي شود،اما حالا اين آقا واسه خودش منطق درآورده!!!برادر خبرآنلاين شما لطف كنيد پي گيري كنيد
 • بدون نام IR ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۵
  7
  سردار شما که دم از قانون می زنید چرا نمی گید قانونه که افراد لیسانس گرفتن باید برن سرکار برید فکری بحال بیکاری کنید که نه21 ماه خدمت 21 سال خدمت اخرش بعدش باید یا معتاد یا اوباش بیشه
 • سهراب IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
  9
  چرا منی که کارشناسی ارشد رو سال 90 گرفتم و همون سال 90 دفترچه رو ارسال کردم و همون سال 90 برگه اعزام به خدمت صادر شده باید قوانین عجیب سال 91 تعلق بگیره و 5 ماه به خدمتم اضافه بشه؟
 • بدون نام IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
  9
  به بیان ساده این است قانون جدید نظام وظیفه : سیکل=دیپلم=فوق دیپلم=لیسانس=فوق لیسانس=دکترا=فوق(پست)دکترا=... جالبتر اینکه در اخبار شنیدم که خدمت 24 ماه رو به 21 ماه کاهش دادن! (نمیگن پارسال برای فوق لیسانس 16 ماه بوده الان امریش شده 24 ماه عادیش شده 21ماه) حالا ما که چند ماه قبلا خدمت کردیم،مابقیشو الان بخوایم خدمت کنیم،میشیم قانون جدید!!!
 • بدون نام IR ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۲
  4
  وقتی تشریف میبرید خدمت سردار لطفا این نظرات رو پرینت کرده شیک بدید خدمتشون و هفته بعدش برید خدمتشون و جواب نظرات که با دست خط سردار هستند و مهر سازمان دارند رو در سایت به صورت .jpg اپلود کنید.یکم مهندسی فکر کنید سپاسگزارم بسیار سپاسگزارم
 • دل پر IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
  5
  سردار دست رو دل نذار که خونه، یعنی اینکه قبل از سربازی آدم نیستیم، بریم سربازی 2 سال از عمرمون تلف کنیم دیگه آدمیم....... تازه یعنی اینکه اونایی که معاف شدن آدم نیستن و معتاد شدن؛ نه خیر جانم اونا نرفتن و از وقتشون استفاده کردن و خیلی هم موفق شدن
 • مهدی IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۷
  6
  اقا ما که سال 90 پست کردیم چرا باید 21 ماه بریم؟ ما که از قانون خبر نداشتیم چرا زودتر نگفتن چرا سر مارو کلاه گذاشتن .؟
 • مهدی IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۷
  7
  چرا یه نفر باید کفالت باباشو بگیره در حالی که جیره خوره باباشه و یکی مثل ما متاهله و کفالت نمیدن یعنی زن آدم نیست؟ فقگ پدر آدمه خدایی مسخره هست...
 • مهران IR ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
  1
  من نمی دونم چرا کسر خدمت جهبه رو برداشتن . خوب مگه دوباره جنگ میشه که باباهاشون برن جبهه بعد اینها بخوان به همه کسری بدن . خوب شما که تا الان کسری می دادین الانم بدین دیگه.
 • نیلوفر IR ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
  7
  کاش یکی این حرفارو به گوش مسئولین میرسوند بخدا ادم اینارو میخونه اشکش درمیاد!!!!!!خداوکیلی سربازی خوبه ولی نه 21 ماه!فوقش 1 سال!بخدا بچه های مردمو اسیر کردین!!!!!!
 • نیلوفر IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
  4
  واقعا راست میگن اگه سربازی مرد میکنه پس هیچکس نباید معاف شه!!!!!چرا بعضیا معاف شن و بعضیا 2 سال خدمت کنن بخدا بی انصافیه!!!پس حداقل بگین همه باید برن ولی 7 8 ماه!2سال واقعا زیاده!
 • شیدا IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
  0
  یکی به من بگه اختیارات قانونی دختر بالای 18 چیه؟ 23 سالمه و میخوام برای یک مسافرت کاری به برزیل مسافرت کنم آیا اجازه مادر لازمه؟ والا بابام که حرفی نداره ولی میخوام به مادرم احترام بزارم و یه جوری راضیش کنم که متاسفانه کار ساز نیست.
 • سپیده IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
  1
  شرایط فرد متاهل متولد سال 61 که مادر مریض قلبی دارد وتاکنون اقدامی برای سربازی نکرده است چیست ویک برادر دارد که به خدمت رفته
 • وحید IR ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
  3
  به نظر بند ه اجبار نمیتونه یک نفر رو آدم کنه .ضمنا در هر سیستمی میشه خاطرات خوب داشت نیاز نیست در خدمت خاطره سازی کرد اون هم زمانی که تورم در حدی است که جوانان امیدی به تهیه مسکن و ... ندارند.سرباز هم باید حرفه ای باشد .
 • hghg IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
  6
  من متاهلم و دارم میرم سربازی. کی خرج خانواده من رو بده؟ تو قانون لحاظ شده ولی اجرا نمیشه.
 • بدون نام IR ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۱
  7
  ما جوونا چطوری باید ازدواج کنیم با ای شرایط . . . چطوری ها... چطوری!!!!!
 • علی IR ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
  1
  سلام ازاین که این سوالات رو از نظام وظیفه پرسیدید ممنونم یه سوال هم من دارم آیاکسانی که خدمت قبلی دارند مثلا خدمت در سال 1385 آیا مانند قانون جدید باآنها رفتار می شود وخدمت 21 ماه دارند
 • آنه IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
  5
  سلام یه توجهی به سربازان متاهل هم بکنیدـــ یه فکر هم برای سربازان متاهل بکنیدــــمنی که پدر و مادر ندارم و متاهل هم هستم در یک خونه اجاره نشین زندگی میکنم چگونه به سربازی برم در این باره معافیتی وجود دارد یا نه؟؟؟خاهش میکنم جواب بدید!!!
 • آنه IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
  0
  حقوق سربازان از سال 91 چقدر است؟؟؟
 • ادیب IR ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
  6
  تو رو خدا یه فکری به این متاهل ها بکنید؟؟؟؟
 • محمد IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۷
  6
  کی گفته متاهل ها رو میفرستن نزدیک خونشون یا هواشون رو دارن؟؟ من خودم افتادم مرز یه شهرستان نزدیک خونه!! هیچ تضمینی وجود نداره
 • بدون نام IR ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
  3
  من بدبخت که 14 ماه خدمت کردم آمدم کاشناسی ناپیوسته تا مدرک مهندسی بگیرم به مملکت خدمت علمی کنم یک عالمه برنامه ریز و درشت برای خودم چیندم و ... حالا سه ماه اضافه بهم شده اونم بدون هیچ اضافه یگانی با چه روحیه ای باید امتحانم رو بدم و بعد هم خدمت کنم 4 ماهم شده 7 ماه
 • فرزاد A1 ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۵
  3
  من متاهل و دارای یک فرزند هستم و7ساله که خدمت سربازی رو که به مدت 13ماه گذروندم ول کردم می خواستم بدونم اگه الان بخوام برگردم سر خدمت 13ماهی که گذروندم واسم به حساب میاد یا باید از اول خدمت کنم؟؟؟؟
 • رضا IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
  4
  من تعجبم چرا فکری به حال سرباز های متاهل نمی شه. اخه کسی نیست بگه اون بیشتر واجد معافیه یا کسی که پدر بازنشسته داره و هر کدوم کار دوم رو می کنن. بنظرم اگر قانون کفالت همسر رو بزارن و بعد از 5 سال هم دائمش کنن اینطوری هم مشکل ازدواج حل می شه چون جوانان برای ازدواج ترغیب میشن هم مشکل فرد مشمول متاهل.خود زندگی یک فرد متاهل این دوره با این گرانی از همه اموزش های سربازی مرد ساز تر هست نیاز نیست یک داغ دیگه هم تو دلش بزارن.
 • جونم به لب رسیده IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۵
  3
  دیگه خسته شدم الان با این سنم که 28 سالمه جون کندم تا خانوادمو سرپرستی کنم حالا بایست برم سربازی اخه خدا این چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمیدونم اخه با این وضع وقتی 30 سالم شه تازه خدمتم تموم شده!!!! اخه با جیب خالی میشه خاطرات خوش داشت.
 • مصطفی IR ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۴
  8
  تو یک بندش نوشته ما از تخصص بچه ها استفاده میکنیم. بنده لیسانس مخابرات دارم.ولی الان تو نقطه صفر مرزی رو برجکی که نه آب داره نه برق داره خدمت میکنم.تازه مسیولیت وسایل تو برجک و سربازا هم به عهده ما گذاشتن. بخدا همون چیزایه دست و پا شکسته ایم که تو دانشگاه یاد گرفتیم با این وضعیت همرو فراموش میکنیم.تو این کشور تنها چیزی که اهمیت داره پارتیه و پارتی واقعا متاسفم ......
 • بدون نام US ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  1
  بخدا من خودم قانون معافیت کفالت شامل حالم میشه ولی در حین خدنت متوجه شدم حالاهم 11ماه دارم خدمت میکنم ولی باهام همکاربی ونامه اشتغال ب خدمتمو بهم نیدن که معافب بشم میگن سرباز نداریم تروخدا این انصافه
 • عباسی IR ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۷
  4
  باسلام خواهشمند هستم برای افراد تحصیلکرده های متاهل خدمت سربازی را کاهش دهید مشکلات این افراد نسبت به مجردین بیشتره-باتشکر
 • مژگان IR ۰۶:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
  7
  اي خدا از دست اين دولت مردا چي ميگن چي ميكنن مگه تو مردم نيستن آخه اينا اه
 • مهشاد IR ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
  8
  با سلام لطفا ب فکر متاهل ها باشید چرا واسه خواهر و پدر ومادر کفالت میدهند ولی واسه همسر نه . اگه شوهر من بره سربازی من چه خاکی تو سرم بریزم اجاره خونه را چطوری بدم کاری هم که ندارم تورو خدا کمک کنید
 • امیر IR ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  3
  با سلام از مسولین خواهش و التماس میکنیم یه فکری به حال مشمولین تحصیلکرده متاهل بکنن به خدا خیلی سخته
 • امیر A1 ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
  3
  جالب اینجاست که خود آقازاده ها باید بهترین جا خدمت کنن یا اینکه اصلان خدمت نکنن ...بعد افرادی که کسی رو ندارن پارتی بشه باید برن بدبختی بکشن ....اینم یه فرقه دیگه پس با فروختن سربازی برای تبعیض هیچ فرقی نمیکنه..
 • بی نام IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
  2
  با اینهمه تبلیغ برائ ازدواج ایا با 2سال خدمت تو این زمونه میشه ازدواج کرد.ماهم3 سال توعقدیم برای این سربازی.دیگه کارمون داره به اختلاف میکشه .الهام
 • محمود IR ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
  0
  سلام .بنده 18 سال دبیر رسمی هستم تعهد خدمتیم هم تمام شده و متولد 1350 هستم و نه ماه و نیم جبهه داوطلب دارم چند سال بنده را سرکار گذاشتن امسال هم می گو یند حدود سیصد هزار تومان باید بدهید در صورتی که بخش نامه 91/6/700/3/3/23 مورخ 15/7/91 چیز دیگری می گوید . محمود عابدینی شهرستان گرمسار
 • حسین A1 ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۶
  1
  سلام .به نظرمن اینا که به فکر حقوق خودشان هستن نه بفکرمتاهلین.هرسال میبینیم برای هرطبقه رهبری یاهرنهاد دیگه اف میدن که دوباره سرخانواده وزندگیشون باشن ولی یه خورده به فکراینای که زنو بچه دارن نیستن میگن هرطورکه بتوانیم اینا راازندگی کردن محروم کنیم که همیشه بیان اینجاها ازماانتقاد کننوهمیشه ترس ازخد مت داشته باشن اگرانصافی باشه رهبری یاهزاران نهاددیگه ای که توی کشورماست میتونه به فکراین دسته ازادمای باشن که واقعان ساقط همه چیز هستن.ازخبرانلاین هم میخوام این راتصریح کن تااون سردارازروی شکم سیری نشینه درباره این همه ادم زنوبچه داربگه خدمت خاطره میسازه برین خداکنه رهبری یه لطفی کنه یه عف متاهلین سربازی بده چون این سردارمداره به فکرما زنو بچه دارانیستن
 • ناشناس A1 ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  0
  بحران وحشتناک کاهش رشد جمعیت که امروز جامعه با آن دست به گریبان است، نیاز به یک شک ضربتی برای حل سریع آن دارد. پیشنهاد می دهم تا مدتی متأهلان فرزند دار یا دوفرزنددار را از خدمت سربازی معاف کنند.
 • ناشناس RS ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
  0
  واقعا یعنی چی؟
 • حسن A1 ۰۲:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
  0
  با عرض سلام من سرباز متأهل و فوق ليسانسي هستم كه مشكلات مالي و خانوادگي بي شماري دارم به علت خدمت سربازي امكان از هم پاشيدگي زندگيم هست . به علت مشكلات مالي در جايي كه خدمت مي كنم از اموال دولتي استفاده مي كنم .اميد وارم خداوند من را ببخشد .
 • محمد EU ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
  3
  من الان 6ماه خدمت کردم آیا کسری متاهلی شامل من میشود؟