بررسی مشخصات هلال اول شوال 1433 در غروب روز شنبه 28 امرداد 1391 نشان می‌دهد این هلال در غروب روز شنبه عملا رویت‌پذیر نیست، اما امکان رویت این هلال در بعدازظهر پیش از غروب روز شنبه وجود دارد.

 

امیر حسن‌زاده*: از نظر نجومی هر ماه قمری با حالتی شروع می‌شود که ماه نو یا مقارنه ماه و خورشید نامیده می‌شود. در این حالت، ماه روی خط واصل زمین و خورشید قرار دارد و سطح نورانی ماه دقیقاً در طرفی است که ما نمی‌توانیم آن را ببینیم. یک یا دو روز بعد، ماه به صورت هلال باریک شامگاهی دیده می‌شود.
به فاصله زمانی بین دو ماه نو متوالی دوره تناوب هلالی گفته می‌شود که به طور میانگین برابر 29.53 روز و طول متوسط یک ماه قمری است؛ اما از آن‌جا که تعداد روزهای هر ماه باید عددی صحیح باشد، هر ماه در تقویم قمری 29 یا 30 روز دارد.
درتقویم هجری قمری قراردادی ماه‌ها به طور متوالی 29 و 30 روزه در نظر گرفته می‌شوند؛ اما این روش بیشتر برای بررسی‌های محاسباتی و تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تقویم هجری قمری مورد استفاده کشورهای اسلامی بر اساس معیارها و ضوابطی 29 یا 30 روزه بودن ماه تعیین می‌شود و در این صورت ممکن است که چند ماه متوالی 29 یا 30 روزه باشد. طبق محاسبات حداکثر 3 ماه متوالی می‌تواند 29 روزه و 4 ماه متوالی می‌تواند 30 روزه باشد.
مطابق حکم شرعی اگر هلال ماه در شامگاه بیست‌ونهم ماه رویت شود، آن ماه به پایان رسیده و فردای آن، روز اول ماه بعد است؛ ولی اگر هلال ماه در شامگاه روز بیست‌ونهم رویت نشد، ماه 30 روزه خواهد بود. آن‌چه در اینجا اهمیت دارد، پیش‌بینی وضعیت رویت‌پذیری هلال ماه در روز بیست‌ونهم و مشاهده آن است.

 

عوامل نجومی موثر در رویت هلال ماه
در نگاه اول واضح است که هر چه مدت زمان سپری‌شده از مقارنه (سن هلال ماه) بیشتر باشد، رویت آن آسان‌تر است. با افزایش سن هلال، ماه فرصت بیشتری دارد تا از خورشید فاصله بگیرد و جدایی زاویه‌ای آن افزایش یابد و در نتیجه سطح درخشان (فاز) آن نیز بیشتر می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست و عوامل مختلفی در رویت هلال ماه موثر خواهند بود که به چند مورد آن اشاره می‌شود:


ارتفاع هلال: یکی از اصطلاحات رایج در بحث هلال ماه میزان ارتفاع ماه از افق است. ارتفاع، زاویه بین افق و جسم مورد نظر است. ارتفاع هلال ماه یکی از مشخصه‌های تأثیرگذار در رؤیت هلال ماه است. هر چه ارتفاع هلال بیشتر باشد، رویت آن آسان‌تر است.
مدت مکث : هلال‌های شامگاهی پس از غروب خورشید، غروب می‌کنند. فاصله زمانی بین غروب خورشید و غروب ماه را مدت مکث می‌گویند. هر چه مدت مکث بیشتر باشد، ماه مدت بیشتری در آسمان است و آسمان تاریک‌تر می‌شود و امکان رویت فراهم می‌شود.
ضخامت بخش میانی: یکی دیگر از واژه‌های مورد استفاده در زمینه هلال ماه، «ضخامت بخش میانی» هلال است. هلال ماه مانند کاسه‌ای است که در بخش میانی خود بیشترین ضخامت را دارد و هر چه به سمت لبه‌های هلال حرکت کنیم از ضخامت آن کاسته می‌شود. منظور از ضخامت میانی هلال ماه، پهنای بخش میانی کمان هلال است که بر حسب دقیقه قوسی بیان می‌شود. (هر 60 دقیقه قوس برابر 1 درجه است.) طبیعی است که هر چه جدایی زاویه‌ای هلال بیشتر باشد، ضخامت کمان هلال نیز بیشتر خواهد بود.
فاز ماه: اصطلاحاً به نسبت سطح روشن ماه به کل سطح آن، فاز ماه گفته می‌شود. معمولاً فاز ماه را بر حسب درصد بیان می‌کنند.

 

معیار آغاز ماه قمری در ایران و عربستان
جمهوری اسلامی ایران
: در کشور ما تقویم هجری قمری در کنار تقویم هجری خورشیدی معتبر دانسته شده و مناسک مذهبی به این تقویم وابسته است. در حال حاضر مرجع رسمی استخراج تقویم در کشورمان، شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است. این شورا برای استخراج تقویم قمری از نظر فقهی مقام معظم رهبری بهره می‌برد. از نظر مقام معظم رهبری، رویت هلال با چشم شرط است و استفاده از ابزار اپتیکی همانند دوربین دو چشمی و تلسکوپ مانعی ندارد. هم چنین اگر کارشناسان علم نجوم بر عدم رویت‌پذیر بودن یک هلال توافق داشته باشند، نظر آن‌ها کافی است. ستاد استهلال مقام معظم رهبری در ماه‌های مختلف (به خصوص ماه مبارک رمضان و شوال) فعال بوده و گروه‌های رصدی مجهز را برای رویت اعزام می‌کند. در سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری رویت هلال در روز را نیز پذیرفته‌اند که این مسئله موجب ایجاد حوزه جدیدی در رویت هلال شده است.
تقویم عربستان (ام‌القری) : بسیاری از مردم فکر می‌کنند که تقویم عربستان صحیح و همیشه با رویت واقعی هلال ماه منطبق است و در بسیاری از مواقع از آن برای اثبات یا رد شروع ماه قمری در کشور استفاده می‌کنند. معیار شروع ماه در تقویم عربستان به این صورت است که باید مقارنه ماه و خورشید اتفاق افتاده باشد و در شهر مکّه معظمه، ماه پس از خورشید غروب کند. در این صورت فردای آن روز اول ماه در تقویم ام‌القری خواهد بود. با بررسی وضعیت یاد شده در ماه‌های مختلف مشخص می‌شود که این معیار در بسیاری از موارد نمی‌تواند دلیلی بر رویت‌پذیر بودن هلال باشد (مراجعه شود به ماهنامه آسمان شب، سال اول، شماره هفتم، صفحه 55).
اما در ماه‌های مهم (رمضان، شوال، ذی‌الحجه) آغاز ماه با بررسی گزارش‌های رویت هلال اعلام می‌شود. در این کشور، شورای عالی قضایی گزارش‌های رویت هلال را بررسی و برای شروع ماه اطلاعیه صادر می‌کند. با این وجود هم به دلیل گزارش‌های غیرعلمی که توسط افراد غیرمتخصص ارائه می‌شود، شواهدی وجود دارد که اعلام اول ماه با هیچ معیارعلمی قابل توجیه نیست.

 

وضعیت رویت‌پذیری هلال ماه شوال 1433 هجری قمری
کارشناسان برای پیش‌بینی وضعیت رویت‌پذیری، ابتدا مشخصه‌های نجومی هلال ماه را در شامگاه روز بیست‌ونهم ماه قمری محاسبه و استخراج می‌کنند و سپس با مقایسه این مقادیر با رکوردها و معیارهای نجومی در مورد شروع ماه بعدی اعلام نظر می‌کنند. منظور از رکورد، بحرانی‌ترین میزان مشخصه‌های تأثیرگذار هلال در لحظه رویت است.
بر اساس محاسبات، مقارنه ماه و خورشید در ساعت 20:24 روز جمعه 27 اَمرداد 1391 رخ می‌دهد. در زمان غروب خورشید در روز شنبه 28 امرداد 1391 مقارن با 29 رمضان 1433، مهم‌ترین مشخصه های نجومی این هلال برای چند شهر کشورمان محاسبه شده که در جدول1 مشاهده می‌کنید.
 

جدول 1 : مشخصات نجومی هلال ماه شوال 1433 (شنبه 28 اَمرداد 1391) در شهرهای مختلف
محاسبات در زمان غروب خورشید به صورت راصد مرکزی و با در نظر گرفتن اثر شکست انجام شده است.
نام شهر
جدایی زاویه‌ای
درجه
ارتفاع ماه
درجه
مدت مکث
(دقیقه)
ضخامت
(دقیقه قوسی)
سن هلال
(ساعت)
فاز
(درصد)
تهران
13.11
1.11
8
0.41
23.41
1.34
اصفهان
13.01
1.73
11
0.41
23.34
1.33
شیراز
12.90
2.34
14
0.40
23.22
1.32
اهواز
13.11
1.09
12
0.41
23.59
1.35
بندرعباس
12.72
2.75
15.5
0.39
22.92
1.29
زاهدان
12.64
2.19
13
0.38
22.66
1.26

توجه به مقادیر جدول نشان می‌دهد که جدایی زاویه‌ای این هلال قابل توجه است، اما ارتفاع و در نتیجه مدت مکث آن بسیار کم است به‌طوری‌که چند دقیقه پس از غروب خورشید، هلال ماه نیز در روشنایی افق غروب می‌کند و امکان رویت آن حتی با تلسکوپ نیز وجود نخواهد داشت. در نقشه زیر هم که محدوده‌های رویت‌پذیر هلال شوال امسال را در شامگاه شنبه 28 اَمرداد 1391 با رنگ‌های مختلف نشان داده، مشخص است که ایران در محدوده قابل رویت قرار ندارد. برای مشاهده اینفوگرافیک در ابعاد بزرگ، این‌جا را کلیک کنید.

به دلیل ارتفاع کم ماه در زمان غروب خورشید، برای رویت چنین هلالی می‌بایست از امکان رویت هلال در روز بهره برد. هلال در روز به رصدی اطلاق می‌شود که در طول روز انجام گیرد؛ به عبارت دیگر رصد هلال زمانی باشد که نور خورشید آسمان را تحت تاثیر مستقیم خود قرار داده باشد
برخی از هلال‌ها به دلیل ارتفاع بسیار کم در زمان غروب خورشید رویت‌ناپذیرند در حالی که ممکن است همین هلال در روشنایی روز با استفاده از تلسکوپ قابل رویت باشد. بنابراین باید توجه خود را به وضعیت رویت هلال شوال امسال قبل از غروب خورشید معطوف کنیم. به همین منظور دو رکورد رویت هلال ماه که وضعیت تقریباً مشابه ای دارند در جدول2 ارائه شده است.
 

جدول 2: رکوردهای اخیر رویت هلال با چشم مسلح
محاسبات با در نظر گرفتن اثر شکست در زمان غروب خورشید انجام شده است.
تاریخ
محل رصد
جدایی زاویه‌ای
(راصد مرکزی)
ارتفاع ماه
(درجه)
ابزار
توضیحات
12 سپتامبر 2007 / شهریور 1386
ارتفاعات کامه- تربت حیدریه
11.83
2.80
تلسکوپ شکستی 120 میلی متر
هلال رمضان 1428 دقایقی قبل از غروب خورشید رویت شد
19 سپتامبر 2009 / شهریور 1388
سی سخت- دنا
11.87
0.1 -
تلسکوپ 14 اینچ
هلال شوال 1430دقایقی قبل از غروب خورشید رویت شد

 

 

نتیجه: مقایسه مشخصه‌های نجومی هلال شوال (جدول 1) با مقادیر رکوردهای مشابه (جدول 2) نشان می‌دهد که وضعیت هلال بهتر از رکوردها است بنابراین رویت این هلال بسیار مشکل و در غروب روز شنبه عملا غیرممکن است، اما امکان رویت هلال شوال 1433 در روز شنبه 28 اَمرداد 1391 با چشم مسلح قبل از غروب خورشید وجود دارد.

 

*کارشناس ارشد مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
5353

کد خبر 236596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 179
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بدون نام IR ۰۶:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
  101 3
  یک سوال : با معیارهایی که در کشور ما اول ماه مشخص میشه ، عید فطر برای مثلا ایتالیا با ایران باید یکی باشه ؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۰۶:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
   87 8
   در ایتالیا نیز همانند ایران، هلال در زمان غروب خورشید ارتفاع بسیار بسیار کمی دارد و رویت آن در غروب روز شنبه 18 مرداد بسیار ضعیف است؛ اما از آنجا که سن هلال در ایتالیا بیشتر است، امکان رویت آن در نور روز قوی‎تر است. در حالت کلی، لزوما رویت هلال در ایران به معنی رویت هلال در ایتالیا نیست؛ زیرا همانطور که در نقشه فوق مشاهده می‏کنید، خط رویت‏پذیری به شکل یک منحنی (هذلولی) است و از ماهی به ماه دیگر تغییر می‏کند.
  • بدون نام IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
   40 13
   ممنون
  • بدون نام IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   1 1
   در زمانه ای که دقت پدیده های ستاره شناسی با دقت کسری از ثانیه صورت میگیرد، اتکا به دیدن چشمی هلال اصلا درست نیست و این حس به مردم دست میدهد که بازیچه قرار گرفته اند. چرا با اتکا به ستاره شناسی و فیزیک نوین روز تعطیل را از قبل تعیین نمی کنید. این کارها نوعی وسواس است که از نظر دین هم مضموم است.
 • بدون نام US ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
  35 7
  میشه لطفا بگید اطلاعات مشابه جدول یک رو از کجا می تونیم برای سایر نقاط دنیا و مشخصا آمریکا بدست بیاریم؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
   53 10
   کاربر محترم، اغلب نرم‌افزارهای آسمان‌نما موقعیت اجرام سماوی را محاسبه می‌کنند و شما می‎توانید با تنظیم زمان برای لحظه غروب خورشید (یا هر زمان دیگر) این اطلاعات را استخراج کنید. مانند StarryNight، Redshift، Planetarium و .... . نرم‏افزارهای تخصصی محاسبه موقعیت هلال نیر وجود دارند که دقت آنها بیشتر است، مانند نرم‌افزار MoonCalc نوشته دکتر منذر احمد (اخترشناس اهل مالزی)
  • بدون نام US ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
   34 10
   مرسی از راهنمائیتون
 • بدون نام EU ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
  25 70
  منم میگم فقط الله اعلم .الله اعلم.
 • بدون نام IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
  125 9
  پس امسال نیز از اون سالهایی ست که .... بر سر روز عید فطر اختلافات زیادی بوجود می آید
  • بدون نام IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   60 8
   هر سال اختلاف وجود داره، چيز جديدي نيست، فقط هم رويت هلال ماه شوال مشكل داره عجيب نيست؟؟؟ ماه هاي ديگر قمري سرجاشه...
  • بدون نام IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   43 4
   تازه همیشه هم روز عید فطر با روز کشورهای سنی فرق داره!! اینم عجیب نیست!؟ یکشنبه روسیه و عربستان و هند و مالزی و اکثر کشورهای دیگه که دو طرف ایرانن عید هست اما تو ایران دوشنبه هست!!! اینم عجیب نیشت!؟
  • بدون نام US ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   3 0
   ماه های قمری دیگه همین مشکل رو دارن ولی چون برای ما مسلمون ها اخرین روز رمضان مهمه استهلال تمام تمرکزش روی رویت هلال شوال هست، چون اگر اشتباه بشه و در روز عید روزه گرفته بشه روزه حرام هست. البته ما برای استهلال ماه های دیگه رفتیم و این موضوع به ماه شوال مربوط نیست. البته از نرم افزارهای شبیه ساز نجومی استفاده کنین خودتون بهتر متوجه موضوع میشین. (چون مطمئنا برای سازنده نرم افزار ماه شوال و ماه شعبان فرقی نداره) در سایر کشورها منهای عراق رویت شرط نیست و محاسباتی انجام میدن مثلا اگر تو محاسباتشون ماه بعد از خورشید غروب کنه روز بعدش رو عید حساب میکنن و قبل خورشید یا همزمان با خورشید باشه عید اعلام نمیکنن. عراق هم ایت الله سیستانی بر مبنای رویت هلال عید اعلام میشه.
 • بدون نام IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
  42 22
  خبری خواندم با این مضمون که علمای اهل سنت حکم حکومتی را در عید فطر می پذیرند و از ان تبعیت می کنند ...
  • مهدی DE ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   2 0
   بله صحیح خوندید، ما پیرو حاکمیت اسلامی کشور هستیم. به اسمم هم شک نکنید ما سنی ها هم اسم مهدی رو میذاریم کوته نظر نیستیم
 • سعید IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
  39 6
  خب حالا با همه این حرفا، عید یکشنبه است یا دوشنبه؟ چند درصد احتمال داره دوشنبه عید بشه؟؟؟
  • بدون نام US ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
   47 8
   يا همه علما يك شنبه را عيد اعلام مي كنند يا اين كه دوشنبه ميشه عيد و بدترين حالت هم اينه كه يك شنبه براي يك عده عيده و براي عده ديگري روز 30 رمضان :)
 • بدون نام IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
  8 62
  برادردوشنبه 31روزاست.
  • بدون نام IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   15 8
   عید اول شوال است و دوشنبه سی ماه مبارک
 • سامان DE ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  56 10
  آخر این چه جریانی است که یک کشور ماه دیده می شود و عید است و کشور زیر منحنی نمی بیند و 30 رمضان است!! .... آنوقت ما 2 تا 3 عید داریم هرسال! ...
 • بدون نام NL ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  هر موقع عربستان عید داره ما هم داریم. تمام
  • بدون نام IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   همون عربستانی که منجم هاش تفاوت زهره رو با ماه تشخیص نمیدن؟! بدترین گزینه رو انتخاب کردین!!!
  • بدون نام IR ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   0 1
   شما هم اخبار صحیح رو از شایعه تشخیص نمی دید ! داداش ، بیشتر و بهتر خبر بخون
 • علی IR ۰۲:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  عید یکشنبه است . تمام
 • بدون نام US ۰۳:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  15 2
  اگر لطف بفرمایید نرم‌افزار یا سایت‌هایی را معرفی فرمایید که بتوان هم آشنایی کلی با مفاهیم اولیه نجوم پیدا کرد و هم محاسبات مورد نیاز نجومی را به زبان ساده بیان کرده باشد به طوری که بتوان لحظه به لحظه مثلا مشخصات ماه و خورشید را دریافت کرد. به عنوان نمونه نرم افزار هفت آسمان که کاری از موسسه یاسین هست بسیار مورد استفاده اینجانب قرار گرفت. البته نرم افزاری مانند starry night هم به دلیل پیچیدگی‌هایش گمان نکنم توانایی استفاده از آنرا داشته باشم. اگر لطف بفرمایید و در این زمینه بنده را راهنمایی کنید ممنون و قدردان خواهم بود. با تشکر
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   11 4
   کاربر محترم، اغلب نرم‎افزارها برای شبیه‌سازی محیط آسمان و انجام محاسبات ساخته می‌شوند. برای آشنایی با مفاهیم اولیه نجوم می‎توانید به کتاب‌هایی مانند «نجوم به زبان ساده» ترجمه دکتر محمدرضا خواجه‌پور (انتشارات گیتاشناسی) مراجعه کنید. متاسفانه محاسبات نجومی ساده نیستند و روش ساده‌ای برای توضیح یا انجام آنها وجود ندارد.
 • علیرضا US ۰۶:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  15 4
  با سلام توضیحات بسیار مفیدی در این بخش بود که جا داره تشکر کنم. اما یک نکته به نظرم ضروری میرسه که اگر از منبعی در یک خبر استفاده می‌شه حتما باید اون منبع ذکر بشه. در این بخش شکل کاملا از یک منبع خارجی‌ گرفته شده که توضیحات اون منبع به فارسی برگردوند شده. من از چند سال پیش این منبع رو دیده بودم و لینک یون منبع هم اینه http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis.htm باز هم از توضیحات خوبتون متشکرم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه؛ عید سعید فطر رو پیشاپیش به همهٔ مسلمین جهان تبریک میگم.
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   17 3
   کاربر محترم، لینک مورد اشاره شما صفحه دکتر برنارد یالوپ، مبدع معیار یالوپ در رویت‎‌پذیری هلال ماه است و اگر به توضیح نقشه دقت کنید، هم نشان کپی‌رایت طراح نقشه وجود دارد و هم این توضیح که نقشه بر اساس معیار یالوپ تدوین شده است.
 • حسنا A1 ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  88 19
  علم قادر است روز عید هزاران سال آینده را با معیارهای علمی دقیقا مشخص کند. تمام.
  • مجتبی IR ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   6 18
   من نمی دونم شما خطا را در ابزار، در روش محاسبه، در... در حوزه علوم تجربی نفی می کنید؟ شواهد تاریخ علم را چه می کنید؟ مگر همین دانشمندان در طول تاریخ سعی نکرده اند روشها و ابزار اندازه گیری را ارتقاء بخشند؟ آخرین موردی که یادم هست آزمایش معروفی بود که به این نتیجه رسیده بودند که یک ذره زیر اتمی سریعتر از نور حرکت می کند. بعد کلی به رحمت افتاده بودند که محاسبات و عوامل مختل کننده رو پیدا کنند. البته این فقط یک نمونه بود و پیش خودتان نگویید محاسبه هلال ماه ساده تر از این حرفهاست. کمی فلسفه علم مطالعه کنید. نکته دیگر هم مربوط به قانون گذاری است آن هم قانون گذاری ای که بایستی در طول تاریخ و برای تمام ملتها ، در هر جا و با هر میزان دانشی قابل استفاده باشد، نه اینکه محدود به یک دوره تاریخی باشد
 • بدون نام IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  22 6
  با توجه به غیر قابل پیش بودن اول ماه ای کاش قانون گزاران روز سی ام ماه رمضان و اول ماه شوال را تعطیل می کردند تا از نظر کسب و کار لطمه کمتری بر اثر تعطیلی ایجاد شود چون مثلا طبق تقویم یک شنبه و دوشنبه تعطیل است ولی اگر دوشنبه اول شوال باشد عملا روز یکشنبه هم به تعطیلات اضافه می شود
  • بدون نام IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   27 8
   دوست عزیز عید فطر از لحاظ علمی کاملا قابل پیش بینی هست و تنها موضوعی که در این میون مطرح میشه بحث "رویت شدن" اون هست که از بحث شرعی این مبحث وارد شده. لذا پیشنهادتون چندان جای بررسی نداره.
 • بدون نام US ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  52 26
  شاید هفته پیش بود
  • بدون نام IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   22 19
   آفرين حرف دل من را زدي
 • بدون نام DE ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  15 10
  فقط همین هست که تمام برنامه ریزی ها برای مسافرت بهم بریزه اگر دیشب 5 شنبه اعلام میکردن شنبه تعطیل هست خیلی از مسائل اعصابی مردم مثل خودم من حل میشد که هی نیام تو سایت های خبری ایران تا آمارشون نیاد بالا یک کلام بگن شنبه تعطیل هست یا نه ما میخواستیم صبح زود راه بیوفتیم اصلاً همون دیروز که الان این کامنت رو میزارم ساعت 6 عصر جمعه هست خبری هم از تعطیلی نیست
 • حمید NO ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  16 9
  ما در نروژ زندگی می کنیم و وضعیتمون با ادمای معمولی (به لحاظ عرض جغرافیایی زیاد) یک مقدار متفاوته. در این موقع سال طول روز بسیار زیاده و امکان دیدن ماه وجود نداره. اگر بتونید ما رو هم در زمینه ی تشخیص عید کمک کنید بسیار سپاسگذار خواهم بود.
  • دبیر سرویس دانش IR ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   6 30
   کاربر محترم، شما باید با دفتر مرجع تقلید خود تماس گرفته و از آنها راهنمایی بگیرید؛ چرا که معیار آغاز ماه قمری، ملاک شرعی است.
 • قره شور IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  9 2
  ببخشید با این حرفهایی که گفتید عید عربستان هم روز یکشنبه است وما هم روز یکشنبه احتمالا ، ولی یه سوال اینکه گفتید 29.53چه جوریه که مثلا ما زودتر ماه رو می بینیم زودتر از 29.53 روز ؟ یه سوال دیگه اینکه ما که در گلستان هستیم قابل رویت بودن ماه برای ما با بندر عباس یکی است یا نه؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   9 4
   هلال ماه دقیقا بعد از 29 روز و 12 ساعت و 43.2 دقیقه به همان وضعیت دوباره مشاهده می‎شود، مثلا اگر به زمان دقیق ماه تربیع یا ماه بدر دقت کنید، این اختلاف را مشاهده می‎کنید. اما از آنجا که طول تقویم قمری باید عددی صحیح باشد، تقویم قمری بین 29 تا 30 روز خواهد داشت. عوامل موثر بر رویت‌پذیری هلال متعددند و به صرف اتکا به زمان نمی‏توان درباره رویت‌پذیری هلال صحبت کرد: اوج یا حضیض مداری، عرض دایره‎البروجی مثبت یا منفی، اختلاف سمت و ارتفاع در زمان غروب خورشید و ... همه موثرند؛ اما در حالت کلی اگر شما امشب هلال اول ماه را مشاهده کنید، به احتمال زیاد 29 شبانه روز بعد در همین زمان با هلالی که نزدیک به 13 ساعت جوان‎تر است، روبرو خواهید شد که قابل مشاهده نخواهد بود.....
  • دبیر سرویس دانش IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   8 4
   ... استان گلستان در عرض جغرافیایی بسیار شمالی‎تر نسبت به هرمزگان قرار دارد و هیچ ارتباطی بین رویت‏پذیری هلال در این دو منطقه وجود ندارد.
 • arad US ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  58 5
  میشه فقط بگید چرا همه این نظریه ها و اختلافات از بیست و چند سال پیش امده و قبلا عید مطابق تقویم بود؟
  • محمود IR ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   22 57
   ببين قبلا هم اين اختلافات بود ولي تو اونروزا يا تو باغ نبودي يا اصلا بچه بودي. رسانه ها هم نسبت به اول ماه حساس نبوده و اين قدر خبر سازي نمي كردند. بعدشم علم نجوم جديد تو ايران نبود و اين رشته تازه تو ايران شكل گرفت و متخصص زياد پيدا كرد.
  • بدون نام IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   27 4
   ... شما که تو باغ بودی آخرش چی شد ؟
  • بدون نام IR ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   1 0
   آفرین زدی تو خال ....
  • بدون نام IR ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   1 0
   شما که تو باغ بودی یک چند تا گلابی برای ما که تو باغ نبودیم میچیدی.
 • بدون نام AU ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  7 7
  من در شهر گلدکوست استرالیا زندگی میکنم ممنون میشم راهنمایی کنید که چکونه از روز عید اطمینان حاصل کنم
  • دبیر سرویس دانش IR ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   9 5
   کاربر محترم، همان‎طور که در نقشه رویت‌پذیری هلال شوال مشاهده می‎کنید، هلال ماه نو در غروب روز شنبه 18 آگوست با ابزار اپتیکی قابل رویت خواهد بود و اگر بیشتر تلاش کنید، ممکن است بتوانید آن را با چشم غیرمسلح نیز مشاهده کنید؛ البته باید برای یافتن هلال موقعیت آن را با ابزار اپتیکی جستجو کنید.
  • بدون نام AU ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   13 4
   بسیار از راهنمایی ممنون .تنها ذکر یک نکته که ای کاش سفارتخانه های کشورمان حضور پررنگ تری در ایام ملی و مذهبی داشتند. در این صورت هم ایرانیانی چون من به راحتی از تردید خارج می گردیدن و هم مسلمانان دیگر کشورها.
  • بدون نام IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   29 4
   شما ديگه end خلافي !! رفتي وسط گلدكوئيست تازه از سفارتم انتظاراي هرمي داري ؟!!
 • arash IR ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  65 32
  به نظر من عید سه شنبه است
  • بدون نام IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   31 4
   آفرین!!!!
  • بدون نام IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   35 5
   منفي ندين. ايشون راننده مريخ نورده !! اونجا 3سنبه عيده ديگه !!!
  • بدون نام IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   43 5
   ميتونه چهارشنبه هم باشه!
  • بدون نام IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   21 5
   حتی پنجشنبه و حتی ...
  • بدون نام IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   34 3
   به افتخار دبیر سرویس دانش که اینجا بسیار پر کار و پاسخگو ظاهر شده.......
 • بدون نام IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  44 4
  بسیار متشکرم از دبیر سرویس دانش و امیدوارم در سایر بخش ها هم همینطور بشه و پاسخگویی را ببینیم
 • مهدی IR ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
  42 5
  در صدر اسلام هم اگر حلول ماه اثبات می شد حتی اگر ماه رویت نمی شد عید بود. مثلا اگر هوا ابری بود بنا بر اینکه ماه نمی تواند سی و یک روز باشد عید اعلام می شد. محاسبات علم امروز همانقدر در این زمینه حتمی است که گزاره ماه نمی تواند سی و یک رو ز باشد در آن زمان قطعی بود. لذا می توان بر پایه محاسبات نجومی تاریخ دقیق عید را اعلام کرد .
  • بدون نام IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   3 7
   از آن اول می دانستند که ماه سی و یک روزه نیست
 • الهام US ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  45 7
  سلام میگما این بساطی که ما هر سال داریم عادت کردیم انگار این مردم همیشه باید تو بحث دو دلی بماند .... / مگه قیمت مرغه که امروز وعده ی فردا رو میدین ! تقویم و رصد خانه ها .......
 • بدون نام IR ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  29 6
  آقا عید همه مبارک. اگه زودتر شد بهتر - نشدم یه روز دیگه هم هستیم
 • مهرداد IR ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  12 30
  انشا ءالله که ماه رمضان 30 روزه باشه چون من سه شنبه امتحان سختی دارم اونوقت امتحانم به خاطر 2 روز تعطیلی لغو میشه
  • مهدی IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   5 5
   در هر صورت تعطیلات عوض نمیشه. حالا تعطیلی یا یه روز قبل از عید یا یک روز بعد از عید
  • بدون نام IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   6 5
   به دلت صابون نمال برای شک بین 29-30 دو روز تعطیل کردن عید دوشنبه هم باشه سه سنبه همه جا باز است
 • علی IR ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  21 1
  اگر 2شنبه عید باشه دیگه روزه 1شنبه تعطیل نیست؟ یعنی تعطیلات میشه 2شنبه و سه شنبه؟
  • بدون نام IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   33 6
   1 شنبه كه از قبل تعطيل اعلام شده. اگه 2 شنبه عيد باشه پس 3 شنبه هم به اين تعطيلات اضافه ميشه. 4 شنبه هم كه بين التعطيلاته پس تعطيله ! اين هفته كلا فيتيله !!!! هفته بعد هم به خاطر اجلاس فيتيله !!!!
  • بدون نام US ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   15 1
   طبق مطلبی که در سایت شورای نگهبان هست، روز اول و دوم شوال تعطیله
  • امین IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   9 0
   بله...دقیقا
 • میثم IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  15 2
  با سلام یه سوال داشتم میشه در کل دنیا شعبان به 29 تموم بشه و لی توایران به 30 تموم بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اکه دو شنبه تو ایران عید باشه رمضان و شعبان به 30 تموم میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا میشه 2 تا ماه قمری به 30 تموم بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   10 7
   کاربر محترم، محاسبات نشان می‎دهند حداکثر 3 ماه متوالی قمری می‎توانند 29 روزه باشند و هم‌چنین حداکثر 4 ماه قمری متوالی می‌توانند 30 روزه باشند. در ضمن، با توجه به مقدار متوسط طول ماه قمری که 29.53 روز است، تعداد ماه‌های قمری 30 روزه بیشتر از ماه‌های قمری 29 روزه است.
  • میثم IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   3 10
   آقای دبیر جواب این سوال بده لطفا میشه در کل دنیا شعبان به 29 تموم بشه و لی توایران به 30 تموم بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   6 8
   کاربر محترم، در مقاله آقای امیر حسن‌زاده با موضوع پایان ماه شعبان و رویت‌پذیری هلال رمضان که در لینک زیر می‌توانید مطالعه کنید http://khabaronline.ir/detail/229184/ مشخص است که هلال ماه رمضان به هیچ وجه در کشور ما و دیگر کشورهای منطقه نمی‌توانست در غروب پنج‎شنبه 29 تیر رویت شود؛ اما این هلال در غروب جمعه 30 تیر دیده شد و روز شنبه 31 تیر مقارن با اول رمضان در ایران بود. اگر کشورهای دیگر (غیر از آمریکای جنوبی) روز جمعه را آغاز ماه رمضان اعلام کرده‌اند، حتما ملاکی غیر از رویت‌پذیری هلال داشته‌اند.
  • میثم IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   18 5
   یعنی همه کشورها اشتباه می کنن به غیر از ما!!!!!!!!!!!!!!
  • محسن IR ۰۱:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   0 0
   اينكه همه يك كار را بكنند دليل نميشه كه اون كار درست باشه.
  • بدون نام IR ۰۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   2 0
   آقا میثم. برای درک بهتر این مطلب اگر اندکی در زمینه مسائل نجومی آشنایی داشتید مطلب برایتان واضح بود. وقتی طبق محاسبات دقیق ریاضی در غروب پنجشنبه 29 تیر اصلا ماهی در آسمان وجود ندارد. چطور میوشد ماهی که نیست رویت کرد؟ حالا وقتی ماه در آسمان هست ممکن است به خاطر بعضی از موانع دیده نشود ولی وقتی اصلا ماهی در آسمان وجود ندارد چطور میتوان دید؟ وقتی شما با علم به مسائل نجومی متوجه شدید که فلان مطلب درست هست نظر غیر علمی دیگران هر چند زیاد هم باشند اهمیتی نخواهد داشت.
 • مرشد IR ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  30 3
  یادم میاد در دوران طفولیت میگفتند یکی از فضاپیماهائی که بدون سر نشین رفته به کرات موقع نشستن چون دیدند یکی از پاهاش ( حالا چرخ بوده یا اهرم نمیدونم ) احتمال اینکه فرو بره تو یک حفره هست و اجبارا چند متر جابجاش میکنند , شما بگید من چطور باید قبول کنم آدم ابوالبشر که قادره از اینجا کرات دیگه رو رصد کنه نتونه طلوع و زوال یک ماه رو اعلام کنه ؟ قبول ندارم چون باورم براینه همه اینها سیاسته و ناخواسته ماهم درگیرشیم و لیالی قدرو و همه چیمون هم گیرشه , منکه با تقویم رسمی کشور میگیرم و با زیرنویس تلویزیون جمهوری اسلامی میخورم و چیزی رو هم قادر نیستم گردن بگیرم , خدا به بزرگی خودش از ما بندگان کوچک قبول کنه .
 • مجید IR ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  12 6
  من شب چهاردهم ماه رو یه قرص کامل دیدم یعنی ماه شب پونزدهم بوده . پس ما اگه یه روز ازون ور رو خورده باشیم و ماه قمری هم سی کامل باشه مطمئنا یکشنبه عیده فطر هست .
  • بدون نام IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   13 2
   خیلی ساده می گید مگر ماه چهارده با پانزده از لحاظ چشمی چقدر فرق داره که شما با چشم متوجه شوید؟
  • مجید IR ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   0 8
   دوست گرامی عیدت مبارک .. دیدی بعضی وقتها چشم ها اشتباه نمی کنند!!
  • بدون نام IR ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   4 0
   مجید جان ممکن است یه حدس درست از آن در بیاد ولی مطلبی ارزشمند هست که علمی و مستدل باشد و نه از روی حدس.
  • مجید IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   0 2
   بدون نام گرامی من حدس نزدم؟ اتفاقا قضیه علمی هست وقتی شما شب چهاردهم قرص ماه رو کامل ببینی متوجه میشی که یک روز اشتباه کردیم . شما از این ماه مسیر کامل شدن هلال ماه رو دنبال کن درست شب پونزدهم یه قرص کامل می بینی . من هم با حدس و گمان مخالفم . موفق باشید
 • مهدي IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  20 1
  تورو خدا يكي جواب منو بده واقعا"‌برام سؤاله كه چرا تو ماه هاي قمري ديگه سال ما انقدر مشكل نداريم و اول و آخرش مشخصه،يعني ماه هاي قمري ديگه سال مهم نيست؟
  • بدون نام IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   4 1
   چون تو ماه های دیگه مشکلی برای ما پیش نمیاد ولی در عربستان برای ذی الحجه هم ماه را می بینند
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   8 3
   کاربر محترم، آغاز و پایان هر ماه قمری با استهلال اثبات می‌شود. منتها درمورد ماه‌های مبارک رمضان، شوال و ذی‌الحجه تعداد قابل توجهی از مردم به استهلال اقدام می‎کنند و کثرت گزارش‌ها (از جمله گزارش‌های اشتباه) کار را مشکل می‎کند. این در حالی است که در دیگر ماه‌های قمری گروه‎های متخصص اقدام به استهلال می‎کنند. در ضمن، توجه داشته باشید از 12 ماه قمری در هر سال فقط در چند مورد چنین مشکلاتی بروز پیدا می‌کند که نتیجه وابسته به استهلال است؛ ضمن آن‌که برخی موارد هم در سال‌های اخیر بوده که تقویم تغییر کرده است. خوشبختانه محاسبات دقیق مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران طی سال‌های اخیر باعث شده اختلاف در تقویم به حداقل خود برسد.
  • بدون نام IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   4 5
   برای این که شرع در شروع و پایان ماه رمضان رویت رو معیار دانسته چون بار تکلیفی داره وگرنه نرم افزارهای مربوطه خودشون می تونن محاسبه کنند و ضرورتی به دیدن با چشم نیست
 • بدون نام IR ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  1 0
  دوستان يه سري هم به اين سايت بزنيد http://moonsighting.com/1433shw.html
 • بدون نام IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  22 24
  من که اصلا دوست ندارم ماه رمضون تموم بشه
 • امین US ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  5 6
  من ساکن تگزاس هستم و در این سالها که ایران نبودم اطلاعاتی خیلی خوبی در زمینه رصد ماه بدست اوردم. در جواب دوستمون باید بگم که بله میشه که حتی در ایران و امریکا یک روز عید داشته باشند. در جواب دوست دیگه هم باید بگم که این جدول رو میتونید از سایت moonsighting بدست بیارید. لطفا نظرم رو چاپ کنید.
  • بدون نام IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   23 3
   حالا كه اونجايي سلام مارو به آقاكلينت ايستوود برسون !! بگو مرامتو داداش !!
  • بدون نام IR ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   16 2
   اقا اونجا خدا سخت نمیگیره شما راحت یکشنبه رو بخور مشکلی پیش نمیاد ...
 • بدون نام IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  32 4
  ما از عربستان هم جلوتريم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 كلا" كشور ما از هر لحاض يك استثنا است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • بدون نام IR ۰۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   2 0
   وقتی عربستان از روی یک دروغ یا توهم اعلام عید میکند ما هم باید تابع باشیم. بگذریم از تغییر افق و ... که لزومی ندارد همه جا حتما ماه دیده شود. وقتی ماه در آسمان نیست که رویت شود اینها با استناد به رویت اعلام عید می کنند حتما ما هم باید تابع باشیم؟؟؟ لطفا برای توضیحات بیشتر در مورد اعلام ماه رمضان از روی دروغ یا توهم به لینک زیر و لینکهای مربوطه رجوع کنید: ...
 • بدون نام IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  24 7
  در قرن 21 یک سری نشستن که ببینن !! اگر الاعمال به نیات پس 30 روز نیت میکنی و روزه می گیری و تمام دیگه این بازیا چیه هر سال در میارین سر مردم ...
 • زحمتکش IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  52 4
  آقا ما دیگه نمیتونیم؛ عید همتون مبارک....:-)
 • علي EU ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  49 9
  من كاري به رويت ماه ندارم. فردا در تقويم عيد اعلام شده و من هم فردا روزه نميگيريم..... به علم بيشتر اعتقاد دارم. ياعلي. عيد شما مبارك.
  • بدون نام IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   19 35
   شما كلا راحت باش ! هر روزي هم كه خواستي واسه خودت عيد بگير !!
  • علي EU ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   25 7
   واقعاً خيلي جالبه خبر آنلاين جان! ... در جواب بدون نام : پس فكر كردي منتظر ميمونم تا چيزي كه واضحه اتفاق بيفته رو ببينم و بعدش عيد بگيرم؟ اين حرفت مثل اينه كه چون اذان مغرب را نشنيدي حتي اگر هم آسمون تاريك بشه افطار نكني!
  • بدون نام EU ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   20 6
   مگه تقويم براساس محاسبات دقيق نجومي تدوين نشده؟ پس اگر اينطوره اين بحث هاي بيهوده براي چيه؟ فردا عيده ديگه. اتفاقاً اين نشان از قدرت بيكران الهي داره و آنچنان نظمي بر جهان حاكم كرده كه حتي ثانيه اي در رخدادهاي اينچنيني بالا و پائين نميشه.
  • بدون نام IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   2 38
   نیازی به روزه شما نیست
  • علي CA ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   25 9
   آقا يا خانم بدون نام. مثل اينكه كلا خيلي حال ميكني با من كل كل كني. بنده براي شما روزه نميگيرم كه برام تعيين ميكني روزه ات قبول نيست و ... ما اينجا داريم بحث ميكنيم و دليل نميشه كه شما از نظر من ناراحتي خودتو در مقام حاكم شرع قرار بدي و حكم به نياز بودن يا نبودن روزه من بدي. شايد هم اينقدر از نظر منطقي كم آوردي كه داري اينطوري رفتار ميكني.
  • بدون نام IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   3 6
   آقاي محترم. من اون بدون نام دومي نيستم. شما چرا اينقدر عصبي ميزني ؟!
  • بدون نام IR ۰۳:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   0 2
   علی آقا. شما وقتی مطلبی را کامل نمیدانید لطفا اظهار نظری هم نفرمایید. لطفا دقیق و بدون پیش فرض بخوانید و بعد اگر خواستید جواب دهید. استهلال هم کار گروه ‌های رصدی هست. موقعیت ماه در آسمان دقیقا با محاسبات قابل تعیین هست. آن هم نه الان بلکه صدها سال . چرا که ریاضیات جزء علوم یقینی و با محاسبات دقیق هست. ولی اگر شما تابع پیامبر هستید همین ایشون می فرمایند ملاک رویت هست (حتی سنی ها هم منکر این مطلب نیستند! حالا شما چطور!؟) یعنی با محاسبات دقیق معین می شود که ماه در آسمان هست ولی اسلام علاوه بر وجود ماه دیدن ماه را هم شرط کرده! اما اگر محاسبات به این نتیجه رسیدند که ماه در آسمان وجود ندارد ، در این حالت قطعا ماه رویت نخواهد شد و اگر کسی اعلام رویت کند یا دروغ گفته یا توهم کرده ......
  • بدون نام IR ۰۳:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   0 2
   ادامه نظر قبلی .... (مانند اعلام شروع ماه رمضان امسال توسط عربستان در زمانی که ماه در آسمان نبود) البته همین محاسبات هم به ما می گویند که بعضی از ماهها که هلال بسیار روشن و مکث آن فاصله زیادی از غروب خورشید دارد قطعا در صورت نبود مانع ماه قابل رویت هست. امیدوارم هیچگاه بدون علم حرفی نزنیم.
  • علي EU ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
   1 0
   اتفاقاً من همه اين موارد را ميدونم ولي حرف من اينه كه بايد به علم بيشتر توجه بشه و همين علماي ما بعنوان جانشينان پيامبر در عصر حاضر ميتونن خيال همه رو راحت كنن. الآن در عصر ارتباطات اين موارد بسيار راحت و موثق در دسترس عموم قرار داره و نيازي نيست حتماً طرف ماه را ببينه بعد عيد بگيره. در عصر پيامبر امكان نداشت به سرعت به همه ممالك اسلامي اطلاع داده بشه كه اينجا عيده و بقيه هم تبعيت كنن ولي الآن ميشه. پس كمي بايد اين سخت گيري ها را در اين امور كاهش داد و با استفاده از تكنولوژي به روز شد. ولي ميدونم همچنان روحيانيون سنتي ما اين نظر را قبول ندارند ... و از اون بيشتر وقتي حرص ميخورم كه جوانان ما كه بايد بيشتر از ورود تكنولوژي به عرصه دين خوشنود باشن ....
  • علي EU ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
   1 0
   ادامه كامنت قبلي ... مثل قديمي ها فكر ميكنن و خيلي سخت صحت علم را قبول ميكنن. من خودم يك راه انداز سيستم هاي كاميوتري هستم و ميفهمم كه تفكر سنتي يعني چي؟ يعني اينكه كسي كه به اسناد و مدارك قديمي دل خوش كرده به راحتي به سيستم هاي مدرن جديد خو نميگيره و بايد هزار و يك آيه و دليل بياري تا قبول كنن كه تكنولوژي واقعاً در كارشون مؤثره و تازه همين را هم خيلي ها قبول نميكنن و در نهايت محبور ميشي با حكم از مدير اداره يا سازمان به زور سيستم را به خوردشون بدي و با كلي اكراه و اشتباه اون كار رو انجاك ميدن. عالمين ما به نظرم در بعضي علوم ديني بايد حتماً مقتضيات زمان را در نظر بگيرند من شك دارم اگر پيامبر گرامي ما هنوز هم در قيد حيات بودند ....
  • علي EU ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
   1 0
   ادامه كامنت قبلي ... با اين نظر مخالفت مي فرمودند. اين ما هستيم كه در بسياري موارد خود را محكوم به عقب تر از زمان زندگي كردن ميكنيم. به عنوان نمونه رهبر معظم انقلاب در همايشي فرمودند كه من كي گفتم به من انتقاد نشود؟ اين خودتان هستيد كه هيچ حركتي نمي كنيد. به عبارت ديگر خود سانسوري داريد. پيامبر مكرم اسلام در زمان خود بهترين احكام را با توجه به همان زمان تعيين فرمودند و بقيه را به ما منتقل كردند. حراست از دين را قبول دارم ولي نه ديگه با اين شدت؟ .... با اين احوال آيا فكر ميكنيد نميشه طريقه حلول را امروزي كرد؟ پر حرفي منو ببخشيد.
 • ناشناس IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  31 5
  با محاسبات دقیق ریاضی و نجومی میشه تا میلیونها سال زمان دقیق رویت ماه و .... محاسبه و استخراج کرد...
  • بدون نام IR ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   8 18
   درسته ولی ملاک دیدن نور ماه است مگر ماه از آسمان بیرون میره
  • راد IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   7 5
   ملاک دیدن چی دیدن نور ماه ؟! ...اگه این همه دقت در تولید بود ما الان پیکان رو به آلمان صادر میکردیم !! ققط حرف های صد من یک غاز ... بعد ماشین میسازیم که خود به خود آتیش میگیره !!!!!
 • یه نفر IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  22 4
  من موندم با این پیچیدگی که شما می گید پس در زمانهای قبل که این ابزارها نبوده اونا چیکار می کردن!!!!!!!!!!!!!! اصلاً فکر نمی کنم به این پیچیدگی باشه!!!!!! و این جالبم نیست که در دنیا 2 یا حتی 3 روز عید فطر باشه!!!!!! مگه ما چند تا ماه داریم!!!!!!!!
  • بدون نام IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   3 10
   با چشم ماه را می دیدند فقط همین صبرمی کردند تا یک عده بگویند ماه را دیدیم
 • javid IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  11 12
  من که تو این چند سال عمر از خدا گرفتم ندیدم رویت ماه از اون چیزی که تو تقویم هست متفاوت باشه و به این اصلا اعتقاد ندارم که روز اینورو اونور بشه... پـــــــــــــــس خواهشا جو سازی نکنین بخاطر اینکه بازدیدتون بیشتر بشه...
  • بدون نام IR ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   1 0
   اعتقاد مخالف مسلمات علمی که بدون دلیل هم باشد هیچ ارزشی ندارد. البته هر اعتقاد درست یا خرافی برای صاحب آن ارزشمند است!!!!
 • بدون نام IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  14 26
  سال پیش عربستان زهره را با ماه اشتباه گرفت و عید را یک روز جلوتر اعلام کرد بعد هم اعلام کرد کع اشتباه کرده نمیدانم چرا مرغ همسایه غاز است
  • بدون نام IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   6 10
   چرا به این نظر منفی دادید؟مگه غیر از اینه که عربها زهره و ماه رو تشخیص نمیدن؟
  • بدون نام US ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   2 1
   خیلی باید کور باشن که زهره که اندازه یه نقطه هست رو با ماه که به اندازه کف دسته رو از هم تشخیص نداده باشن!
 • maryam IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  19 2
  روز اول ماه رو اشتباه کردن. حالا هم ... فردا رو عید اعلام میکنن مگر اینکه عربها اشتباه کرده باشن.یه سوال چرا ایران همیشه یک روز اختلاف داره با کشورهای عربی؟ به نظر من اختلاف زمانی زیادی نیست پس باید یکی باشه.
  • حسینی IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   7 13
   ببخشید آخه تا کی مردم ما میخوان بدون علم به چیزی درموردش راحت اظهار نظر کنند؟؟؟؟!!!! بحث رؤیت هلال برای ماه رمضان و شوّال یه بحث مذهبیه و به وجوب روزه گرفتن روز آخر ماه رمضان و حرام‌بودن روزه‌ی عید فطر ربط داره. حساسیتش هم برای اینه. ملاکش هم در دین مشخص شده که «رؤیت» هلال است. عربستان سعودی از حدود 10-15 سال پیش کُلاً ملاک رؤیت رو کنار گذاشت و تقویمی به نام تقویم ام‌القری درست کرد که ملاک شروع ماه در آن، رؤیت نیست، بلکه تولد نجومی ماه (گذشتن از حالت مقارنه) است. اگه به دین کاری نداشته باشیم، این ملاک برای یک تقویم اشکالی نداره، ولی برای کسی که میخواد حکم شرعیش رو بفهمه به درد نمیخوره. لذا ما چون دنبال رؤیت هلال هستیم به طور طبیعی حدّاقل یک روز، شروع ماه برامون با عربستان فرق دارد. ممنون
  • بدون نام CA ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   11 8
   اين يعني اقتضاي زمان. پس ما كي ميخواهيم در احكام شرعيمون از اين اصل تبعيت كنيم؟ من درك نميكنم چطور اين اصل در بين فقهاي ما خيلي خيلي سخت مورد پذيرش قرار ميگيره؟ به خدا تمام غربي ها از اين شكاف نهايت سوءاستفاده ها را ميكنن و ما هم با اين بحث ها داريم بهش دامن ميزنيم. عربستاني ها به نظرم كار درستي كردن و اين شبهات را از بين بردن ولي ما چي؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   7 4
   کاربر محترم (حسینی)، ملاک تقویم ام‌القری برای آغاز ماه قمری این است که به افق مکه مکرمه، ماه پس از خورشید غروب کند. اما برای ماه‌های مهم مذهبی مانند رمضان، شوال، ذی‌القعده و ذی‎الحجه به رویت هلال استناد می‏شود. در سال‎های اخیر آغاز و پایان این چهار ماه بارها با تقویم ام‎القری متفاوت بود.
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   7 2
   کاربر محترم (maryam ) همانطور که در مطلب زیر می‌توانید مشاهده کنید، ماه رمضان در کشور ایران مطابق با نقشه رویت‌پذیری هلال ماه به درستی آغاز شده است. خطوط رویت‌پذیری هلال نو به شکل هذلولی است و همسایگی دو کشور ربط زیادی به رویت‌پذیر بودن هلال در هر دو منطقه ندارد.
 • بدون نام US ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  19 4
  جناب دبیر سرویس دانش، اینکه به پاسخ کابرها جواب دادین خیلی دوست داشتنی و قابل ستایشه، پایدار باشین
 • بدون نام IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  9 1
  ببخشيد فرق بين حلول و رويت چيه كه آقاي مهدي گفتند.؟؟ در صدر اسلام هم اگر حلول ماه اثبات می شد حتی اگر ماه رویت نمی شد عید بود
  • بدون نام IR ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   2 0
   با یک مثال نقض این حکم که رویت برابر حلول است نقض می گردد: در هوای ابری ماه رویت نمی شود ولی می توان حکم به حلول ماه داد، مثلا چون می دانیم ماه نمی تواند سی ویک روز باشد.
 • مهدی IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  15 4
  از اینجا معلوم میشه جایگاه علم واجرای قانون در کشور کجاست ...
  • بدون نام IR ۱۸:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   6 3
   ای خدا به این مردم بفهمون،دیده شدن ماه ربطی به علم نداره.دوست عزیز هیچ وسیله ای برای اعلام دقیق رویت هلال ساخته نشده.اصلا امکان پذیر نیست.
 • بدون نام GB ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  25 2
  شانسمون گفته تاریخ رسمی مون تو ایران هجری قمری نیست!اگه نه برای تعیین اول و آخر هر ماه همین بساط بود!!!
  • بدون نام IR ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   0 1
   ما هم خدا راشاکریم فکرشو بکن چی میشد مثل وضع اقتصاد و تورم میشد لااقل الان میدونیم آخر هفته کی هستش
 • ناشناس IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  20 3
  دوباره قضایا تکراری.خسته شدیم
 • بدون نام IR ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  24 2
  يك سوال از دبير محترم سرويس دانش دارم كه سالهاست با ما كلنجار ميره؟ در دنياي امروز كه تمامي محاسبات نجومي را مثلا ناسا انجام ميده و فضا پيما به ماه و مريخ پرتاپ ميكنه اونهم با دقت بالا و توي زمان مشخص مياد پايين، يا اينكه زمان اوقات شرعي بر اساس همين محاسبات در طول سال اعلام ميشه، و الان همه برخي از علما در خارج از كشور استفاده از محاسبات به جاي رويت را ممكن دانستنه اند، چرا ما در داخل همچنان به رويت اكتفا ميكنيم و از محاسبات نجومي براي اين منظور استفاده نمي كنيم؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   11 8
   کاربر محترم، ملاک آغاز ماه قمری ملاک شرعی است و تعیین آن برعهده مجتهد جامع‌الشرایط است... اما نظرات فقهی علمای شیعه در این خصوص متفاوت است. به عنوان مثال، نظر مقام معظم رهبری این است که هلال باید با چشم دیده می‌شود (چه با چشم غیرمسلح و چه با ابزار اپتیکی) اما عکس‌برداری از هلال ملاک نیست. در ضمن، اگر کارشناسان نجوم متفق‌القول باشند که هلالی دیده نمی‌شود، نظر آنها مورد پذیرش است.
 • .... IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  16 3
  همه ساله دراین موقعها کشورهای چهارطرف ماماه رو روئیت می کنندولی به ماکه میرسه نمی دونم چه مشکلی پیش میادکه نمی تونیم ماه روببینیم
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   10 4
   کاربر محترم، اعلام آغاز ماه قمری در همه کشورها به معنی رویت هلال ماه نیست. در کشورهای مسلمان ملاک‌های متفاوتی برای آغاز ماه قمری وجود دارد، از رویت هلال گرفته تا محاسبات نجومی برای مرز غربی و ... و حتی برخی علمای شیعه (مانند مرحوم خویی) معتقدند اگر در جایی هلال رویت شد، این رویت برای تمام مناطقی که در آن لحظه در شب به سر می‌برند، قابل تعمیم است. در ضمن، توجه داشته باشید که طبق بررسی‌های آماری، حدود 15 درصد از افرادی که به استهلال اقدام می‌کنند دچار توهم رویت می‎شوند، یعنی در جایی که هلال وجود ندارد، تصور می‎کنند هلال را می‎بینند. این بدان معنی است که اگر 1000 نفر استهلال می‌کنند، باید تعداد بسیار بیشتری از 150 گزارش رویت هلال دریافت کنید تا بتوانید مطمئن باشید این هلال به درستی دیده شده است
 • سعید US ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  5 16
  خدا کنه که دوشنبه باشه...اینجوری عالی میشه...دعا کنید... یک مشگل بزرگم حل میشه
 • علي IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  11 3
  نظرات مختلفه ولي همه در يه نقطه مشترك هستند: اعلام رويت هلال ماه دركل اگر شخص يقين كند كه فردا عيد است ،ميتواند آنرا براي خود جشن بگيرد.
 • احمدی IR ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  7 5
  سلام برای من جالبه همه اینجا ظاهرا هیچ میشکلی جز اینکه کی عیده ندارند خدارا شکر پس لطفا دیگه از گرانی و مشکلاتی که میگفتید نگوئید و اذهان عمومی را دچار تشویش نکنید جون واقعیت اینه که ففط مشکل تعطیلاتو داریم و دیگر هیچ
 • زمانی IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  5 18
  قبول باشه اونهای که اهل مطالعه هستند میدوند یکی از بلاهای اخرالزمان گم شدن عید فطر
 • رضا IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  9 5
  اگه تو عربستان 30 روز بوده پس آیا با توجه به فاصله زمانی کم عربستان با ایران احتمال اینکه دوشنبه عید باشه هست ؟ چون اگه یکشنبه باشه که ما 29 روز روزه گرفتیم ولی عربستان 30 روز . اگه میشه راهنمائی کنید . استدلال من اشتباهه ؟
  • دبیر سرویس دانش IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   24 5
   کاربر محترم، استدلال شما بر این فرض استوار است که آغاز ماه در همه کشورها درست اعلام شده باشد که همیشه این‌طور نیست؛ مانند آغاز و پایان رمضان‌المبارک امسال در کشورهای خاورمیانه
 • بدون نام IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  17 4
  بالاخره ماه که تو آسمون هست ولی خداوکیلی با تلسکوپ 14 اینچی هلال ماه دیده میشه یا گودالهای سطح ماه؟
 • عباس KW ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  13 12
  سلام به شما ببينيد كشور ايران... هميشه يك روز دير روزه هستن حقيقت ان است كشورهاي خليج فارس روزه رفتن وعيد انها درست تر از ماست
  • بدون نام IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   13 15
   در همه زمینه ها عقبیم حالا یک روز یا 100 سال !!!
  • بدون نام IR ۰۳:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   1 1
   لطفا حرف غیر علمی نزنید. اگر اندکی آشنایی با نجوم داشتید میدانستید که در یک شب رویت پذیری هلال در جاهای مختلف زمین ممکنه است متفاوت باشد. فقط اندکی آشنایی !!!!
 • یه بابایی IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  7 8
  آقای حسینی اتفاقاً ملاک صحیح همان تولد ماه است نه رویت!!!!!!!!!!!!!
 • مهدی IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  10 9
  چرا همیشه شک و تردید و دودلی؟چه کسی از شک و تردید منفعت می بره؟
  • بدون نام IR ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   1 1
   شما آزادید بخور
  • شکیبا IR ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
   2 1
   چه قد جو میدید به مطلب! شرعا دیدن هلال ماه شوال ملاکه که اینم کار آسونی نیست کسی هم قرار نیست که از شک مردم نفعی ببره فقط منتظرید از آب گلالود ماهی بگیرید...!
  • امیر IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   2 0
   برای من هم جای سواله که چرا در مسایل دینی همیشه شک و تردید و تعلیق وجود داره. در همه زمینه هاش.شاید این تعلیق فضا رو برای ظهور و ثبوت بعضی ها باز تر میکنه و می تونن ازش بهره برداری کنن.
 • بدون نام IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  28 5
  تو رو خدا ماه را ببینید
 • بدون نام IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  اصلا به عنوان توجه کردید؟ وقتی چیزی غیرممکنه دیگه شایدش برای چیه؟!!
 • دبیر سرویس مدرسه :)) IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  سلام برام جالب بود که "دبیر سرویس دانش " در این خبر پاسخ گو سوالات دوستان عزیزمون از کشور های مختلف بودن از ایشان و خبرانلاین متشکرم. پیشاپش عید سعید فطر مبارک
 • بدون نام IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  دوستان وظیفه شرعی هرکسی اینه که خودش هلال ماه رو ببینه حالا هرکی ناراحته فردارو تا خرخره بخوره .. هرچیزی شرع وقانون داره تا هلال دیده نشه به هر دلیلی ماه رمضان ادامه داره
 • آروین IR ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  1 0
  یعنی اگر دوشنبه عید باشه سه شنبه هم تعطیل میشه؟
 • راستگو US ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  1 1
  سلام خنده داره !!!!!!!!!!!!!!! ترکیه پاکستان افغانستان از اون طرف عراق سوریه عربستان کویت و......... همه روز یکشنبه عید فطر هست ولی تو ایران!!!!!!!!!! فک کنم پنجشنبه باشه:( ماه ایران با ماه کشورهای دیگه فرق داره؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! آخه چرا تو ماههای دیگه اینطور نیست!! سیاست به عید فطر هم سالیانی هست که رسیده!!
  • بدون نام IR ۰۳:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   1 0
   دوست عزیز لطفا اندکی در مورد علم نجوم آشنایی کسب کنید تا این مطلب بسیار واضح برایتان حل شود.
 • بدون نام IR ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 1
  اقای دبیر سرویس دانش برادر این چه محاسباتی است انجام داده ای محاسبات رو عوض کن مردم ماه رو ببینن چیکار کردی با ماه؟!!! نمیشه یه دستکاری تو محاسبات انجام بدی فردا عید بشه؟!! یه کاریش بکن دیگه دمت گرم lol دوباره حساب کن شاید تو یه منفی مثبتی اشتباه کردی
 • اکبر نعمتی US ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  هلال ماه شوال در یزد رویت شد چهار گروه استهلال به مناطق شیرکوه و شواز یزد و اردکان و میبد اعزام شدند که دقایقی پیش از غروب خورشید، هلال ماه شوال در منطقه شواز یزد رویت شد.
 • بدون نام IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  اگه یه رادیکال از محاسباتت بگیری قطعا کار درست میشه و ماه پیدا میشه انتگرال و دایورژانس جواب نمیده
 • بدون نام IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 1
  امروز 28 مرداد است... داستان ما ادامه دارد
 • بدون نام IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  اقا عیدتون مبارک...
 • یک رفیق US ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  این دبیر سرویس دانش هم بین ما گیر کرده ها در این چند روز اندازه یک سال جواب داد
 • بدون نام MY ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  1 0
  ببخشید مگه عید 5 ماه پبش نبود؟
  • بدون نام AE ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   0 0
   5 ماه و 27 روز
 • reza IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  با توجه به این که دقایق پیش اعلا شد ماه در یزد رویت شد چرا اعلا عید فطر نمیشه؟ آیا باید چند گروه رویت را اعلام کنند؟
 • خخخخخخخخخخخخخخ US ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  ماه 3ساعت که رویت شده پس چرا اعلام نمی کنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • بدون نام IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  1 0
  ما هم باید مثل بقیه کشور های مسلمان حداقل 3 روز تعطیلی عید داشته باشیم .واقعیت این است که بهانه هایی که عده ایی از تجار در زیادی تعطیلات ایران ادعا می کنند در واقع سرپوش گذاشتن بر کم کاری ها و بی کفایتی های مدیریتی خودشان است والا امروز هر کارخانه ایی می تواند با ماشین آلات ظرفیت بیشتر هر تولیدی که می خواهد در طی روزهای کاری کمتر داشته باشد و همینطور بقیه صنوف .
 • نریمان IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 1
  فجالبه که بدونید 2 ماهه پشت سر هم امکان نداره که 30 روزه باشه اما اگه دوشنبه عید باشه اول ماه رو اشتباه حساب کردند
  • بدون نام IR ۰۴:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   1 0
   اگر اندکی آشنایی به علم نجوم داشتید این حرف رو نمیزدید.
 • حسين IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  1 0
  عــــيد ســــعيد فــــطر مــــــــبارك بـــــــــاد ♥♥
 • بدون نام IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  همين الان اعلام شد فردا(يكشنبه) عيده .دعوا رو تموم كنين
 • میثم IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 1
  دبیر محترم دیدی عیده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دیدی یک روزاز اولش خوردیم
  • بدون نام IR ۰۴:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   1 0
   چه ربطی داره! ماه قمری میتونه 29 روز باشه. تازه وقتی اصلا ماه در آسمان وجود ندارد چطور میشه عید اعلام کرد؟؟؟؟؟؟؟ لطفا فقط اندکی یا آشنایی از یک مطلب در مورد آن اظهار نظر کند.
  • بدون نام AE ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   0 0
   چطور گفتن اخر شب نمیشه دید اما دیدن؟! یا طول کشید خبر دیدن از شهرستان به تهران برسه!!
 • علی EU ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 1
  عید شد، عقب هستین
 • آبالو IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  عملا ممکن شد!
 • بدون نام IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  0 0
  سلام دوستان از بحث ها تون لذت بردیم ولی فعلا بی خیال فردا عید اعلام شد عیدتون مبارک ...
 • محمد IR ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
  1 0
  عید سعید فطر مبارک....آقا برین نوش جان کنید که ایران اعلام حلول ماه شوال را اعلام کرد. نماز و روزه تان قبول
 • محمد IR ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  0 0
  عجب دعایی هستشا ..از اون دعاهای توپه....خدا بخواد
 • بدون نام IR ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  1 1
  تلسکوب هابل سیری چند فقط پشت بوم !
  • بدون نام IR ۰۴:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
   0 1
   چه ربطی داشت؟؟؟
 • یزدان IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
  1 1
  اگر هلال ماه شوال را در هنگام غروب باید دید پس چرا 12 شب خبر دیده شدن ماه و عید را اعلام کردند؟