در نامه کمیته بین المللی المپیک تاکید شده است که فدراسیون‌های ورزشی باید مستقل باشند و هیچ دخالتی در امور آنها صورت نگیرد.

به گزارش خبر آنلاین؛به دنبال مسائل به وجود آمده در برخی فدراسیون‌های ورزشی ایران و نامه‌های فدراسیون‌ها جهانی، کمیته‌ی بین المللی المپیک همچنان مصرانه به دنبال حل و فصل این مسائل است و در نامه‌ای که ظاهرا در واکنش به پاسخ ایران به اعتراضات قبلی بود، بار دیگر از ایران خواست تا این مسائل را برطرف کند.
در نامه ای که روز گذشته با امضای "پر میرو"، مدیر روابط بین الملل کمیته بین الملی المپیک، و "حسین المسلم"، مدیر فنی شورای المپیک آسیا، به کمیته ملی المپیک ایران به ریاست محمد علی آبادی و دبیرکلی بهرام افشارزاده ارسال شده، آمده است: 

 

 رییس و دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک ایران

 

اول از همه مراتب خشنودی خود را از ملاقاتی که در لندن داشتیم به اطلاع می‌رسانیم و امیدواریم که نمایندگان شما از رقابت‌های المپیک لندن که با موفقیت برایتان توام بود، به سلامت به خانه بازگشته باشند.همچنان که در نشستی که در لندن داشتیم درباره موضوعات مطرح شده صحبت کردیم، مایلیم بار دیگر از این طریق مواضع قبلی خود را درباره تعدادی از فدراسیون ورزشی در ایران و همچنین مباحث مربوط به همکاری کمیته ملی المپیک با نهادهای دولتی به اطلاع شما برسانیم.
 


1- رابطه بین فعالیت‌های ورزشی و نهادهای دولتی.

 

کمیته بین‌المللی المپیک نقش اساسی و کلیدی نهادهای دولتی در گسترش و توسعه فعالیت‌های ورزشی در سطح ملی را محترم می‌شمارد و به دنبال آن شدیدا کمیته ملی المپیک در کشورهای مختلف را تشویق می‌کند که روابط خوب خود را به منظور سودرسانی به ورزش با دولت خودشان گسترش دهند. البته این همکاری باید به شکل دوطرفه باشد و هیچ‌گونه دخالتی در آن وجود نداشته باشد. همچنین طرفین باید در کمال احترام براساس قوانین، آیین‌نامه و تعهدات خودشان برخورد کنند. این مساله به این معناست که نهادهای دولتی هرگز نباید در مسائل داخلی، فعالیت‌ها، نحوه اداره، مدیریت، انتخابات و سایر فعالیت‌های مرتبط به نهادهای ورزشی، به هیچ وجه دخالت کنند. نهادهای ورزشی باید در درجه اول کاملا به طور مستقل اداره شوند و نحوه مدیریت آن براساس قوانین مندرج در آیین‌نامه‌های بین‌المللی مصوب باشد. چراکه آنها زیرنظر مجامع بین‌المللی ورزشی فعالیت می‌کنند.
 

برای توجه بیشتر درباره اصول و قوانین مصوب در چارت کمیته بین‌المللی المپیک به بند 5 درباره اصول اساسی المپیک دقت کنید: «با توجه به این که ورزش فعالیتی است که در سطح جامعه رخ می‌دهد، فدراسیون‌های رشته‌های المپیکی این حق را دارند و البته مجبورند که مستقل باشد. به عبارت دیگر این موضوع به معنای تصویب، کنترل و اجرای قوانین ورزشی به شکل کاملا آزاد می‌باشد. تعیین ساختار و نحوه اداره این نهادهای ورزشی به عهده خود آنهاست و حق برگزاری انتخابات آزاد و بدون هیچ گونه تاثیرپذیری از نهادهای بیرون برای آنها کاملا وجود دارد. همچنین مسوولیت تضمین اجرای درست قوانین و مدیریت صحیح نهادها برعهده خود آنهاست.
 


قانون 5/27- در راستای تعیین و انجام صحیح ماموریت، کمیته ملی المپیک در کشورهای مختلف می‌تواند با نهادهای دولتی و حکومتی همکاری داشته باشد تا بتوانند به روابط حسنه دست پیدا کنند. البته این همکاری به هیچ وجه نباید به شکلی باشد که با قوانین و چارت کمیته بین‌المللی المپیک مغایرت داشته باشد. کمیته ملی المپیک در کشورهای مختلف همچنین این مجوز را دارند که با نهادهای غیردولتی هم همکاری داشته باشند.
 


قانون 6/27- کمیته ملی المپیک در یک کشور باید استقلال خود را حفظ کرده و با مقابل کلیه فشارها از سوی هر نهاد سیاسی، حقوقی، مذهبی، اقتصادی مقاومت کند و اجازه ندهد که قوانین چارت کمیته بین‌المللی المپیک زیرسوال برود.
 


قانون 9/27- کمیته بین‌المللی المپیک علاوه بر مجازات‌ها و محرومیت‌هایی که برای کشورهای متخلف در چارت خود پیش‌بینی کرده، می‌تواند از طریق هیات اجرایی خود، تصمیمات مناسب را اتخاذ کند تا در یک کشور فعالیت‌های المپیکی در راستای صحیح صورت گیرد. این تصمیم‌گیری می‌تواند شامل محرومیت و یا به رسمیت نشناختن کمیته ملی المپیک آن کشور در صورت زیرپا گذاشتن قوانین باشد. این دخالت می‌تواند همچنین در شرایطی که قوانین، آیین‌نامه و مصوبات کمیته ملی المپیک یک کشور توسط مقامات دولتی تحت تاثیر قرار گرفته باشد، صورت پذیرد.
 


با مرور این قوانین کلی مندرج در چارت کمیته بین‌المللی المپیک، انتظار می‌رود که به منظور بازدهی هرچه بیشتر ورزش و فعالیت‌های ورزشی در کشور شما، نهادهای دولتی مرتبط با مسائل ورزشی و همچنین کمیته ملی المپیک شما و فدراسیون‌های ورزشی به شکل معقولی با یکدیگر تعامل داشته و رفتار متناسب با قوانین بین‌المللی پیش‌رو گیرند تا طرفین با رعایت احترام متقابل نقش سازنده‌ای در رشد ورزش کشور داشته باشند.
 


2- چارچوب قانونی برای فعالیت فدراسیون‌های ورزشی زیرنظر کمیته بین‌المللی المپیک

 

نهادهای ورزشی در یک کشور (به طور خاص) کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی که در رقابت‌های المپیک شرکت می‌کنند، در درجه اول تحت نظارت آیین‌نامه کمیته بین‌المللی ملی المپیک مدیریت می‌شوند و پس از آن آیین‌نامه فدراسیون‌های جهانی درباره آنها قابل اجراست.

فدراسیون‌های ورزشی همچنین باید با چارچوب‌های قانونی کشور خودشان همخوانی و سنخیت داشته باشند و آن رشته ورزشی نباید مغایرتی با اصول و ارزش‌های آن کشور داشته باشد. در صورتی که اصول تصویب شده درباره یک ورزش در کشوری با آیین‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی همخوانی نداشته باشد، در این صورت این وظیفه نهادهای دولتی است که با همکاری نهادهای ورزشی بتوانند تضاد موجود بین قوانین داخلی و بین‌المللی را به هر شکل ممکن از بین ببرند تا موضوع حل و فصل شد و اطمینان حاصل نمایند که قوانین ورزشی با استقلال نهادهای ورزشی منافاتی ندارد و فعالیت آنها را در مجامع بین المللی با مشکلی روبه‌رو نمی‌سازد.
 


با نگاهی به عبارت بالا، از کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون‌های ورزشی انتظار می‌رود که با سازمان‌های روابط عمومی و نهادهای دولتی همکاری مضاعفی داشته باشند تا قسمت‌هایی از قوانین داخلی ایران که با استقلال نهادی ورزشی سازگار نیست، به شکلی اصلاح و تغییر پیدا کند.
 


به طور خاص باید کاملا مشخص شود که نهادهای دولتی به هیچ وجه حق مداخله در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی را ندارند و حتی از طریق سازمان‌های واسطه و ذی‌ربط نیز در این امور دخالت نمی‌کنند. همچنین فدراسیون‌های ورزشی باید طبق اساسنامه‌های بین‌المللی از طریق برگزاری مجمع، انتخابات خود را برگزار کنند.
 


پس بدینوسیله از ایران درخواست می‌شود که با همکاری نهادهای دولتی، در این راستا حرکت کنند و لطفا در اسرع وقت ما را در جریان این فرآیند درباره بازنگری قوانین ناسازگار قرار دهید.
 


کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا کاملا تماس خود را با شما حفظ خواهد کرد و هر کمکی که در این زمینه ممکن باشد، دریغ نخواهد کرد.
 


همچنین از کمیته ملی المپیک ایران درخواست می‌شود که از تک‌تک فدراسیون‌های ورزشی بخواهد که ایین‌نامه و ساختار خود را برای بررسی، اظهار نظر و بازبینی مجدد به فدراسیون جهانی متناظر ارسال کند. به این ترتیب تا زمانی که این کار صورت نگیرد، هیچ گونه انتخاباتی در فدراسیون‌های ورزشی ایران مورد تایید قرار نخواهد گرفت و کمیته بین‌المللی المپیک آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
 


3- موضوع استقلال برخی از فدراسیون‌های ورزشی در ایران

 

باتوجه به سلسله مطالبی که در بندهای پیشین ذکر شد، دولت نمی‌تواند هیچ یک از اعضای کمیته اجرایی فدراسیون‌های ورزشی را عزل یا نصب کند.
 


از این رو از شما درخواست داریم که این نامه را به آن نهاد دولتی مرتبط با این مساله تحویل دهید، تا مشکل فعلی فدراسیون‌های ورزشی شما از جمله شنا، دوچرخه‌سواری، تیر و کمان و قایقرانی بدون هیچ‌گونه تاخیر برطرف و رضایت فدراسیون‌های جهانی مربوطه بدون فوت‌وقت حاصل شود.
 


نهادهای دولتی باید بدانند که جایگاه فدراسیون‌های جهانی کاملا باید محترم شمرده شود، در غیراینصورت فدراسیون‌های ورزشی می‌توانند به حالت تعلیق درآیند که این مساله ضربه سنگینی به فعالیت فدارسیون ورزشی و ورزشکاران ایرانی حاضر در رقابت‌های بین‌المللی وارد خواهد کرد. لطفا به محض اینکه این مسائل و مشکلات درباره فدراسیون‌های ورزشی برطرف شد، ما را در جریان قرار دهید.
 

خلاصه کلام این که از کمیته ملی المپیک ایران انتظار می‌رود که این مسائل را با مقامات دولتی مرتبط در میان گذاشته و به ما اطمینان دهد که؛
 
1- قوانین و مادی از آیین‌نامه فدراسیون‌های ورزشی که با قوانین بین‌المللی سازگاری ندارد، مورد اصلاح و ارزیابی دوباره قرار بگیرد تا کاملا با آیین‌نامه‌ها تطابق پیدا کند. خصوصا در مورد مسائل مربوط به استقلال.
 


2- آیین‌نامه هر کدام از فدراسیون‌های ورزشی به فدراسیون جهانی ارسال شود تا پیش از برگزاری هر انتخاباتی مورد بازبینی، نظرخواهی و تایید مجدد قرار گیرد.
 


3- موضوع مربوط به استقلال برخی از فدراسیون‌ها توسط نهادهای دولتی حل و فصل شود. تا با قوانین فدراسیون‌های جهانی کاملا همخوانی پیدا کند.
 


در پایان لطفا یک نسخه از آیین‌نامه فعلی کمیته ملی المپیک کشورتان که مورد تصویب مقام‌های دولتی قرار گرفته را از طریق ایمیل به دست ما برسانید.
 


لطفا هرچه سریع‌تر ما را در جریان پیشرفت در طی این روال و فرآیند مربوط به این اصلاحات قرار دهید. موضوعی که به یکی از بزرگترین نگرانی‌های فدراسیون‌ها و مجامع ورزشی تبدیل شده است.
 


از شما بابت همکاری در این زمینه سپاسگزاریم و امیدواریم هرچه زودتر پاسخ خود را دریافت کنیم.
 


با احترام پره‌میرو ، مدیر روابط عمومی کمیته‌های ملی المپیک

 

حسین المسلم دبیرکل شورای المپیک آسیا

 

رونوشت:

 

ژاک‌روگ رییس کمیته بین المللی ملی المپیک

 

شیخ احمد آل‌فهد الصباح رییس شورای المپیک آسیا

 

اتحادیه فدراسیون‌های المپیکی

 

تمام فدراسیون‌های ورزشی جهانی
 

 

251 41

کد خبر 237042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =