یکی از خوانندگان ازوجود تبعیض درارائه امتیازات ومزایا میان ایثارگران وفرزندان شهید شاغل درادارات دولتی، بیکارن و مشاغل آزاد گله مند بود. معاون توسعه این بنیاد درپاسخ اعلام داشت:« تبعیضی درکار نیست، برای بیکاران شرایط کاری و برای شاغلین آزاد نیزامتیازاتی در نظر گرفته شده است.»

علی یکی از خوانندگان خبر آنلاین نوشته بود:« با سلام، ازبنیادشهید و معاون توسعه مدیریت هم سوال کنید چرا این همه تفاوت بین فرزندان شهید می گذارند فرزندانی که شغل دولتی دارند بیش از پانصدهزارتومان بیش تر از سایر کارمندان دریافت می کنند و نه بیمه خود و فرزندانشان را می پردازند وهیچ کسر حقوقی در فیششان ندارند اما فرزندان شهیدی که شغل آزاد دارند یا بیکارند چرا هیچ کدام از مزایای فرزندان شاغل بهشون نمی دهند مگه گناه کرده اند که شغل آزاد دارند یا بیکارند واقعا این همه تفاوت و تبعیض از یک طرف با خود فرزندان شهید و از طرف دیگر با سایر کارمندان دولت.»
مرتضوی ، معاون توسعه ومدیریت بنیاد شهید وامورایثارگران درپاسخ به مشکل این خواننده عنوان داشت:« فرزندان شهید و جانبازان بالای 50 درصد طبق بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه می توانند ازهمه امتیازات، مزایا و مقررات و قوانین مختلف بجز سه مورد ، تسهیلات خودر، حق پرستاری و کاهش ساعت کار بهرمند شوند.»
وی افزود:«طبیعی است معافیت مالیاتی این افراد به کسی تعلق می گیرد که شاغل باشد. اگر فرزندان شهید وجانبازی ازداشتن شغل محروم هستند به اداره اشتغال این بنیاد مراجعه کند زیرا حداقل 25 درصد ازفرزندان شهید وایثارگران می توانند با توجه به شرایط و نیازهای استخدامی دستگاه های دولتی درتهران استخدام شوند.» وی درباره شاغلین دردستگاه های خصوصی نیزگفت:«این موضوع به دستگاه های خصوصی نیزابلاغ شده است. این دستگاه ها نیزازمطالبات دولتی که شامل مالیات و بیمه این گروه از افراد می شود معاف می شود و مجازبه کسرحق بیمه ومالیات را ازحقوق آنها نیستند.»
مرتضوی درباره دارندگان مشاغل آزاد نیزگفت:« برای دارندگان مشاغل آزاد نیزامتیازاتی درنظرگرفته شده است. اگر واجدین شرایط به بنیاد شهید وامورایثارگران مراجعه کنند به آنها بروشورهایی ارئه می شود که درآن این نوع از تسهیلات به تمامی ذکر شده است.»
45235
 

کد خبر 240914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =