سید حسن موسوی چلک

 

به نام خالق بهار
بهارا شور شیرینم بر انگیز /شرار عشق دیرینم برانگیز
بهارا زنده مانی زندگی بخش/  به فروردین ما فرخندگی بخش
 

خدا را شاکریم که فرصتی داد تا بهار را با «عمونوروز» تماشا کنیم. «عمونوروز»ی که بر کوبه ی درها می کوبد تا بگوید که: بیاییم در این بهار سرزندگی و شکوفایی، عید را فرصتی برای رجوع به فطرت پاک انسانی مان بدانیم و بگوییم:الهی، به ما کمک کن تا در سال نو: سینه ها مان را از کینه ها خالی کنیم، چرا که: کفرست در طریقت ما کینه و دشمنی آیین ماست سینه چون آیینه داشتن.
الهی، کمک کن تا در سال نو: چشمی گریان، دستی لرزان وتهی، قلبی شکسته، خانه ای ویران و... نشود.
الهی کمک کن تا نوع دوستی، خدمت به خلق و نیکی به انسان ها سرلوحه زندگی مان قرار گیرد چرا که معتقدیم:
خس و خاری که ز راه دگران برداری/ در دل خاک تو را باغ و بهاری باشد
الهی، ما را از بلای کبر و غرور و نخوت نجات ده تا حقایق وجودمان را ببینیم و جمال زیبای تو را مشاهده کنیم و به ما کمک کن تا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند با « نداشتن و نخواستن » روئین تن شویم.
الهی، تو را شکر می کنیم که ما را با درد آشنا کردی تا درد دردمندان را لمس کنیم و به آن ها کمک کنیم چرا که نیک می دانیم که در نزد تو دستانی که کمک می کنند، پاک تر از همه ی دست ها هستند تا از این طریق دل دل شکستگان را شاد کنیم:
طواف کعبه ی دل کن که کعبه خود سنگی است این خلیل بنا کرده و آن خدای خلیل
امید است در آستانه تحول طبیعت از تدبیرکننده هستی و آفریننده بهار خالصانه بخواهیم که به ما توفیق تحول در احوال و ایجاد دگرگونی در جان ها عنایت فرماید و از خزیدن در خزان بدخواهی ها رها شده، دم را غنیمت شمرده و از بهار بهره جوییم و به وضعیت مطلوب بیندیشیم و با وجودی آکنده از امید به رسیدن بهار با شدت هر چه بیشتر تحول از حال موجود به مطلوب را بخواهیم.
بهار بستر مهر است و دفتر معرفت، قصه ی هستی است و حکایت وابستگی ها و فراموشی خستگی ها. بهاران، با همه ی رمز و راز هایش بر شما و خانواده محترم تهنیت باد.
سید حسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
نوروز 92
---------------------------------------------------------------------------------------------

www.mousavichalak.ir
 www.socialwork.ir

کد خبر 282411

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =