بررسی ها نشان می دهد هر سال، سطح سواد پذیرفته شدگان دانشگاه، پایین و پایین تر می آید. کارشناسان معتقدند ادامه این روند بار باعث افول بار علمى دانشگاه ها و در نتیجه کاهش شدید نخبگان و افزایش انسانهاى با مدرک تحصیلى بالا ولى کم سواد می شود.

امید سلیمی بنی: هفته ای که در آن به سر می بریم، موعد اعلام نتایج مسابقه بزرگ ورود به دانشگاه است، نتایجی که به نظر می رسد چندان تاثیری در رفتن یا نرفتن داوطلبان به دانشگاه ندارد، زیرا سازمان سنجش اعلام کرده حتی کسانی که در کنکور امسال غایب بوده اند هم می توانند بر مبنای سوابق تحصیلی دوران متوسط خود، 100 رشته-محل را انتخاب کنند تا به هر حال، قرعه به نام یکی از این رشته -محلها، بیفتد و داوطلب وارد دانشگاه شود.

اما مشکل تنها در دانشگاهی شدن کسانی که حتی زحمت جواب دادن به تستهای کنکور را به خود داده اند محدود نمی شود. بررسی های ۱۰ ساله اخیر نشان می دهد هر سال، سطح سواد پذیرفته شدگان دانشگاه، پایین و پایین تر می آید. کارشناسان حوزه آموزش معتقدند ادامه این روند بار باعث افول بار علمى دانشگاهها و در نتیجه کاهش شدید نخبگان و افزایش انسانهاى با مدرک تحصیلى بالا ولى کم سواد (توهم علم زدگى) خواهد شد. یعنی چیزی که در سالهای اخیر به آن، نام "بحران مدرک گرایی" به آن گذاشته اند.
بررسی های آماری جامعه پذیرفته شدگان کنکور در بین سالهای 81 تا 91 نشان می دهد این فاجعه انسانی در دولتهای نهم و دهم، به مراتب تشدید شده و نیاز است سیاستگذاران آموزشی در دولت جدید و همچنین اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با نگاه ویژه ای برای رفع این مشکل، اقدام کنند.

گفتنی است  آماری که در جداول زیر می بینید را آقای ابوالحسن ایپکچی، یکی از مخاطبان خبرآنلاین از کارنامه هایی که در سال های گذشته سازمان سنجش منتشر کرده، استخراج و برای خبرگزاری خبرآنلاین فرستاده است. 


نسل رو به انقراض نخبگان
برای مقایسه ساده تر وضعیت قبول شدگان کنکور در خلال سالهای مورد مطالعه، سه محور برای توصیف این پذیرفته شدگان، مد نظر قرار گرفت. در محور اول، تعداد قبولشدگان با نمره زیر صفر هر درس در کنکور، محاسبه شد. در محور دوم، تعداد قبولشدگان با نمره زیر ٥٠٪ در هر درس، مطالعه شد و در محور سوم، وضعیت نخبگان یعنی قبول شدگانی که توانسته اند تستهای مربوط به درس مورد نظر را در کنکور با نمره بالاى ٩٠٪ علامت بزنند، توصیف شد. بررسی های ابتدایی نشان می دهد در سالهای اخیر، افزایش غیر قابل باور ورودیهاى دانشگاهها با نمرات زیر صفر و زیر ٥٠٪ باعث شده تا در سر دیگر طیف، یعنی ورود داوطلبان با نمرات بالای 90 درصد (نخبه گان) با کاهش چشمگیر مواجه شود. به بیان دیگر، بیشینه جامعه دانشگاهی سالهای اخیر را کسانی می سازند که درسهای مورد مطالعه این پژوهش را با نمرات زیر 50 درصد و یا کمتر از 0 درصد، پاس کرده اند. قطعا در صورت ادامه این روند، آثار مخرب آن در سالهاى آینده چهره خود را در افت فاحش سطح علمی دانشگاه ها نشان خواهد داد. قطعا نمی توان گفت افت سطح نمرات بچه های مردم در کنکور، تقصیر دولت است، ولی واضح است مسئولیت راه دادن کسانی که حداقل های لازم را ندارند به عنوان دانشجو در دانشگاه مستقیما بر عهده دولت نهم و دهم و سیاستهای انبساطی در زمینه افزایش کمی تعداد دانشجویان، بدون توجه به کیفیت دانش آنهاست.
این محاسبات در حالی صورت می گیرد که آمار نشان می دهد تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه در دوره منتهی به سال 91 سالانه به صورت فزاینده ای افزایش داشته است و از دولت هشتم که تعداد 970 هزار و 131 نفر به دانشگاه رفته اند (سالانه به طور متوسط ورودی 242 هزار و 532 دانشجو) در دولت نهم به یک میلیون و 889 هزار و 921 نفر تبدیل شده (با متوسط ورودی سالانه 472هزار و 480 دانشجو)و در سه ساله دولت دهم نیز این رقم به یک میلیون و 714 هزار و 410 نفر رسیده است. (متوسط ورودی سالانه دانشجو= 571 هزار و 470 نفر)
در این مطالعه، به دلیل گستردگی رشته ها و تنوع گروه های آزمایشی داوطلبان، فعلاً به عنوان  نمونه  دو دروس عمومى ادبیات و معارف اسلامی و یک درس اختصاصى از هر گروه آزمایشى بررسی شده است. منبع تمامی این آمار، کتب کارنامه کنکورسراسرى چاپ سازمان سنجش است.

 

درس عمومی ادبیات، کاهش 97 درصدی نخبگان

درس اولی که به عنوان نمونه درس عمومی همه گروه های آزمایشی بررسی شده است، درس ادبیات است. بررسی نمرات این درس از کارنامه راه یافتگان به دانشگاه در 10 ساله اخیر نشان می دهد در دولت هشتم، تعداد پذیرفته شدگانی که نمره بالای 90 درصد از این درس کسب کرده اند، 33 برابر کسانی است که در دولت دهم (دوره دوم محمود احمدی نژاد)، نمره بالاتر از 90 درصد را گرفته اند. به بیان دیگر، نخبه گانی که توانسته اند تستهای درس ادبیات عمومی بالاتر از 90 درصد صحیح علامت بزنند، 97 درصد کاهش یافته است. این یعنی انقراض نخبه گان ادبیات شناس در دانشگاه های کشور.
بررسی نمرات این درس نشان می دهد بی سوادی محض ادبی در بین راه یافتگان دولت دهم به مراتب بیشتر از دولتهای هشتم و نهم است. تا جایی که در دولت دهم، تعداد راه یافتگان به دانشگاه که نمره منفی از این درس گرفته اند (پاسخ صحیح زیر 0 درصد) نزدیک به 195 هزار و 700 نفر بوده است.این میزان در دولت هشتم، کمتر یک دهم آمار فعلی است، یعنی 1925 نفر در دولت هشتم، با وجودی که نمره ادبیات عمومی آنها، زیر 0 درصد تشخیص داده شده، اجازه حضور در دانشگاه را پیدا کرده اند. این تغییرات در حالی است که آمارها نشان می دهد تقریبا همگی پذیرفته شدگان کنکور در دولت دهم، دارای سوادی کمتر از 50 درصد قبولی در ادبیات عمومی کنکور بوده اند (93.7 درصد) در جدول زیر، سایر محاسبات مربوط به این درس، نشان داده شده است:

 

جدول یک: بررسی درس ادبیات عمومی در همه داوطلبان کنکور در سالهای 81 تا 91

نمرات و نفرات قبول شده

دولت‌هشتم 81-84

دولت نهم 85-88 دولت دهم 88-91 مقایسه ابتدا تا انتهای دوره 81-91
تعداد درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زیر صفر درصد پاسخ صحیح 1925 0.2 52210 2.8 195669 9.7 193744 9.5+
زیر50 درصدصحیح 533805 55 1583409 84 1607025 93.7 1073220 38.7+
بالای 90درصد صحیح 9781 1 1129 0.05 296 0.01 9485 0.99-

 

درس عمومی معارف، افزایش مطلق بی سوادان

ماده درسی دومی که به عنوان نمونه برای این مطالعه انتخاب شده، درس معارف اسلامی است که در تمام گروه های آزمایشی کنکور، مشترک است. بررسی نمرات قبول شدگان کنکور در این درس نشان می دهد تعداد کسانی که با وجود پاسخهای بسیار غلط، نمره زیر منفی صفر در این درس کسب کرده اند ولی به دانشگاه رفته اند، بسیار زیاد شده است. به صورتی که در دوره دولت دهم، تعداد این افراد، بیش از 11 درصد قبول شدگان کنکور بوده است.
همچنین نمرات نخبه گان این درس یعنی کسانی که بالای 90 درصد پاسخها در کنکوررا درست علامت گذاری کرده اند، با کاهش چشمگیری مواجه بوده و از 4 درصد قبول شدگان، به زیر 1 درصد افت کرده است.
در جدول زیر، سایر محاسبات مربوط به این درس، نشان داده شده است:

 

جدول دو: بررسی درس معارف اسلامی در همه داوطلبان کنکور در سالهای 81 تا 91

نمرات و نفرات قبول شده

دولت‌هشتم81-84

دولت نهم 85-88 دولت دهم 88-91 مقایسه ابتدا تا انتهای دوره 81-91
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زیر صفر درصدپاسخ صحیح 3291 0.3 118770 6.2 190970 11.1 187679+ 10.8+
زیر50 درصدصحیح 288526 29.7 1580418 83.6 1473318 85.9 1184792+ 56.2+
بالای 90درصد صحیح 39516 4 971 0.05 1490 0.08 38026- 3.02-

 

گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، انقراض مطلق نخبگان

بررسی درس ریاضی تخصصی در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، نشان می دهد در سالهای اخیر، تقریبا با انقراض مطلق نخبه گان روبرو بوده ایم. زیرا در بین داوطلبان سه ساله اخیر کنکور در دولت دهم، تنها 122 نفر توانسته اند نمره بالای 90 درصد صحیح را کارنامه کنکور خود برای درس ریاضی، ثبت کنند. در حالی که این تعداد در دوره دولت نهم، بیشتر از این بود (290 نفر) و در دوره دولت هشتم، اندکی آبرومندتر بوده است. (648 نفر)
انقراض نخبه گان ریاضی، تنها مشکل این گروه نبوده، بلکه بررسی ها نشان می دهد بیش از یک چهارم کسانی که در این گروه آزمایشی مجاز به حضور در دانشگاه شده اند، اصلا ریاضی بلد نیستند و نمره ریاضیات آنها، زیر صفر بوده است. (25.77 درصد)
اکثر گروهی که در این درس، مجاز به حضور در دانشگاه تشخیص داده شده اند، بین 49 تا صفر درصد نمره را کسب کرده اند و اگر 50 درصد پاسخ صحیح را ملاک متوسط بودن دانشجویان ورودی به دانشگاه از این درس بدانیم، قطعا سطح عمومی دانشگاه هایی که این داوطلبان انتخاب کرده اند از سطح متوسط، بسیار پایین تر است. در جدول زیر، نمرات مربوط به این درس در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک آمده است:


جدول سه: بررسی نمرات داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک در درس ریاضی اختصاصی در سالهای 81 تا 91

نمرات و نفرات قبول شده

دولت‌هشتم 81-84

دولت نهم 85-88 دولت دهم 88-91 مقایسه ابتدا تا انتهای دوره 81-91
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زیر صفر درصدپاسخ صحیح 1012 0.3 97983 14.81 132163 25.77 131151 25.47+
زیر50 درصدصحیح 303185 89.2 639549 96.6 503363 98.2 200178 9+
بالای 90درصد صحیح 648 0.2 290 0.04 122 0.02 526- 0.18-

 

کاهش تعداد نخبگان راه یافته به دانشگاه که از این درس نمره بالای 90 درصد قبولی را کسب کرده اند، تنها مشکل این گروه نیست. بلکه آمارها نشان می دهد به نحو محسوسی میانگین درصد پاسخهای صحیح کلیه داوطلبان در دوره دولت دهم، نسبت به دولت هشتم، کاهش یافته است. به صورتی که در بالاترین میزان اختلاف، در دوره دولت هشتم، میانگین پاسخهای صحیح به این درس، 33.4 درصد بوده است ولی در کمترین حد نمرات قابل قبول و صحیح این درس در دولت دهم، میانگین نمره شرکت کنندگان در کنکور تنها عدد 6.6 درصد پاسخهای مورد قبول مشاهده می شود. یعنی در دوره دولت دهم، یک سال بود که قبول شدگان دانشگاه از گروه آزمایشی ریاضی، به درس ریاضی مخصوص خود، به طور متوسط تنها 6.6 درصد پاسخ صحیح داده بودند و نزدیک به 94 درصد پاسخهای همگی، باطل اعلام شده است. در این جدول، میانگین نمرات درس ریاضی در این گروه آزمایشی در سه دولت اخیر بررسی شده است:


جدول چهار: میانگین نمرات درس ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

دوره

سال

میانگین درصدپاسخ صحیح

درصد میانگین دوره

اختلاف با دوره قبل

دولت هشتم

81

33.4

27.78

#

 

82

30

 

 

 

83

24.6

 

 

 

84

23.1

 

 

دولت نهم

85

11.9

12.5

15.28-

 

86

15.47

 

 

 

87

12.69

 

 

 

88

10

 

 

دولت دهم

89

6.6

7.9

4.6-

 

90

7.1

 

 

 

91

10

 

 

ابتداتا انتهای دوره

#

#

#

19.88-

 

پزشکان آینده با سطح متوسط سواد زیست شناسی
بررسی گروه آزمایشی علوم تجربی نشان می دهد بیشتر پذیرفته شدگان این گروه با دانش پایین تر از متوسط در درس زیست شناسی کنکور خود، تست زده اند و وضعیت گروه از لحاظ راه یافتن بی سوادان زیست شناسی یعنی کسانی که نمره زیر صفر گرفته اند، در دوره دولت دهم تعریفی ندارد (17.7درصد)
آمار این درس در گروه علوم تجربی نشان می دهد وضعیت نخبه گان راه یافته به دانشگاه، نزدیک به صفر درصد است(0.06%). در حالی که این آمار در دوره دولت هشتم نیز کمتر از یک درصد (0.8 درصد) بوده است. شاید مشکل اصلی در اختلاف میانگین نمرات قبول شدگان این درس در دوره هشتم نسبت به دوره دهم باشد. زیرا در بیشترین فاصله نمره ای در این دو زمان (دوره هشتم ریاست جمهوری نسبت به دولت دهم) اختلاف به عدد 28.2- می رسد. یعنی قبول شدگان یک سال اخیر کنکور در این گروه، نزدیک به 30 درصد کمتر از همتایان خود در 10 سال پیش، پاسخ درست به تستهای زیست شناسی خود داده اند. در جدول زیر، جزئیات این نمرات را مشاهده می کنید.


جدول پنج: بررسی نمرات داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک در درس زیست شناسی اختصاصی در سالهای 81 تا 91

نمرات و نفرات قبول شده

دولت‌هشتم81-84

دولت نهم 85-88 دولت دهم 88-91 مقایسه ابتدا تا انتهای دوره 81-91
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زیر صفر درصدپاسخ صحیح 2118 0.8 29020 6.3 93484 17.7 91366 16.9+
زیر50 درصدصحیح 186070 67 392830 84.8 490666 93 304596 26+
بالای 90درصد صحیح 2175 0.8 1835 0.4 340 0.06 1835- 0.74-


جدول شش: میانگین نمرات درس زیست شناسی در گروه آزمایشی علوم تجربی

دوره

سال

میانگین درصدپاسخ صحیح

درصد میانگین دوره

اختلاف با دوره قبل

دولت هشتم

81

 35.2

36.43

#

 

82

37.6

 

 

 

83

41.2

 

 

 

84

31.7

 

 

دولت نهم

85

30.4

25.75

10.68-

 

86

26.7

 

 

 

87

23.9

 

 

 

88

22

 

 

دولت دهم

89

17.6

14.6

11.15-

 

90

13.2

 

 

 

91

13

 

 

ابتداتا انتهای دوره

#

#

#

21.83-

 

گروه ادبیات و علوم انسانی؛ ادیبان ادبیات ندان

مطالعه نمرات گروه ادبیات و علوم انسانی در دوره دولت دهم، مسئله عجیبی را نشان می دهد. در درس ادبیات اختصاصی این گروه که به عنوان اصلی ترین و اختصاصی ترین دروس این گروه آزمایشی مطرح است، در طی برگزاری سه ساله اخیر کنکور دوره دولت دهم، تنها 57 نفر نخبه داشته، یعنی سالانه کمتر از 20 نفر در کل این گروه آزمایشی، پاسخهای صحیح بالاتر از 90 درصد را به تستهای این درس در کنکور داده اند. به بیان دیگر، راه یافتگان به دانشگاه در گروه ادبیات تخصصی در دوره دولت دهم، تقریبا هرگز جزء نخبه گان این درس نبوده اند. هر چند در دوره دولت هشتم نیز آمار مربوط به نخبه گان ادبیات، آش دهن سوزی نبوده است. (543 نفر)
این در حالی است که بیش از یک چهارم راه یافتگان به دانشگاه در این گروه آزمایشی در دوره دولت دهم نسبت به دولتهای نهم و دهم، فاقد حداقل سواد ادبی بوده اند. (26.3 درصد در دولت دهم) این در حالی است که آمارها نشان می دهد در دولت هشتم، تنها 0.7 درصد راه یافتگان به دانشگاه از این گروه، فاقد سواد ادبی بودند و نمره کمتر از صفر در این درس گرفته اند. به نظر می رسد مشکل اصلی این گروه، افت بسیار زیاد میانگین نمرات قابل قبول داوطلبان این گروه است. زیرا در دوره دولت هشتم، میانگین نمرات قابل قبول این گروه در درس ادبیات، 36.65 درصد بوده، ولی در ده سال بعد، یعنی سالهای حکومت دولت دهم، این نمره به 6.55 درصد رسیده است. یعنی بیش از 30 درصد از نمرات داوطلبان این گروه در این درس، ظرف 10 سال، آب رفته است. در جداول پایین، آمار مربوط به این گروه و میانگین نمراتشان در درس ادبیات اختصاصی بررسی شده است:

 

جدول هفت: بررسی نمرات داوطلبان گروه ادبیات و علوم انسانی در درس ادبیات تخصصی در سالهای 81 تا 91

نمرات و نفرات قبول شده

دولت‌هشتم81-84

دولت نهم 85-88 دولت دهم 88-91 مقایسه ابتدا تا انتهای دوره 81-91
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زیر صفر درصدپاسخ صحیح 2230 0.7 49757 7.1 159165 26.3 156935+ 25.6+
زیر50 درصدصحیح 281358 82.7 666856 95 597449 98.9 316091+ 16.2+
بالای 90درصد صحیح 543 0.2 427 0.06 57 0.01 486- 0.19-


جدول هشت: میانگین نمرات درس ادبیات در گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی

دوره

سال

میانگین درصدپاسخ صحیح

درصد میانگین دوره

اختلاف با دوره قبل

دولت هشتم

81

39.2

36.65

#

 

82

36.2

 

 

 

83

33.9

 

 

 

84

29.3

 

 

دولت نهم

85

23.9

20.6

16.05-

 

86

27.5

 

 

 

87

17

 

 

 

88

14

 

 

دولت دهم

89

15

6.55

14.05-

 

90

6.2

 

 

 

91

5

 

 

ابتداتا انتهای دوره

#

#

#

30.1-

۴۷۴۷

کد خبر 306671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 180
 • نظرات در صف انتشار: 1
 • نظرات غیرقابل انتشار: 22
 • متولد ماه مهر A1 ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  194
  وقتی بدون توجه به بازار کار و نیاز مملکت، شهررشته و ظرفیت تعریف میشه، معلومه میشه با حداقل امتیاز بالاخره تو 100 انتخاب یه جا قبول شد!! اونائی هم که دستشون به دهنشون میرسه، آینده بچه های خودشون رو تو این مملکت سیاه نمیکنند که پیش خودشون و بچه شون شرمنده باشند!!! پس اینهمه قبولی تو این کلاسهای کنکور و ... که بعد بانکها، بیشترین تبلیغ رو دارند هم توهمه...
  • بی نام IR ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   116
   از وقتی که معدل را اعمال کردید،بچه ها دیگر انگیزه ای به پاسخ دادن سوالات ندارند
  • سعید IR ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   186
   کلا فرقی هم نداره دانشجو در محیط دانشگاههای ایران وارد هم که میشه افت شدید انگیزشی درباره درس خوندن میکنه من فوق لیسانس دارم میخونم درحال حاضر انگیزه ای جز عقب انداختن سربازی ندارم اونم میدونم همیشه گی نیست و یه روزی به زور باید برم خدمت
  • شهاب IR ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   159
   هر چی میخوایم دولت آقای خاتمی رو با احمدی نژاد مقایسه نکنیم. نمیشه!
  • بی نام IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   219
   نخبگی به درصد ادبیات و عربی و ... نیست. نخبه دارای قدرت خلاق و توانایی ساخت است. در دانشگاه ها نخبه کسی نیست که از یه درس جزوه ایی استاد نمره بالا میگیره. بلکه کسی است که توان حل یه مشکل علمی را داشته باشه. متاسفانه تعریف نخبگی در ایران شده کلاس کنکور. اونی هم که نمیره و میگه خودم خوندم برو ببین که چه جزوه هایی رو پیدا کرده و خونده!!!!!!!!!!!!
  • محمدحسین IR ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   136
   واقعا براتون متاسفم که کنکور رو با آمار و ارقام بررس میکنید...خبر میتونه یه نظر سنجی بزاره از اونایی که مثل من امسال کنکور دادن.اگه بیشتر 90%نگفتن این المپیاد بوده نه کنکور...اصلا از دانش آموز ها چرا برید از مشاور ها و دبیرها بپرسید...امسال کنکور تعداد سوال های سختش از همیشه بیشتر و متوسط و آسونش از همیشه کمتر بود...طبیعیه درصدها پایین میان...من میخواستم بعد کنکور با دوستام یه جوری اعتراض خودمون رو به سنجش برسونیم که سال بعد رو بدبخت نکنن ولی به خاطر اینکه مطمئن بودیم کسی گوش نمیده بیخیال شدیم....اینقدر خودتون رو عقل کل ندونید و درباره همه چی نظر بدین لطفا
  • بی نام A1 ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   149
   از دانشجوهای دهه 70 هیچ توقعی نمیشه داشت ! کیلویی نمره گرفتند و حالا هم کیلویی مدرک!
  • سعید خان IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   31
   سعید خان اگر الان راحت داری درس میخونی و خدمتو بتاخیر میندازی برای اینه که دیگران خدمت کردن که حضرتعالی راحتی! میدونم خیلی جاها بخصوص شهرای بزرگ مثل تهران کار کردن یک ضد ارزشه یعنی کار مال تراکتوره! در مورد خدمت هم میگید دو سال بیگاری برای دولت! ولی این طور نیست. بهتره در اخلاقمون تجدید نظر کنیم بلکه از تجدیدی و تک ماده خلاص شیم. حالا بحث شهدا و جانبازان بماند که زحمت اونا را صد مثل من وتو هم نمیتونیم بدیم. تصور کن الان تو این گرما تو شلمچه با تاکسی مسافرکشی کنی تو امنیت کامل! میتونی ؟ بخدا نمیتونی! جنگ و شیمیایی و خمپاره پیشکش! حالا بگو خدمت زوری!
  • بی نام A1 ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   56
   یه نگاه بندازی به یه بچه شصتی و هفتادی متوجه میشی از این هفتادی ها چیزی در نمیاد:دی بابا ما همه کوپنی بزرگ شدیم دود گرد سور خوردیم موثر بوده
  • بی نام EU ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   57
   این مقایسه غیر منطقی هست. سوالات کنکور ریاضی امسال بسیار سخت بود و استاندارد نبوده.
  • بی نام A1 ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   84
   جناب آقای محمد حسین صرفا بررسی این آمار ها نیست. در دانشگاه ها بیسوادی این عزیزان بیشتر مشخص هست.
  • بی نام IR ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   35
   من خودم ارشد و لیسانس حقوق از سراسری گرفتم به جرات میگم همون بلایی رو جنگ بر سر خوزستان اورد رو دانشگاه پیام نو بر سر رشته های انسانی اورد الان تو رشته حقوق شصت درصد دانشجویان پیام نوری هستند و موازنه بازار کارحقوق کاملا بهم ریخته وکلای جدید درامدی ندارند و سردفتری سالهاست که نیرو نمیگیره وعامل اصلیش هم همین پیام نور بخصوص فراگیرش که با دو ماه خوندن قبول میشنح
  • سلیم A1 ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   15
   جناب آقای محمد حسین عزیز! نکند شما هم از خیل متوهمین علمی کشور هستید؟؟؟
  • میثم IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   73
   متأسفانه مقاله فوق بدون درنظر گرفتن موارد زیر ارائه شده: -آیا سطح سؤالات سال 80 و سال 90 یکی است؟ بچه های 90 با این سطح دانش(به قول شما افتضاح) مطمئنا سوالات دینی و ادبیات سال 80 رو به راحتی قورت میدن! (خیلی وقت ها معلم های عزیز،دوستانی که در دولت های 9 و 10 تحصیل نکرده اند!!!، هم نمیتونن تو وقت معین به سوالات کنکور فعلی پاسخ بدن!) - سال 80 امکان انتخاب نوجوان 17-18 ساله چه بوده و الان چه؟ به گذراندن کسر قابل توجهی از وقت نوجوان امروز در فیسبوک و ... توجه دارین عایا؟! و خیلی از موارد دیگه که دید سیاسی برخی مانع دیدن این معضلات میشه... .. .
  • امیر به محمد حسین IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   18
   والا ما که کنکور 91 دادیم سوالاخیلی راحت شده بودن/مثلا اینکه کسایی که تو آزمونای ازمایشی تو قلمچی یا گزینه 2 فیزیکو20 نمیتونستن بزنن تو کنکور 50.60 زدن..ااین روند خیلی به ضرر من تموم شد..باعث شد از همه ی کسایی که ی یه سال به گرد منم نمیرسیدن عقب بمونم..لابد حتما مام باید اعترض میکردیم به سنجش! کنکور هرچی سخت تر بهتر..بی سوادا! پایین تر میمونن
  • aseman A1 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   72
   بله تا ساله 88 کنکور مثه آب خوردن بود.از ساله 89 به بعد نوع سوالا عوض شدن.خب طبیعیه باید یه فرقی بینه باهوشه و کم استعداده مشخص بشه.در ضمن اگه سوالا هر سال یکنواخت بودن کنکور سال به سال آسونتر میشد.و این یعنی همون داستان قیف وارونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس ربطی به دولت خاتمی و احمدی نژاد نداره.
  • بی نام IR ۰۶:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
   35
   به نظر من نخبه به کسی میکویند که در دروس خودش نمرات بالای 16 میگیره. نخبه به 100 نفر اول یک جمعیت چند میلیون نمیگویند. به جای رتبه سالاری و درصد سالاری باید کیفیت آموزش دانشگاه ها را بالا برد و محیط فیزیکی آنها را که بیش از 40 سال است به روز نشده به روز کرد.
  • محمد A1 ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
   4
   دوستان عزیز توجه کنن از سال 81 تــــــا سال 91 ، سال 81 و 91 رو مقایسه نکردهمال کنکور 10 سال هستش نه دو سال نظر من به عنوان دهه ی هفتادی اینه که هوش بچه ها کم نشده اهمیت درس در نظرشون پایین اومده الان من با دهه شصتیا که حرف میزنم میبینم زمان اونا واقعا یه سخت گیری خاصی رو درس بوده منظورم کتک نیستیه احترام خاصی واسه دانش اموز درس خون وجود داشته الان ولی هر چی به درس جاخالی بدی زرنگ تر محسوب میشی.ناگفته نماند راههای تقلبم زیاد شده مثل موبایل تعداد شرکت کننده ها هم فکر کنم تو این سالها کمتر شده که نکته ی قابل توجهیه در اخرم میخوام بگم که هیچ اعتباری به درست بودن این آمار نیست
 • بی نام A1 ۰۳:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  94
  مطلب جالبي بود . در مورد اين نوع بررسيها بيشتر اطلاع رساني كنيد
  • بی نام EU ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   99
   فاجعه هست برای آینده کشور. به نظر من دولت احمدی نژاد بیسواد ترین فارغ التحصیلان را داده تحویل حالا حالاها باید تاوان پس بدیم
  • بی نام IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   70
   البته یک نکته رو باید در نظر گرفت، با مقایسه سوالات کنکوری سال 80 با این سالها میتوان متوجه شد که نوع سوالات مثلا در ادبیات از حفظی به استدلالی تبدیل شده که طبیعتا پاسخگویی سختتر شده، ولی از این نکته هم نباید غافل شد که با فجایعی که در دوره ابتدایی صورت میگیره باید هم شاهد افت تحصیلی باشیم، متاسفانه نوع تحصیل در کشور ما از جهان مدرن 100 سال عقب است، تا وقتی معلم متکلم وحده باشد و دانش آموز فقط شنونده ( اگر باشند) و با تحقیق های سمبل کاری شده تحقیق را در نظر دانش آموز از همان ابتدا لوس کنند وضعیت همین است!!!
  • بی نام IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   95
   دوستان عزیز من خودم امسال کنکور دادم؛اینکه بیایید بر اساس درصد زده شده سواد رو بسنجید فوق العاده اشتباه است؛چون اگه کنکور ریاضی 92 که از نظر من یکی از سخت ترین کنکورای اختصاصی بود رو بزارید جلو یه داوطلب مثلا سال 80-81 به هیچ وجه قدرت خوبی برای جواب گویی ندارد و برعکس سوالات آن سال ها بسیار برای داوطلب های این سالها ساده است؛یعنی باید در نظر داشت که هر ساله سوالات بسیار سخت تر می شوند و داوطلب ها باید بیشتر و بیشتر درس بخوانند ولی ظرفیت ذهنی که بیشتر نمیشود برای همین درصد ها افول پیدا میکنند از نظر من علمی نیست
  • بی نام IR ۰۵:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
   15
   اصلا هم جالب نبود. یک چیزی افتاده تو ذهن مسئولان کشور که فکر میکنند دانشگاه خوب دانشگاهی هست که رتبه های برتر به اون وارد بشند. در حالیکه دانشگاه خوب باید آموزش خوب داشته باشه. دانشگاه هاروارد آمریکا هم با پول هر کسی رو که معدل خوبی داشته باشه به راحتی پذیرش میکنه. مهم این هست که دانشگاهی که وارد میشوی آموزش و امکانات خوبی داشته باشه.
 • دکترا A1 ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  97
  جامعه ایرانی با از دست دادن نیروهای نخبه و باهوش به سمت جامعه ای با هوش متوسط و یا جتی پایین حرکت میکنه همه کشورهای پیشرفته دنیا سیاست جذب مغزها از هر نژاد و رنگ و دین و عقیده رو دارن اما تو این مملکت متاسفانه سیاستهای تنگ نظرانه و سیاست زده ای که در 8 سال گإشته مثلا در جذب هیات علمی دانشگاهها اعمال شد فشر عظیمی از نخبگان و تحصیل کردگان مقاطع عالی رو فراری داد بین دوستان وهمکلاسیها تعداد اونایی که رفتن شاید از بیست بیشتر بود که چند موردشون واقعا نابغه بودن من هم بعد از سه سال که از گرفتن مدرک دکترام از یکی از بهترین دانشگاههای ایران میگذره و با وجود رزومه علمی مناسب حذب نشدم چون اهل باندبازیهای سیاسی که اقایون میخواستن نبودم اگه خدا بخواد دارم کم کم کارم درست میکنم که برم
 • بی نام IR ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  137
  دانشجوي مهندسي كامپيوتر ميشناسم كه رياضي و فيزيك زير پنج درصد زده!! فكر كن كه وقتي مياد بيرون ميتونه با يه پارتي جاي يه مهندسي شريف يا امير كبير رو اشغال كنه!!
  • بی نام EU ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   39
   متاسفانه فقط دانشگاه راه انداختیم هر کس با هر رتبه ای میره مهندس میشه.بدون اینکه از ریاضی سر در بیاره فقط مدرک سواد زیر صفر
 • محمد هادی IR ۰۷:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  76
  متاسفانه تو دانشگاه ها هم همینه! آقایون هرسال دم میزنن ظرفیت زیاد شده، فقط هی پام نور رو زیاد میکنن و هیچ استاد و امکانات مناسبی هم نیست! بعد دم از پیشرفت علمی هم میزنن...
 • بی نام IR ۰۷:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  66
  به نظر من نخبه ها کم نشدن قدیما رقابت شدیدتر بود
  • بی نام IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   10
   من هم با شما موافق هستم. رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان فرمودند: يكى از واقعيتها اين است كه بخشى از نخبگان كشور از كشور خارج ميشوند؛ بله، اين يك واقعيتى است؛ اما در قبال اين، يك واقعيت ديگرى هم وجود دارد و آن عبارت است از افزايش نخبه، افزايش دانشجويان نخبه. ما كِى اين همه دانشجوى نخبه داشتيم؟ به تاريخ دانشگاه كشور نگاه كنيد؛ در اين ده بيست سال اخير، فراوانى دانشجويان نخبه‌ى ما در بخشهاى مختلف كاملاً چشمگير است.
  • بی نام IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   21
   بي نام دوم خدا به آدم عقل داده راحت با يه نگاه به دوروبر ميشه فهميد كه نخبه هاي حسابي اكثرا از كشور رفتن، البته معدودي نخبه هم موندن كه طبق روال تو حاشيه هستن، و يه سري بي مغز هم بين خارج رفته ها هم هستن، اما بطور كلي خيلي راحت خود خودت هم ميتوني متوجه بشي كه خيلي فرار نخبگان داره كشور ما!
  • بی نام IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   0
   خب وقتی تعداد نخبه هایی که از کشور رفتن بیشتر شده یعنی تعداد نخبه های داخلی زیاد شدن که درصدی از اون ها به خارج از کشور رفتن (الآن به این نتیجه رسیدم که معمولا کاربران اینترنت مخصوصا از نوع معتاد به خبرگزاری ها افراد بیکار هستند از جمله خودم یه نخبه که وقتش رو اینجا هدر نمیکنه) حرفم کاملا منطقیه چه مثبت دادن چه منفی دادن به نظرم دلیل بر صحیح بودن اونه
 • بی نام A1 ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  52
  خيلي داغونه ! چي كار بايد كرد؟؟؟
 • رسول A1 ۰۷:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  111
  تنها راه چاره اش اینه که دانشگاه های پیام نور و آزاد را ببندند هر کی دانشگاه میخواد باید زحمت بکشه
  • بی نام IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   62
   يه كم بي انصافيه حرفت، نبايد ببندن بايد متعادل تر دانشجو بگيرن بخصوص براي مقطع ليسانس و در شهرستانها، هستند فارغ التحصيلاي آزاد و پيام نوري كه خيلي بازدهي دارند و باسوادند و براي جامعه مفيدن. به خود دانشجو هم بستگي داره همش دانشگاه نيست.
  • بی نام IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   57
   همه فارغ التحصيلاي اين دو دانشگاه كه كم سواد نيستن كه! توشون نخبه هم پيدا ميشه، كلا قضيه به خود دانشجو هم ربط داره البته قبول دارم تو مقاطع پايينتر بخصوص در شهرستانها بي رويه پذيرش دارن
  • ناشناس IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   25
   حرف شما درست هر كي دانشگاه ميخواد بايد زحمت بكشه ولي نه اينكه ببندن تو دانشگاه ازاد نخبه هايي هستن كه برا كنكور درس نخوندن ولي تو دانشگاه ميخونن در حد عالي بعضياشون واقعا مخن.به خود دانشجو بستگي داره.
  • آرمین US ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   8
   نمیتونم بگم موافقم. کلا توی هر جامعه ای همه نمیتونند دکتر مهندس باشند که !! واقعیتیست که باید پذیرفت. کنکور میتونه باعث نابودی استعداد های جوان و نخبه بشه. نخبگی به نمره نیست، بعضی ها استعداد ریاضی فیزیک شیمی رو ندارند، بعضی ها هم فقط یکیشو دارند. اما متاسفانه برای ایران، تنها گزینه کنکور هست. پس تا روزی که تعداد دانشگاه های تاپ ما زیاد بشه، باید از این روش استفاده کرد. اما در حال حاضر، باید تغییراتی داد که بازده کسانی که از کنکور سربلند بیرون میان بیشتر بشه، از لحاظ سواد علمی منظورمه، نه نمره کیلویی و قدرت تست زنی و درس خوندن های سرسری. به علاوه، باید بیشتر رقابتی تر بشه، بهتر تعداد رو کم کنیم، کیفیت رو ببریم بالاتر.
  • فارغالتحصیل دانشگاه دولتی EU ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   26
   خیلی از دانشگاه آزادی ها از دولتی ها با سوادتر هستند
 • بی نام A1 ۰۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  50
  بلخره با دلیل و مدرک حرفی که ما چند ساله داریم می زنیم ثابت شد. با چه بدبختی دهه ی هفتاد دانشگاه قبول شدیم و بعدش ارشد
  • بی نام IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   15
   از بلخره که نوشتی مشخصه دهه هفتادی!
 • lpsk IR ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  81
  من خودم کنکور دادم چهار سال پیش و کاملا آشنایی دارم با این آزمون!!!این تحلیل اگر نگوییم غلط است خیلی ایراد دارد!!!!دوست عزیز نویسنده نمیدانند ملاک پذیرش در کنکور نمره خام هر درس نیست؟؟؟؟؟مهم نمره تراز است ، فرض کنید در یک آزمون ساده اکثریت داوطلبان نمره 70 درصد به بالا کسب کنند ولی آیا در این آزمون همه سطح سواد بالایی دارند؟؟مسلما خیر!!برعکسش همن صادق است فرض کنید در یک آزمون دشوار اکثریت زیر 50 جواب بدهند آیا این نشانه پایین بودن سطح سواد بچه هاست؟؟ اما اگر روند سوالات کنکور رو بررسی کنیم میبینیم کنکور از سال 86 - 87 به این طرف فوق العاده تغییر کرده است به خصوص در دروس عمومی،به طوریکه درس ادبیاتی که زمانی با چهارتا لغت از بر کردن میشد خیلی بالا زد الان به 90 هم نمیشه رسید.
  • فرید IR ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   51
   منم با نظر شما موافقم تحلیل‌های صورت گرفته تو این مقاله اصلا علمی نیس.. مخصوصا درمورد دروس عمومی سوالات خیلی سخت‌تر شده.. ولی بخشی از مقاله هم کاملا درسته که میگه افراد بی‌سوادتر بیشتر وارد دانشگاه شدن
  • بی نام IR ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   30
   روش شما كه غلط تر است و ايرادش را خودتان گفتيد. نمره تراز شده كه از مقايسه درصد داوطلبان در همان سال است چطور مي تواند ملاك مقايسه با سال هاي ديگر باشد. ضمن اينكه اين هم اصلا منطقي نيست كه بگوييم در اين 10 سال كنكور هر سال نسبت به سال پيش سخت تر و سخت تر شده باشد. بعضي سالها سخت و بعضي سالها سطح سوالات ساده تر مي شوند اما اينكه در يك آمار 10 ساله نظم كاهشي خاصي در درصد ها مشاهده مي شود خود نشاندهنده واقعيتي است كه كتمان كردنش به بيراهه رفتن است. در آن سالها لااقل براي ما پسرها كافي بود كه به خودمان نجنبيم تا حداقل مصيبتي كه به سرمان مي آمد رفتن به سربازي با ديپلم و سرباز صفر شدن بود اما حالا با زياد شدن بي رويه ظرفيت ها بالاخره هر كسي يك مدركي مي گيرد و اين انگيزه را كم مي كند.
  • بی نام IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   12
   خب وقتی آسون باشه واسه همه آسونه و وقتی سخت باشه واسه همه سخته دیگه. وقتی آسون باشه همه درصدا میره بالا و درصدای بالاتر از متوسط درصد کل شرکت کنندگان برنده میدانند. وقتی هم که سخت باشه درصد همه میاد پایین، اونوقت باز هم اونایی که بالاتر زدن قبول میشن دیگه. چه ربطی داشت آخه؟ کسی نگفت درصد پایین یا بالا نشون گر سواده. مقایسه رو نسبت به سایر شرکت کنندگان انجام داده. مثلا وقتی گفته 70% افراد زیر صفر و زیر 50% زدن، یعنی 30% بالای 50 زدن. پس اون 70% در مقابل این 30% کم سوادترن.
  • بی نام IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   18
   من که خودم 83 کنکور دادم ولی واقعا سختی سوالات شدید شده، دبیر شیمی هستم و شاید به زور بتونم در مهلت داده شده درس خودمو بالای 90 بزنم
 • مهدی IR ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  39
  سال به سال دریغ از پارسال !
 • بی نام IR ۰۷:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  44
  بعد خونواده ی من 10 ساله میگن برو ادامه تحصیل بده! همه ارشد گرفتن الان لیسانس ارزش نداره! خو همه اینجوری ارشد گرفتن دیگه! چه فایده داره آخه وقتم رو تلف کنم بیخود؟!! کار هم نمیکنم چرا برم درس بخونم؟!
  • بی نام IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   18
   درسته وضع دانشگاهها الان خیلی داغونه، اما خود تو هم داری تنبلی میکنی و الان از این موضوع داشتی سوء استفاده میکردی. اگه تو بشینی بخونی و همه رو بالا بزنی کسی بهت نمیگه بیسواد. تو کاری به بقیه نداشته باش که با چه درصدایی رفتن دانشگاه. تو بخون و با درصدای بالا برو دانشگاه.
  • بی نام A1 ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   8
   عزیزم من دانشگاهی که استاد نمیاد سر کلاس یا وقتی میاد وقت کلاس رو به مسخره بازی میگذرونه ارزش رفتن داره؟!!! آخر ترم هم که یه 30 تا سوال میده میگه از همینا امتحان میگیرم!!! برم پول رو به هدر بدم که یه مدرک بگیرم فقط؟!!! تو خونه ی خودم نشستم 4 تا کتاب میخونم ارزشش بیشتره!!!
  • arash IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   16
   خب خونوادت که نمیگن بری انیشتن شی تو این دانشگاها! اونام منظورشون اینه بری یه مدرکی بگیری یه کاری پیدا کنی از سرشون وا شی!
 • بی نام IR ۰۷:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  84
  سال 80 من رياضي فيزيك كنكور دادم با اين آمار شما يه نگاهي به كارنامه اون سال كردم رياضي 50 فيزيك 40 و شيمي 75 اما اون موقع پيام نور قبول شدم. بيچاره دهه شصتي ها...
  • بی نام IR ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   40
   پيام نور خروجيش كيفيت خوبي داره، چون جزوه محور نيست و كتاب محوره. فارغ التحصيلاش معمولا با سوادن
  • بی نام A1 ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   41
   خود پیام نور خوب بود ولی از وقتی فراگیر واین چیزارو وارد کرد بد شد. همونطور که وقتی دانشگاههای دولتی شروع به پذیرش داشجوی پولی کردن
  • امیر A1 ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   26
   امکان نداره عزیزم با این درصدها پیام نور قبول شده باشی عمرا تونسته باشی یک پنجم این درصدها رو زده باشی
  • بی نام IR ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   24
   شما حتما انتخاب رشته خوبی نداشتی
  • بی نام A1 ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   16
   نه با این درصدها اون زمان شبانه یکی از رشته های علوم پایه قبول میشد.
  • بی نام IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   15
   در جواب امير: درصدها دقيقا همين بودند با چند دهم درصد بالاتر از درصدهاي ذكر شده. البته اون موقع پيام نور اينقدر هم ذليل نبود. شخصا اون موقع راضي تر بودم برم پيام نور تا دانشگاه آزاد شهرستان. الان فرق كرده اوضاع.
  • بی نام IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   7
   باز هم در جواب امير: اتفاقا الان باز فكر كه كردم يادم اومد اون موقع تو دوره ما چند تا از همكلاسي ها درصدهاشون از من هم بالاتر بود. حالا شما هر طور راحتي!
  • بی نام IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   7
   من سال 79 كنكور دادم.. ادبيات 98% ، زبان 85% عربي 87% معارف 98%و شيمي 98% فيزيك 43% و رياضي رو وقت كم اوردم 10% زدم. رتيه ام هم 7700 شد. هيچ جا قبول نشدم. حتي پيام نور.. اون دوستايي كه مي گن اشتباهه برن دفترچه انتخاب رشته اون سالها رو ببينن. اولين سالي بود كه پيام نور مهندسي كامپوتر اورده بود اونم فقط مركز استانها. بقيه هم بيشتر رشته هاي علوم انساني بود. اينهمه هم داشنگاه نبود. ضمناً اونسال نسبت قبولي 1 به 10 بود. بهتره قبل از نظر دادن بريد يك كم تحقيق كنيد بعد با نظر ديگران مخالفت كنيد.
  • من GB ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   14
   اون زمان البته کنکور خیلی راحت تر بوده، من خودم پارسال کنکور دادم و کنکورهای زیر سال 85 دیگه خیلی راحت میشه...
  • علی IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
   10
   جناب بی نام غیر ممکنه شما توی ادبیات و معارف 98 درصد زده باشین! چون الان حدود 15 ساله این دورس تعداد 25 سوال دارن و اگر یگی هم نزنی میشه 96 درصد!! حالا شما چطوری 98 درصد زدی؟!
  • بی نام A1 ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
   2
   شما حق دارید اون زمان سهمیه های مختلف حق خیلی ها رو ضایع کردن.خیلی ها سرخورده شدن.
 • نیما IR ۰۷:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  29
  اینم یکی دیگه از نتایج سیاست های دولت که فقط می خواست آمار رو ببره بالا واقعا خیلی ها بی شواد میان بالا و درنهایت با پارتی جای کسانی که خیلی زحمت کشیدن رو می گیرن
 • حمید IR ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  51
  این تبلیغ مدرسان شریف منو کشته
  • مدرس شریف! A1 ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   31
   کی؟ کجا؟ دو تا شیش
 • بی نام A1 ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  22
  یه پیشنهاد البته بصورت خیلی ساده و خلاصه: برای رشته های تاپ یه درصد حد نصاب بذارن. مثلن برای پزشکی درصد زیست نباید زیر 80 باشه. البته نمره منفی هم میتونه در این روش برداشته بشه. میتونم بیشتر توضیح بدم ولی طولانی میشه!
 • مهسا A1 ۰۷:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  56
  این مقایسه واقعا بی منطقه!!!!! سطح کنکور داره هرسال سخت تر میشه.سال 89 و 90 و 92 کنکور واقعا سختی برگزار شده حداقل در گروه ریاضی. کاهش درصد ریاضی بچه ها اصلا معنیش این نیست که سواد ریاضیشون کاهش پیدا کرده!! کنکورهای سال 88 به قبل رو می شد حتی بالای 80 زد ریاضیشونو.حتی بالای 90.ولی کنکور 89 و 90 و.92 ریاضیشون چیزی نبود که بالای 60 زد! برای مقایسه باید فقط یه پارامتر متغیر باشه.اما تو این مقایسه که شما کردین کلا فقط یه پارامتر متغیر نیست اونم اینه که درمورد کنکور دارید صحبت میکنید!بقیه پارامترها کلا متغیرند.
  • بی نام IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   20
   آفرین مهسا جون
  • بی نام IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   34
   شما برو کنکور ریاضی سال 84 و 85 رو ببین میتونی بالای 80 بزنی. برو سال 82 و 83 رو ببین میتونی یا نه. هر سال داوطلبان میگن پارسال آسون بوده امسال که نوبت ماست سخت شده! خداییش ماها که قبل از 86 کنکور دادیم وقتی تخصصی ها رو بالای 60-70 میزدیم قبول میشدیم، اونم تازه رشته های معمولی توی شهرستان اونم شبانه. واسه رشته های تاپ باید درصد تخصصیمون بالای 80 میشد. اما الان دهه 70 ها که میخوان کنکور بدن، با درصد تخصصی زیر 30 راحت تهران قبول میشن.
  • احمد A1 ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   5
   یک چیزی بگم من که یک بار کنکور دادم اما باور کنید از کنکور ریاضی 84 که من دادم سخت تر وجود نداره و نخواهد بود مثلا امسال رشته ریاضی را که نگاه می کردم متوسط بود توی این آمار مطلب ارائه شده هم همین موضوع مشخص هست باید بگم دبیر فیزیک من انتظار 100 درصد از فیزیک من داشت اما من فقط35 درصد تونستم بزنم و کل آزمون کپ کرده بودم
  • جواب احمد A1 ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۸
   5
   شما درست میگی چون فیزیک 84 سخت ترین فیزیک بوده
 • مهرداد IR ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  30
  این مقایسه بدون عیب نیست ! سطح سختی سوالات متفاوت بوده ! من خودم 2 سال پیش کنکور دادم رتبم هم زیر 500 شد ، سطح سوالات سال 81 با سال 91 اصلا قابل مقایسه نیست !!! مثلا ادبیات و معارف سال 81 خیلی ساده تر و راحت تر از کنکور سال 91 بود !!!
  • بی نام IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   17
   رتبت زير 500 شد جدي ؟ با اين استنتاجت! سوالات سختي شون رندومه ربطي يه سال نداره كه
  • بی نام IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
   3
   دوست گرامی من کنکور 81 امتحان دادم متوسط وزنی در رشته ریاضی حدود 25 بود رتبه منم چیزی حدود 60 هزار شد. سال بعد متوسط وزنی بالای 45 شده بود رتبه منم شد 12 هزار ( ادبیات 92- ریاضی 40- فیزیک 75- و ..) اما امسال به توصیه یکی از دوستان دوباره کنکور دادم البته فقط به اینخاطر که برق بخونم. متوسط درصدهام با اینکه سئوالات راحتر بود چون فقط 3-4 روز خلاصه درسها رو خوندم (بعد از 10 سال) شد 20 درصد و رتبه منم شد 12 هزار. خودم شوکه شدم که حسرت که چرا بییشتر نخوندم. درسته که به سئوالای شیمی و عربی و قسمتی از فیزیک جواب ندادم ولی میدنم که حداقل به سختی سال 81 نبود. هم دوره های ما میدونن فیزیک و شیمی چه چیز وحشتناکی بود.
 • بی نام IR ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  54
  الان كه ديگه همه جووناي مملكت دانشجو شدن!، زمان ما فوق ليسانس ارج و قربي داشت الان درس خوندن ديگه اساسا تبديل شده به يك وسيله چشم و هم چشمي بخصوص بين دخترا، تو هر خانواده اي يه دكتر يا مهندس پيدا ميشه،
 • امیر A1 ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  44
  وقتی فرار مغز ها صورت می گیره در واقع فرار ژن ها هم هست.آدمای نخبه میرن و میرن تا کشور رو به کودنی بره.با این اوصاف کشوری مثل آمریکا تا 20-30 سال آینده نیازی به پذیرش نخبه نخواهد داشت چون تسل های بعدی همه ضریب هوشی بالایی دارند به عکس ایران
 • akk IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  11
  این بحث چه ربطی به دولت داره؟ بحث کلی جامعه ماست
  • مسعود IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   19
   چطور ربط نداره!!! برید ببینید با آموزش و پرورش چیکار کردن
 • بی نام IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  34
  به نظر من 50 درصد قضيه به دانشگاه ربط داره اما 50 درصد ديگه به خود دانشجو. فارغ التحصيل دانشگاه آزاد ميشناسم كه از بهترين داشنگاه امريكا براي ادامه تحصيل بورس گرفته اما هستن فارغ التحصيلاي جاهاي بهتر كه فقط تئوري بلدن اونم نه در حد عالي. به علاقه و پشتكار هم بستگي داره.
  • بی نام A1 ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   37
   بورس گرفتن از دانشگاههای آمریکا کار چندان سختی نیس وقتی معدلت بالا باشه رزومه و توصیه نامه ی خوبی داشته باشی و بتونی تافل و جی آر ای بالا بیاری (که ربطی به اینکه کدوم دانشگاه میری نداره) . بیا من خودم میفرستمت استنفورد!!!! اتفاقن در این مورد آزادیا چون معدل بالایی میگرن و استادا هم حمایتشون میکنن اگه زبانشون خوب باشه راحتتر میرن. گرچه فارغ التحصیلای بعضی دانشگاههای تاپ دولتی امتیازشون به جای خودش هست
  • بی نام A1 ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   44
   من خودم ارشد آزاد مخابرات تهران جنوب خوندم یه جا کاری رو انجام دادم که دکتری های فلان دانشگاه هم انجام ندادنو پول خوبی رو هم گرفتم . نخبگی یعنی خلاقیت و حل مشکل نه تست کنکور. وگرنه هر که بعضا دو سال پشت کنکور باشه اطمینان داشته باش جای عالی قبول میشه!!!!!! من همون سال اول ارشد از دولتی رفتم آزاد. تازه آزاد رو بهتر از دانشگاه لیسانسم که الکی سخت گیری می کردن و قوه خلاقیتم را داشتن داغون میکردن دیدم.چون حوصله رقابت نمره ایی نداشتم و نخواهم داشت. جمع کنید کاری را یاد بگیرید که بدرد مملکت بخوره نه فلان استاد و دانشگاه رو!!!
 • بی نام IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  15
  به نظر من اينها به طور مطلق گوياي كم سوادي نيست چون كنكور فقط شرط لازم به دانشگاه است مهم اين است كه دانشجو دروس دانشگاهي را بتواند ياد بگيرد.
 • بی نام A1 ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  24
  من یه معلمم-بابا هر چی داد میزنیم بچه ها الکی قبول نکنین-مگه تو گوش این اداره ای ها میره-رقابت بر سر در صد قبولیه-ما هم تحت فشارشدید-اینا که چیزی نیست بزارین جدید تر ها بیان اون وقت میفهمین بی سوادی یعنی چه- اقای حاجی بابایی وقتی دانش آموز با نمره صفر در ریاضی وزبان قبولش میکنی همینه در دوره راهنمایی
 • روزبه A1 ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  29
  بابا خب تست ها مشکل تر شدن که کسی بالای نود درصد نمیزنه !!!!!!! ولی از جهاتی هم درسته . کسی رو میشناسم که ریاضی زده 2 درصد الآن ریاضی محض دانشگاه گیلان میخونه !!!!!
 • الیاس IR ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  23
  حالا به اینا اضافه کنین سطح سئوالات را تا به عمق فاجعه پی ببرین ( نسبت به نظام قدیم ) دوست استاد من از ورقه های امتحانی نمونه میاره برای خنده طرف زیست و با فیزیک قاطی کرده!!!
 • بی نام A1 ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  20
  با بیان چند نکته زیر مطالعه و نتایج عنوان شده را رد می کنم: من یادم هست که زمان ما دروس عمومی هر کدام 35 سوالی بود و با منفی زدن درصد خیلی پایین نمی امد اما الان 25 سواله و با منفی زدن هر تست کلی درصد افت می کند کافیه به سه تست جواب ندهید بشدت درصد پایین میاید ثانیا کنکور نسبت به سالهای قبل سخت تر و مفهومی تر شده است. ثالثا کنکور یک رقابت است و افراد به نسبت اطلاعاتی که از سالهای قبل دارند تلاش می کنند لازم نیست که شما 100 درصد را بزنی گاهی با 30 درصد هم کارت راه میفته رابعا:کنکور یک امتحان استاندارد برای سنجش سطح دانایی ها نیست و بسیاری از درصدها بر اساس تست زنی و مهارتهای دیگری بدست می اید بنابراین این مطالعه از نظر من مشکل اساسی دارد و قابل استناد نیست.
  • امید IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   1
   سپاس از نظر شما، ولی توجه داشته باشید هدف از این مطالعه این نیست که گفته شود سطح سواد بالا یا پایین رفته، این مطالعه به صورت مستدل و آماری نشان می دهد وضعیت نمره دادن به تستها در درسهای یاد شده، در طی ده سال چه تغییراتی کرده است. به ضرس قاطع نمی شود گفت این تغییرات، نشان دهنده تغییرات در میزان دانش افراد جامعه است. بلکه یک مطالعه توصیفی از تغییرات چند متغیر به نام نمره تست کنکور در درسهایی است که مطالعه شده است.
  • دوست IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   7
   تا سال77 سوالات عمومی35سواله بود. این مطلب مربوط به بعد ازاونه
 • بی نام A1 ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  8
  به نظر بنده بایستی دانشگاه و مدرک از هدف افراد خارج ونیازهای جامعه وپتانسیلها مورد ارزیابی وسپس بر اساس آنها دانشگاه ودانشجو تعریف شود وجای آموزش تئوری وعمومی همگانی نخبه پروری ومتخصص پرورش دهیم واز طرفی ملاک جذب در ارگانها وسازمانها لیاقت وتوانایی آنها باشد تا شیستگان الگو قرار گیرند وهمه به دنبال کیفیت باشند تا کمیت واز طرفی بایستس محیط کسب وکار در جامعه خوب شود تا افرا د جهت فرار از بیکاری به دانشگاه پناه نبرند
 • بی نام A1 ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  37
  دو تا فارغ التحصیل مهندسی (عمران و برق) می شناسم دو معادله دو مجهول بلد نیستند حل کنند!!! چطور فارغ التحصیل شدن جز بزرگترین معما های زندگیمه.
  • بی نام IR ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   30
   برعكس من نظرم اينه كه بهتره معادله نتونن حل كنن اما بتونن يه ساختمون درست و حسابي بسازن!
 • علی A1 ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  38
  اونقدر تحصیل رو بی ارج و قرب کردن که طرف بی سواد داره به مهندسش می خنده می گه طرف مهندس بیکار......... وقتی ظرفیت دانشگاهها رو الکی ببرن بالا همینه دیگه..... بدون برنامه ریزی برای کار و اشتغال این فارغ التحصیلان..... طرف لیسانس فوق لیسانس می گره بعد بیکار.... اونقدر تعداد زیاد شده...... یه زمانی از هر 12 نقر یک نقر دانشگاه قبول می شد ولی حالا از هر 12 نقر 13 نقر!!!!!!!!!!
 • بی نام A1 ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  8
  خوشبختانه فاصلۀ بین لیسانس و فوق لیسانس بنده 17 سال طول کشید و باید بگویم مفهوم سواد واقعاً تغییر کرده و کیفیت مطالب ارائه شده در دانشگاه و همینطور شیوۀ تحصیل بسیار بهبود یافته است. متاسفانه کنکور تغییر اساسی نکرده و مقایسه جوانان امروز با دورل ما اصلاً انصاف نیست چون در آن دوران امکانات تجربۀ عملی بسیار نازل بود ولی حالا کارگاهها و آزمایشگاهها بسیار پیشرفت کرده اند
 • بی نام IR ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  36
  تا 10 سال پیش تو روستای ما که نزدیک 1000 نفر جمعیت داره بالاترین مدرک دیپلم بود اما حالا نزدیک 100 تا دانشجو داریم که البته برخیشون هم فارغ التحصیل شدند!! جالبتر اینه که ما اینجا کلا یک دبستان و دو راهنمایی و دو تا دبیرستان و دو تا دانشگاه داریم!!!
 • بی نام IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  17
  مسئله اینه که کنکور اصلا معیار مناسبی برای سنجش توانایی بلند مدت افراد نیست و به نظر من اصلا آزمون استانداردی نیست که از افت و پیشرفتش بشه نتیجه معنا داری رو استخراج کرد و اصلا درست نیست که یک سال دانش آموز خودشو نابود کنه که بتونه یک رتبه خیلی خوب بیاره و در نهایتم مخش پر شده باشه از یک سری مطالب تستی به درد نخور که عملا 80 درصدش در دانشگاه بلا استفادست، حالا نسل نخبگان طلایی که امروز همه بر سر کار هستند چه گلی به سرمون زدن؟ فراموش نکنیم که در کنکور دانش آمور تحلیل کردن یاد نمیگیره بلکه تست زدن یاد میگیره و کشورهای پیشرفته امروز هم پیشرفتشونو مدیون کنکورهای خفنشون نیستند.
 • مصلح A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  20
  درصد های زده شده در کنکور خیلی ربطی به میزان سواد ندارد، چون ملاک تست های کنکور سطح علم نیست،بلکه دانستن فنون خاص تست زنی در کنکور ایران است. پس اینقدر راحت نباید درمورد سواد افراد وسطح دانشگاهها نظر داد!!!! البته سطح دانشگاه ها پایین آمده است اما نه به این دلایلی که شما گفتید!!!
  • دانشجوی حقوق دانشگاه تهران A1 ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   6
   اتفاقا تاثیر دارند شما کافیست به رتبه های برتر کنکور نگاهی بندازید اکثرشان توانایی بالا وظرفیت بالایی در یادگیری دروس دارم راحت بگویم آی کیو بالاتری دارند
  • بی نام A1 ۰۴:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
   10
   جناب دانشجوی حقوق این یه مهارته فنه. ربطی به ای کیو ندداره لزوما
 • بی نام A1 ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  24
  از سال 88 به بعد سطح دشواری کنکور دشوار تر شده بنابراین طبیعیه که درصد ها پایین تر بیاد.
 • معلم A1 ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  21
  همه اینها نتیجه بی توجهی به آموزش وپرورش است. معلمی که مجبور است برای معاش خانواده اش توی آژانس کار کند نتیجه کارش بهتر ازین نمیشه. تازه هنوز اولشه !!باشد که آمارهای مصیبت بار فروانی ازین دست برسد.منتظر باشید....
  • بی نام IR ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   9
   معلمی که همه اش به فکر اینه که با تسهیلات آموزش و پرورش از دیپلم به لیسانس و فوق لیسانس ارتقاء پیدا کنه تا پایه حقوقش زیاد بشه و دل به حال بچه مردم و سوادش نمی سوزونه که اسمش دیگه معلم نیست. از همون اول بره راننده بشه و بساز و بفروش انقدر هم منت سر بچه های مردم نذاره. یه سره در حال گلایه کردن از وضع معیشت شونن معلم ها انگار همه ی اقشار جامعه تو ناز و نعمتند و اینا بهشون کم رسیده! همه یبار اموزش رو گذاشتن روی دوش خانواده ی دانش اموزا و خودشون و بچه ها رو فرستادن مرخصی که برن دنبال شغل دوم و بچه های مردم برن دنبال تنبلی و بی سوادی
 • یه کنکوری A1 ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  41
  امسال کنکور دادم رتبم147ریاضی درصداومده پایین اماسختی سوالاوحشتناکه من ازسال 85 کنکور هارو به صورت ازمون جواب دادم درسال 85 ریاضی ام 88 بود بعدشد 75 درادامه به 68 رسیدو...91شد 58 و92، 45/5 !! کارشناسان درسایتای مختلف گفتن سختی امسال ریاضی در ده سال گذشته بیسابقه بود یه زمانی درادبیات یه تست می دادن با1لغت مثلا:سوفار یعنی چه؟ اماالان میگه در بین لغات زیر چند معنی اشتباهه؟و بعد 20 لغت میده!!یعنی یه تست ارزشش از 20 تست اون زمان بیشتره درزبان یه زمانی ریدینگ میدادن باسوال آبکی الان متن نیتیوه و2تاهم شده دردینی اکثرسوالامتنی بوده الان بیش از 50% آیه درشیمی یه زمانی سوالاکاملاحفظی بود الان اکثرامحاسباتی ومفهومی.البته اشتباه نشه باافزایش بی رویه ی ظرفیت کاملامخالفم امادرصداصلانمیتونه ملاک سواد باشه
  • بی نام A1 ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   10
   عزیزم اون زمان من فقط کتاب های خودم رو خوندم و یه کلاس فیزیک. وسلام . برق شهر خودم قبول شدم. حالا هزار ماشالله این همه کتاب گاج و مدرسان ،... کتای و سی دی جور واجور میخوای ازتون سوال بپرسن دو دو تا میشه چند تا؟ بعدش فیزیک و شیمی تون هم خیلی آسونه تغییری با 82 نکرده. خودت هم آماده ارشد و ... بکن که لیسانس همه دانشگاه ارزش خودش را از دست داده . ایشالا بایست تا دکتری بری. بعد بیکار نموندی شکر کن.
  • بی نام A1 ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   16
   همینه که میگیم کنکور آبکی و داوطلبین بی سواد شدن دیگه!! ریاضی 45% رتبه 147 ریاضی!!!!!! :))
  • يه کنکوري IR ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   14
   اتفاقا منم تو يه شهر کوچک هستم کلاس تست نداشتيم يه کتاب کمک درسي بود و يه کتاب کمکي فيزيک و يه دانش آموز مثه من که علاقه ي شديد داشتم به رشته ام و اما شمايي که به خودت اجازه ميدي سطح سوادروارزيابي کني... اولا کنکور رقابتيه يعني يه نفر ضعيف نيس مجموعه اي بايد بحث کرد ثانيا نميدونم رشتت چي بوده ولي اگه رياضي بودي يه مقايسه کن رياضي امسال رو با 85 اونو 88 زدم اينو 45 مقايسه کن ببين هرچي مبحث ساده بود امسال حذف شد و هر چي سخت بود سخت تر و مفهومي تر شد اين کاملا واضحه که هيچ وقت درصد ملاک نيست تراز ملاکه و در کنکور تا حدودي رتبه شما کارنامه ي 10 نفر اول رو ببين يکيشون ادبيات زده 76 اون يکي اختصاصي زده هول و هوش 80 در حالي که سالاي قبل در محدوده ي 100 و 90 بوده اي کاش کمي عاقلانه تر نظر بديم...
 • mehdi IR ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  18
  خدمت شما دوستان عرض کنیم با تجربه حضور در دانشگاه به این نتیجه رسیدم که بسیاری از درسهای مر تبط به هر رشته ای که ما میخوانیم بیفایده است چون در این مملکت تمام کارها براساس ضرب المثل کار نیکو از پر کردن است پیش میره چون خلاقیت هیچ نقشی نداره.
 • بی نام IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  16
  مخالف نیستم ولی فکر می کنم بهتر بود معیاری بهتر رو برای مقایسه در نظر می گرفتید نه "درصد" رو..... چون الان میشه استدلال کرد که از دهه 80 تا الان ممکنه سوالات سخت تر شده باشه.... ولی اصلن نمیشه منکر فوج کم سوادای با مدارک بالا شد...... شاید کیفیت مقالات چاپ شده ایرانیها معیار بهتری باشه نسبت به کنکور..... ضمن اینکه معتقدم پذیرش دانشجوی دکتری با کنکور که دیگه تیر خلاص بود به پیکر اموزش عالی این مملکت.....
 • حسن EU ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  10
  فکر می کنم معیار درستی را برای ارزیابی و مقایسه انتخاب نکردید چرا که به شاخص هایی نظیر ظرفیت دانشگا ه ها و سطح دشواری سوالات اشاره ای نشده است لطفا مطالب را بزرگنمایی نکنید
  • بی نام IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   12
   منم با بخش از مطالب ارائه شده موافقم من خودم الان دانشجوی ارشدو ولی سوالات کنکور رفته رفته مفهومی تر شده این موضوع رو در نظر نگرفتین
 • مهدیزاده IR ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  10
  به نام خدا باسلام میخواستم بگم که اینقدر میگن ظرفیت دانشگاه ها رو زیاد کردن پس کو؟ مثلا دانشگاه تبریز رشته مهندسی مکانیک سال قبل ظرفیت 156 نفر بود اما امسال 76 نفر شده البته تنها دانشگاه تبریز نیست اگه یه نگاه بکنید و دفترچه سال 91 رو با 92 مقایسه بکنید متوجه میشید که خیلی از دانشگاه ها چنین وضعی دارن.خواهشا پیگیری کنید. باتشکر.
 • hamid IR ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  19
  تحلیل این مطلب تون منطقی نیست ولی در کل میشه گفت که افزایش ظرفیت بدون برنامه ریزی با توجه به جمعیت و بازار کار و نیاز کشور به رشته های مشخص به همین نتیجه منجر میشه
 • محمد A1 ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  10
  معلومه دیگه وقتی که اول دبیرستان دانش آموزش میتونه بدون پاس کردن دروس افتاده بره دوم و سال دوم بره سوم همین میشه.وقتی رشته هایی وجود داره که بازار کار نداره و کار هایی هست که نیاز به انتخاب رشته داره.وقتی کنکور میخواد حذف بشه و سوابق تحصیلی جایگزین اون میشه بدون در نظر گرفتن اینکه شاید یکی تو منطقه مرفه تر باشه و دیگری تو منطقه خیلی محروم همین میشه
 • فرشاد IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  21
  این چه حرفیه که چون درصدا پایین اومده پس سواد متقاضیا هم کم شده؟! من پارسال کنکور دادم سوالای همه درسا نه فقط یه درس خاص تو چند سال اخیر سخت تر شده! یقینا اگه سوالای کنکور 80 رو بدین به کسایی که امسال کنکور دادن چند صد به قول خودتون نخبه تولید میکنین! برای مثال توی درس ادبیات مشکل اکثر بچه ها با بخش قرابت معناییه که کلا توی کنکورای قبل 84 85 تقریبا وجود نداشته! ولی خب... در مورد ظرفیت دانشگاه ها کاملا حق با نگارندس... یکی دیگه از لطماتیه که این دولت به مملکت زده
 • چیا IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  13
  فقط دارن پول بیت المال رو حرام می کنند. دیگه تحصیلات تکمیلیشم گند زدن. کشورهای دیگه هم که ان همه دارن بورس میدن اونام میتونن همینجوری مردم خودشونو بکشونن دانشگا ولی اونا سرمایه شونو حروم نمی کنند. میگردن هر جای دنیا کسی که لیاقتشو داشته باشه براش هزینه می کنند.
 • امیر IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  6
  میدونید دلیلش چیه؟! جناب دکتر میخواستن در دانشگاه آزاد رو تخته کنند
 • محمدهادی A1 ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  20
  فکر نکنم اینقدری که تو مملکت ما دنبال مدرک و بعدش هم یه کار پشت میزی و بعد از اون هم یه حقوق بخور و نمیر هستیم، هیچ کجای دنیا اینطور باشه. تو دنیا مردم میرن دنبال عشقشون، مثلا طرف با عشق میره راننده جاده میشه یا با عشق میره معلم میشه یا با عشق میره ورزشکار میشه. واسه همینم هست که اونا پیشرفت میکنند و ما پسرفت.
 • امید A1 ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  6
  وضعیت در دانشگاه ها اسف بار تر است. اکثر دانشجویان علاقه ای به درس ندارند و این البته به عدم انگیزه کافی برمی گردد. کافی است نگاهی به دانشجویان زرنگ سال های قبل بکنند ...هنگامی که می بینیم پست های مدیریتی توسط افرادی با رابطه اشغال می شود، پروژه های تحقیقاتی با بودجه های کلان به نور چشمی ها داده می شود و سهم برخی از اساتید ما از ارسال پيشنهاد پروژه ها به مراکز تحقیقاتی درخواست کاهش بودجه به کمتر از نصف است تازه بعد از گذشت چند سال پيگيري و ... دیگر چه حرفی می توان از ارج نهادن به علم و تحقیق زد ... شعار کافي است. باید به علم و دانش بها داد تا انتظار داشت دانش آموزان و دانشجویان و اساتید مرارت و سختی این راه را بپذیرند و سالها تلاش کنند تا بلکه بتوانند خدمتی به جامعه ارائه دهند
 • بی نام IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  5
  من خودم ده ساله کارمند یکی از دانشگاههای نسبتا بزرگ هستم و به وضوح تفاوت رفتار و گفتار دانشجویان را می بینم دانشجوها معمولا وقتی با مشکل آموزشی روبرو می شوند به ما مراجعه می کنند و نحوه بیان مسئله ای که با آن روبرو هستند اغلب نمایانگر هوش اجتماعی آنان است از این لحاظ حتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که حالا تعدادشان خیلی کمتر از دانشجویان کارشناسی نیست در طی این سالها به شدت افت داشته اند و اغلب از بیان ساده مشکل خود نیز عاجز می شوند و متاسفانه از لحاظ تربیتی اکثرا انتظار دارند که دیگران نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند این بیانگر رواج فرزند سالاری در خانواده هاست به نحوی که این افراد برای به دست آوردن هیچ چیز لازم نبوده تلاش کنند یا انتظار بکشند.
 • بی نام IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  6
  اينكه بعضي ها ميگن سوالاي سالهاي پيش ساده تر بوده ساده انگاري كل قضيه است. يه ضرب المثل كه ميگه معما چو حل گشت آسان شود. خب طبيعيه كه هر سال مدرسين و كتب كمك آموزشي با توجه به مطالب مطرح شده در تست هاي سالهاي پيش جهت گيري مي كنند و روي اونها زوم مي كنند در حاليكه اين زوم كردن در همان سالها اتفاق نيافتاده و در آن سالها سوالات تازه تر و غافلگير كننده تر بودند. چيزي كه كاملا واضحه اينه كه قبولي در كنكور به دليل افزايش نا متوازن ظرفيت ها راحت تر شده و هم كم كم داره از اولويت هاي جامعه خارج ميشه و بنابر اين رقابت كمتر ميشه و ساده تر هم ميشه قبول شد.
 • وحید IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  3
  به نظر من ایراد از نظام آموزشی دانشگاه ها است... به داوطلبی که ریاضی رو 40 درصد زده و دیگری منفی 10 درصد زده نباید درس های یکسانی در ریاضیات ارائه بشه... ولی در دانشگاه ها شاهد چنین مسئله ای هستیم که همه دانشجویان در یک رشته با هر رتبه ای در کنکور درس های یکسانی پاس می کنند
 • وحید IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  3
  بهتر است بگوییم که نظام آموزشی کشور دچار مشکل شده است... آیا نحوه ارائه درس و میزان ارزشیابی حتی در مقطع دبستان درست است؟ که از شیوه ارزشیابی نمره ای به بد و خوب رسیده و عملا مردودی در این مقطع وجود ندارد... نتیجه این سیاست رو 10 سال دیگر میبینید که دیگر همین بی سوادی هم واسه خودش آرزو میشه و میزان افت آن نجومی میشه
 • بی نام IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  2
  وقتی دولت سعی کرد مشکل کنکور رو با زیاد کردن دانشگاه ها و به تبع اون افت شدید کیفیت آموزش حل کنه، طوری که دیگه تو بعضی شهرها تو هر محله یه دانشگاه باز کردند که صرفا شده منبع درآمد یه عده، قاعدتا چنین عواقبی هم به دنبال اون قابل انتظاره. متاسفانه تو این سال های اخیر مشکلاتی پیش اومد که حل کردن اونها زمان خیلی بیشتری از به وجود آوردنشون خواهد برد
 • روح اله A1 ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  12
  سخت شدن سوالات کنکور رو هم باید در نظر گرفت نه همینجوری فقط درصدا رو مقایسه کرد.
 • بی نام IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  6
  از بس همه چیز وابسته به نمره شده؛هر سال بدتر از سال قبل.انتظار نداشته باشید با این نسل میرزا بنویسی که خودشان را برای یک نمره اضافه تر میکشند دانشگاهیان باسوادی هم در بیاید!
 • بی نام IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  19
  بايد ظرفيت پذيرش شديدا كاهش پيدا كنه.الان 100 درصد داوطلبين عملا يه جا قبولن.كسايي هم كه قبول نشدن تو تكميل ظرفيت قبول ميشن. برادرم در يكي از دانشگا ازاداي شهرستان تدريس ميكنه ميگه يكي از شاگرداش تو مقطع كارشناسي ارشد كه پرونده اموزشيشو كشيدن بيرون همه ي درساشو صفر زده چنتام منفي.و كارشناسي ارشد قبول شده بايد پيام نور غيرانتفاعي و ازاد و البته اخيرا پرديساي گرونقيمت بي بازده رو جمع كنن .اينطوري فقط بچه هاي دانشگاهاي خوبه سراسرين كه ضرر ميكنن از اقوامون طرف رياضي فيزيك مدرسه رو تجديد مياورد حالا مهندسي قبول شده بخودش مهندس مهندس ميبنده.معلومه چي بيروم مياد بايد بساط دانشگاه هاي بي اعتبار و ظرفيت هاي اضافي جمع بشه
  • رسول A1 ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
   0
   واقعا موافقم . طرف میشناسم رفته مهندسی آزاد ازش پرسیدم مابین دو عدد 2 و3 علامت بزرگتر کوچکتر بذار بلد نبود همه درساشو منفی سی درصد زده بود
 • میلاد IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  27
  واقعا برای کسی که این مطلبو نوشته متاااااااااااااااااااااااااسفم....برای سطح سوادش،سطح درکش از کنکور،همه چیزش!آخه شما اومدید کنکور سا 81 رو با کنکور 91 مقایسه میکنید و الکی یه جامعه آماری واسه خودتون درمیارید...سطح سوالا زمین تا آسمون فرق کرده مفهوووووووووووووووومی شده
 • مهدی IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  3
  به نظرم تحلیل باید همه جانبه صورت بگیره. وقتی از یه زاویه به مسئله نگاه کنیم نتایجی که میگیریم دقیق نیستن. احساس می کنم از چند موضوع غفلت کردید. اولین و مهم ترین موضوع سخت تر شدن سوالها به نسبت سالهای قبله. من خودم سال 89 کنکور دادم. فکر کنم اگه از کسایی که تو زمینه کنکور فعالیت می کنن بپرسین نظر من رو تایید می کنن. دومین موضوع بحث دل مشغولی های نوجوان امروزه امروز انقدر ابزار آلات غفلت و ... زیاد شده که بچه ها اصلا سراغ درس نمی رن. دقت کنین که این به معنی کودن شدن اونها نیست!!! شاید بعضیا تو زمینه های دیگه رشد می کنن.
 • بی نام A1 ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  10
  روش تحلیلتون اصلا درست نیست ...سنجش سطح سوالات و تغییر محتوای درسی و کتابها در این سالها و خیلی از معیارهای موثر دیگه لحاظ نشده ...
 • بی نام A1 ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  37
  من بعنوان یک دانشجوی دکتری کامپیوتر و مدرس دانشگاه این مقاله رو کاملا تایید میکنم. روز به روز دانشجوها حتی در دانشگاه های شهرهای بزرگ مثل مشهد و تهران ضعیف تر هستند. بعنوان مثال اگر در سالهای قبل میانگین نمره کلاس در درسی مثل سیستم عامل 16 بوده است، اکنون حوالی 14 است. این مقایسه در حالتی است که منبع درسی و سوالات امتحانی و مدرس یکی هستند و تغییری نداشته اند. من هم با نظر یکی از دوستان که گفته بودند مشکل از زمانی ایجاد شده که دانشگاه های ریز افتتاح شده اند و نیز معدل دانش آموزان در کنکور تاثیرگذار شده است، کاملا موافق هستم.
  • بی نام A1 ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
   16
   من تو امیرکبیر تدریس کردم از سال 87 به بعد افت سطح دانشجویان برام قابل درک هستش ولی من به تحلیل آبکی این نویسنده اعتقاد ندارم چون ممکنه کنکورا سخت تر شده باشه. ولی افت دانشجویانمو این جوری توجیه میکنم که بر خلاف دوره خودم اکثر نخبه ها میرن رشته تجربی، ثانیا بنده که مدس برق هستم الان همه نخبه های ریاضی هم نمیان برق بلکه رشته های دیگه هم میرن
 • دانیال A1 ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  10
  اول اینکه این سیاست دولت بود که با افزایش تعداد دانشجو ها آمار بیکاری رو پایین تر بیاره یه نوع پنهان کردن عیب برای یه مدت کوتاه. دوم اینکه به هیچ وجه نمیشه با درصدهای زده شده در امتحان تستی کنکور یه معیاری از سواد دانشجویان وارد شده یه دانشگاه داشت. چون هیچ معیار مناسبی وجود نداره که سختی یا آسونی سوال ها رو با معیاری عددی معین کرد و از اون به عنوان یه متغییر تاثیر گذار در نتیجه پژوهش کاهش سواد استفاده کرد. سوم اینکه انگیزه قشر دانشگاهی به چندین دلیل کاهش پیدا کرده (1) مشکل بیکاری (2) افزایش هزینه های مهاجرت برای ادامه تحصیل (3) طی مسیر تقلیدی از دنیای علم غرب بدون فهم عمیق از اهداف آنها در زمینه های پژوهشی. (4) افزایش سن ازدواج در بین جوانان
 • بی نام A1 ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  31
  سطح علمی و نخبه سنجی را که با کنکور نمی‌سنجند. کنکور تو همه جای دنیا رو به انقراض. به بچه های الان نگاه کنید که چه قدر باهوشند. فکر نمی کنم کنکور مقیاس خوبی برای سنجش سطح سواد باشه
  • بی نام IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   17
   هوش چه ربطی به سواد داره؟
 • مهدی IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  7
  به خدا چیزهایی میگن ادم نمیدونه چی بگه عزیزان کنکور هر سال داره سخت تر و بسیار مفهومی تر میشه یعنی کنکور سال91 چندین برابر کنکور سال81 یا اصلا85 مفهومی تر و به شدت نکته ایی تر شده من خودم دوبار کنکور دادم به خدا همه جور نمونه سوال کار کردم اصلا مقایسه درستی انجام ندادین خب معلومه وقتی سوال از حالت فقط حفظ کردنی خارج بشه و تبدیل به مفهومی بشه در صد پاسخگویی پایین میاد! در ضمن داره معلوم میشه خبرآنلاین هم.....! حالا این نظر رو منتشر نکن!!!
 • امیرزارع A1 ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  6
  دوستان!این تست "روان شناسی" سال 1365 هستش: کدام علم به بررسی رفتار انسان میپردازد؟الف)اقتصاد! ب)جامعه شناسی! ج )روانشناسی د)فلسفه!! ایت تست در درس روانشناسی اومده و سه تا گزینش مال شاخه های دیگه ی علم هستش!علاوه بر این یه نفر که رشتش قالیبافیه! میتونه اینو جواب بده!!! خدا شاهده کنکور از 87 به اینطرف خیلی سخت شده.خیلی .........
 • دانشجوی حقوق دانشگاه تهران A1 ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  10
  متاسفم برای ظاهر بینی بعضیها..همه در جریان هستند که تقریبا سال به سال کنکور داره سختر میشه وسوالات پیچیده تر درهمین گروه آزمایشی علوم انسانی اگر به سوالات سراسری قبل از سال 88نگاه کنید میبینید که حتی صورت های سوالات چقدر کوتاه بودند اما حالا مثلا درکنکور91 درس علوم اجتماعی 2سوال در یک صفحه جا گرفته!!!من خودم در کنکور 91 رتبه دو رقمی کسب کردم هنگامی که سوالات سالهای قبل مثلا84 70 را میدیدم فقط میخندیدم!!!پس لطفا نیاید بگید قبلا با90 درصد زدن درسهای اختصاصی نمیشد دانشگاه خوب قبول شد ولی حالا با زدن 30 درصد به راحتی قبول میشوند!!!اول فکر کنید بعد حرف بزنید خواهشا!!کنکور این سالها به شدت با قبلا متفاوت است ورتبه های برتر مثلا زیردوهزار اکثرا درس خوان ونخبه هستند
 • بی نام IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  3
  خانوم يا اقاي مهديزاد افزايش ظرفيتها فقط در دانشگاه هاي پولي بوده و اتفاقا دوره هاي روزانه امسال ظرفيتشونو كاهش دادن مثلا دنشگاه اصفهان در كارشناسي ارشد در مجموع گرايشاي اقتصاد قبلا 45 نفر پذيرش ميكرد حالا 18 نفر...عوضش شبانه اورده و درخواست احداث پرديس كرده.كه سطح علمي ورودي ها رو پايين كشيده البته وقتي من كنكور كارشناسي دادم-سال 86- كل پذيرش روزانه ها بگمانم 40هزار نفر بود امسال 100 هزار نفر
 • جواد IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  9
  بنده به مدت هفت سال دانشجو بودم و در این چند سال به وضوح دیده ام خیلی از دانشجویان، رشته های اجباری (بدون علاقه) را دنبال میکنند و دلیلشان هم یافتن بازار کار بهتر می باشد و این وضعیت فارغ التحصیلانی دارای مدرک (بدون سواد کافی) تحویل جامعه داده است و بیشتر همین دانشجویان بعد از اتمام تحصیلات در حرفه های نامربوط با رشته تحصیلی را ادامه می دهند. من پیشنهاد ایجاد لیسانس عمومی برای افزایش سطح سواد جامعه را ارائه می دهم و لیسانس و تحصیلات تکمیلی تخصصی را با توجه به ظرفیت کشور از لحاظ بازار کار در بخش صنعت،کشاورزی و ...میدهم و با این طریق سطح سواد جامعه به صورت معقولی ارتقا می یابد (برای مثال شخصی با لیسانس تخصصی فیزیک، پنیر نمی فروشد) و فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دغدغه باز کار را نخواهند داشت.
  • بی نام IR ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
   7
   چه فرقی میکنه؟ فقط اونوقت لیسانس عمومی جای دیپلمو میگیره. هروقت هم جایی میخواد استخدام کنه میگه لیسانس تخصصی فلان چیزو میخوام، داری یا نه.
 • بی نام IR ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  18
  واقعا متاسفم شما چه جوری با این کنکور غیراستاندارد سواد ادما رو باهم مقایسه میکنی؟! من سال پیش کنکور دادم رتبم شد 7800 و به مکانیک علاقه داشتم بعد یه دوست داشتم اون رتبش شد 6000 اونم میخواست مکانیک بخونه جالب اینکه درصد همه ی درسهای اختصاصی من از دوستم 10-15 درصد بالا بود ولی اون عربی 70درصد زده بود و من 8درصد حالا به اسم اون رشته دقت کنید ((مکانیک)) یعنی معیار سواد توش ریاضی و فیزیکه و دوستم دانشگاه سمنان قبول شد و من قبول نشدم با معیار درس عمومی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • بی نام IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  13
  چه قددر سطحی نگاه کردید.خسته نباشید.بنده خدا کنکور سال 81 با 91 قابل مقایسه هستش؟ایا؟اون سالها میپرسیدند امام علی امام چندم الان ایه میدن میگن به چی اشاره میکنه
 • حنا A1 ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  12
  اول اینکه سوالات در سال های اخیر خیلی سخت تر شدن! برای همین درصد بالای نود کاهش پیدا کرده وگرنه بچه های موفق الان در کنکور از دهه ی ۸۰ با سواد ترن! یا حداقل حرفه ای ترن تو این شیوه ی درس خوندن!!! بعدشم نویسنده توجه نمی کنه مشکل مملکت ما این نیست که دانشگاه زیاده مشکل اینه که دانشگاه های خوب خیلی خیلی کمه! بهتر نیست به فکر این باشن که چطوری میشه کیفیت دانشگاه ها رو بهتر کنن دیگه مشکل کمبود صندلی نیست! اگه به خودم پارسال همین جمله ها رو می گفتین می گفتن اولا همه استعدادش رو ندارن که به همه امکانات خوب بدیم بعدم همه دنبال درس خوندن نیستن! ولی الان می گم با رتبه ی ۴۲۰۰ من نه رشته ی مورد علاقم نه دانشگاه مورد علاقم قبول نمی شم ...ولی احساس نمی کنم این قدر بی لیاقتم!
  • بی نام A1 ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
   4
   بله کاملا حق باشماست نمیدونم این چه مد جاهلیتیه که باز راه انداختن دهه شصت هفتادی میکنن اصلا ما که امسال کنکور دادیم سوالات اونا رو دیدیدم!!!که چقدر راحت بوده!!!پس بهتره بقول خودشون دهه شصتیا نظر ندن در ضمن اونایی که میگن کنکور همه قبول میشن به ذهنشون فشار بیارن همه رتبشون خوب میشه یا دانشگاه خوب قبول میشن البته قطعا نباید اینجورهم باشه!!
 • دانشجوی دکترا IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  19
  هههههی یادش بخیر! سال 83 با رتبه 7000 شبانه بهشهر (کامپیوتر) قبول شدم ولی الان با چه رتبه هایی دارن اونجا قبول میشن!!!! (توجه به جمعیت اون سال که تو ریاضی شرکت کرده بودن هم داشته باشید). به بچه های الان میگم نرین دنبال درس اگه پارتی کلفتی تو سیاست ندارین!
 • بی نام IR ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  16
  نظام آموزشی که هر هفته یه بار عوض میشه باید چه محصولی داشته باشه؟ نظام آموزشی که به اموزش مداحی بیش از آموزش ریاضیات و علوم و ادبیات فارسی اهمیت داده میشه چه میخوایم باشه؟ خدا به داد برسه ..
 • محمد IR ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  16
  من کسی را می شناسم که بالاترین درصدش 45 درصد و با چند درس منفی تربیت معلم قبول شده در صورتی که 12 سال پیش قبول شدن در تربیت معلم بسیار سخت و غیرممکن بود
 • بی نام A1 ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  6
  کاش کسانی هم که در کنکور موفق شده اند نظر میدادند نه کسانی که دستشان به گوشت نرسیده..
  • بی نام IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
   12
   مگه کسی هست که قبول نشده باشه!!!
 • بی نام A1 ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
  13
  هر چند این مقایسه برای بررسی هوش داوطلبین کاملا غیر منطقی و غیر علمی است (چرا که شرایط یکسان نبوده) ولی اساتید دانشگاه ها هم اکثرا تایید می کنند که درک دانشجویان رو به افت است حداقل من این رو از استاد درس ریاضی در دانشگاه شنیدم ...الان افراد به هر دری میزنند تا وارد دانشگاه بشند و مدرکی بگیرند بقیش هم مهم نیست...به عبارتی مثل همیشه کمیت جای کیفیت رو گرفته!!!
 • دهه شصتی همیشه بدشانس A1 ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  17
  والا ما تو پیک نفرات کنکور دادیم، بدون کلاس و این همه جزوه های کمک آموزشی، آخرشم با بدبختی و کلی خوندن و درصدای بالای 70 قبول شدیم.. بچه های این دوره کلا خیلی خوشحالن، دغدغه شون مدل موبایل و آخرین بازی کامپیوتری و این سوسول بازیاس... جیب باباها هم که ماشالله همیشه در دسترس، دانشگاهم که ماشالله شده شهربازی
  • شناگر ماهر A1 ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
   2
   داداش شما دهه شصتی یا هر دهه ی دیگه: زمان شما آب نبوده و گرنه شماها هم شناگرهای خوبی هستید. مطمئن باش اگر دوره ی شما هم موبایل و بازی رایانه ای بود شما در حوزه ی دنیای مجازی از دهه هفتاد و هشتاد جلوتر بودید. فقط اینکه شما شانس آوردید و دوره شما از این وسایل نبوده
 • بی نام A1 ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  10
  ما چقدر درس خوندیم رفتیم دانشگاه؟ آلان رتبه 750000 و 1000000 میرن دانشگاه. تازه دانشگاه پیام نور که اینقدر داغونه.. علم یکاربردی و...
 • بی نام A1 ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  16
  من دانش آموز دهه 70 هستم و دانشجوی همون دهه و البته ارشد دهه 80 و دکتری آلان. اصلا محتوی کتابهای ما با این بچه ها قابل قیاس نیست. وقتی که ما میگذاشتیم کجا و اینا کجا. اساسا بچه ها دیگه کتابخون نیستن. مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی و آموزشی زیادی که بعضیاش به سیاستگذاری ربط داره بعضیاش هم به تغییر ات اجتماعی . باید در نظر گرفت. متاسفانه بچه های دهه 70 که جوانان امروزی هستند نه سواد دارند و نه از نظر اجتماعی رشد یافته هستند. سهل انگار و خیلی به هوا هستند. محدودیتهای اجتماعی حریصشون کرده به انجام کارهای نا متعارف. ادب ندارند. نه دانش آموزان و نه دانشجویان. رفتارشون با معلم ها و اساتیدشون افتضاحه . دانشگاهها شده هر دم بیل . دیگه نخبه پذیری وجود نداره و هرکی هر کی شده با این ظرفیت پذیرش
 • که IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  11
  آقایانی که دم از سواد بر اساس کنکور می زنید بدانید که چنین آزمونی هرگز ملاک مناسبی برای سنجش سواد دانش آموز نیست بلکه تنها رقابتی است برای ورود به دانشگاه. زمانی کنکور دو مرحله ای بود و قسمتی از آن تشریحی که آن معیار بهتری برای دانش سنجی بود. این داستان در مورد ارشد و دکتری دیگه فاجعه است. در کنکور ارشد مکانیک سوال هایی داریم که بعضا یک صفحه حل داره. خوب سنجش واقعی سواد وقتی است که به طور تشریحی امتحان برگزار بشه و الا شما فقط سرعت عمل فرد و قدرت تست زنی فرد رو می سنجی. ضمن اینکه در این مملکت اصولا قرار نیست کسی چیزی یاد بگیره بلکه تنها هدف مدرک و بس. و البته اصولا تحصیل سواد کردن به نظر بنده بیش از هوش نیاز به انسان های سخت کوش داره که در این مملکت تعداد اون ها کم داره می شه.
 • بی نام A1 ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  4
  خبر آنلاين آيا عنوان جدول پنج ايراد ندارد چون در رشته رياضي فيزيك كه درس زيست شناسي وجود ندارد لطفا بررسي كنيد
 • عجب!! A1 ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  12
  چشم بسته غیب می گید... سال هاست مردم دارند می گویند ورودی های تحصیلات عالی بدون هیچ ضابطه ای شده و بسیار زیاد هست... تازه عزیزان مدیر تصمیم به حذف کنکور گرفته اند خخخ
 • ترسا A1 ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  7
  حالا كه ما سال 94 ها بدبخت شديم هييييي خدا خوشبحال كسايي كه سال 91و 92 و 93 كنكور دادن و ميدن ما سال اول اين قانون هاي ... هستيم خدا رحم كنه من رشتم رياضيه از الان بد استرس گرفتم واسه امتحان نهايي و حسابان!!
 • بی نام IR ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
  3
  کنکور سال 86 رو با الان مقایسه نکنید بیشترین آمار رو داشت و باید درصدهای خیلی بالایی میزدی تا روزانه قبول شی الان که کشکه همه میرن تازه التماسم میکنن واقعا دهه 70 خیلی بی سوادن
  • بی نام A1 ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
   12
   نه بابا؟ من که سوالات از سال86 به عقب رو نگاه میکنم از سوالات مدرسه ی ما آسون تره بیا الان کنکور بده ببینم چند میاری؟
 • بی نام A1 ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
  7
  مجددا به مسئولين سايت مي نويسم كه : آيا عنوان جدول پنج ايراد ندارد چون در رشته رياضي فيزيك كه درس زيست شناسي وجود ندارد لطفا بررسي كنيد
 • بی نام IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
  4
  حالا فرض که این مقاله مقداری اشکال داره (هرچند به نظر من مقایسهی جالبیه) اما نظر استادا رو که نمی شه ندیده گرفت. به خصوص ورودیهای دکتری که زیاد شدن اما بی کیفیت. این مشکل استعداد و نبوغ آدمها نیست بلکه مشکل آموزشه اونهم از پایه. نسل کنکوری های امسال ۱۲ سال پیش وارد سیستم شدن و بی سوادی امروزشون نتیجه ی سالها آموزش با کیفیت پایینه.
 • بی نام IR ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
  4
  خبر آنلاین چرا فقط درد دل جوونارو می ذاری و از من (مادر غمگین) که چند تا از نظر هارو نوشتم هیچی نذاشتی. فکر میکنی همیشه جوون می مونی؟ توهم چندسال دیگه مثل من 50 سالت می شه و همه بهت میگن پیرمرد یا پیرزن. هیچ می دونی که همین الان من پیرزن دارم پیام نور درس می خوانم.می بینی که منم با جوونای بیسواد قاطی شده م.
 • بی نام A1 ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
  7
  درجواب به کسی میگه دهه هفتادیا خیلی بیسوادن کاری ندارم رقابتا شاید به دلایلی اومده باشه پایین ولی هر کی تو کنکور 86 همه درساشو هم صد زده باشه کارخاصی نکرده ما کنکوریای الان فقط میشینیم به سوالای اون زمان میخندیم حالا هر طور دوس داری فک کن
 • بی نام A1 ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۷
  7
  دلیلش اینه که سوالات سال به سال سخت تر میشه
  • بی نام IR ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۸
   6
   سال به سال سخت میشه سال به سال هم سوال نزده میری دانشگاه!!!!!!!!خخخخخخخخخ
 • مهسا IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
  7
  مقایسه 10 سال اخیر با قبلش یه اشتباه بزرگ.همه میدونن متولدین دهه 60 از دهه های قبل خیلی بیشتر و همونطور که دولت خاتمی ناچار شد مدارس رو چندشیفته کنه دولت احمدی نژاد هم ناچار بود برای دانشگاه این بچه ها یه فکری بکنه. حالا هم روحانی رسیده به وقت کار.
 • بی نام A1 ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
  9
  از همه کسانی که به تازگی کنکور دادن معذرت میخوام. اگه منم یک دهه هفتادی بودم قطعا از خودم دفاع میکردم ولی بچه ها قبول کنید وضع خیلی فرق کرده. مثلا: 1-تعداد داوطلبا خیلی کم شده 2-ظرفیتها بسیار زیاد شده 3-دانشگاهها به طرز باور نکردنی گسترش پیدا کردن دوستان اون زمانا داشتن فرزند دانشجو یک افتخار برای خانواده محسوب میشد. بحث سختی سوالات و درصد نیست عزیزان، خیلی از دانشجوهای مهندسی الان معادله درجه یک و دو و انتگرال ایکس خالی رو نمیدونن.
 • لاله IR ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
  5
  من خوم هیات علمی دانشگاه هستم و به وضوح این بی سوادی را در دانشجوهای دکترا و فوق لیسانس ها می بینم.یعنی دهه 50 ایها باهوشتر از دهه 60 ی ها و آنها هم باهوشتر از دهه 70 ی هاس هستند. به اینها اضافه کنید مدرک گرایی و سمبل کاری جوانان این دوره که فقط دنیال مدرک هستند نه سواد و یاد گرفتن. برای نمونه ما در دوره ی دکترا حاضر نبودیم جزوه بخوانیم ولی الان با تعجب می بینم که سر کلاسهای دکترا حرف استاد را ضبط می کنند و به خودشان زحمت نگاه کردن به کتابهای رفرانس را هم نمی دهند. در پایان نامه هم خیلی زرنگ باشند دنبال مقاله اند و بس ! و البته بیشترشان دنبال این هستند که زود تمام شود برود پی کارش علت این امر می تواند مهاجرت نخبگان و البته تعداد زیاد دانشجویان باشد که همه را به یک نسبت از نخبگی دور می کند.
  • دانشجوی آزاد IR ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   14
   سرکار خانم شما از متولدین هر سه دهه تست هوش گرفتید!!!از شما که عضو هیات علمی هستید این نظرات غیر علمی بعیده!
 • کنکوری92 A1 ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
  8
  من یه کنکوری 92 هستم واقعا واسه کسی که چنین مزخرفاتی نوشته و کسانی که اونو تایید کردن متاسفم شما از هیچی نمیدونی بهتر دهنتو ببندی تعداد کسری از دانشگاه ها تک جنسیتی شدن این یعنی چی؟ یعنی پسرای خنگی که هیچی نمیدونن به بهترین دانشگاه و رشته میرن و دختران بسیار باهوش با رتبه ودانش بالا باید پیام نور برن تویی که باید علمتو ببری بالا
 • بی نام A1 ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
  2
  یس
 • حمید IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
  10
  سلام من مشاور کنکور هستم عزیزان سطح سوالات کنکور از سال 86 به بعد بسیار سخت تر از سالهای قبل از آن است مثلا ریاضی سال 79 با ریاضی سال 89 اصلا قابل مقایسه نیست از لحاظ سختی 89 بسیار سخت تر بوده با تشکر
 • مهدی پروری A1 ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
  1
  س لام علیکوم .. . . .. من رشتم برق الکتروتکنیکه من سال ۹۲ کنکور امتحان دادم ولی قبول نشدم... .من دیگه پاک مغزمو از دست دادم . . ..آینده ندارم مگر اینکه قبول شم تو دانشگاه برق . .. . دیگه بقیه اشو نمیدونم به خدا. . . .چی بگم. . .بچه استان ایلامم روستای شهرک ولیعصر
 • بی نام A1 ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۲
  10
  آقا کاری نداره که چرا لقمه رو میپیچونید دو تا کنکور دانلود کنید از رشته من که انسانیه. یکی برای 82 یکی برای 92 من کاری به مفهومی بودن، عجیب بودن ، هر چهار جواب درست بودن و سوالات وحشتناک ندارم. فقط بررسی بفرمایید که دفترچه جدید چند صفحه بیشتره. فقط درس اقتصاد که 15 تا سواله حدود سه یا چهار صفحه است. یا ادبیاتی که ما نداریم به قول شما، ببینید سوالات حدود 10 خطیشو که من باید برم با وقتش 4 تا سوال بزنم. من بدون آمادگی کنکور 88 زدم روان 95 فلسفه 80 ادبیات تخصصی 74 ولی الان واقعا سطح بچه دبیرستان اینه که تو سوال تاریخ ادبیات برای رد نطریه بیکن قوری سماوی و اینجور چیزا رو جواب بده؟؟؟ قبول که بچه ها افتادن تو یللی ولی تمام ساختار کنکور تبدیل به یه تقلب ساختاری، و نظام مند و شیک شده.
 • بی نام A1 ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
  14
  خوب نیست به خاطر توجیه سوال های غیر استاندارد کنکور برچسب بی استعدادی و بی سوادی به دانش آموزان زده بشه .
 • بی نام A1 ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
  13
  بنظرمن بچه‌های دهه 70خیلی باهوش تراز دههای قبلی هستن فقط مشکلشون اینه که فکر شون همه جامیچرخه جزروی درساشون
 • ali IR ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
  6
  من خودم رتبی 5 کنکور تجربی شدم اینا دروغ فقط درس زیست را خوب بزنید وکلاس زیست برید
 • قاسم A1 ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
  1
  دوستان من خودم معلم هستم باور کنید دلیل اصلی بیسوادی دانش اموران بر داشتن سخت گیری در اموزش و پرورش هست معلم ها حق ندارند دانش اموزی رو مردود کنن باید از قبل بهشون نمونه سوال بدهند نفرین بر این اموزش و پرورش
 • کنکوری قدیم و جدید A1 ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
  2
  من در هر دو دهه کنکور شرکت کردم و در دو رشته تحصیل کردم سوالات کنکور بسیار سخت تر شده حتی برای من که ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل و انتگرال سه بعدی و ریز بردازنده و مدار الکترونیکی و ... خوندم نتونستم ریاضی رو بیشتر از 27 درصد بزنم. سوالها وحشتناک سخت شده