سقوط سوریه، یعنی ناتو تا اتاق خواب کرملین آمده است/ اقدام نظامی احتمالی آمریکا نمادین خواهد بود

سفیر پیشین کشورمان در الجزایر می‌گوید: سقوط سوریه به معنای آنست که ناتو و غرب تا درب اتاق‌ خواب کرملین آمده اند و این به هیچ وجه برای مسکو قابل قبول نیست.

حسین واله، معاون سیاسی دفتر سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کافه خبر  دربارۀ حملۀ احتمالی غرب به سوریه گفت: آمریکایی‌ها هنوز به درستی نمی‌دانند که می‌خواهند در سوریه چه کنند؟ از سویی در اروپا و آمریکا پیرامون این مسئله اتفاق نظر وجود ندارد. دلایل زیادی هم وجود دارد که یکی از آنها پیچیدگی اوضاع است و از سویی شرایط آمریکا نیز استثنایی است. من بر این اعتقادم که هنوز دربارۀ این مسئله تصمیم گیری نهایی نشده است. 

این کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت: یک جریان در آمریکا بسیار تمایل دارد که یک برخورد نظامی در منطقه صورت گیرد و ناتو وارد درگیری سوریه بشود؛ اسراییل و لابی این رژیم در آمریکا نیز از این قضیه بسیار استقبال می‌کنند چون تصور می‌کنند که از این قضیه سود می‌برند. در مقابل نگاههایی در آمریکا هست که از این مسئله خیلی خوشحال نمی‌شوند.


واله در ادامه افزود: اوباما با سیاست تغییر روی کار آمد؛ یکی از وجوه سیاست تغییر، بازنگری در مشی و رویۀ بوش پسر بود. بوش، یکجانبه گرایی و اتکاء به توان نظامی بر حل و فصل مسائل دنیا و پیشبرد مسائل آمریکا را در دستور کار داشت. اوباما با نفی این مسئله رأی آورد؛ دمکراتها می‌گویند که این سیاست نه فقط امنیت را افزایش نداده است بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز بر آمریکا تحمیل کرده است. در مقابل شعارهای اوباما عبارت بودند از: چندجانبه گرایی، گسترش مشارکت دیگران و حرکت دیپلماتیک در حل مشکلات دنیا؛ طبیعتاً این سیاست و رویه تمایلی ندارد که به خصوص در دورۀ دوم اوباما به مسیری کشیده شود که ثابت شود مشی بوش درست بوده است. لذا مقاومت‌هایی نیز در برابر ورود به درگیری خاورمیانه در آمریکا وجود دارد.
واله گفت: این مسئله را در نظر بگیرید که در شورای امنیت نیز پیرامون این مسئله اختلاف نظر است؛ البته این مسئله چندان برای آمریکا مانع نبوده ولی باز هم اگر دولت آمریکا بدون اجازۀ سازمان ملل اقدام نظامی کند به معنای بازگشت به سیاست بوش تلقی خواهد شد. لذا من تصور می کنم که آمریکایی ها بر سر دو راهی قرار گرفته اند و هنوز تصمیم نگرفته‌اند؛ در واقع آمریکایی‌ها با یک دست پیش می‌کشند و با پا پس می‌زنند.


دکتر واله پیرامون تقویت احتمال حملۀ نظامی به سوریه گفت: در صورتی که لابی ها موفق شوند خط خود را تحمیل کنند، این اتفاق رخ می‌دهد.
سفیر پیشین کشورمان در الجزایر در پاسخ به این سوال که اسراییل چه نفعی از حمله به سوریه می‌برد، گفت: اسراییل در جنگی که بتواند در آن اعمال قدرت دیگری صورت دهد، برایش حیاتی است. اگر به صحنه خاورمیانه بنگرید اسراییل در دهۀ گذشته مرتب شکست خورده است؛ شکست‌های اسراییل صرفاً نظامی نیست؛ وضعیت اسراییل در مقایسه با سایر کشورها فرق دارد؛ موجودیت اسراییل بر دو پایه است؛ اعمال زور در خاورمیانه و ترساندن کشورهای دیگر در منطقه و مظلوم نمایی در غرب. در طول یک دهه زمانی که همۀ این تلاشها با شکست مواجه می‌شود، اسطورۀ اسراییلِ شکست ناپذیر در اذهان آرام آرام فرو می ریزد و موجودیت اسراییل به خطر می‌افتد. لذا آنها استقبال می‌کنند از اینکه اتفاقی رخ دهد که بتوانند انتقام 10 سال پَس‌رفت خود از جبهۀ مقاومت را بگیرند. واله افزود: در صورتی که اسراییل بتواند پای آمریکا به جنگ سوریه بکشاند از موضعی که منجر به سقوط دولت بشار اسد شود، آنوقت برندۀ شمارۀ 1 خواهند بود. البته باید به این مسئله توجه داشت که برای اسراییل تنها نیروی بالفعل موجود در منطقه که در مقابل سیاست‌ها و مطامع اسراییل ایستاده است، باید از صحنه حذف شود.

حسین واله


واله در پاسخ به این سوال که:" این مسئله این فرضیه را تقویت نمی کند که اسراییل به دنبال حذف همۀ ارتش‌های عربی منطقه است؟" گفت:
اسراییل هنوز به دنبال نیل تا فرات است. اسراییل هنوز واقعاً خواهان صلح با اعراب نیست و هنوز حاضر نیست همانند و معادل بقیۀ کشورها، عضوی از گروه آسیایی باشد. اسراییل در این مسیر تبلیغات می‌کند اما هنوز مطامع توسعه طلبانه در این رژیم وجود دارد. البته باید به این مسئله توجه داشت که اسراییل یکدست نیست و گرایش‌های گوناگونی در آن وجود دارد. اما دولت نتانیاهو و لیکود علاقمند نیستند که به شرایط طبیعی و همزیستی با سایر کشورهای منطقه برسند؛ در ظاهر ژست صلح طلبی می‌گیرند اما در عمل کاری می‌کنند که هر مذاکره ای به شکست بینجامد.
واله پیرامون استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه افزود: برای تغییر معادلۀ فعلی در سوریه به یک بهانه نیاز بود؛ از آنجایی که آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی را بهانه اعلام کرده بود و از قضا این مسئله می‌تواند افکار عمومی جهان را بسیج کند، هیچ بعید نیست که در این شرایط این تکنیک استفاده شود.


واله در پاسخ به این سوال که در صورت حمله آمریکا، موضع روسیه چه خواهد بود؟ گفت:" احتمال ورود آمریکا به جنگ ضعیف است. مسئلۀ عراق با بحران های امروز خاورمیانه تفاوت دارد. توجه داشته باشید که بحران‌های امروز خاورمیانه متفاوت است. لیبی در حوزۀ اقمار شوروی سابق بود اما نقش ژئوپولیتیک در خاورمیانه نداشت، سوریه هم از اقمار اتحاد جماهیر شوروی است، اما نقش ژئوپولیتیک دارد، از این رو در مورد سوریه هر اتفاقی که بیفتد به دامنۀ نفوذ روسیه از یک طرف و جهان غیرناتویی به معنی عام مربوط می‌شود. لذا بحران سوریه همانند لیبی نیست. شاید یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها هنوز در مورد سوریه تصمیم نگرفته‌اند، همین باشد. سوریه آخرین محل ارتباط و اتصال جغرافیایی روسهاست. اگر آنجا سقوط کند، ناتو تقریبا تا اتاق خواب کرملین آمده است.


این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش که:" با این احتساب واکنش روسها جدی است؟" گفت:
به نظر من وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد، مگر اینکه کاری نمادین کنند، بدین معنا که غرب به طور سمبلیک بر ایستادن بر مواضع خود تأکید کند و به ارسال چند موشک بسنده کند ولی اگر واقعاً بخواهند وارد میدان شوند، همانند لیبی به اعتقاد من نه فقط شرایط به دوران جنگ سرد باز می گردد بلکه جهان در یک ناامنی بسیار عمیقی فرو خواهد رفت. از سویی ترسی که اروپایی‌ها از تروریسم دارند، هر چند هم اکنون واهی است اما در آن زمان غیرواقعی خواهد شد.


این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که:" آیا این تحرکات و تهدیدات نمایشی است و آمریکا تحت فشار حامیان مخالفان مسلح ناچار به ورود می‌شود" افزود: آمریکا زمانی که می خواهد دست به اقدامی بزند که به امنیت ملی این کشور مربوط می‌شود، در دو تا شاخص نمود پیدا می‌کند: یکی بازتاب آن در افکار عمومی آمریکاست؛ اگر اقدام مذکور مخالف افکار عمومی باشد، آمریکا دست به این کار نمی زند. دوم اینکه آمریکا وارد ماجرای نظامی نمی شود که از پیش نتیجۀ آن معلوم نباشد. در وضعیت فعلی سوریه این دو پارامتر را مشاهده نمی کنم و فضایی که در مورد عراق تا پیش از جنگ ساخته شده بود، در مورد سوریه نیست.

مشروح کافه خبر حسین واله را به زودی در سرویس بین الملل خبرآنلاین می‌خوانید
4952

کد خبر 310550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 103
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • ناص IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  نمیدونم چرا ایرانی ها در روزهای تنگدستی امیدشون به سوریه هست که نقش روباه مکار را فقط در منطقه بازی میکند.. ای کاش کارشناسان ایرانی به جای مایه گذاشتن از روسیه دلایل منطقی و عقل باور در تحلیل های خود داشته باشند.
  • بی نام A1 ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   امید مردم ایران به خدا است، نه به روسیه. به هرحال الان کشوری که از همه لحاظ ما رو تحریم کرده و داره عرصه رو به ما تنگ می کنه آمریکاست. روس ها هر پدر سوخته ای که باشند ما رو تحریم نکردن. اینقدر هم بی سواد نباشید که هی بگید قراداد ترکمانچای و گلستان . مسبب همه اونها خود ما ایرانی ها بودیم. اگه شاه شجاع تری داشتیم و مردم تنبلی نمی کردن و به یاری عباس میرزا می رفتن و در خانه های خودشان مثل زن ها قایم نمی شدند ما پیروز می شدیم و اونوقت شاید تا ته قفقاز و اوستیای شمالی هم می شد مال ما. اینکه اونها بهتر جنگیدن که تقصیر اونها نبوده عزیزمن تقصیر خودمون و شاهان بی عرضمون بوده و تنبلی نسل گذشته که حال جنگیدن نداشته. تازه روسها خیلی لطف کردن که همون موقع کل ایران رو نگرفتن با اون شرایط اسفبار دربارایران
  • بی نام US ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   بی نام عزیز صحبت هات جالب بود!! مسبب قرارداد ترکمانچای خود ایرانی ها بودند ولی مسبب تحریم ها آمریکاست؟؟؟؟کلا به اسم آمریکا آلرژی داری
  • رضا A1 ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   دوست عزیز بخشی از تحریم ها قطعا به خاطر سوء مدیریت و نداشتن دیپلماسی صحیح در مواجهه با جامعه جهانی و خصوصا اتخاذ مواضعی غیر ضروری که صرفا به منافع ملی ما ضربه زده بوده است. اما بخش دیگر آن مربوط به خواست ایران مبنی بر داشتن سیاستی مستقل از آمریکا در منطقه بوده است. ایران هیچگاه نخواسته در منطقه مجری سیاست های آمریکا باشد این در حالی است که بارها و بارها سیاست های ما با سیاست های آمریکا در منطقه همسو شده مانند افغانستان و عراق اما عمدتا به خاطر سیاست های مستقل ما در برخورد با جهان اسلام و ایستادگی در برابر اسرائیل دچار این تحریم ها شدیم.
  • بی نام IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   والا روسیه اگه راست می گفت اس 300 رو میداد به سوریه تا کسی نتونه حمله کنه!
  • رضا IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   روسیه هرگز اجازه نمیده به آمریکا که بخواد وارد حریمش بشه .. حمله فقط نمایشیه
  • احسان IR ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   ای کاش نمایندگان مجلس مروری بر تاریخ ایران کنند ببینند که روسها چه بلاهایی سر ایران اوردن. مجلس ایران رو به توپ بستند قرارداد ترکمن چای و.... بعد امید به روس ها ببندند.فرق امریکا با روس ها اینه که امریکاییها تمام قد پشت سر دوستان و هم پیمانانشون می مونن
  • بی نام A1 ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   اگر آمریکا حمله کرد ایشالا روسیه به عربستان حمله میکنه از شر این عربهای بزدل راحت بشیم
  • عاشق کشور EU ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   59 19
   آقای بی نام خجالت بکش. یعنی چی که مردم ما در جنگ با روس تنبلی کردن؟ اتفاقا تو اون جنگ ها به خصوص تو دوره دوم که با فتوای جهاد علما همراه بود خیلی جانفشانی کردن و حتی ابتدا تونستن مناطق از دست رفته رو برگردونن ولی به دلایلی که کم و بیش هممون میدونیم جنگ در نهایت به نفع ما پیش نرفت.به قول امام خمینی شوروی(روسیه) از آمریکا بدتر ، آمریکا از شوروی بدتر ، انگلیس از هر دو بدتر همه از هم بد و بدترند.
  • رضا IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   27 3
   البته منظور شما روسیه بود نه سوریه.
  • 999999 A1 ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   72 4
   در قراردادترکمانچای ما مقصر ولی کی سرمون کلاه گاشت ضمنا روسیه اگر مثل امریکا دارای قدرت سیاسی و اقتصادی بود دست کمی از امریکا نداره
  • بی نام IR ۰۴:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   16 8
   یکی گفته اگر آمریکا حمله کنه امیدواره روس به عربستان حمله کنه!!!!واقعا چه هموطنان مسلمونی داریم ما!!!!! انشالله که من اشتباه کرده باشم و ایشان از سفارت روسیه باشه که البته باز هم حرف زشتیه که کسی بخواد به مقدسات یک میلیارد انسان گستاخی کنه.البته از این روسهای بی دین و خدانشناس هر چی بگی برمیاد
  • مجید IR ۰۵:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   12 14
   آقای احسان آیا صدام متحد آمریکا نبود,شاه متحد آمریکا نبود و........ فقط اسرائیل متحد امریکاست و بس اینقدر ساده اندیش نباش!!!!!
  • بی نام IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   18 19
   حالم بهم میخوره از کامنتای یه عده روشنفکر غرب گرا
  • بی نام IR ۰۴:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
   2 0
   آقا رضا بحث سیاستهای مستقل ایران از آمریکا نیست موضوع پرداختن ایران به اقداماتی بدون در نظر گرفتن منافع ملی و مایه گذاشتن دولتمردان از مردم برای پیشبرد سیاستهای ضدآمریکایی غیر ضروری است دولتمردان ما یادگرفته اند ناتوانی ها و ضعفهای خود را پشت سیاستهای ضد مریکایی قایم کنند
 • حامی A1 ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  آقای کارشناس اشتباه میکنی.
  • ج. الف A1 ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   ایشون معاون سیاسی دفتر خاتمی عزیز بوده اند و استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند اقای واله یکی از چهره های علمی و بسیار تیزهوش در مسائل بین المللی هستند. شخصا از اینکه از خبرآنلاین از ایشان دعوت کرده و مصاحبه گرفته اند تشکر می کنم و عرض می کنم که فرمایشات ایشان بسیار به واقعیت نزدیک است.
 • بی نام IR ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  عده ای در داخل تلاش دارند که بگویند سقوط اسد منجر به فلان اتفاق حاد در روسیه یا ایران خواهد شد. جناب آقای سفیر سابق، ناتو قبلا به گرجستان رسیده و حتی شاهد انقلابهای رنگی در اوکراین و گرجستان بودیم هرچند که اکنون حکومت مطلوب کرملین در این دو کشور حاکم است اما نزدیک به 6 سال حکومت این دو کشور که بیخ گوش روسیه هستند دست دولتهای به شدت غربگرا بوده و حتی اکنون هم گرجستان عضو ناتو و نیرو در افغانستان دارد. سعی شما برای ذی‌خطر نشان دادن روسیه در صورت سقوط اسد کمی بی فایده است و این را خود روسها از همه بهتر میدانند. روسیه هم حاضر نیست سر بقای اسد کل اعراب و بازار اسلحه آن را از دست بدهد و همچنین کشورهای تولید کننده عمده نفت و گاز را با خود به رقابت توأم با کینه وادار کند.
  • نوروزپور A1 ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   79 34
   دوست عزیز بی نام موضوع گرجستان با سوریه کاملا متفاوت است. سوریه آخرین پایگاه به جای مانده از شوروی سابق در خاور میانه است و از سوی دیگر از دست رفتن آن به معنی از دست رفتن انحصار بازار انرژی اروپا است که هم اینک در دست مسکو است. یکی از دلایل حمایت قطری ها از پروژه نابودی رژیم اسد و چنگ انداختن بر سوریه دست یابی به بازار انرژی اروپا و انتقال گاز قطر به اروپا از طریق عربستان، اردن و نهایتا سوریه است که اقتصاد روسیه را کاملا دگرگون خواهد کرد. اگر برای روسیه هیچ چیز ارزش نداشته باشد این مورد آخری بسیار حائز اهمیت است. سفر اخیر بندربن سلطان به روسیه هم در همین راستا بود و گفته می شود قصد داشته پوتین را مجاب کند که سقوط اسد خللی به انحصاری بودن بازار انرژی روسیه وارد نمی کند.
  • بی نام IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   57 14
   همین پروژه میتواند از عراق و اقلیم کردستان هم عبور کند که قطعا حکومتش وابسته به امریکاست و به زودی قرارداد احداث پایگاه با امریکا امضا خواهد کرد. در آخر هم اگر به یوگوسلاوی سابق نگاه کنیم مسلما ارزش یوگوسلاوی بسیار بیشتر از سوریه بوده اما عملا روسیه در برابر خواست امریکا کاری نتوانست بکند. ضمنا رقابت در بازار نفت و گاز قطعا به یک خط لوله ختم نمیشود و کینه عربستان وقطر به عنوان قطبهای گاز و نفت برای روسیه مطلوب نیست.
  • نوروزپور A1 ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   11 14
   ممنون از تذکری که درست بود و اصلاح شد ولی درباره محوری که شما اشاره کردید باید عرض کنم این محور هم در دستور کار ترکیه و قطر با همکاری مسعود بارزانی در کردستان عراق بوده و هست اما در عین حال این محور انتقال انرژی به اروپا کاملا عربی و هماهنگ تر و به صرفه تر از محوری است که شما اشاره کردید چرا که اعراب در عین حال ملاحظات نژادی و قومی خود را هم دارند و در این صورت به کردها و ترکیه نیازی نخواهند داشت.
  • بی نام A1 ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   19 4
   یادت نیست به گرجستان حمله شد اتفاقا روسها رو منافعشون حساسند و کارشناس درست میگه
 • بی نام A1 ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  168 9
  نمادينه يعني موشكاش پلاستيكيه؟
  • ناص IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   91 18
   دقیقا درسته به سوریه حمله خواهد شد و روسیه عمدا و عمدا داد و بیداد خواهد کرد که باج بیشتری بگیره و پشت پرده با دوستان غربی خودش تقسیم کنه ..کاری که در انجامش مهارت خاصی داره.در حمله آمریکا هم فکر کنم سوریه مثل عراق غافلگیر بشه و حتی یک موشک هم نتونه به جایی انداخته باشه..چون قبلا از عملیات آی سی این موشکها که معمولا ساخت کشورهای غربی هست غیر فعال می شود.
  • نوروزپور دبیر سرویس بین الملل A1 ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   38 51
   نه عزیزم نمادینه در اینجا معادله نمایشی است. یعنی خیلی جدی نیست وقرار نیست آمریکایی ها مانند افغانستان و عراق عمل کنند. به صورت محدود و کوتاه چند هدف از پیش تعیین شده در سوریه را منهدم می کنند و اعلام می کنند که ما در برابر استفاده از سلاح شیمیایی واکنش نشان دادیم و تمام. در ضمن به این بهانه برتری حائز اهمیتی را که در این چند ماه نیروهای بشار اسد نسبت به شورشیان به دست آورده اند دوباره به حالت توازن برمی گرداند و یا آن را به نفع شورشیان تغییر خواهد داد.
  • در پاسخ به جناب نوروزپور محترم IR ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   46 8
   مجددا در پاسخ به جناب نوروزپور: بنده هم معتقدم حمله امریکا محدود است اما نه به دلیل خواست روسیه بلکه به دلیل منافع خودش. ضمنا من شدیدا با این که اسد دست بالا را در جنگ دارد مخالفم. اگر به پیروزیهای اسد در 6ماه گذشته دقت کنیم فقط محله خالدیه حمص و شهر مرزی القصیر را میبینیم به علاوه تا حدودی در ریف دمشق آن هم تا ماه پیش. اما اگر به پیروزیهای مخالفان دقت کنیم باید گفت که اولا اسد علیرغم تلاش بسیار هرگز نتوانست به غوطه شرقی و غربی در ریف مسلط بشود، هر موقع به جوبر حمله کرد ابتدا پیشروی داشت اما با گذشت چند روز مجددا عقبنشینی داشته. در منطقه زینبیه اوضاع به نفع اسد نیست و دوما و زبدانی هم همچنان به عنوان دژ مخالفان در ریف دمشق مطرح هستند. ادامه عرایض بنده در کامنت بعدی
  • بی نام IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   32 8
   ادامه پاسخ به جناب نورزپور: منطقه القابون در ریف دمشق هیچوقت توسط اسد فتح نشد و همه اینها در شرایطی است که ارتش کلاسیک اسد با داشتن آتش شدید توپخانه و هوایی قادر به این کار نشده و مخالفان براساس نبرد نامتقارن خود قاعدتا باید در موضع دفاعی باشند. همچنین حتی در داخل شهر حمص هم هنوز دو منطقه بزرگ دست مخالفان است به اضافه شهر الرستن. بنابراین اسد در دو جبهه ای که به ادعای خودش دست برتر را دارد یعنی حمص و ریفش و دمشق و ریفش هم نتوانسته به دستاورد چشمگیری برسد. برعکس مخالفان در شمال اکنون نیروهای اسد را در حلب و با پیروزی در خناصر وخان العسل به محاصره درآورده اند. فرودگاه بزرگ منغ به تصرف مخالفان درآمده. با عرض پوزش بنده یک کامنت دیگر هم به عرایضم اضافه میکنم...
  • علی A1 ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   34 4
   روسیه خودش رضل تر از این حرف هاست فقط حرف میزنه ولی جاش پشت بقیه رو خال میکنه. به این کشور فریب دهنده توجه نکنین که همه اش سیاه بازیه اصلا دلتون رو خوش نکنین به اینها. روسیه اصلا وارد جنگ نمیشه بلکه فقط وامیسته از دور منافعش رو میپایه. یادمون باشه که تعدادی از تحریم ها با پیشنهاد روسیه و همچنین چین بوده. خبر چاپ کن که ضروریست
  • حافظ IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   13 43
   نه عزیزم موشک ها واقعیه ولی بازی که شروع میشه از اون بازی ها پلی استیشن نیست و کاملا واقعیه! یعنی اون موشکهاییم که در پاسخ روی سر اسرائیل و امریکا خراب میشه کاملا واقعیه :) افتاد استاد؟
  • فرهاد IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   2 4
   با نظر جناب نوروزپور موافقم. گزینه هماهنگی با روس ها درسته. قطعا آمریکا بدون هماهنگی روس ها حرکتی نمی کنه و روس ها هم تا مطمئن نشن که منافعشون تامین می شه این بار به آمریکا اجازه کاری رو نمی دن. به هرحال اون ها هم قدرت اتمی هستند و به نفع هیچکدومشون نیست که با هم سرشاخ بشن. تا وقتی می شه هماهنگ کرد و معامله کرد چرا جنگید. به نظرم همه این ها برای ژنو دو هست که سوریه با دست بالا سر اجلاس نیاد و ادعا داشته باشه و از موضع ضعیف بیاد و مجبور بشه که در دولت بعدی یا خودش نیاد یا گروه های دیگه رو به طور قابل توجهی مورد رسمیت بشناسه . در اینجا نفع ایران و روسیه رو هم می شه در نظر گرفت چون فلتمن و سلطان قابوس برای همین کار به ایران اومده بودند
 • بی نام IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  75 11
  این احتمال که حمله امریکا محدود و مختصر باشه خیلی زیاده اما این امر به دلیل فشارهای روسیه یا ایران نیست بلکه منافع امریکا و غرب در این است که این جنگ ادامه پیدا کنه. این چیزیه که سلیم ادریس هم بهش اعتراف کرده. مطمئن باشید تهدیدات کشوری مثل ایران یا حتی روسیه هیچ وقت روی محاسبات و خواست واقعی امریکا تاثیری نخواهد داشت.
  • حمید IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   3 34
   آقایون مدافع قدرت آمریکا اگه این آمریکایی که اینقدر از قدرتش میگین عرضه داشت میتونست کره شمالی رو که این همه برای غرب شاخ و شونه میکشه سرنگون میکر د ولی همه دنیا دید که کره شمالی مبارز طلبید و آمریکا رو تهدید به حمله هسته ای کرد اما آمریکا جرات نداشت باهاش درگیر بشه . قبلا ادعا میکرد میخواد سرنگونش کنه خب چی شد؟؟؟!!!
  • بی نام A1 ۰۴:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   14 5
   روسيه يا ايران در مقابل امريكا عددي نيستند. كشوري كه با 4 تا دونه ناو ميتونه سوريه رو به زانو درآره از شعارهاي كشورهاي ديگه نمي ترسه
 • آرش A1 ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  36 65
  بابا اینها همش تهدید هستش امریکا میخواهد سناریو کره شمالی علیه کره ی جنوبی رو تکرار کنه.غرب جرات حمله رو نداره.میدونه که جنگ با سوریه مثل جنگ با ایران هستش و جنگ به شکل چریکی و فرسایشی میشه که به ضرر امریکا و همپیمانانش هستش.این فقط یه نقشه بازی برای اعراب سعودی و دوستانشان هست که دوست دارن با سلاحهای غربی عکس یادگاری بندازن.
 • بی نام A1 ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  112 3
  مثل روز روشنه که امریکا و ناتو تا چند روز دیگه به سوریه حمله میکنن. وقتی افکار عمومی و رسانه ای همه درگیر موضوعی بنام انتظار یک اتفاق میشن شک نکنید ایجاد کنندگان، اون انتظار رو بدون پاسخ نمیذارن و این یعنی: آغاز جنگ تا چند روز دیگه. در حالیکه جنگ فقط زخم و بدبختی و نابودی مردم بیگناه رو به همراه داره. لعنت به جنگ.
  • حمید IR ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   5 1
   خیلی از تحلیلت خوشم اومد
  • بی نام A1 ۰۶:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   7 1
   نميشه با اين قطعيت گفت. ترسي كه حكومت آمريكا از مردمش داره خيلي بيشتر از ترسي هست كه حكومت ِ ما از ما داره.چون مردم ِ آمريكا كافيه كوچكترين حركت غيرانساني از دولتشون سر بزنه اون وقت ميبيني كه تعداد زياديشون ميان توي خيابون و تظاهرات ميكنن(حتي مردم ِ كشورهاي ديگه كه با آمريكا متحد هستن) دركل همين اعتراضها باعث ميشه كه دولتشون بترسه و عاقلانه تر تصميم بگيره. به نظرم اسم ِ جنگ رو آورده ن كه اول واكنش ِ مردمشون رو ببينن و اگه تونستن آبها رو از آسياب بندازن، حمله كنن(و اين وظيفه ي مردم آمريكاست كه نگذارند آبها از آسياب بيفته)
  • بی نام A1 ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
   4 0
   من همون بي نام قبلي هستم(كه گفتم مردم ِ آمريكا نبايد بگذارند آبها از آسياب بيفته) بخشي از نظرم رو حذف كرديد درحاليكه توهين نكرده بودم. لطفا فكر نكنيد كه براي انتشار نظرم نيازمند ِ تصميم و تاييد ِ شما هستم. شما بايد به دنبال ِ مشتري و خواننده باشيد نه اينكه خواننده ها بهتون التماس كنن.فضاي مجازي اونقدر جا واسه همه داره كه كسي به خاطر ِ انتشار ِ پيامش مجبور به التماس به شما نشه. من فقط گفتم در آمريكا هزينه اي كه معترضين، به خاطر ِ اعتراض كردنشون ميدن خيلي خيلي كمتر از هزينه اي هست كه معترضين در كشور ما مجبور به پرداختش هستند همين باعث ميشه كه كلا اونا خيلي بيشتر اعتراض كنن و دولتشون هم خيلي بيشتر بترسه(و درنتيجه عاقلانه تر تصميم بگيره) لطفا بدون حذف، منتشر كنيد
 • بی نام IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  68 42
  در مورد عراق و لیبی هم همینطور تحلیل میکردن بعضی میگفتن مدیترانه به اتش کشیده میشه و....سوریه فقط تاوان مقاومت وفلسطین را میدهد وسران خیانت کار کشورهای عربی از اسراییل هم پست تر هستن
 • بی نام A1 ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  85 14
  یعنی بشار اسد عروسک خیمه شب بازی کرملین است و مردم سوریه در واقع برای تامین روسیه می میرند؟ نقش ایران وسط این ماجرا چیست؟ لطفا توضیح بدن کارشناس محترم
  • بی نام A1 ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   25 20
   چه ربطی داره. می تونه متحد استراتژیک باشه . اینجوری که همه کشورها یا عروسک روسیه و چین هستند یا آمریکا در صورتیکه هر کشوری سیاست و مشی خودش رو داره که باید بهش احترام گذاشت.
  • ایرانی A1 ۰۴:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   4 8
   مردم سوریه برای خودخواهی های ترکیه وقطر وعربستان واحیای امپراتوری سفاک وتندروی سنی عثمانی نمیمیرند؟؟خودت توضیح بده جناب اقای منتقد ببینم؟؟؟
 • بی نام A1 ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  روسیه هیچ غلطی نمیکنه. اوضاع روسیه خیلی خرابتر از این حرفهاست که بخواد خودش رو درگیر جنگ بکنه. فقط تهدید میکنه تا باج بگیره اگه هم نتونست بی خیال میشه.
  • بی نام IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   31 44
   به هیچ عنوان توان نظامی روس ها را دست کم نگیر. اگر بخان کاری کنند توانش را دارن. تکنولوژی نظامی روس ها چیزی از آمریکایی ها کم نداره.
 • بی نام IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  36 0
  نوع جنگ هم مهم است. اقتصادی طبقاتی عقیدتی جهانگشایانه یا آزادیخواهانه و انقلابی؟ جنگ ساده نیست. الان سه سال است که سوریه در ستیز دایمی و خونین است. بیش از صدهزار کشته یک رقم بی سابقه ایست در تاریخ این منطقه.
 • در پاسخ به جناب نوروزپور-3 IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  22 21
  همچنین در جبهه ادلب هم مخالفان بر شهر استراتژیک اریحا بر شاهراه لاذقیه-حلب مسلط شده اند. در شرق و استان دیرالزور هم احتمالا به زودی خبر آزادی الحویقة و کل دیرالزور را خواهیم شنید. در جنوب و استان درعا هم مخالفان تقریبا بر درعا‌البلد مرکز استان مسلطند کما اینکه در عید فطر احمد الجربا نماز را درآنجا به جای آورد علاوه براینکه شهر بصری اشام بر سر شاهراه اردن هم در کنترل مخالفان درآمده. از همه مهمتر اینکه اگر امریکا حمله محدود بکند قطعا ارسال سلاح برای مخالفان را به عنوان گزینه جدی مد نظر دارد. ضمنا این را در نظر بگیرید که مخالفان درگیر جنگ نامتقارن هستند و چالش اقتصادی بزرگی که اسد با آن روبرو است را ندارند.
 • معين A1 ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  23 2
  نوروزپور عزيز موها رو چرا سفيد کردي؟
 • jokar IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  25 1
  روسیه همواره هم از توبره خورده و هم از اخور! از سویی بکشورهایی چون سوریه و ایران پیوندهایی برقرار میکند و انها را وابسته بخود نگه میدارد و میلیاردها تومان صرفو بدقولی های روسها میگردد اما سر بزنگاه وقتی منافع بیشتر و بزرگتر خود که روابط با دنیای غرب وجامعه جهانی است همه ی انها را وا مینهد روسها بارها تحویل تجهیزات اس300 رابتعویق انداختند پولش رااز اسد گرفته بودن اما وقتی مسکو با رشوه های بزرگ غربی عربی مواجه شد باز اس 300 را به تعویق انداخت اگر سوریه به این سامانه مجهز بود حمله نظامی هوایی موشکی منتفی بود!این درسی برای مانیز باید باشد که روسها هیچگاه یار همیشه همراه نخواهند بود! ایران باید تلاش کند به سامانه های ضد موشکی پیشرفته دست یابد وگرنه امنیت بلندمدتش با چالشی اساسی روبرو خواهد بو
 • بی نام IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  13 60
  ماروهمان حرف حضرت امام می مونیم که فرمود:آمریکا هیچ غلطی نمی کند .نه سر دعوابا کسی داریم ونه دربرابر این سربازان ابلیس سرتعظیم فرودمی آوریم . امپراطوری ایران ابرقدرت جهان است . خداوندا مستدامش بدار.خدامی داند همه اینها ازامپراطوری ایران می ترسنداگرخودمان راباورکنیم.که اینجوری هم هست ومامی توانیم .رهبرعزیزمان زیبا می فرمایند :ملت همیشه سربلند ایران خوب توجه فرمایید :آینده به ملت ایران لبخند می زند .زنده باد امپراطوری بزرگ ایران.
  • بی نام IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   39 8
   ما چه موقع امپراتوری شدیم یهو؟؟؟!!! دچار توهم نشید و با واقعیات زندگی کنید. ما کشور ایران هستیم.
  • بی نام A1 ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   14 0
   امپراتوری ایران!!! فکرکنم زیاد تلوزیون داخلی رو دیدی و اخبارش و شنیدی توهم زده شدی
  • بی نام A1 ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   14 1
   امپراتوری؟ پول نداریم تیم ملی رو بفرستیم اردو امپراتوری ؟سرعت اینترنت افغانستان از مال ما بیشتره امپراتوری؟
 • عمو IR ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  14 7
  آنقدر در داخل کشور بر طبل جتگ بکوبید کور کورانه ای عوام پر مدعا تا مافیای قدرت و ثروت تا ار این بی خردی شما به مال اندوزی و ثروت اندوزی بیشتر مشفولشان کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • ایرانی A1 ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  50 3
  روسیه یعنی ترکیب روباه وشغال
 • محمد ع A1 ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  20 3
  تو رو خدا ببین چطور افکار عمومی را از مصر منحرف کردند. انگار توی مصر همه چیز درست شده
 • هموطن IR ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  34 4
  بعد از جنگ سرد روسيه از تكنولوژي فقط بمب اتمي رو داره و با پشتيباني سوري از ايران و سوريه بدنبال موقعيت و تعمير اقتصاد ضعيف خودشه اگر قرار به امتياز دادن باشه به نظر حقير امريكا از روسيه بهتره و...
 • بی نام IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  11 4
  توهم سلیقه ای عمل نکن هرچه باب میل توست پخش می کنی هرچه باب میلت نیست نه.هرکه به هاشمی بدوبیراه میگه پخش میکنی هرکه ذکرخوبیهایش رامیگه حذفش میکنی تاالان واقعافکر می کردم شما بدورازتعصب داریداطلاع رسانی وبه مردم خدمت می کنی ولی الان متوجه شدم یه شیشه ریزهایی هم داری درسته؟
 • بی نام A1 ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  20 5
  فکر کنم روسها اون رشوه رو از عربستان گرفتن ودیگه دخالت نظامی رو بیخیال شدن
 • مجید از مراغه IR ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  20 2
  این جنگ زرگری باشد یا واقعی زیاد فرقی به حال مردم مظلوم و ستمدیده سوریه ندارد چون انها همین حالا هم در زیر اتش و تانک هستند و کشورشان را تروریستها و تندروها اشغال کردند و با رفتن یا ماندن یشار هم مشکلشان حل نخواهد شد چون کشورشان چنان ویران شده که هیچ کسی نمی تواند ان را دوباره اباد کند. این تجربه بزرگی برای دیگر کشورها است که مشکلات داخلی خود را خودشان حل کنند و به دیگران امیدی نداشته باشند . سوریها نباید دیگران را به کشورشان راه میدادند.(هم اکنون از بیش از 30 کشور تروریست در داخل سوریه در حال جنگ هستند )
 • بی نام IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  42 2
  ننگ بر کشوری که خاکش را اتاق خواب کشوری دیگر قرار دهد
 • مهدی A1 ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  18 2
  نظرات واقعا خیلی خوب و پخته بود هر کدوم از زاویه خودش حتی از اصل خبر هم بهتر بود خوشحالم
 • بی نام A1 ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  11 11
  یعنی می فرمایید سوریه اتاق خواب روسیه است؟ آن وقت بر اساس کدام شواهد و قراین؟ من که تصور می کنم روسیه دنبال یک میدانی است تا انتقام چچن را از آمریکا بگیرد حالا آن میدان در سوریه است همین این وسط ما به عنوان یک مسلمان برای هیچ کدام شان ارزش نداریم خوبه یک کم واقع بین باشیم
 • رسولزاده IR ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  15 17
  پیروزیهای ارتش اسد در هفته ها و ماههای گذشته :1- ازادی القصیر 2- الخالدیه 3- دفع حمله 7هزار نفری تروریستها به لاذقیه و فراری دادن انان از روستاهای متصرفه 4- کنترل محله الراشدین حلب 5- ازادسازی مناطق جنوبی و غربی ریف دمشق چون داریا و ...6- بدست گرفتن کنترل بیش از نیمی از محله باب هود حمص 7- کنترل جاده بین المللی درعا اردن و دفع صدها حمله تروریستها 8- تدارک ارتش برای حمله گسترده در حلب ، دمشق و درعا که با حمله شیمیایی متوقف شد
  • بی نام IR ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   11 5
   در مورد الراشیدین شما باید به تسلط بر آکادمی نظامی توجه کنید. راشدین در غرب حلب هرگز دست مخالفان نبوده که از دستشان خارج شده باشه بعدش هم محاصره حلب در نبرد خناصر دو روز گذشته مهمترین اتفاق نبرد حلب بود که دوستان اصلا خبری ازش درج نکردند خیلی مهم بوده. ضمنا در مورد بند هشتم سعی کنید از افعال ماضی استفاده کنید نه اینکه نیت داشتن فلان جا عملیات کنند. اگر مرد حمله هستند همین الآن هم دیر نیست. از این تدارکات ارتش اسد بارها در نظر داشته مثل طوفان شمال اما نتیجه اش را دیدیم.
  • بی نام IR ۰۶:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   3 9
   از کی تا حالا داریا رفته جنوب دمشق؟ تا جایی که من میدنم داریا شمال دمشقه ضمنا مناطق زیادی از همین داریا هنوز هم دست مخالفانه و بعد از بازدید اسد از داریا مجددا منطقی از داریا توسط مخالفان فتح شد اطلاعات احساسی و حدسی به درد نمیخوره
  • بی نام IR ۰۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   9 0
   پاسخ به ناشناس 10:51 داریا در جنوب شرقی دمشق قرار دارد طوری که شمال داریا چسبیده به مطقه المزة در جنوب شرقی دمشق. شما دارید اشتباه میکنید. اما جناب رسولزاده هم در مورد کنترل داریا اشتباه میکنند زیرا همین لبه شمال غربی داریا که میشود جنوب شرق دمشق و چسبیده منطقه نظامی المزه در دست ارتش اسد است و مابقی داریا در کنترل مخالفان است.
 • fate A1 ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  40 6
  لعنت به روسیه که مردم رو فدای بشار کرد.و خدا از سلفی ها نگذرد که مردم را قتل عام کردند. سوریه صحنه ی قدرت نمایی شده و آمریکا هم از همه بدتره.
  • بی نام IR ۰۶:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
   0 0
   حاجي يه كم آب بخور...حل ميشه نگران نباش!
 • بی نام A1 ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  7 22
  مسئله سوریه برای روسیه مسئله ژئوپلوتیک انتقال خطوط انرژی به اروپا خصوصا مناطق بحرانی یعنی همان حمص هست و روسیه به سوریه به عنوان پلی به اروپا می نگرد اما مسئله ما مسئله اسلام است مسئله اسرائیل است مسئله قرآن است ...
 • حسین IR ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  26 6
  به دور از ه ربی احترامی به حزب و تشکلی و هر دیدگاهی که اونا و مردم دارن باید گفت ؟آمریکا عاشق ما نیست .و مردم ما براش ارزش ندارن
 • بی نام A1 ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  15 1
  در مورد اینکه عملیات احتمالی آمریکا و انگلیس نمادین و یا بعبارتی محدود خواهد بود با جناب نوروزپور موافقم. اگرچه شاید مسائلی پیش بیاد نوع جنگ تغییر کنه که همین قضیه رو حساس کرده
 • بی نام A1 ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  31 6
  یک نکته رو بگم امیدوارم مسئولین مااز توهم خارج بشوند و اون اینه روسیه ، مخصوصا پوتین فکر میکنه تاکید میکنم فکر میکنه یک ابر قدرت در دنیاست در حالی که یک کشور معمولیست پس زیاد متکی به روسیه نباشید
 • بی نام IR ۱۸:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  21 5
  آمریکا حسابی دم روسها رو دیده البته خیلی هم براش هزینه داشته ولی به هر حال ناوهای روسی طرطوس را تخلیه کردند
 • امین IR ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  39 36
  چه دنیای عجیبی شده؟؟؟؟کشوری که بیشترین تولید تجهیزات نظامی دنیا را به خود اختصاص داده است. بیشترین تولید سیگار به این کشور که برضد سلامتی بشریت است به خود اختصاص داده!!! تنهاترین کشوری که در طول تاریخ از بمب اتمی استفاده کرده!!! حامی دموکراسی تحمیلی در کشورهای اسلامی مثلا شده!!!! هواپیمای مسافربری را در خلیج فارس انهدام کرده!!! کشوری که از اسرائیل بدون هیچ شرطی با تمام جنایتهایش حمایت میکند!!!! شما فکر میکنید تمام شد جنایتهای این کشور؟؟؟لطفا نظر بدهید. الان به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی به یک کشور حمله میخواهد بکند. به نظر شما چرا به این کشور میخواهد حمله کند؟؟؟؟این کشور که سلاح اتمی ندارد!!!
 • بی نام A1 ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  13 0
  ببخشید اقا یا خانم بینام بهتر نیست یک مقاله بنویسید نظراتتان را دران مطرح کنید
 • رضا IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  26 12
  ادم بي غيرت نگران اتاق خوابش نيست كه..
 • کیوان A1 ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  65 9
  این روسها اطاق خوابشونم میفروشن با همه محتویاتش. کافی کسی خریدار باشه
 • آرمان A1 ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  58 28
  روسیه کشوری ضعیف و بی تاثیر در معادله جهانی و خاور میانه است...
 • بی نام A1 ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  45 2
  مرگ بر متجاوز هر كس كه بأشد چه شرقي و چه غربي
 • محمد IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  6 45
  در صورت شلیک حتی یک گلوله از طرف آمریکا به خاک سوریه از ایران، لبنان و روسیه پاسخ داده میشه شکی درش نکنید لطفا سوریه تنها محور باقی مونده هستش و برای هر 3 کشور گفته شده آخرین شانسه و هیچ کسی هم آخرین شانسش رو از دست نمیده ضمنن یکی گفت چرا روسیه اس 300 نمیده به سوریه! تا جایی که بنده اطلاع دارم 2 ماه پیش این کارو کرد موفق باشید
 • amin IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  34 11
  روسیه که هیچ کلفت روسیه هم نمیتونه بیاد بگه ما نمیزاریم حمله کنند.آخر حمله میکنند مثل افغاتنستان و عراق راحت و مثل آب خوردن گرفتن سوریه رو هم راحت میگیرن.از همون اول باید به فکر حمله میشدن که این همه آدم بی گناه کشته نمیشد
 • محمد IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  46 5
  پوتین اگه آدم بود زنشو که شریک چندساله زندگیش بودو طلاق نمیداد،از نظر من پوتین یک انسان بسیار مرموز و خطرناکه، که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست،حمایت از منافع ایران و سوریه هم فقط در حد کری خوندن و لج بازی با آمریکاست که این حس را درمردم روسیه به وجود بیاره که آمریکا از ما میترسه و ما هنوز جزو ابرقدرتها هستیم،اما به وقتش زیرپای ایران وسوریه رو خالی میکنه،واصلا قابل اعتمادنیست،اگه راست میگه نیروها و ناوهاشو بیاره و بگه هرکشوری بخواد در سوریه دخالت نظامی بکنه من هم پاسخ متقابل میدم و این اجازرو نمیدم.
 • پریا A1 ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  42 8
  من فقط میدونم نامرد تر از روسیه بازم خودشه .امریکا خیلی قابل اعتماد تر از روسیه اس . تاریخ نشون داده امریکا به متحدانش وفتداره و روسیه تا هوا پس بشه میره کنار .اینو من نمیگم تاریخ گواهی میده
  • حمید IR ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
   10 27
   بله مثل شاه ایران و دیکتاتورهای آمریکای لاتین...کدوم تاریخ کدوم گواه برو چشمات باز کن
  • بی نام A1 ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   13 1
   اقا حمید نظرو درست بخون گفته وفادارتر یعنی نسبیه نه مطلق
  • امیر IR ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
   2 2
   تاریخ گواهی میده؟!!! محض اطلاعت امریکا متحد ایران بود و روابط خیلی خوبی داشتن با هم قبل کودتای 28 مرداد. تاریخ گواهی میده!!!!!!!!!!
 • بی نام A1 ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  7 14
  من که می گم کره شمالی رو بدن سینه آمریکا تا هم آمریکا حساب دستش بیاد هم کلا این کره شمالی منتظر فرصت هست پس براش جور کنیم که آمریکارو بزنه. شاید تکنلوژی به حد آمریکا نباشه که بعید میدونم چون اونا تنها صنعتشون نظامیه . حداقل یکم شاید ضعیف باشه هم اینکه کلا عشق جنگن .
 • مهدی A1 ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  28 1
  بعضیا چه راحت تحلیل میکنن میگن روسیه به عربستان حمله میکنه مگه دیوونه هستش به چه دلیل ضمنا روسیه وامریکا هیچ جنگ مستقیمی علیه هم نمیکنن روس ها رو به این راحتی نمیشه شناخت با حمله احتمالی امریکا به سوریه مذاکره ما با امریکا به خاطر همین حمله عقب میفته وباز باید دنبال رو روس ها باشیم روس ها سرشون کلاه نمیره اون ما هستیم که تو منطقه سرمون داره کلاه میره نه برای مصر برنامه مشخصی داریم نه توی مخالفان سوری نتونستیم خودمون رو به یک گروه از اونا نزدیک کنیم
 • ایمان A1 ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
  11 2
  با سلام دوستان جیب ادم پولدار که خالی میشه!!باید یه سیاستی درست کنه که جیبش را پر کنه...الان هم یه کم جیب این ادمهای پولدار ((کشورهای ابر قدرت)) خالی شده و توقع ات ملتشون هم بالا رفته اقا نیاز به پول،نفت،طلا و .... دارند!!یه غربت بازی در راه داریم از پنج شنبه یا حق
 • بی نام A1 ۰۳:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  13 3
  از كساني كه نظر ميدهند تقاضا ميكنم از بكارگيرى مكرر كلمه "عزيزم" بصورت كنايه اميز أكيدا خوددارى نمايند. اثر منفي اينگونه كنايات بچگانه و خاله زنكي بر وزن و اعتبار نظر دهنده بيشتر از طرف مقابل ميباشد.
 • بی نام IR ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  9 5
  کارکرد اسد تمام شده مهره جایگزین با نقش جدید تو راهه ولی ما هنوز داریم دور خود میچرخیم بعد میشد مصر که نمیدونیم باهاش چه کنیم
 • محسن IR ۰۵:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  17 0
  سلام. من زیاد از این مسائل که گفتید چیزی نفهمیدم فقط این را میدونم که غرب دید تو خاورمیانه کشورهای زیادی از بالا رفتن قیمت نفت سود زیادی می کنند دید تنها راه تموم کردن این پول ها اینه که یهجنگ بین سنی و شیعه (جنگ سوریه) راه بیافته از یه طرف ایران پولهاش را اسلحه و مهمات و رشوه کنه به این کشور و اون کشور. از طرف دیگه عربهای سنی هم همین کار را بکنند . از موقعی که جنگ شروع شده رشد اقتصادی غربی ها شروع شده مشکلاتشون داره حل میشه چرا پول خاورمیانه سرازیر شده تو اروپا برای رشوه و اسلحه و مهمات. تموم کرده جنگ برای دو طرف کاری نداره ولی هر جا کفه ترازو برای یکی از جناهای جنگ سنگین میشه یه دخالت های کوچیکی میکنند که دوباره توازن برقرار بشه
 • irin IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  10 8
  این جنگ به نوعی جنگ ایران و روسیه با آمریکا و غربه اگر حمله ای به سوریه بشود ایران باید کمک تسلیحاتی بکنه همانطور ک حافط اسد به ایران در جنگ عراق کرد سقوط سوریه یعنی قدرت گرفتن اسراییل در خاورمیانه. و پیروزیه سوریه به نفع ایران خواهد بود
 • pldn A1 ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  7 7
  حمله به عربستان حمله به مقدسات ما نیست، مقدسات ما در دو شهر مکه و مدینه هستند ولی مرکز عربستان ریاض هست . مردم ریاض ظاهر و باطنشون به مسلمونا هیچ شباهتی ندارند.
 • بی نام A1 ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  3 1
  جنایت دشمنان صلح در حمایت از تخریب سوریه در تاریخ ثبت خواهد شد.بشار اسد هر چه باشد رئیس جمهور سوریه هست و برای حفظ امنیت مردمش تلاش میکند.اگر افراطی های مقابل بشار اسد به قدرت برسند مردم سوریه دیگر هیچ امنیتی نخواهند داشت و تازه اول جنگ های فرقه ای خواهد بود ! لبنان هم به ویرانه و محل سکونت تکفیری ها تبدیل میشه!و رفته رفته این جنگ رو به جنگ کشورهای سنی با ایران و عراق پیش خواهند برد و بعد اگر به فرض محال ایران رو از پا در بیارن اسرائیل وارد میدون میشه تا حکومت های تکفیری آینده (که حتی اگر در اون زمان این حکومت ها مثل الان دوست اسرائیل هم نباشند در صورت حمله اسرائیل توان دفاع رو نخواهند داشت) را اسرائیل یکی پس از دیگری از پا درآورد و طرح از نیل تا فرات رو کامل اجرا کنه و بر دنیا مسلط بشه !
 • بی نام IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  2 4
  مسلمان وقتی به مسلمان رحم نکنه همون بهتر که امریکا بیاد داروقمون بشه
 • سعید IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  1 0
  به نظر من جنگ هرگز نمیتونه جای خوشبختی و امید وارکننده ای داشته باشه تو وضعیت امروزی که وجود داره شروع جنگ جدید ریسکه واسه طرفین جنگ سوریه مشکلش انقد حاد نبود با دخالت غربی ها و بهانه گیری آنها وضعیت از خطوط قرمز هم گذشته باید شروع کننده جنگ بدونه که با یه کشور جنگ شروع میشه اما با چندین کشور ادامه پیدا میکنه
 • احمدی A1 ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  7 0
  ای سیاسیون ودست اندر کاران سیاست کشور خود را وارد این درگیری ها وجانب داری های بی حاصل که نتیجه ای جز بد بختی وبی کاری وفقر بیشتر برای کشور مان می شود نشوید..........
 • بی نام A1 ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۷
  8 8
  آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند " امام خمینی "
 • علیرضا A1 ۰۷:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
  0 2
  دوستان 1کم منطقی فکر کنید. اوضاع اقتصادی خراب، پارتی بازی و ... در کشور امون همه رو بریده.درسته روسیه و و چین و امثالهم دنبال منافع خودشونن و ممکنه 1هو موضعشون برگرده اما سعی کنید شرایط سیاسی رو درک کنید.سوریه 1 منطقه استراتژیکه اگر همون هم در احتیار ایران نباشه مطمئن باشد بعد اونا یه روزی هم نوبت ایران میشه چون دیگه اونجوری هیچ وابستگی به ایران ندارن اونوقت ماهم میشیم مثه مردم سوریه که چه آمریکا حمله کنه چه نکنه درهرصورت بازنده و بیچاره ایم.خداییش هیچی نداشته باشیم امنیت داریم.اونم تو خاورمیانه
 • بی نام IR ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
  5 0
  روسیه: زمانی که ما برای دفاع از دیگران می‌جنگیدیم به پایان رسیده است منبع:http://khabarfarsi.com/ext/6362201
 • بی نام IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
  4 1
  همتون سر کارید
 • بی نام IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
  0 0
  به نظرتان اگر دشمن به ما حمله کند وضعیت از وضع موجود بدتر میشود؟