آیه ای که رئیس جمهور در پایان سخنرانی اش در سازمان ملل خواند چه معنایی داشت؟

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در پایان سخنرانی شب گذشته اش در سازمان ملل آیه ای از سوره انبیاء قرآن را قرائت کرد.

به گزارش خبرآنلاین، دکتر روحانی در پایان سخنرانی شب گذشته خود در سازمان ملل، این جمله را عنوان کرد: "امید من، علاوه بر تجارب شخصی و ملی، از این باور مشترک همه ادیان آسمانی نشات می گیرد که جهان را سرانجامی نیکوست و روشن که: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون»."

آیه ای که رئیس جمهور قرائت کرد، آیه 105 سوره انبیاء بود. اما این آیه از قرآن چه معنا و مفهومی دارد که زینت بخش پایان این سخنرانی مهم شد؟ این موضوع را از نگاه تفاسیر معتبر قرآن در ادامه دنبال می کنیم.

آیه 105 سوره انبیاء:

و لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادى الصالحون
در زبور از پى آن کتاب (تورات) چنین نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به میراث مى برند.


تفسیر آیه از نگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

علامه طباطبایی 

و لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر: ظاهرا منظور از (زبور) آن کتابى است که به حضرت داوود نازل شد چه در جاى دیگر نیز آن را به این نام اسم برده و فرموده: (و آتینا داود زبورا). بعضى از مفسرین گفته اند مراد از آن قرآن است. بعضى دیگر گفته اند مراد از آن مطلق کتبى است که بر انبیاء نازل شده و یا بر انبیاء بعد از موسى نازل شده. ولى هیچ دلیلى بر آن وجوه نیست. بعضى از مفسرین گفته اند مراد از (ذکر) تورات است به دلیل اینکه خداى تعالى آن را در دو جاى از این سوره ذکر نامیده یکى در آیه (فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ) دوم درآیه (و ذکرا للمتقین ). و بعضى دیگر گفته اند منظور از (ذکر) قرآن است به دلیل اینکه خداى عز و جل آن را در چند جاى از کلامش ذکر نامیده. و بنابراین قول، آن وقت بعد از قرآن بودن زبور با اینکه قبل از آن نازل شده عیبى ندارد چون مراد از بعدیت، بعدیت رتبى است نه زمانى. بعضى دیگر گفته اند مراد از آن لوح محفوظ است. ولى این قول صحیح نیست.

ان الارض یرثها عبادى الصالحون: مراد از وراثت زمین این است که سلطنت بر منافع، از دیگران به صالحان منتقل شود و برکات زندگى در زمین مختص ایشان شود، و این برکات یا دنیایى است که برمى گردد به تمتع صالحان از حیات دنیوى که در این صورت خلاصه مفاد آیه این مى شود که : به زودى زمین از لوث شرک و گناه پاک گشته جامعه بشرى صالح که خداى را بندگى کنند و به وى شرک نورزند در آن زندگى کنند. و یا این برکات اخروى است که عبارت است از مقامات قربى که در دنیا براى خود کسب کردند چون این مقامات هم، از برکات حیات زمینى است هر چند که خودش از نعیم آخرت است.
از همینجا معلوم مى شود که آیه مورد بحث خاص به یکى از دو وراثت هاى دنیایى و آخرتى نیست بلکه هر دو را شامل مى شود.

آیه 10 سوره انبیاء در روایات: و در تفسیر قمى در ذیل (و لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر) فرموده : کتاب هاى آسمانى همه ذکراند. و در ذیل آیه (ان الارض ‍ یرئها عبادى الصالحون ) فرمودند: درباره قائم و اصحاب او است. و نیز فرمودند: زبور مشتمل بر پیشگویی ها و حمد و تمجید و دعا بوده است.
روایات در باب مهدى (علیه السلام) و ظهور او و زمین را از عدل پر کردن بعد از پر شدنش از ظلم و جور - چه از طرق عامه و چه از طرق خاصه و چه از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلم) و چه از ائمه هدى (علیهم السلام) - آنقدر زیاد است که به حد تواتر رسیده، و اگر کسى بخواهد به آنها وقوف یابد، باید به کتاب هایى که مظنه این بحث در آنها مى رود مراجعه کند، و چنین کتاب هایى در بین عامه و خاصه زیاد است.


تفسیر آیه از نگاه آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی

و لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر: زبور داود یا به تعبیرى که در کتب عهد قدیم آمده مزامیر داود عبارت است از مجموعه‏ اى از مناجات ها و نیایش ها و اندرزهاى داود پیامبر. بعضى مفسران نیز احتمال داده‏ اند که منظور از زبور در اینجا تمام کتب انبیاى پیشین است.
ذکر در اصل به معنى یادآورى و یا چیزى که مایه تذکر و یادآورى است و در آیات قرآن به همین معنى به کار رفته است. بعضى گفته‏ اند که منظور از ذکر در آیه مورد بحث قرآن است و زبور تمام کتب انبیاء پیشین، و کلمه من بعد تقریبا معادل کلمه "علاوه بر" در فارسى خواهد بود و به این ترتیب معنى آیه چنین مى‏ شود : ما علاوه بر قرآن در تمام کتب انبیاء پیشین نوشتیم که سرانجام سراسر روى زمین در اختیار بندگان صالح خدا قرار خواهد گرفت .
ولى با توجه به تعبیراتى که در آیه به کار رفته، ظاهر این است که منظور از زبور، کتاب داود و ذکر به معنى تورات است. با توجه به اینکه زبور بعد از تورات بوده، تعبیر من بعد نیز حقیقى است و به این ترتیب معنى آیه چنین مى‏ شود: ما در زبور، بعد از تورات، چنین نوشتیم که این زمین را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد.

ان الارض یرثها عبادى الصالحون: ارض به مجموع کره زمین گفته مى ‏شود و سراسر جهان را شامل مى‏ شود. واژه ارث نیز به معنى چیزى است که بدون معامله و داد و ستد به کسى انتقال مى‏ یابد، و گاهى در قرآن کریم ارث به تسلط و پیروزى یک قوم صالح بر قوم ناصالح و در اختیار گرفتن مواهب و امکانات آنها گفته شده است.

آیه 105 سوره انبیاء در روایات:

 • روایات مربوط به امام زمان

* در بعضى از روایات از این آیه تفسیر به یاران مهدى، که درود خدا بر او باد شده است. چنان که در مجمع البیان ذیل همین آیه از امام باقر چنین مى‏ خوانیم: هم اصحاب المهدى فى آخر الزمان. بندگان صالحى را که خداوند در این آیه به عنوان وارثان زمین یاد مى‏ کند یاران مهدى در آخر الزمان هستند.

* روایات بسیار زیادى که بالغ به حد تواتر است از طرق شیعه و اهل تسنن در مورد حضرت مهدى از پیامبر گرامى و همچنین از ائمه اهلبیت که درود خدا بر همه آنها باد نقل شده که همه آنها دلالت بر این دارد سرانجام حکومت جهان به دست صالحان خواهد افتاد و مردى از خاندان پیامبر قیام مى‏ کند و زمین را پر از عدل و داد مى ‏سازد آنچنان که از ظلم و جور پر شده باشد.
از جمله این حدیث معروف از پیامبر نقل شده است: اگر از عمر جهان جز یک روز نماند، خداوند آن روز را آنقدر طولانى مى‏ کند تا مرد صالحى را از خاندان من برانگیزد که صفحه زمین را پر از عدل و داد کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده است.

 • بشارت حکومت صالحان در مزامیر داود

* در کتاب مزامیر داود که امروز جزء کتب عهد قدیم است عین تعبیرى که در آیات فوق خواندیم یا مشابه آن در چند مورد دیده مى‏ شود و نشان مى‏ دهد با تمام تحریفاتى که در این کتب به عمل آمده این قسمت همچنان از دستبردها مصون مانده است.
در مزمور 37 جملات زیر را می خوانیم:
جمله 9: زیرا که شریران منقطع مى‏ شوند، و اما متوکلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد، و حال اندک است که شریر نیست مى‏ شود، هر چند مکانش را استفسار نمائى ناپیدا خواهد شد.
جمله 11: اما متواضعانه وارث زمین شده از کثرت سلامتى متلذذ خواهند شد.
جمله 27: زیرا متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان وى منقطع خواهند شد.
جمله 29: صدیقان وارث زمین شده، ابدا در آن ساکن خواهند بود.
این تعبیرات، دلیل بر عمومیت حکومت صالحان است و کاملا با احادیث قیام حضرت مهدى تطبیق مى‏ کند.


چرا در میان کتب آسمانى، تنها از این دو کتاب نام برده شده است؟
این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که داود، یکى از بزرگ ترین پیامبرانى بود که تشکیل حکومت حق و عدالت داد، و بنى اسرائیل نیز مصداق روشن قوم مستضعفى بودند که بر ضد مستکبران قیام کردند و دستگاه آنها را بهم پیچیدند و وارث حکومت و سرزمین آنها شدند.

بندگان صالح خدا چه کسانی هستند؟
با توجه به اضافه شدن "بندگان" به "خدا"، مساله ایمان و توحید آنها روشن مى ‏شود.
کلمه "صالحون" که معنى گسترده و وسیعى دارد، همه شایستگی ها را به ذهن مى‏ آورد. شایستگى از نظر عمل و تقوا، شایستگى از نظر علم و آگاهى، شایستگى از نظر قدرت و قوت و شایستگى از نظر تدبیر و نظم و درک اجتماعى.

بندگان صالح با چه شرایطی وارث زمین خواهند بود؟
هنگامى که بندگان با ایمان، شایستگی های لازم را براى خود فراهم سازند، خداوند نیز کمک و یارى مى‏ کند تا آنها بر مستکبران پیروز شوند، دست هاى آلوده ‏شان را از حکومت زمین کوتاه کنند و وارث میراث هاى آنها گردند.
بنا بر این تنها مستضعف بودن دلیل بر پیروزى بر دشمنان و حکومت روى زمین نخواهد بود، بلکه از یک سو ایمان لازم است و از سوى دیگر کسب شایستگی ها. و مستضعفان جهان مادام که این دو اصل را زنده نکنند به حکومت روى زمین نخواهند رسید.

/6262

کد خبر 314763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 27
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  عیرازاین آیه قرآن یه بیت شعرم ازفردوسی گفت یادتون نره
  • موسس A1 ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
   وقتی کلام خدا باشد دیگر جایی برای کلام انسان (فردوسی) باقی نمی ماند... این کجا و آن کجا
  • دلال مرکزی A1 ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   41 55
   آقای موسس، شما باید برید تو کشورهای عربی زندگی کنید و جای یک ایرانی را در ایران گرفته اید.
  • بی نام A1 ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   14 21
   موسس حيا كن / فردوسي رو رها كن
 • مينا A1 ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  158 9
  آفرين اقاي روحاني انتخاب خوبي براي آيه ات داشتي خوبه كه ما رومون مي شه بگيم تو رئيس جمهورمو ن هستي
 • بی نام A1 ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  92 4
  برای نمونه همین آیه رو به انگلیسی هم ترجمه میکنن؟! اگه ترجمه بشه اونا چطور متوجه میشن این آیه ای از کتاب قرآنه؟! شاید در نوشته ای که به مترجم دادن وقتی به این قسمت میرسه به این موضوع اشاره میکنه
  • بی نام IR ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   11 0
   عزیز برادر متن سخنرانی توسط بهترین مترجمان به انگلیسی تهیه و در اختیار نمایندگان کشورها قرار گرفته بود .
 • بی نام IR ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  112 3
  به نظر من مهم کلمه زبور و داوود بود که نشون میداد مسلمونها چقدر به سایر ادیان احترام میزارن
 • بی نام A1 ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  یعنی ما عربیم نه ایرانی!
  • رها EU ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
   کاش یاد بگیریم دست از تعصب قومی برداریم، سخن حق و راست به هر زبانی که گفته شود سخن حق است
  • بی نام IR ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
   61 8
   یعنی ما مسلمونیم به عربی که حرف نزد حالا تو ایرانی چیکار کردی
  • بی نام IR ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   15 48
   اصلا چرا باید قران خونده بشه؟مگه مسیحیا هربار میرن سازمان ملل انجیل میخونن؟
  • بی نام IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   16 1
   شرمنده من اشتباهی مثبت زدم ، داداش ما رو به بقیه چکار؟ مگه حتما باید از بقیه تقلید کنیم ؟ بعدشم کی گفته از کتابهای آسمانی نخونن؟ کی جلوشونو گرفته؟
 • بی نام IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  10 29
  روحانی این ایه دقیقا به کسایی مثل امریکا واسراعیل که از حقوق بشرو اینجور چیزا حرف میزنن گفته که بگه ای
 • منصور نوين A1 ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  34 38
  بد ترين چيز براي مترجمي كه داره ترجمه مشكل فارسي به انگليسي همزمان انجام ميده و كمترين غفلت ممكنه باعث بشه عقب بيفته از گوينده يا فراموش كنه گوينده چه گفته يا قسمتي رو خوب نشنوه اينه كه گوينده يهو شروع كنه به زبان ديگه اي مثل عربي حرف زدن و مترجم رو كه عربي بلد نيست غافلگير كنه اونم تو جلسه بسيار مهمي مثل سازمان ملل... مطمئنم اين مترجم ها از دست اين يه دفعه به جاده خاكي زدناي (يهو شروع به عربي حرف زدن) هاي سخنرانان ايراني ذله هستند... بنده خودم مترجم هستم....
  • بی نام A1 ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
   23 1
   ترجمه همزمان نبوده متنشو قبلا داده بودن ترجمه کردن
  • نیما A1 ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
   20 5
   بابا مترجم اینهمه از روحانی ایراد گرفتی بگی مترجمی؟ رها خانم گفتن روند ترجمه چه جوریه در ضمن آنلاین چندتا مترجم زبانهای مختلف هست شما نگران نباش
  • ارگ A1 ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
   13 0
   آقای مترجم عزیز ترجمه ها همزمان نبوده و حتی نسخه چاپی ترجمه ها هم به کشورها قبل از سخنرانی داده میشود، اگر توجه میکردید که نماینده آمریکا هم داره بیشتر به متن سخنرانی توجه می کنه که روی میزش بود
  • بی نام A1 ۰۵:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   12 1
   عزیز من متن انگلیسیش قبلا اماده شده بود و کسی داشت میخوند. اتفاقا متن انگلیسیش به همون شیوایی متن فارسیش بود.
  • صفری A1 ۰۵:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   9 0
   متنها قبلا توسط خود سخنران در اختیار مترجم قرار میگیره و بعضا در احتیار شنونده ها هم قرار میگیره تا به همراه ترجمه همزمان موضوع رو درک کنند.
 • رها EU ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  57 0
  اگر به این جمله که تو یکی از خبرای همین سایت هم منتشر شده دقت کنید می بینید که حرفتون در این یک مورد صدق نمی کنه: ( ترجمه انگلیسی متن سخنرانی رییس جمهوری، همان متنی است که از سوی ایران به زبان انگلیسی در اختیار سازمان ملل قرار داده می شود و مترجمان این نهاد بین المللی آن را به صورت روخوانی از متن ارایه می کنند.) پس از قبل حرف رو خودشون ترجمه کردن.
  • بی نام A1 ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
   4 1
   بله دقیقا و نکته جالب این بود که دکتر ظریف با هدفون سخنان دکتر روحانی رو گوش میدادن که به زبان انگلیسی خونده میشد و همزمان با متنی که جلوشون بود چک میکردن.
 • IR ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
  33 4
  دکتر جون ! تو افتخار مایی... رهبری مبدونه به کی اختیار تام بده.
 • شازده IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
  3 10
  کلام خدا از زبان انسان های شایسته گفته میشود کلام خدا فقط قرآن و انجیل و تورات و ......نیست که در جمع آوری آنها بی شک دخل و تصرف شده است بلکه کسانی بسیار هم چون فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک او نیز مروج گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک بوده اند که همه انبیا در پی ترویج آن مبعوث شده اند .
 • بی نام US ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
  11 0
  روحانی مچکریم خیلی مردی ای ول
 • بی نام A1 ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۴
  3 0
  نه خدایی ایه رو قشنگ اومده اونم بدون ترجمه
 • بی نام FI ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۶
  4 0
  قران را با شعر فردوسي مقايسه نكنيد.اون كلام وحي است و اين كلام خلق خدا.اون كجا و اين كجا.به هر حال روحاني دل همه را به دست اورد. هم اونايي كه فكر ميكنند نعوذ بالله قران فقط يك كلام ساده عربي است و هم اونايي كه قران را درك مي كنند.به هر حال اون همينطوري رئيس جهمور نشده كه يك فرد عادي به او بگويد چه كار كن يا چه كار نكن.