معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در دیدار از غرفه خبرآنلاین درباره پرونده بوستان مادر توضیح داد و گفت: مصوبه ای برای تغییر کاربری اراضی این پارک به واحدهای مسکونی وجود ندارد.

امید سلیمی بنی: پیروز حناچی، در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، توضیحاتی درباره پرونده بوستان مادر ارائه کرد. او که در غرفه خبرآنلاین حضور داشت، درباره آخرین وضعیت پرونده بوستان مادر توضیح داد و گفت مصوبه ای که شهرداری تهران می گوید برای تغییر کاربری این بوستان موجود است، هیچگاه وجود نداشته و تغییر کاربری این پارک، توسط مدعی العموم پیگیری می شود. 

حناچی همچنین درباره کمیسیون ماده 5 شهرداری توضیح داد و گفت که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری است ولی این نهاد نمی تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، برای همین ممکن است در محل استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری تجدید نظر شود تا دیگر این کمیسیون، منبع درآمدزایی برای شهرداری نباشد.
مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید:


چرا اینقدر بین شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری تهران، اختلافات جدید درباره تغییر کاربری برخی اراضی پیش آمده؟

ما در 6 جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری و 23 جلسه کمیته فنی و 5 جلسه کمیته تخصصی ماده 5 موضوع را به طور کلی مورد بررسی قرار دادیم. یعنی اینکه سعی کردیم کاملا بررسی کنیم چرا مسایلی مانند بوستان مادر اتفاق افتاده. یک فاصله قانونی در این میان وجود دارد. یک طرح جامع برای تهران تهیه شده است. برای اجرایی شدن این طرح، یک طرح تفصیلی تهیه شده بود. معمولا در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، این طرحها سلسله مراتبی هستند. یعنی طرحهای بالادست، احکامی را برای طرحهای پایین دست تعیین می کنند و طرحهای پایین دست نمی تواند از احکام طرحهای بالادست فراتر برود. یعنی ما در طرح تفصیلی نمی توانیم بالاتتر از احکام طرح جامع برویم و احکامی را که در طرح جامع گفته شده باید تماما رعایت شوند.


این اتفاق در طرح تفصیلی تهران نیفتاد، اتفاق دیگری افتاده که طرح تفصیلی در بعضی از موارد هیچ تناسبی با طرح جامع ندارد. ما در تعداد جلساتی که گفته شد، موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و دیروز هم آخرین جلسه برگزار شد و این موضوع را بستیم. نظام مدیریت شهری هدایت شد به سمت چیزی که طرح جامع شناخته می شود.

 

در نهایت چرا شهرداری در توقف ساخت و ساز در این بوستان به نظر شورای عالی شهرسازی و معماری تمکین نمی کند؟
بوستان مادر در این فاصله بین طرح تفصیلی و طرح جامع شکل گرفت. یعنی تفسیرهای غیرتخصصی از طرح تفصیلی شهر تهران شکل گرفت.

 


قالیباف به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 برای این تغییر کاربری استناد می کند. این مصوبه کجاست؟
اصلا هیچ مصوبه ای وجود ندارد. الزام وجود داشته که حداقل درباره کاربری های اراضی خدمات عمومی که تصویب شده هیچ تغییر کاربری صورت نگیرد. این زمین در دهه 70 تملک شده برای تبدیل شدن به فضای سبز. در طرح جامع شهر تهران نیز فضای سبز بوده و در طرح تفصیلی هم فضای سبز بوده. مکاتبات داخلی شهرداری هم نشان می دهد این زمین، فضای سبز است.
حالا فرض کنیم نبوده، ولی سابقه نشان می دهد که فضای سبز بوده، ولی در دوره ای تغییر کاربری پیدا کرده، و ما این مجوز تغییر کاربری را خواسته ایم.


اصلا وجود خارجی دارد؟
مجوز رسمی دال بر این تغییر کاربری وجود ندارد.

 

در آرشیو شورای عالی شهرسازی و معماری هم نیست؟
نه   ما سه بار با شهرداری مکاتبه کردیم که این مصوبه را که می گویید بفرستید، اگر بود که حتما می فرستادند.

 

و نهایتا اکنون شهرداری از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری در توقف ساخت و ساز تمکین نمی کند. چه خواهید کرد؟
در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری قید شده که اگر تمکین درباره این مصوبه از سوی شهرداری تهران اتفاق نیفتاد، موضوع به صورت حقوقی پیگیری شود. البته دبیرخانه شورای عالی، موضوع را نه به شکل شکایت، بلکه به صورت گزارش به مراجع نظارتی که وظیفه جلوگیری دارند، ارجاع داده است.

 

رئیس قوه قضاییه هم که موضوع را به مراجع قضایی زیر مجموعه شان ارجاع داده است؟
بله، به شعبه بازپرسی ارجاع داده اند.

 

ارجاع به بازپرسی به معنی این نیست که پرونده قضایی تشکیل شده است؟

به این معنی است. ولی پرونده به تقاضای شورای عالی شهرسازی و معماری تشکیل نشده است.

پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در غرفه خبرآنلاین

پس شاکی کیست؟

مدعی العموم وارد شده است.

 

در نهایت، ساختمان سازی در بوستان مادر در حال انجام است و با وجود اعتراضات شهروندان و شورای شهر، این روند متوقف نشده است. قرار است چه زمانی این کار توقف پیدا کند؟
حرکت شهر مثل حرکت یک قطار است. از لحظه ای که ترمز را می کشید تا زمانی که می ایستد، زمان می برد. خیلی از این ساختمانها که اکنون ساخته می شود، دو یا سه سال پیش پروانه گرفته اند. متعلق به الان نیست. تازه آنهایی که ساخته می شوند، قبل از آمدن ما به شورای عالی، پروانه گرفته اند. می توانم این قول را بدهم که از لحظه ای حضورمان در شورای عالی شهرسازی و همچنین کمیسیون ماده 5، قطاری که از ریل خارج شده است را به سمت مسیر اصلی هدایت می کنیم.


آقای قالیباف همیشه استدلال می کند مصوبات کمیسیون ماده 5 قانونی است و شهرداری فقط یک عضو دارد. ظاهرا این کمیسیون در دولت دهم، برای تغییر کاربری های زیادی مجوز داده است، آیا این روند در کمیسیون ماده 5 متوقف شده است؟
این حرف را باید اصلاح کرد. درست است که شهرداری یک عضو در این کمیسیون دارد ولی دبیرخانه کمیسیون ماده5 در شهرداری تهران است. دبیرخانه وظیفه کنترل موضوعات تخصصی را دارد. این دبیرخانه در تهران، در شهرداری مستقر است. نه به این دلیل که بخواهند دست شهرداری را باز بگذارند، بلکه به جهت اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت، این کار انجام شده. شهرداری پایتخت اینقدر مهم است که نگاه ویژه ای به آن  شده. اگر ارزیابی این باشد که کمیسیون ماده 5 به وظایف تخصصی خودش عمل نکرده است و مسولیت طرح موضوعات را نمی پذیرد و از ظرفیت دبیرخانه برای جلوگیری از تخلفات استفاده نکند، باید در استقرار این دبیرخانه در شهرداری تهران، تجدیدنظر کنیم.


ظاهرا برخی از درآمدهای شهرداری تهران از محل تغییر کاربری برخی اراضی از طرف کمیسیون ماده 5 بوده، آیا تغییر در روند صدور مجوزهای تغییر کاربری و کاهش درآمد شهرداری در زمان فعلی، به مدیریت شهری لطمه نمی زند و دست شهرداری را در برخی پروژه ها عمرانی گران قیمت در پوست گردو نمی گذارد؟
مطمئنا اگر شما به متن مذاکرات مجلس موضوع تصویب قانون شورای عالی شهرسازی مراجعه کنید می بینید که کمیسیون ماده 5 را برای کسب درآمد شهرداری نگذاشته اند. این قابل پیگیری است. منتهی اشتباهات مختلفی که به دلیل نگاه بخشی یا عدم تسلط کافی به مسایل قانونی و حقوقی پیش می آید، این موضوعات را برای کسانی به زعم خودشان ممکن است تبدیل به حق کند. در حالی که حقی نیست. کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری ایران وظیفه انعطاف بخشی به طرحهای متصلبی دارد که قبلا تصویب می شدند. وقتی این طرحها قابل اجرا نبودند به این کمیسیون اجازه داده شده تا انعطاف را به طرحها ببخشد و تغییراتی را بدهد. قوانینی مانند قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری ها و کمیسیون مورد صحبت ما، اساسا به جهت درآمدی تاسیس نشده اند. متن مذاکرات مجلس شورای ملی آن زمان و اصلاحیه ی ماده 5 این قانون در سال 1365 و 1389موجود است و کسانی که غیر از این ادعا دارند، می توانند به متن مذاکرات قانونگذاران مراجعه کنند.

برای چه زمانی قول می دهید ساخت و ساز در پروژه هایی مانند بوستان مادر متوقف شود؟
چون این مسایل، مسیر حقوقی را طی می کند، از دست ما خارج است. بالاخره بوستان مادر یک مورد نمونه است در میان صدها نمونه دیگری که در شهر وجود دارد. بوستان مادر یک نماد است که نشان می دهد مدیریت شهری تهران چقدر به تامین خدمات عمومی برای شهروندان پایبند است. این که من ادعا کنم سرانه فضای سبز در این منطقه بالاست، تشخیصش با من نیست. تشخیص این مسایل با مراجع صاحب صلاحیت بالادستی است. این که بخواهیم اینطوری شهر را اداره کنیم، این موارد تبدیل می شود به مکانیزمی عکس خود. فرض بر این است که همه ما آمده ایم به مردم خدمت کنیم. اگر جایی کار خوبی انجام دهیم ولی چند برابر کارها را خراب می کنیم برآیند کار ما منفی است. باید برآیندی که از انتهای کار ما در می آید معنی اش خدمت کامل، مستدام و تخصصی به مردم شهر باشد.

 

17231

 

کد خبر 384813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 6
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام IR ۰۵:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
  2 0
  متاسفم واقعا برای شهردار قانون گریز.
 • بی نام IR ۰۷:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
  2 0
  یکی جلوی این قطار ترمز بریده را بگیرد چند سال آینده فضای برای زندگی وهوایی برای نفس کشیدن باقی نمی ماند
 • بی نام A1 ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
  2 1
  قالیباف این دولت اون دولت که لولو ... برد نیست
 • بی نام A1 ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
  4 0
  خبر ممنون که پیگیری می کنی این خبرو
 • بی نام IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
  1 7
  قالی باف شهردار خوبی است. یاد و خاطره شورای شهر اول را با آن لجبازی های ماندگارش زنده نکنید. چرا دولتی ها تحمل قالی باف را ندارند؟
  • بی نام IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
   1 0
   قالي باف حخيليخوب بود ولي با حمايت از بساز بفروش ها داره خودش را خراب ميكنه