روزنامه رسالت در سرمقاله خود به نقد سخنان رئیس جمهور در مراسم دانشجویی 16آذر پرداخت و نوشت:

* روز 16 آذر،  فرصت خوبي بود که رئيس جمهور از سنگ اندازي آمريکا در رسيدن به توافق هسته اي سخن بگويد. فرصت خوبي بود که جواب لات بازي کري در مسقط داده شده و نقض عهد و پيمان آمريکا در توافق ژنو، رونمايي شود. سکوت در برابر جنايات آمريکا و بي مهري به انقلابيون و آنها را با واژه «تازه به دوران رسيده ها» خطاب کردن و پايين کشيدن کرکره نقد در دانشگاه چه معنايي مي دهد؟

* در ابتداي سخنان رئيس جمهور، عده اي با شعارهاي موهن از سران فتنه دفاع کردند. رئيس جمهور بايد پاسخ فتنه گران را صريح مي داد. او بايد مي گفت سران فتنه مرتکب قتل شده اند. اين قتل ها شاکي خصوصي دارد و دولت نمي تواند به نمايندگي از اولياي دم، کسي را ببخشد. سران فتنه ميلياردها تومان خسارت مادي به کشور وارد کردند. سران فتنه امنيت و اقتدار ملي را در برابر گرگ هاي درنده منطقه و جهان به خطر انداختند و تا مرز «محاربه» و «بغي» پيش رفتند. او بايد مي گفت پيام همين فتنه گران به غرب و آمريکا بود که تحريم ها تشديد شد و حقوق ملت ايران را زير پا له کردند. سران فتنه با سرويس هاي امنيتي آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي در آشوب آفريني خياباني مشارکت کردند. آنها دست در دست منافقين و سلطنت طلب ها و بهائيان، شعارهاي ساختارشکنانه دادند و فرياد زدند؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». آنها دنبال جمهوري ايراني بودند و صريحاً از جمهوري اسلامي تبري جستند. آيا رئيس جمهور نبايد از ملت و نظام مظلوم ما در برابر فتنه گران دفاع کند؟!

*ملت ما فراموش نمي کند که در فتنه 88 در سالروز 16 آذر، عده اي خائن و تبهکار، تمثال مبارک امام (ره) را در دانشگاه آتش زدند و شعار دادند؛ «نه شرقي، نه غربي، دولت سبز ملي»! حالا برخي از همان روسياهان با پررويي در همين نشست به نفع سران فتنه شعار مي دهند. آيا سکوت رئيس جمهور در برابر اين جماعت، نوعي تدبير معطوف به عقلانيت است؟

*مشروح سخنان رئيس جمهور از شبکه خبر پخش شد. کساني در برابر سخنان رئيس جمهور ابراز احساسات مي کردند و شعارهاي موهن مي دادند. مشخص بود در همين نشست گزينشي، خيلي ها به خاطر حريم دانشگاه و حرمت رئيس جمهور، سکوت کردند. حتي در برخي مطالب درست رئيس جمهور هم که حضار، کف و سوت مي زدند، آنها واکنشي نشان نمي دادند. همين عدم واکنش، حرف ها براي رئيس جمهور دارد.

* رئيس جمهور در اين نشست بدون اينکه مناسبتي داشته باشد، از مهندس بازرگان به نيکي ياد کرد، که با تشويق همان فتنه گران رو به رو شد. حال آنکه امام خميني (ره) در نامه مشهور خود به وزير وقت کشور در بهمن 66 فرمودند: «اگر نهضت آزادي سر کار مي ماندند، سيلي اي به اسلام مي زدند که تا قرن ها سر بلند
نمي کرد.» امام (ره) در همان نامه، منافقين را فرزندان عزيز مهندس بازرگان توصيف کردند و فرمودند: «ضرر گروهک نهضت آزادي از گروهک هاي ديگر و حتي منافقين، اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.»

 

17302

 

کد خبر 389177

برچسب‌ها