افزایش تعداد پسران مجرد ایرانی/ آمار دختران مجرد، ۳ برابر پسران

در سال های گذشته آمار تجرد دختران بیش از پسران بود، چندی پیش هم سازمان ثبت احوال کشور هم درباره افزایش تجرد قطعی دختران ایرانی هشدار داد. سال گذشته هم زنگ خطر برای تجرد قطعی نزدیک به یک میلیون دختر ایرانی به صدا در آمد. اما در این میان آمارها نشان می دهد، شمار پسران ایرانی مجرد در سن ازدواج هم رو به افزایش است.

مینا افشار-  کارشناسان معتقدند، به دليل افزايش تعداد مواليد در دهه نخست انقلاب، ایران یک هرم سنی با قاعده وسيع داشت و تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله كشور از جمعيت 20 تا 24 ساله بيشتر بود و زماني كه تعداد دختران را يک رده سنی پايين تر می گيريم اين قاعده سنی متورم‌تر است و تعداد دخترهایی بيشتری در اين رده قرار دارد. با كاهش تعداد مواليد قاعده هرم سني در ايران در حال كوچک شدن است، با جمع شدن اين قاعده هرم سني، تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله از 20 تا 24 ساله كمتر شده و تعداد دخترهای مجرد 15 تا 35 ساله از پسرهای 20 تا 40 ساله كمتر مي شود و در يک دهه آينده پسرهای در معرض ازدواج از دخترهای در معرض ازدواج بيشتر مي شوند. 

اين مسأله منجر به مجرد ماندن يک ميليون دختر تا 10 سال آينده مي‌شود. اين مشكل از سوي كارشناسان از دهه 70 گوشزد شده است، در حال حاضر تعداد پسران مجرد از دختران مجرد در هر رده سني بيشتر است ولي تعداد دختران از پسران در يک رده سني پايين‌تر كمتر است.

افزایش شمار پسران مجرد در کشور

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور به ایرنا، گفت: تا سال های قبل از سال ۹۰ تعداد دختران مجرد در سن ازدواج بیشتر از پسران بود، اما در سال های اخیر این موضوع در حال معکوس شدن است و تعداد پسران مجرد در سن ازدواج در حال افزایش است.

علی اکبر محزون با بیان اینکه در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد، افزود: ۵ میلیون و ۵۷۰ نفر از آنها پسر و ۵ میلیون و ۶۷۰ نفر نیز دختر در سن ازدواج هستند که این افراد هرگز ازدواج نکرده اند.

محزون ادامه داد: الگوی سنی ازدواج در کشور به این صورت است که بخش عمده ای از ازدواج آقایان یعنی معادل ۸۰ تا ۸۵ درصد در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی و ازدواج بانوان نیز در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال صورت می گیرد.

او با اشاره به اینکه آمار دختران و پسران ازدواج نکرده و در سن متعارف یا همان قبل از تجرد قطعی نشان دهنده آن است که در این آمار دختران از پسران پیشی گرفته اند، تأکید کرد: در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دختر و پسر قبل از تجرد قطعی در کشور وجود دارد که ۹۸۰ هزار نفر آن را خانم ها و ۳۲۰ هزار نفر را آقایان تشکیل می دهند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: آمار دختران و پسران قبل از تجرد قطعی نشان می دهد که شمار دختران در این زمینه سه برابر بیشتر از مردان است.

محزون سن تجرد قطعی در ایران را از سن ۵۰ سال به بالا عنوان کرد و گفت: در مجموع ۱۵۲ هزار خانم و آقا در سن تجرد قطعی در کشور وجود دارد که ۶۲ هزار نفر آقا و ۹۰ هزار خانم هستند که در این زمینه نیز خانم ها ۱،۵ برابر آقایان هستند. براساس آمار جمعیت کشور ایران ۷۸ میلیون نفر هستند.

تجرد قطعی ۱.۳ میلیون جوان ایرانی 

این در حالیست، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، ابتدای امسال، تعداد افراد مجرد قطعی بالای ۵۰ سال را ۱۵۲ هزار نفر عنوان کرد و به مهر گفت: یک میلیون و۳۰۰ هزار فرد بالای سن متعارف نیز در کشور هرگز ازدواج نکرده اند.

در سال ۹۲ آمار ازدواج مردان بالای سن متعارف ۳۵ سال ۹.۴ درصد بود که در سال گذشته این آمار به ۱۰.۴ افزایش پیدا کرد و همچنین ازدواج زنان بالای ۳۰ سال در سال ۹۲ ، ۱۲.۵ درصد بوده که در سال گذشته به ۱۴.۵ درصد رسیده است. 

تعداد جوانان در سن ازدواج هرگز ازدواج نکرده تا اردیبهشت امسال، ۱۱ میلیون و ۲۴۰ نفر بود و از این تعداد ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر مرد و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر نیز زنان بودند.

تعداد دختران مجرد ۳ برابر آقایان

آمارها نشان می دهد در سال ۹۳ تعداد خانم های مجرد کشور از تعداد آقایان مجرد بیشتر بود. در سال گذشته ۴۸ درصد خانم‌های در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت‌احوال كشور خرداد ماه سال گذشته به افکارنیوز گفته بود: آقايان در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۲۰ تا ۳۴ شامل ۱۲ ميليون و ۷۰ هزار نفر می‌شوند كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۵۷۰ هزار نفر هرگز ازدواج نكرده‌اند. بنابراين ۴۶ درصد آقايان در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. همچنين خانم‌های در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۱۵ تا ۲۹ سال شامل ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر می شوند، از اين تعداد ۵ ميليون و ۶۷۰ هزار خانم هرگز ازدواج نكرده‌اند. 

همچنین محزون به آمار مربوط به افرادی كه در خطر تجرد قطعی قرار گرفته بودند و در طيف سنی بعد از ۳۴ سال برای آقايان و پس از ۲۹ سال برای خانم‌ها تا سن ۵۰ سالگی قرار دارند اشاره كرد و گفت: تعداد ۳۲۰ هزار نفر از آقايان از سن متعارف ازدواج در كشور عبور كرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. 

به گفته مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور در سال ۹۳، ۹۸۰ هزار خانم نيز در سن خطر تجرد قطعی قرار داشتند: خانم‌ها تقريبا ۳ برابر بيشتر نسبت به آقايان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند.

محزون همچنين به آمار سال ۸۵ و ۹۰ در ارتباط با افراد در سن ازدواج كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و نيز افراد در سن تجرد قطعی اشاره كرد و گفت: در سال ۸۵ مجموعا ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر مجموع كليه خانم‌ها و آقايانی بود كه در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نكرده‌اند كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۲۱۰ هزار آقا و ۶ ميليون و ۵۸۰ هزار خانم بوده‌اند.

افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی به روایت آمار

صرف‌نظر از آثار سو اجتماعی كه پديده افزايش سن ازدواج به دنبال دارد، تبعات جمعيتي اين پديده هم مي‌تواند نگران‌كننده باشد. كمترين تأثير افزايش سن ازدواج، بر هم خوردن تعادل هرم جمعيتي كشور و در نتيجه، بروز شكل جديدي از چالش‌هاي مربوط به سن ازدواج، در كشور است.

سازمان ثبت احوال از سال 83 آمارهاي منسجم جمعيتي از وقايع حياتي از جمله ازدواج و طلاق را گردآوري كرده و بر اين اساس امكان تحليل آماري اين وقايع فراهم شده است.

طبق گزارش سازمان ثبت احوال کشور سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میانگین 27.2 سال برای مردان و حدود 23 سال برای زنان رسیده که ‌این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است. 

در سال ۹۱ حدود 12 میلیون نفر مرد در گروه سنی 20 تا 34 ساله و 11 میلیون و 800 هزار نفر زن در گروه سنی 15 تا 29 ساله قرار داشتند که حدود 32 درصد از کل جمعیت کشور بود. از ‌این تعداد 46 درصد مردان و 48 درصد زنان در این گروه‌های سنی، هرگز ازدواج نکرده‌اند.

بر همین اساس ميزان تجرد قطعي مردان از 5.1 درصد به 3.1 درصد کاهش يافته، اما اين تعداد براي دختران از 8 درصد به 8.1 درصد افزايش يافته است. آمار ارائه شده به طور کلي از بالا رفتن سن ازدواج در ميان دختران و افزايش آمار تجرد قطعي آنان حکايت دارد.

محاسبات صورت گرفته مشخص می‌کند که در سال 85 جمعیت زنان مجرد هرگز ازدواج نکرده 35 سال به بالا، 308 هزار نفر بوده که شاید از ‌این جمعیت تنها 10 درصد از آنها تمایلی به ازدواج نداشته و مابقی فرصت ازدواج را به دست نیاورده و در تجرد باقی مانده‌اند. 

هرچه ازدواج در سنین پایین‌تر اتفاق بیفتد، اختلاف سنی کمتر خواهد بود و هرچه ‌این سن افزایش پیدا کند، ‌این اختلاف سن بیشتر خواهد شد؛ چراکه مردانی با سنین بالا ترجیح می‌دهند با دخترانی بسیار جوان‌تر از خود ازدواج کنند و هرچه سن ازدواج پسران بیشتر شود، به همان نسبت دختران بیشتری نیز مجرد باقی خواهند ماند.

۴۷۲۳۶

کد خبر 476076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 161
 • نظرات در صف انتشار: 1
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  کی تعیین میکنه که تجرد قطعی چه سنیه؟ شاید یکی دلش بخواد 60سالگی ازدواج کنه.
  • میثم A1 ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   بله دیگه با این توقعات خانواده ها و دخترا و اینکه بیکاری و بی پولی اینطوری میشه؟
  • امیر تبریز اوغلی IR ۱۶:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   33 22
   عزیزم اون موقع وام سه میلیونی برات تعلق نمی گیره... ولی هم اکنون در هر سنی هستی میتونی از وام 25میلیونی خدمات استفاده کنی بدو.ن ضامن
  • موری بدبخت IR ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   111 9
   من فقط دارم به اوضاع بی ریخت خودم و احضارنامه ای که قراره بخاطره خرج و نفقه برام بیاد ، می خندم
  • ولی غلامی IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   حالا اونا باید بیان خواستگاری ما پسرااااااا.... دخترا لطفا خونه، ناشین، کار خوب، در امد خوب داشته باشین تا ما واسه جواب بتونیم فکر کنیم... مرسی
  • رضا A1 ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   آقا بخدا دروغ نمیگم الان من کارمندم یک پراید دارم نزدیک 100 میلیون پول .. به خداوندی خدا دخترها نمیدنند چی میخواند . همه اول از سر شعار میگن ما فقط یک مرد زندگی میخوام .اما همین که یک جلسه باهاشون صحبت کردی اصلا یادشون میره . از کوچکترین چیزها کوه میسازند. من که ندیدیم دختری که بخواد با پسری زندگی بسازه همه دنبال همه چیز حاضر آماده هستند.. آخه چرا همین کارها رو کردید موندید
  • رضا IR ۰۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   خوب به نظر شما چرا آقا پسرها باید زن بگیرن؟؟؟؟؟؟الان زنهای بیوه به برکت طلاق بسیار زیاد شده و اکثرا هم با همین آقا پسرهای مد نظر شما که مجرد هستن رابطه دارن البته به طریقه الشرعی .پس زن واسه چی بگیرن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • بی نام IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   من که حاضر نیستم هیچ وقت ازدواج کنم 25 سالمه و خونه پدرم راحتم . پسرا 90 درصد مشکلا رفتاری و جنسی دارند چرا باید وارد زندگی بشم که همش استرسه
  • بی نام A1 ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
   62 21
   دوستان بیاین همچنان ازدواج نکنیم بذارین این آمار به پنج برابر برسه اونوقت مطمئن باشید ازدواج مجدد رو اجباری میکنن ای چه حالی میده
 • بی نام IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  تا وقتی تو آمارهاتون دختر 15 ساله رو به عنوان کسی که باید ازدواج کنه در نظر بگیرین . تا وقتی که همچین دیدی نسبت به زن دارین . زن بره خودشو بگشه بهتره تا بره ازدواج کنه حتی تو کشورهای عربی هم دیگه دختر 15 ساله نمیره ازدواج کنه مگه این که مجبور باشه بعد شما با افتخار دختر 15 ساله رو به عنوان یه زن که در سن ازدواج قرار داره اعلام می کنید ؟؟
  • بهنام بچه خوی A1 ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   عزیزم کسی نگفته دختر 15 ساله ازدواج بکنه. وهمینطور هم تو این شاخص ها اصلا دختر های 15 ساله رو به حساب نمیارن. منظور از تجرد قطعی ازدواج دختران اینه که دختر خانوم به سنی رسیده که شانس ازدواجش بسیار کاهش پیدا کرده. معمولا به سنین بالای 33 یا 35 سال برای دختر خانوم ها اتلاق میشه
  • جمعیت شناس A1 ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   86 18
   متاسفانه سال هاست برای توجیه بعضی از اعتقادات این مسئله عنوان میشود و با وجودی که بارها از سوی جمعیت شناسان به آقای محزون تذکر داده شده ایشان هنوز از این مطلب غیر علمی استفاده می کنند
  • بی نام A1 ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   74 14
   ازدواج دختر 15 ساله که قطعا مورد تایید نیست. اما محاسبه تعداد زنان در سن ازدواج و باروری فارغ از مسایل بومی و داخلی و مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی 15 سال تعیین می شه
  • بی نام IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   33 16
   فکر کنم اینها دختراهای بالای 9 سال و پسرهای بالای 15 سال را حساب کردن .
 • بی نام A1 ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  زن بالای 30سال، مجرد قطعیه؟ آحه یه این میگید آمار؟
  • مونا IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   من در 35 سالگی ازدواج ردم و یه دختر یکساله دارم یعنی چی تجرد قطعی
 • بی نام A1 ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  یعنی دختر1516ساله در سن ازدواجه؟ و سی سالگی سن تجرد قطعی خانمهاست؟
  • بی نام IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۹
   4 20
   من پردیس بابلی هستم من میگم همه ی دختر پسرها همه اندازه هست مساوی
 • بی نام A1 ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  باید چند همسری رواج پیدا کنه
  • احسان از خراسان شمالی IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   داداش شما همون اولی رو اداره و تامین مالی و عاطفی کن الباقی پیش کش
  • الیمی IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   کلیک موسم خراب می شه والا هزار تا منفی بهت می دادم...
  • بی نام US ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   66 41
   برا معده ت خوب نیست. رو دل می کنی :
  • شمس تبریزی IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   شما می خواین هر طوری فکر کنین با خودتونه. اما هرچقدر هم برنامه ریزی کنید، قانون طبیعت اینه که جمعیت دختران همیشه بیشتر از پسران است. برای همن هم در شرع مبین تعدد زوجات قرار داده شده تا مشکلی برای ازدواج دختران پیش نیاد. خبرآنلاین روشنفکری رو بذار کنار و با طبیعت همگام شو. منتشر کن باباجان
 • م.خ A1 ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  ما مردها از فشارهای اقتصادی به تنگ آمده ایم
  • مهدی A1 ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   88 5
   امین جان کار درست و حسابی اصلا پیدا نمیکنی
 • بی نام A1 ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  باید روزی برسه که به اجبار هر مرد مجبور شه سه زن بگیره و همه هم در کنار هم زندگی کنن
  • بی نام IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   خخخخ. خودت چند تا داری شیطون؟
  • بی نام IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   برو سرتو بزن به سنگ شاید خوب شدی
  • بی نام A1 ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   برگرد توی همون غار خودت اینجا اشتباهی امدی
  • بی نام IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   53 10
   به کور میبری انشااله
 • بی نام A1 ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  46 77
  آباد کردن شهرهای ایران، غیر از شهرهای تمرکز را در دستور کار خود قرار دهید خیلی از مشکلات حل می شود. دو کار رو باید یک دولت بالاخره قبول کنه دیر یا زود یک انتقال پایتخت سیاسی دو انتقال آب دریای عمان به کویرهای مرکزی
  • احسان IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   90 20
   خودتم نفهميدي چي گفتي
  • بی نام A1 ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   22 5
   چی میگه؟
  • یاسمین A1 ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   18 9
   اصلا معلوم هست چی گفتی دکتر؟
 • امير IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  34 سال ميشه دهه شصت . اوج زاد و ولد . تو هيچ مقطعي ظرفيت سازي نشد براي متولدين دهه 60 . نه كار . نه تحصيل . نه ورزش . نه فرهنگ .... . متاسفانه چند وقت ديگه مشكل خانه سالمندان داريم با اين روش زندگي كه براي دهه 60 ي ها وجود داره . سلام دهه 60ي خسته...
  • بی نام IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   171 4
   دمت گرم. واژه درد و خسته رو فقط ما میفهمیم.
  • بی نام A1 ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   46 4
   نسل سوخته ......
  • بی نام A1 ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   82 60
   ایضا دهه هفتاد
  • بی نام US ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
   28 3
   چرا سوختیم نمیدونم شاید میون دهه ها گیر کردیم شاید
 • احمدی IR ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  56 20
  خیلی هم عالیه
 • بی نام IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  مملکتی که فرهنگشان کمتر است اینطور میشه . موندم بعضی پدر مادرها چطور دلشون میاد دختر جوانشان را به یک آقا که 10 سال بزرگتر است بدهند. مشکل بیوه گی زودرس دختران را هم توی آمار بگذارید. خبر آنلاین جان فردا نگ نگفتی .ی باز دختر مجرد بهتر از بیوه است حداقل از اول تنها بوده و تحمل سختی ها براش آسونتر است.
  • بی نام IR ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   41 13
   والا طوری می گویید ده سال اختلاف سن مثل اینکه بیست بیست وپنج سال تفاوت سنی است اذدواج یک مجموعه است ممکن است زنی هفت هشت سال از شوهرش کوچکتر باشد ولی خوشبخت باشد زنی شوهر همسن داشته باشد بدبخت توی بستگان ما دو تا دختر با همکلاسی شان عروسی کردند هر‌ دو همسن وسال ریکی با بچه یکی بی بچه طلاق گرفت البته سن هم یکی از فاکتورهاست ولی اذدواج یک مجموعه است
 • آرش IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  متولد 1364 هستم.از همان دهه ای که نام بردید.با پشتکار زیاد و کار فراوانآنقدر که از جوانی ام چیزی نفهمیدم توانستم هم مدرک کارشناسی ارشد خود را بگیرم و هم یک آپارتمان کوچک و یک ماشین معمولی و شغلی آزاد با درآمدی متوسط.به اصرار خانواده چند نوبت به خواستگاری رفتم.علارغم اینکه حاضر بودم حق طلاق، که حق حقیقی یک زن هست را به او بدهم اما مهریه های نجومی و خواسته های فراوان خانواده دختر مرا از ازدواج دلسرد و مایوس کرد.نمی خواهم توهینی کرده باشم اما دختران این سرزمین جهان سومی همانند ما پسران همه چیز را باهم می خواهند.آن هم مجانی. ژست های روشنفکری در گفتار اما تحجری بس عمیق در رفتار.از شما می خواهم پاسخ دهید آیا انصاف هست تمام ثمره جوانی خود را بدون هیچ تضمینی تقدیم انسان دیگری کنم؟
  • احسان IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   منم سن و سال خودتم، متولد 62، مشابه شرايط خودتو دارم، حرف دلمو زدي...
  • بی نام IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   205 5
   ایول ما که ارشد گرفتیم کار هم نداریم، چه برسه به خونه و خودرو
  • بی نام IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   من یک دختر هستم و نظرت رو قبول دارم. نه نباید ثمره جوانی خودت رو تقدیم کنی. چون کسی که با دید چپاول اموالت به تو بله میگه ، همه رو بالا میکشه می ره.
  • م.خ IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   شما چرا میگی حق طلاق، حق حقیقی یک زن هست ؟؟ من بشدت با این نظر شما مخالفم .
  • بی نام IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   مجرد بمانی بهتر است تا زیر بار مهر زیاد روی
  • بی نام IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   54 1
   من تا 3 سال پیش و قبل ازفوت مادرم به اون صورت با فامیل طرف نبودم ولی از 3 سال پیش فهمیدم آنچه باعث بحران در امر ازدواج و روابط خانوادگی شده توجه فقط و فقط به مادیات و بی فرهنگی شدید ما است. امروز در جامعه ما حتی در بین خانواده های مذهبی رواج دروغ ، غیبت و فخر فروشی به ثروت و چشم و هم چشمی و توقعات بی جا به شدت رواج دارد و در نتیجه چنین جوی مسمومی فضای حاکم بر زندگی های تازه شکل گرفته و در شرف شکل گیری را مدام تحت تاثیر قرار میدهد و مشخص است در این میان جوانان نخواهند خود را وارد چنین تشنجی بکنند.
  • l A1 ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   78 49
   من یه دختر متولد 64 هستم. تصمیم دارم با مردی ازدواج کنم که فقط سربازی رفته و دکتری خونده. شغل ثابت و درآمد کافی نداره. خونه نداره. ماشین هم نداره. خونه رو قرار شده خانواده ی من بدن . مهریه ام هم 200 سکه است. تنها دلیل موافقت خانواده ام اخلاق خوب و شخصیت این اقاست. جالبه بدونی این اقا حق طلاق رو هم واگذار می کرد ولی من لزومی ندیدم. این رو نوشتم که بدونید کسانی شبیه به من هم پیدا می شن.
  • رضا A1 ۰۴:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   35 2
   سلام ارش جان واقعا حق با تو هستش. موندم چی بگم
  • بی نام A1 ۰۵:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   25 47
   اگر شما از خانواده دختران و خود آنها شاکی هستید، من ازداج کردم، هیچ چیزی نخواستم، از لحظه ای که زندگی رو شروع کردم، طعنه ها و حرف های نیش دار خانواده ی شوهرم کلافه ام کرد.همسرم را دوست دارم، اما خانواده اش دیگر رمقی برای زندگی مشترک برایم نگذاشته اند. به نظرم باید اینگونه باشد، چون زن یک کالا است اگر انسانی به ازدواج نگاه کند جز تحقیر هیچ چیزی در آینده نخواهد داشت.
  • بی نام A1 ۰۶:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   75 21
   چرا فقط دخترا رو متهم می کنید ، پسری به خواستگاری من اومده بود فقط از متراژ خونه و اینکه کار دارم یا نه نمیتونم خرج خونه بدم از من می پرسید
  • بی نام A1 ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   60 12
   برادر اصلن کوتاه نیا سره مهریه که شوخی بردار نیست کی داده کی گرفته رو ول کن هم دادن هم می گیرن شیرین یه آبم روش
  • بی نام A1 ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   41 12
   در جواب به کاربر با نام "ا" یکشنبه 17 آبان 1394 شما که 200 سکه مهریه میخوای،حق طلاق در همین هست،مثل چیزی که تا الان بوده ، کافیه اجراش بزاری بعد به خاطر تحت فشار قرار گرفتن مرد ،علاوه بر سکه ها حق طلاق هم مال خودته.بقیه موارد هم میتونه برای شمایی که به اینها رسیدی قابل تحسین باشه ، اما کسی که "شغل ثابت و درآمد کافی نداره. خونه نداره. ماشین هم نداره." و خونه هم از جانب شما باشه،یه روزی میرسه یا به خاطر عصبانیت یا هر چیز دیگه، همون کسی که با این شرایط از روی میل پذیرفته ، منت میزاره رو سر شوهرش و میگه تو هیچی نداشتی،و خوبیهای شوهرشو فراموش میکنه. اما شغل و خونهحداقل اجاره ای برای مردی که می خواد ازدواج کنه لازم هست.خانومایی که واقعا نیتشون ازدواج... بقیه در کامنت بعدی
 • بی نام IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  274 8
  موانع ازدواج: سربازی،بیکاری،بی پولی،بالا بودن توقعات و ...
  • بی نام IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   سربازی تقرییا 2ساله و زیاد مانعی ایجاد نمیکنه بقیه درسته
  • محمد A1 ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   خداوکیلی تو دیگه از سربازی دفاع نکن
  • بی نام IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   72 97
   موانع ازدواج قبولل نکرددن مسولیت ،برادر بنده کار داره خونه داره ماشین داره ولی زیر بار ازدواج نمیرهچون برای خونه روزی نشده که حتی نون بخره و همیشه هم طلبکاره و هرچی هم که داره پدر بدبختم بهش داده . بی مسولیتی مشکل شما اقایون ه نه توقع زیاد خانوم ها الته که تعداد خانومهای مناسب کم نیست چشماتون رو باز کنید میبینید.
  • reza A1 ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   مگه ادم چقد جوونی میکنه که دوسال چیزی نباشه؟دو سال هم دو ساله
 • پسر A1 ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  241 5
  یه خواهشی از کارشناسان عزیز دارم,به جای امار تجرد و تاهل برید وضعیت مالی و اقتصادی روبررسی کنید که داد همه رو در اورده,نشستین روی صندلی گرم و نرم میگید لنگش کن.بسه دیگه بسه.با هر ازدواج در شرایط فعلی تعداد بدبخت های به دنیا اومده بیشتر میشه فقط.
 • بی نام A1 ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  خدا رو شکر که من یکی زن نگرفتم چون الان یا باید تو دادگاه دنبال قسطی کردن مهریه باشم یا پشت میله های زندان بودم تازه اگه این دوتا هم نبود با این مخارج زندگی کی میره زن بگیره
 • بی نام FI ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  64 82
  لطفا سرچ کنید در گوگل دختر ایرانی برای ازدواج کم میاد خواهید دید که طبق گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال در سال های96و97تعداد پسران در سن ازدواج2میلیون بیش از تعداد دختران در سن ازدواج خواهد شد
 • مریم IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  9 14
  چراااااا
 • علی RO ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  169 4
  مملکتو درست کنید ثروت ایجاد کنید کار ایجاد کنید وضیعت کلی رفاه اگه سالم و استاندارد باشه چرا ازدواج نباشه چرا بچه نباشه
 • بی نام A1 ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  85 84
  اگر روحانی تیم اقتصادی کابینه اش را عوض نکند تا چند سال نژاد ایرانی کلا منقرض خواهد شد
 • کریم A1 ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  39 0
  به سلامتی
 • حمید IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  33 0
  الان چی شد دقیقا؟
 • مهدی A1 ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  19 0
  ای شیطون کارشناسان کیه؟ دکتر مجید ابهری
 • بی نام IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  61 8
  مجرد ماندن يک ميليون دختر تا 10 سال آينده
 • بی نام A1 ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  104 4
  جدا" یه فکری واسه این مشکل بشه امروز دوست نزدیکم می گفت تو خانواده خودش و برادراش مجموعا 6 دختر هستن که دیگه سن ازدواجشون داره می گذره ، به مناسبت کارم هم دیروز با خانومی که جهت خرید جهیزیه اقدام کرده بود صحبت کردم واقعا خیلی دلم سوخت می گفت : جرات نمی کنم به دخترم بگم کمی صبر کن چون معلوم نیست بعدش بتونه ازدواج کنه به درستی یا غلطی نگاهش کار ندارم ولی این هراس خیلی عجیبه
 • بی نام A1 ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  22 98
  خیلی خنده دار بود اصلا شدنی نیست چطوری و از کجا این آمار درآمده که دختران مجرد سه برابر پسران مجرد هستند یعنی هر زن متاهل باید چند شوهر داشته باشد
  • بی نام IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   55 15
   دوست با هوش من زنه یه دونه شوهر ولی شوهره چند تا زن اگه طبق گفته شما باشه
 • بی نام A1 ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  ادم چرا باید ازدواج بکنه اصلا؟
  • بی نام IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   ولله. همینو بگو. تا صیغه و خانه عفاف هست، ییکاری و مشکل اقتصادی وجود داره؛ ازدواج معنا نداره.
  • ناشناس IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   61 74
   من که کلا تنهایی دیونه میشوم
  • بی نام IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   58 20
   عمو جون برو این سوالو از معلم ات بپرس بدون چرا آدم باید ازدواج بکنه
 • بی نام IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  153 5
  وقتی مملکت همه پارتی بازی و ناشایسته سالاری باشه بهتر از این می خواین؟؟؟؟
 • محمد A1 ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  شما سربازی و بیکاری رو حل کنین من همین فردا ازدواج میکنم
  • الیمی IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   40 54
   با این طرز فکری که داری بعد ازدواج خیلی زود طلاق می گیری داداش....
  • محمود A1 ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   53 6
   کار باشه پول نیست ...
  • وحید DE ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   38 10
   اون 2 تا حل بشن، من همین امروز ازدواج میکنم
  • محمد A1 ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   9 1
   الیمی جان نکنه فکر کردی من فردا میخوام واقعا ازدواج کنم ؟ بابا من به این شکل دو تا مشکل اصلی رو گفتم
 • آرش درودیان A1 ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  95 24
  به نظر من از جناب آقای احمدی نژاد خواهش کنیم یه تک پا دوباره بیاد تو دولت این مشکلم مـثل باقی مشکلات حل کنه و بره
 • بی نام A1 ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  خداروشکر می کنم که ازدواج نکردم یه مدت به سرم زده بود که ازدواج کنم که خوشبختانه با توقعات عجیب دخترها روبرو شدم و یه سری اتفاقاتی افتاد که پیش نرفت الان که فکرشو می کنم میبینم خدا بهم رحم کرده وگرنه توی این اوضاع اقتصادی و توقعات عجیب دخترای ایرانی حتما گرفتار بودم.
 • بی نام A1 ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  68 9
  آمارها احمدی نژادی هستش چیزای عجیب و غریب داره به عنوان مثل دختر15ساله مجرده
 • بی نام A1 ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  79 6
  يكي از علل افزايش دختران نسبت به پسران هم جوانمرگ شدن پسران در تصادفات مخصوصا موتور سيكلت، حوادث كار و ... مي باشد.
  • ناشناس A1 ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   39 0
   سر صنعت پراید سازی سلامت
 • بی نام IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  آقا من تا وقتی مهریه بخوان زن نمیگیرم باید این رسم رو بردارند
  • بی نام IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   32 71
   داداش تو برو سراغ کسی که مهریه کم بخواد ... بدون مهریه که نمیشه ........ امیر المومنین هم زمانی که میخواستن با حضرت زهرا ازدواج کنن زره جنگی شون رو فروختن و مبلغ اش رو مهریه قرار دادن و مهریه حضرت زهرا هم برابر با ۳۳ مثقال طلا امروز است یعنی ۱۴ سکه است
  • بی نام A1 ۰۵:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   54 30
   شما هم به جاش حق طلاق و حضانت فرزند و اسکان و خروج از کشورو بده هرچی هم دارید نصف بشه کی دیگه مهریه میخواد؟
  • بی نام A1 ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   41 21
   حق طلاق و تمکین یکطرفه مرد را ور دارند ارث هم برابر بشه حضانت و ولایت و فامیلی بچه هم برابر باشه مهریه نباشه
 • ناشناس IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  59 65
  یعنی هر پسری باید با 3 تا دختر ازدواج کنه تا این مشکل حل بشه و هیچ دختری مجرد نمونه
 • حسن A1 ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  83 16
  ازدواج باید عاشقانه وعاقلانه وبا شناخت کامل باشد .ودر زمانی صورت بگیرد که دید به ازدواج کمرنگترین قسمتش sexباشدودر رفاه نسبی مالی وحداکثر یک یا دو بچه
 • تنهای تنها IR ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  به خدای محمد اون دنیا من تقاص هر کسی رو که باعث شده نیمی از دینم رو نداشته باشم تو سن 33 سالگی خواهم گرفت . ادمین تورو به خدا چاپ کن. حرف دلم بود بدون توهین
  • بی نام IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   16 90
   داداشم خب یه خرده به خودت سختی بده برو یه کار پیدا کن یه درآمد حداقلی داشته باش یه خونه اجاره کن اونوقت دخترهای کم توقع و عفیفه و محجبه هستن که بری خواستگاری شون تا نصف دین ات کامل شه توکل ات به خدا باشه .. خجالت داره بخدا ۳۳ سالته هنوز عذب ای
  • کامیار IR ۰۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   42 34
   شما تقوا پیشه کن تا ازدواج اون دنیا رو از دست ندی
 • بی نام IR ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  اونایی که ازدواج کردن تو فکر طلاقن که تا چند سال دیگه اونا هم زیاد میشن به آمار اضافه کنید
  • مسعود RO ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   من ازدواج کردم و تو فکر طلاق نیستم.لطفاازطرف خودت حرف بزن.
  • بی نام IR ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   28 49
   برو بابا .. چرا تِـــــز میدی از خودت
 • یه پسر خوب A1 ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  137 5
  منه جوون وقتی میرم تو یه فروشگاه لوازم خونگی میبینم قیمت یه یخچال فریزر 10 میلیونه وقتی میبینم اجاره خونه ها انقدر بالاست وقتی میبینم یه پراید 20 میلیونه وقتی میبینم خرج و مخارج یه مراسم ساده عروسی حداقل 50 میلیونه و از همه مهمتر وقتی میبینم که با داشتن مدرک فوق لیسانس مهندسی هیچ شغلی برای من نیست پس کلا هیچوقت حتی به ازدواج فکر هم نمیکنم
 • کاربر IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  27 ساله با بدبختی کارشناسی گرفتم دو سال خدمت رفتم الان هم بیکار ، خانواده حمایت نمی کنه هیچ فشار هم میاره حالامن چطور برم ازدواج کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من اولین پولی که بدست بیارم میرم دو متر طناب می خرم خودم از شر این زندگی آشغالی راحت میکنم
  • بی نام IR ۰۵:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   36 21
   مرد ......مرد بزرگ .. باید جنگید....اندکی صبر سحر نزدیک است
 • محمد A1 ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  فقط رواج چند همسری میتونه مشکل افزایش دختران مجرد رو حل بکنه و راه حل دیگه ای نداره عده ای هم ممکنه ناراحت بشوند و مرد هم بایستی 3 تا 10 سال از زن بزرگتر باشه که این هم دلیل داره عده ای کورکورانه با اون مخالفت میکننن دلیلش اینه که زن زودتر از مرد قدرت جنسیش رو از دست میده
 • ho3ein A1 ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  67 1
  تو مملکتی که ورشکسته نشدن خودروسازا از سرنوشت جوان ها مهمتره این موضوع چیز عجیبی نیست. وقتی وام خودرو 25 ملیون باشه و همه بانکا سرو دست بشکنن که به مشتریا بدن ولی وام ازدواج 3 میلیون باشه و همه بانکا ازش فرار کنن اوضاع بهتر از این نمیشه. من نمیدونم این مسئولای مملکت با این اوضاعی که برای جوان ها درست کردن چجوری میتونن جواب خدا را بدن . کاش که زودتر از خواب غفلت بیدار شن ...
 • بی نام IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  141 8
  بیشتر جوانان تمایل به مهاجرت دارند بجای این حرفها فکر مبارزه با بیکاری وخشکسالی باشید
  • بی نام IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   18 85
   من جوانم و کشورمو دوس دارم هیچ وقت هم به فکر مهاجرت نیستم با اینکه از لحاظ اقتصادی در مضیقه ام ولی روحیه ام طوری نیس که بخاطر ضعف مالی و نداشتن پول دین و ایمانم و بزارم کنار پاشم برم کشوری که هیچ سنخیت و ارتباطی باهام نداره
 • سما IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  34 4
  واقعن دلم سوخت
 • مازیار A1 ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  من که قصد ادامه تحصیل دارم 2 تا دختر اومدن خواستگاریم گفتم خیر....
  • علی IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
   93 50
   خیلی بامزه ای بپا از دست نری یه وخت
 • بی نام IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  81 9
  گرفتن مهریه باید مشروط بشه. مگه میشه هر وقت دختر به هر بهانه ای قهر کرد ما نصف زندگیمون که اینهمه براش تلاش کردیم رو تقدیمش کنیم یا بریم زندان.خب اصلا ازدواج نمیکنیم و از زندگی مجردی لذت می بریم.
 • ناشناس A1 ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  149 6
  دوران بسیار بی رحمانه ای است این سال ها
  • شهرزاد IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
   15 2
   حقدر این جمله ای که گفتی ملموس بود.....
 • محمد A1 ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  42 5
  پسرا خیلی مشکلی با مجرد بودن ندارن دقت کنید گفتم "خیلی مشکلی ندارن"
 • رامین A1 ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  37 0
  برای خودرو وام 25 میلیونی میدن برای ازدواج واسه وام سه میلیونی وقتی واسه خود دولتیها خودرو ارزشش بیشتر از ازدواج هست تکلیف روشنه
 • نادیا A1 ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  57 66
  مجرد بمونم بهتره از اینه که با مردی ازدواج کنم که نه پول داره نه کار درست حسابی نه اخلاق درستی
 • نیما EU ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  36 2
  تکامل عقل و هوش جلوی اراده تولید مثل را خواهد گرفت.ازدواج در اینجا یعنی دو برابر کردن وظایف و نصف کردن حقوق
 • شهریار A1 ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  72 12
  در میان این نظرات، آرش متولد 64 یکشنبه 17 آبان 1394 14:24:26 خیلی خوب قضیه را شرح داده؛ توقعات به حد بسیار بالایی رسیده، همه دیگه میخوان با استانداردهایی زندگی کنن که اصلاً با وضعیت اقتصادی این مملکت هم جور نیست. و در مورد شرایطی که بعضی از خانواده های دخترها در برابر پسرها قرار میدن؛ به قول ظریفی: دختره نمیخواد شریک زندگیت بشه، میخواد صاحب زندگیت بشه
 • سلام IR ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  19 13
  لطفا کساییکه واقعا نیت ازدواج وتشکیل خانواده دارن یکی از راههای خوبش سایتهای مجازهمسریابیه, مطمئن باشید نگاه منفیتون رو پاک کنید دخترویاپسرمورد نظرتون رو پیدا میکنید, به عدالت خدا شک نکنید کسیکه وضع مالی خوبی داره بره سراغ کسیکه توقعش بالاست مطمئنا به تعداد درآمدهای کم, توقعهای پایین هم وجود داره. اینقدرهم هربحثی میشه هرکی جنس مخالف و نکوبه عوض راه حل و کمک به همه مخلوقات خدا , که جنس مخالف شامل برادر یا خواهرای خودمون هم میشه.درموردچندهمسری هم بگم اول ببینیدآنهایی که این راه رورفتن کجای زندگین بعد به تنها آیه حفظ کرده تون سجده واجب کنید.اعصاب داریداااا... .
 • بی نام A1 ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  53 11
  زندگی منو خیانت زنم از هم پاشیده مقاله دیگر دنبال ازدواج برم
 • بی نام A1 ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
  39 48
  اینم از افتخارات دیگر دهه شصتیا معلومه وقتی این دخترای دهه شصتی مجرد به زندگی مردان متاهل رحم نمی کنند به پسر مجرد رحم کنند؟؟؟؟این اتفاقیه که روز به روز در حال افزایشه و هممون میبینیم خبرانلاین مدیونی اگر تایید نکنی
  • بی نام FI ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   42 59
   تهمت نزن این آقایون حتی متاهل هستند که به هیچ دختری یا حتی زن شوهرداری رحم نمیکنند
 • خودم A1 ۰۲:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  30 14
  مشکلات زیاد شده . دختراوپسرااگه خودشون هم دروادی ایراد گرفتن و اذیت کاری نباشن خانواده ها و نزدیکان ولشون نمی کنن. پسری هم که الان نمی تونه در حد معمول زندگیشو اداره کنه چطور بره زن بگیره . گاهی بعدازدواج هم خانواده دخترول نمی کنن این قدر رفت وآمدو خرج اضافی میذارن رد دست پسرکه بقیه پسرا اینارو که می بین . از ازدواج کردن پشیمون میشن . اکثرامشکلات از ایندست باعث میشه که جوونها دنبال ازدواج نرن . سن ازدواج هم خوبه بین بیست سالگی تا سی سالگی باشه . دیرتر دیگه چندان جالب نیست . مجردای عزیزاگه از من میشنوید ازدواج نکنید . خودتون رو بیچاره می کنید
 • بی نام A1 ۰۳:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  94 28
  دخترا حقشونه مجرد بمونن با این توقعات فضایی شون
 • بی نام GB ۰۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  25 73
  تا وقتی از اسلام اصیل دوریم وضعیت همینه .به بحث چند همسری مردان عمیقتر فکر کنیم نه از روی احساس.
 • سایه RO ۰۴:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  60 10
  اون آقای که 35 تا 40 ساله اش میره دختره 18 تا 22 سال میگیره هم جز این آماره ؟؟؟؟؟؟؟
 • آسمانی A1 ۰۵:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  21 10
  ازدواج آگاهانه و درست خیلی هم خوبه ،من برای کسانی که دوست دارند حتما دعا خواهم کرد چرا همه از بعد منفیش میگن.
 • بی نام IR ۰۵:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  28 1
  هه جالبه انگار مشگل اقتصاد وبی کاری و مسکن وخودرو حل شده الان همه اومدیم نشستیم داریم ب آرمان هامون وازدواج فکر میکنیم
 • یه دختر A1 ۰۵:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  49 66
  من که هیچوقت تمایلی به ازدواج نداشتم چون طبق قوانین ایران شوهرم میشه آقا بالا سر من
 • یه دوست A1 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  34 55
  دوستان پسری که تا بیست پنج سالگی خورده خوابیده پول تو جیبی گرفته هیچ تخصصی هم بلد نیست تنها هنرش گشت توی فضای مجازیه نباید همه تقصیرو بندازه گردن بقیه. قبوله مشکلات هستش ولی همه چیز به جامعه ربط نداره .من توی دانشگاه نفر اول بودم ولی تا یه مقطع خوندم رفتم سربازی بعدش یه روز هم بیکار نبودم شکر خدا الانم راضیم توی انتخاب طوری عمل کنید مجبورنباشیددوباره انتخاب کنید چه کار چه زن و...
  • بی نام IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   51 15
   همه پسرا رو جمع نبند ....... من ۲۱ سالمه دانشجوئم در یکی از دانشگاه های دولتی تهران واحدای درسی مون طوریه که مجالی برای کار پاره وقت یا تمام وقت هم ندارم و دائما باید درسا رو مطالعه کنم و تحقیق هم انجام بدم نتیجتا از بابام پول تو جیبی میگیرم ننگ هم نمی دونم واسه خودم که ۲۱ سالمه هنوز کار ندارمو و از پدرم پول میگیرم چون اولویتم تحصیله و بابامم گفته تو درستو بخون موفق شو کار نمی خواد بکنی ان شاء الله به لطف خدا بعد از فارغ التحصیلیم کار هم پیدا میکنم
 • نا نا نا A1 ۰۵:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  48 33
  دختر متولد 71 هستم و يكساله ازدواج كردم با همسرم در يك شركت كار مي كنيم البته همسرم يك ازدواج نا موفق داشت و متولد 64 استنه تنها ازش هيچ توقعي نداشتم و ندارم بلكه تمام حقوقمو در اختيارش گذاشتم و او هم تونست با وام يه خونه بخره خداروشكر ميكنم چون به قدري دوستم داره كه اندازه ندارهمنم خيلي دوسش دارم و از ازدواجم راضيه راضيمالبته اينم بگم كه همسره قبليشون همه دارايي اش را بالا كشيده بود و كلي بدهي داشت كه من زنش شدماز نظر زيبايي و خانوادگي هم چيزي كم ندارميا علي
  • بی نام IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   42 10
   خوشبخت باشید ان شاء الله
 • کامیار IR ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  43 3
  أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا یه موقعهایی هست مهاجرت واجب میشه آقا جان ایران به اندازه شماها نفت نداره بفروشه خرجتون کنه
 • کوروش IR ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  31 5
  سلام شماها که اینجور امار میدید بیرون یکم فکر هم میکنید شاید این امار روح وروان دختران یا پسران خراب کنه.بعد هم بفکر شغل واسه جوونا باشید بعد امار بدید
 • ناشناس A1 ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  45 1
  ضریب اطمینانم به داشتن یه زندگی موفق در شرایط کنونی به صفر رسیده
 • بنده خدا A1 ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  30 0
  وام خودرو 25 میلیون. وام کالا 10 میلیون. وام ازدواج 3 میلیون
 • کردزاده IR ۰۷:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  77 54
  من دوست دختر دارم و علاقه ای به ازدواج ندارم.
  • بی نام IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
   50 92
   به امید اون روزی که بنویسی همسر دارم نه دوست دختر .. تو حلال خدا رو گذاشتی زیر پا رفتی سراغ حرام که رابطه غیر شرعیه؟؟
 • بی نام IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  41 8
  28 سالمه فوق لیسانس ماشین دارم خونه ندارم شغل مناسبی هم دارم ولی واقعا هر چه قدر حساب کتاب میکنم نه توانایی ازدواج هست نه دختری که میخوام تو همکارام دختر مجرد زیاد هست جالبه همه تو سن 30 سال و به بالا سطح توقعات همشون هم بالا انگار نشون بدن که توقعمون بالاست خیلی کلاس داره
 • ایرانی A1 ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  39 2
  دولتی که برای خالی شدن انبار خودرو سازها از آشغالهایی که تولید کردن درجا بدون وام 25 میلیون وام میده ولی برای ازدواج فقط 3 میلیون اونم با ضامن وضعیت بهتر از این نمیشه. شنیدین که میگن خلایق را هرچه لایق. این شامل ما ایرانیهاست.
 • دانشجو A1 ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  42 2
  سلام..خداوکیلی قصد داشتم که نامه بزنم به مسیولین..الان تو دانشکده هستم و این رو میگم براتون. بنده سال آخر کارشناسی یکی از رشته های علوم پزشکی هشتم.سال بعد سربازی دارم. شما ببینید: من دوسال میرم سربازی و میشه 25 سالم..از اونور دخترای همکلاسی من دوسال طرح میرن. خوب یه حساب سرانگشتی کنیم میبینیم که من بعد از دوسال با جیب خالی میام بیرون و دنبال کار و همون دختر همکلاسی من در این دوسال طرح حدود 50 میلیون تومن حقوق داشته.. بعد انتظار دارین از من که ازدواج کنم؟ بچه بیارم؟ با چی؟ چرا اینا رو نمیبینن مسیولین؟ میشناسم خیلیا رو که اگه طرح برن به راحتی ازدواج میکنن اما..
 • بی نام A1 ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  70 18
  هندوستان تنها كشوري است كه دخترها به خواستگاري پسرها ميرن وتنها كشوري است كه كمترين نرخ طلاق رادردنيادارد.
 • امین A1 ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  64 18
  رفته بالا که رفته بالا حتمن دوس ندارن ازدواج کنن. ازدواج موضوع فردی هست مهم رضایت از زندگی هست چه با شریک چه تنها
 • hamed IR ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  40 24
  بالا رفتن بی سابقه مصرف لوازم ارایشی بدتر شدن روز به روز حجاب مردان و زنان اروم اروم تاثیرش و داره رو فرهنگ ازدواج میذاره.جذابیت یه دختر دیگه واسه خودش نیست واسه همس و احساسات و خواسته های یه جوون هم خیلی راحت تو جامعه دانشگاه بر طرف میشه.دیگه چه ذوقی واسه ازدواج میمونه؟؟؟؟؟ مرحله بعد از این میشه افسردگی و خود کشی در دختران مجردهمه چی مثل یه زنجیر به هم وصله....
 • بی نام IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  49 44
  کم مشکلات و پول پرستی دخترها رو بکشین وسط خودتون جنم زندگی ندارید مرد باشید کسی که میاد اینجا هوس سه تا سه می کنه یعنی ارزش سپردن یک گربه هم نداره چه برسه به دختر مردمهدفش چیز دیگه ای پسر دیدم سن خر پیره رو داره 40 سالشه هم خونه داره هم ماشین خوب هم کار خیلی خوب ولی از بس تنوع طلب و با هرکسی بوده دیگه نمی تونه به کسی اعتماد کنه و به یک دونه هم دیگه قانع نیست اگر یک روز این کثافت کاری هاش جمع بشه اولین نفر که التماس می کنه زن بگیره مشکل اصلی همیشه از جای دیگه اب می خوره بنیان خانواده منفجر شده
 • رعنااصفهانی A1 ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  24 5
  اگه سن مناسب ازدواج برای دختران از 18 برسه به 24 برای تحقیق تعداد پسران و دختران مجرد یکسان میشه
 • وحید A1 ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
  30 1
  وام خودرو 25 میلیون وام ازدواج 3 میلیون بیکاری نداشتن مسکن و ... مشخصه که مسئولین فعلا به فکر خودروسازان عزیز هستند. نتایج خطرناک این آمار در پنج سال آینده بیشتر به چشم می آد و اون موقع دیگه کار از کار گذشته... ملت همیشه در صحنه هم به جای اعتراض در تلاش برای ساختن جوک، اس ام اس و استاتوس طنز در این زمینه اند
 • ناشناس A1 ۰۷:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  78 23
  تو مملکتی زندگی میکنیم که به خاطر همه چی باید استرس داشته باشیم حتی شوهر کردن
 • نگین RO ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
  26 1
  نمی دونم چی بگم همه از اوضاع اقتصادی می نالند خوب حق دارند این بد باشه وضعیت برای ازدواج هم بد میشه
 • بی نام A1 ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
  43 35
  این چه آماریه ؟دارید جا میندازید دختر بالای 29 سال مناسب ازدواج نیست و تجردش قطعیه؟ واقعا بایدجواب بدید اون دنیا من 32 سالمه 4 ماهه عقد کردم شوهرمم 8 ماه ازم بزرگتره خجالت بکشید از این رفتارتون.
 • رسول A1 ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
  17 33
  در جواب اونايي که میگن جمعیت دخترا بیشتره باید عرض کنم تو همهمین گوگل سرچ کنید متوجه ميشيد که جمعیت پسرا بيشره در ثانی به ازای تولد 105پسر 100دختر متولد میشه....l
  • andy IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
   29 11
   منبع اطلاعات شما گوگله؟متاسفم
 • حسبن A1 ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
  49 4
  الن تو کشور ما درس خوندن شده بدبختی. تا تموم میکنی میشی سی.بعد میگن چرا داماد نمیشی.خوب عزیزم با کدوم پول. با کدوم شغل. یه دختر کم ادعا بیار تا داماد شیم.واقعنا لعنت به درس که بدبختمون کرد.میرفتیم الاغ خرید و فروش میکردیم الان روبراه بودیم.دوستان بیسوادمون الان صاحب سه تا بچن ما هنوز دنبال زن.خدایااااا نجات
 • مجيد A1 ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
  11 0
  مطالب خوبي بود استفاده کرديم.
 • عاظفه A1 ۰۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
  62 5
  عجب پستهایی گذاشتین. خب هممون خسته ایم. هممون زخم دیده ایم...هممون دوست داریم مث آدم زندگی کنیم راحت و خوشبخت...چرا اینقد به همدیگه تیکه میندارید؟؟ از همه جا فشار هست چرا شماها حالا چه دختر چه پسر با حرفهای نامربوط همدیگرو ازار میدید؟شما که همه اوضاعتون مثل هم هست دیگه چرا؟مثلا چرا ی دختر باید به ی پسر بگه چون پول نداری جنم نداری؟ یا چرا چون یه دختر ازدواج نکرده یه پسر بهش بگه ترشیده؟؟؟شمایی که حرف از فرهنگ میزنی به پسر مجردی که فشار روشه نگو بی جنم...به دختری هم که به خاطر مشکلات ازدواج نکرده نگو ترشیده...بیایید از خودمون شروع کنیم ما اگه بد به هم نگیم و بد به هم نگاه نکنیم به جایی برنمیخوره تا وقتی هم که با کفشهای کسی راه نرفتی در مورد راه رفتنش قضاوت نکنیم. فرهنگ از خود ما شروع میشه
 • بی نام A1 ۰۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
  54 8
  وقتی شما به یه پسر میگی بی جنم چطور انتظار داری میری واسه داداشت خواستگاری ازش همه چیز نخوان؟؟ شمایی هم که به یه دختر میگی ترشیده واقعا دلت میاد یکی به خواهرت یا دخترت بگه ترشیده؟؟ همه ما یه جامعه رو تشکیل میدیم هر کار کوچیک بی فرهنگی مث سرطان کل جامعه رو میگیره. هر کس برا ازدواج کردن و ازدواج نکردن دلایل خاص خودش رو داره...هیچ کس هم به دیگری برتری نداره..شماهایی ک میگید اوضاع جامعه خرابه به نظرتون کی اوضاع رو خراب مبکنه شما آقایی که با وقاحت به یه دختر و یا یه خانم متاهل پیشنهاد میدید؟ یا دختر یا خانم متاهلی که به درخواستتون جواب میده؟ هممون با هم جامعه رو خراب میکنیم یا میسازیم فقط بهتره درست نگاه کنیم. به هم احترام بذاریم. وارد حریم همدیگه نشیم. به هم تیکه نندازیم. همدیگو رو درک کنیم.همین
 • معین A1 ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۷
  64 14
  اول دخترایی که سر کارند دوم دخترایی که بابای پول دار دارند سوم اونایی که خوشگلند.. این دخترا بی شوهر نمی مونند اما مابقی بی شوهرند
 • ali A1 ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
  4 3
  سلام جالب بودش تشکر
 • نوین روز A1 ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
  15 2
  دختر خوب برای ازدواج نیست پسر خوب رو هم خرابش میکنن
 • رضا A1 ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
  14 0
  آقا ما این راه رو رفتیم گشتم نبود نگرد نیس