روزنامه شرق نوشت: بیستمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی روز گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار شد. هم‌زمان امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس درباره روابط زنجانی و سعید مرتضوی توضیحاتی ارائه داد.

امیرعباس سلطانی با اشاره به تخلف‌های بابک زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی، اعلام کرد: «در مورد اینکه میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وابستگان او ارتباط‌هایی بوده، شکی نیست، البته باتوجه به اینکه بنده شخصا در حوزه تخلفات نفتی بابک زنجانی متمرکز بودم، نمی‌توانم همه جزئیات تخلفات صورت‌ گرفته از سوی زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران سعید مرتضوی را بگویم٬ اما می‌توانم تأیید کنم که تخلف‌هایی صورت گرفته است».

عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس افزود: «با این حساب هیچ دفاعی از سعید مرتضوی ندارم... چرا که بده‌بستان‌هایی میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که تلاش مرتضوی برای واگذاری بدون ضابطه و طی‌کردن مراحل قانونی و همچنین بدون برگزاری مزایده و انجام استعلام‌های لازم درخصوص هلدینگ و شرکت‌های شستا به بابک زنجانی نشان از این تخلف‌ها دارد. نکته دیگر این است که زنجانی اساسا با افرادی وارد مراودات و بده‌بستان‌های اقتصادی شد که اهل بده‌بستان باشند».

سلطانی اضافه کرد: «در پرونده شستا، شرکت‌هایی که سوددهی داشتند و به اصطلاح دستشان به دهانشان می‌رسید، در فهرست واگذاری و معامله با بابک زنجانی قرار داشتند. کما اینکه چک‌هایی هم در این خصوص ردوبدل شده است. درحال‌حاضر نه قادر به تأیید صحبت‌های زنجانی هستم و نه می‌توانم این سخنان را تکذیب کنم٬ اما به طور کلی بده‌بستان‌های خلاف قانون، مراودات شبانه و همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی غیرقابل‌انکار است».

سلطانی در پایان گفت: «از آنجا که سعید مرتضوی آنچنان اهل قانون و رعایت ضوابط اداری و قانونی نیست، فکر می‌کنم بابک زنجانی به کاهدان نزده باشد».

قاضی صلواتی: زنجانی در قرارگاه خاتم با وزیر وقت نفت کار می‌کرد

بابک زنجانی که در نوزدهمین جلسه دادگاه حضور نداشت روز گذشته با دستور قاضی پرونده در دادگاه حضور یافت و ضمن مواجهه حضوری بامتهم ردیف دوم پرونده به سؤالات قاضی صلواتی پاسخ داد. قاضی صلواتی در این جلسه خطاب به م.ش گفت: «بعد از اینکه محموله نفتی تحویل و وجوه به حساب شرکت HK واریز می‌شود، پای بابک زنجانی توسط شما به نفت باز شد».

متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به سؤال قاضی گفت: «قبل از جلسه‌ای که من نیز در آن حضور داشتم، کار با شرکت نیکو عملی شده بود چطور می‌شود نیکو وجوه را پرداخت کند و بعد من زنجانی را به مجموعه نفت معرفی کنم. خود زنجانی با وزیر نفت از قبل کار می‌کرد». قاضی صلواتی گفت: «زنجانی در قرارگاه خاتم با وزیر وقت نفت کار می‌کرد، نه در وزارت نفت. شما بابت هر بشکه یک دلار کارمزد دریافت می‌کردید».

او در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی گفت: «کارمزد من به ازای یک دلار از بابت هر بشکه ١٧ میلیون دلار می‌شد. این رقمی نیست که من بخواهم در قبال آن مسئولیتی این‌چنینی به عهده بگیرم».

قاضی صلواتی در ادامه دادگاه از متهم سؤال کرد که در مجموع چند محموله نفتی تحویل گرفته است و متهم پاسخ داد تحویل‌ها بر اساس امضای بارنامه است. آقایان مدعی هستند نفت را تحویل من داده‌اند. اگر تحویل داده‌اند، رسید یا بارنامه بار را هم بدهند. متهم ردیف دوم پرونده نفتی ادامه داد: «من تنها یک کارگزار در ارتباط با شرکت فال بوده‌ام. یک‌سری از بارها در انبارهای شرکت آسیا و بخشی دیگر در امارات تخلیه شد. بارها نیز توسط من دریافت نشده بود بلکه توسط نماینده‌هایی که تحت کنترل بودند، دریافت شده است. اگر رسیدی از فال وجود دارد ارائه بدهند. یا رسید فال را به من بدهند یا بارنامه‌ها را تا بتوانم بر اساس آنها ادعا کنم».

قاضی صلواتی در ادامه از متهم سؤال کرد محموله‌ها را به چه کسی و به چه قیمتی فروختی؟ متهم ردیف دوم پرونده نفتی پاسخ داد: «خود آقای زنجانی مستقیم محموله‌ها را فروخته است». قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «شما محموله‌ها را تحویل گرفتید».

متهم نیز پاسخ داد: «کجا من اینها را تحویل گرفته‌ام؟» در ادامه جلسه، رضا نجفی نماینده دادستان تهران از قاضی صلواتی خواست تا از متهم ردیف اول پرونده سؤال شود که بارها را به چه کسی فروخته است؟

زنجانی: ٤٠٠ ميليون دلار از «فال» گرفتيم

بابک زنجانی برای پاسخ به این سؤال پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «گیرنده بارهایی که از سوی شرکت HK ارسال می‌شد شرکت نیکو بود و بارها به سه جا ارسال می‌شدند از جمله چین، مالزی و مقداری نیز به دوبی. در رابطه با باری که به دوبی ارسال می‌شد دو بارنامه به من دادند که امضا کردم و شرکت نیکو ٤٠ میلیون دلار از بابت آن دریافت کرد و مابقی را نیز طلبکار است. بار چین را به خانم «یو» فروختم و این مسئله ربطی به م.ش ندارد. وقتی بار به خانم «یو» فروخته شد، او مدارک بار را خواست اما شرکت نیکو مدارک بار را تحویل نداد و در نهایت بار را برگرداندند».

متهم ردیف اول پرونده نفتی ادامه داد: «آقای م.ش از طریق آقایی به نام «حلمی» با شرکت فال آشنا می‌شود و پس از آن قراردادی آماده می‌شود تا بر اساس آن شرکت فال محموله‌های نفتی را انبار کند. بعد از این اتفاق و دقیقا زمانی که یک ماه به تحریم من مانده بود به م.ش گفتم با فال یک قرارداد بنویسد و اگر شرکت فال بارها را بخرد، به ازای هر بشکه یک دلار به شما پرداخت می‌کنم. در نهایت بارها از انبار مالزی با همان ماهیت شرکت نیکو به شرکت فال منتقل شد و پس از آن به م.ش گفتم با شرکت فال جلسه بگذارد تا من آنها را ببینم».

زنجانی ادامه داد: «به دفتر شرکت فال در شارجه رفتم و آنها را ملاقات کردم و پس از آن جلسه با توجه به اینکه مالکان شرکت فال از مسئولان سابق ارتش شارجه بودند و برای خودشان قدرتی داشتند به آقای م.ش گفتم به گونه‌ای شرکت فال را درگیر کند». زنجانی ادامه داد: «شرکت نیکو مدارک بار را برای ترخیص از انبار فال نمی‌داد؛ بنابراین از‌ م.ش خواستم با آنها صحبت کند و به آنها وعده فروش بار بدهد. پس از جلسه م.ش اعلام کرد که شرکت فال یک‌سری چک و ضمانت‌نامه مدت‌دار دارد. به او گفتم هر چه می‌تواند چک و ضمانت‌نامه مدت‌دار از شرکت فال بگیرد و او نیز ٢٥٥ میلیون دلار ضمانت‌نامه یا چک مدت‌دار گرفت و با این مبلغ به دستور من شرکت «انور ایر» را خرید».

متهم ردیف اول پرونده نفتی گفت: «٥٠ میلیون دلار بابت انبارداری به م.ش بدهکار بودم و به او گفتم شرکت انورایر را به نام خودش بزند و نگه دارد. در مجموع ٣٠٠ الی ٤٠٠ میلیون دلار از فال پول گرفتیم و فال نیز در مقابل مدارک بارها را می‌خواست؛ اما شرکت نیکو بارنامه را نمی‌داد. م.ش به من زنگ زد و گفت فال مدارک بار را می‌خواهد و نمی‌دانم چه‌کار کنم و از سوی دیگر شرکت نیکو نیز موضوع را پیگیری نمی‌کند. در نهایت قرار می‌شود شرکت فال کل بار را برگرداند و ٣٠٠ الی ٢٠٠ میلیون دلاری که پول داده پس بگیرد».

در ادامه نماینده دادستان تهران بخشی از اظهارات زنجانی در جلسات بازجویی را قرائت کرد و گفت: «زنجانی در بازجویی مورخ دوم اردیبهشت سال ٩٣ می‌گوید که من هیچ وقت شرکت فال را نمی‌شناختم و «م.ش» گفته بود که وزارت نفت در انبارهای آنها بار دارد». قاضی صلواتی نیز خطاب به زنجانی گفت: «شما از طریق م.ش با شرکت فال آشنا شدید».

زنجانی پاسخ داد: «شرکت نفت باری را به امارات ارسال می‌کند؛ اما چون در امارات جای تخلیه نداشتند این بارها از طریق العقیلی در شرکت‌های فال و با هماهنگی م.ش انبار می‌شود. تا قبل از اینکه حلمی شرکت فال را معرفی کند، این شرکت را در عمرم ندیده بودم و نمی‌شناختم. پس از معرفی حلمی نیز آقای م.ش شرکت فال را بررسی کرد و گفت از نظر من مشکلی وجود ندارد».

گفتني است روز گذشته خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه برای اولین بار نام متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را به صورت کامل منتشر کرد. به این ترتیب مهدی شمس‌زاده متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی معرفی شدند.

۴۷۴۷

کد خبر 486864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =